Акафист святому мученику, благоверному князю Вячеславу Чешскому

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный Бо́гомъ кро́ткій во́ине Христо́въ, благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве, велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспѣва́емъ ти́ похва́льная. Ты́ же, издѣ́тска христіа́нскому благоче́стію науче́нный и лю́ди твоя́ въ Правосла́вной вѣ́рѣ утверди́вый, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да пое́мъ ти́:

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ посла́ тя́, свя́тче Бо́жій, Це́ркви Правосла́вной во укрѣпле́ніе, жа́ждущимъ же вѣ́дѣнія и́стины во благо́е вразумле́ніе и назида́тельное окормле́ніе. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебѣ́ промышле́нію Вседержи́теля, со благоговѣ́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія насади́телю; ра́дуйся, Бо́жіихъ хра́мовъ устрои́телю. Ра́дуйся, ра́зума ева́нгельскаго испо́лненный; ра́дуйся, апо́столомъ святы́мъ поревнова́вый. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го въ се́рдцѣ вмѣсти́вый; ра́дуйся, о́гнь любве́ въ душѣ́ воспламени́вый. Ра́дуйся, яви́вый стезю́ духо́внаго восхожде́нія; ра́дуйся, земли́ твоея́ пе́рвѣйшее украше́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 2

Ви́дя Госпо́дь чистоту́ се́рдца твоего́, святы́й о́тче на́шъ Вячесла́ве, избра́ тя́ во ору́жіе Свое́, е́же да́ти земли́ Че́шстѣй христіа́нское просвѣще́ніе, да утвержда́еми твои́ми моли́твами и наставле́ньми, вопію́тъ лю́діе: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ спаси́тельныя вѣ́ры откры́ти ти́ хотя́щи, наставля́ше тя́, святы́й, роди́тельница отца́ твоего́ въ хране́ніи за́повѣдей Бо́жіихъ, въ позна́ніи уче́нія кни́жнаго, я́ко да дѣя́ніе умозрѣ́нію совокупи́въ, до́бръ христіа́нинъ яви́шися. Ра́дующеся у́бо о тебѣ́, кня́же, сицевы́ми хва́лимъ тя́ пѣ́ніи:

Ра́дуйся, блаже́нною Людми́лою воспита́нный; ра́дуйся, прама́терію свое́ю наказа́нный. Ра́дуйся, прему́дрость кни́жную пости́гнувый; ра́дуйся, язы́ки разли́чныя позна́вый. Ра́дуйся, вели́кій въ смире́ніи; ра́дуйся, си́льный въ кро́тости. Ра́дуйся, убо́гихъ призрѣ́ніе; ра́дуйся, о ни́щихъ попече́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго укрѣпля́емь, возраста́лъ еси́ во благоче́стіи, страстоте́рпче, любо́вь имѣ́я къ бли́жнимъ твои́мъ, и отъ тѣ́хъ любо́вь принима́я и вку́пѣ съ ни́ми Творцу́ и Спа́су хвалу́ вознося́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имы́й роди́тель тво́й Вратисла́въ во́лю благу́ю кня́жество свое́ тебѣ́ оста́вити, къ олтарю́ Бо́жію предъ лице́ святи́тельское возведе́ тя́, глаго́ля тому́: "препода́й, влады́ко, благослове́ніе сы́ну, наслѣ́днику моему́". Мы́ же, ви́дяще Бо́жіе благоволе́ніе о тебѣ́, си́це вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́коже пра́отцы благослове́ніе улучи́вый; ра́дуйся, я́коже святы́й ца́рь Константи́нъ вѣнча́ный. Ра́дуйся, по́стническое житіе́ проходи́вый; ра́дуйся, во вся́цѣмъ благоче́стіи пребы́вый. Ра́дуйся, язы́чества ди́вный просвѣти́телю; ра́дуйся, Правосла́вія отра́дный утверди́телю. Ра́дуйся, о Христо́вомъ ста́дѣ страны́ твоея́ попече́ніе; ра́дуйся, о слове́сныхъ овца́хъ земли́ Че́шскія помышле́ніе.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 4

Бу́ря обстоя́ній и скорбе́й воздви́жеся на страну́ Че́шскую, кня́зю Вратисла́ву сконча́вшуся, супру́га бо его́ Драгоми́ра пра́вити нача́тъ непра́во, христіа́нскія обы́чаи развраща́ющи и злы́я человѣ́ки къ себѣ́ приближа́юще. Оба́че Промысли́тель Бо́гъ посла́ тя́, Вячесла́ве святы́й, земли́ твоея́ тве́рда храни́теля и прави́теля му́дра, да вси́ лю́діе вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ до́брый совѣ́тъ блаже́нныя Людми́лы, прія́лъ еси́, свя́те, кня́жество твое́, непра́вду ма́тере твоея́ искореня́я, и бы́лъ еси́ благíй оте́цъ наро́ду твоему́, и́же тебѣ́ въ весе́ліи взыва́ше:

Ра́дуйся, на престо́лѣ Бориво́я сѣды́й; ра́дуйся, во благоче́стіи Людми́лѣ подража́яй. Ра́дуйся, Вратисла́ва наслѣ́дниче; ра́дуйся, Болесла́ву удѣ́лъ дарова́вый. Ра́дуйся, вѣ́рный упра́вителю; ра́дуйся, извѣ́стный окорми́телю. Ра́дуйся, люде́й твои́хъ защи́тниче; ра́дуйся, христіа́нъ закры́льниче.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 5

Боголюби́выя Людми́лы увѣ́дѣвъ убіе́ніе, непщева́лъ еси́, о́тче, я́ко ма́ти твоя́ къ сему́ злодѣ́йству прича́стна е́сть, и а́біе отосла́лъ еси́ ю́ отъ двора́ твоего́; послѣди́ же, за́повѣдь Госпо́дню помяну́въ, раска́ялся еси́ и, возврати́въ роди́тельницу твою́ во гра́дъ на Влта́вѣ рѣцѣ́, Бо́гови воззва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ тя́ вну́ка, почита́юща прама́терь свою́ не то́чію въ житíи ея́, оба́че и по сме́рти: прене́слъ бо еси́ мо́щи ея́ во гра́дъ Пра́гу, пресла́вный тво́й гра́дъ, и положи́лъ во хра́мѣ Гео́ргія му́ченика, отце́мъ твои́мъ осно́ваннемъ. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́ та́ко:

Ра́дуйся, мо́щи страстоте́рпицы въ столи́цу премѣсти́вый; ра́дуйся, тѣ́ло му́ченицы во хра́мѣ му́ченика водвори́вый. Ра́дуйся, гра́дъ тво́й си́ми обра́довавый; ра́дуйся, вѣ́рныя лю́ди возвесели́вый. Ра́дуйся, въ житіи́ прему́дрѣй Людми́лѣ уподо́бивыйся; ра́дуйся, наста́вницѣ и въ сме́рти подража́вый. Ра́дуйся, къ лико́мъ му́ченическимъ сопричте́нный; ра́дуйся, къ со́нму страда́льцевъ сопричи́сленный.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы благоче́стія твоего́ ни́щіи су́ть и убо́зіи, и́мже непреста́нно благотвори́лъ еси́, ми́лостиве, призира́я на вся́каго человѣ́ка и не отрѣва́я никого́же, да вси́ лю́діе земли́ Че́шскія просла́вятъ о тебѣ́ Бо́га, вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ житіе́ твое́ пра́ведное, благовѣ́рне Вячесла́ве, я́ко свѣти́ло свѣ́тлое и я́ко звѣзда́ незаходи́мая, во все́й странѣ́ твое́й. Лю́діе же че́шстіи, луча́ми твои́ми просвѣща́ющеся, пою́тъ тебѣ́ и доны́нѣ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, въ преподо́біи пожи́вый; ра́дуйся, вся́ку пра́вду соблюды́й. Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный; ра́дуйся, уго́дниче христоимени́тый. Ра́дуйся, о проще́ніи грѣхо́въ на́шихъ хода́таю; ра́дуйся, оставле́нія прегрѣше́ній на́шихъ проси́телю. Ра́дуйся, къ житію́ пра́ведному направля́яй; ра́дуйся, непоро́чны ны́ бы́ти наставля́яй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 7

Хотя́ Боге́мію, о́бласть, тебѣ́ отъ Бо́га да́нную, подъ руку́ себѣ́ покори́ти, пріи́де кня́зь Радисла́въ съ во́и свои́ми въ зе́млю Че́шскую. Ты́ же, блаже́нне, проли́тія кро́ве люде́й твои́хъ не жела́я, призва́лъ еси́ на поеди́нокъ кня́зя, тебѣ́ противуста́вшаго, я́ко да владѣ́етъ страно́ю сильнѣ́йшій. Толи́кому дерзнове́нію твоему́ дивя́щеся, сла́ву Спаси́телю на́шему о тебѣ́ возно́симъ, пою́ще Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго избра́нника Бо́жія ви́дяще, безмо́лвно стоя́ще во́йско благовѣ́рнаго кня́зя, суда́ Госпо́дня ожида́юще. И се́ снидо́шася Вячесла́въ съ Радисла́вомъ, и не устоя́ то́й и па́дъ, проще́нія проша́ше. И а́біе возсла́виша во́ини и лю́діе кня́зя своего́ и воспѣ́ша та́ко:

Ра́дуйся, вѣ́ры Правосла́вныя охрани́телю; ра́дуйся, благоче́стія христіа́нскаго попечи́телю. Ра́дуйся, на Го́спода печа́ли возлага́яй; ра́дуйся, упова́нію на Бо́га науча́яй. Ра́дуйся, до́блій и кро́ткій вои́телю; ра́дуйся, безкро́вныя би́твы побѣди́телю. Ра́дуйся, градо́въ Че́шскихъ огражде́ніе; ра́дуйся, ве́сей Боге́мскихъ щи́те.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 8

Ди́вное чу́до ми́лости Госпо́дни ви́димъ на тебѣ́, святы́й му́чениче Вячесла́ве, благоче́стія бо дѣла́ творя́, на совѣ́тъ ке́саря Герма́нскаго закоснѣ́лъ еси́ и того́ ра́ди отъ собра́вшихся князе́й укоря́емь бы́лъ еси́, оба́че съ кро́тостію сіе́ принима́лъ еси́ и незло́біемъ. Спаси́тель же Христо́съ умягчи́ се́рдце ке́сарево и срѣ́те тя́ то́й съ любо́вію, обѣща́въ вся́кое жела́ніе твое́ сотвори́ти, я́ко испо́лнитися за́висти князе́мъ супроти́внымъ. О се́мъ у́бо немо́лчную хвалу́ Бо́гу возно́симъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь любве́ ко святы́мъ Бо́жіимъ испо́лненъ бы́въ, блаже́нне о́тче Вячесла́ве, ча́сть моще́й му́ченика Ви́та у ке́саря испроси́лъ еси́ и во гра́дѣ Пра́зѣ це́рковь въ че́сть уго́дника сего́ воздви́глъ еси́. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, о сла́вѣ святы́мъ поревнова́вый; ра́дуйся, въ сто́льномъ гра́дѣ хра́мъ созда́вый. Ра́дуйся, хра́мъ се́й му́ченику въ да́ръ принесы́й; ра́дуйся, мо́щи его́ та́мо положи́вый. Ра́дуйся, по кончи́нѣ и са́мъ въ се́мъ хра́мѣ упоко́ивыйся; ра́дуйся, со святы́мъ Ви́томъ на небесѣ́хъ водвори́выйся. Ра́дуйся, отъ го́рнія сла́вы на ча́дъ свои́хъ призира́яй; ра́дуйся, слове́номъ въ напа́стехъ помога́яй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 9

Вся́кое земно́е попече́ніе отложи́ти хотя́, о́тче, мона́шескаго житія́ взыска́лъ еси́, о́бласть твою́ бра́ту оста́вити жела́я. Се́й же, душе́вныма очи́ма ослѣпле́нъ, не позна́ сокрове́ннаго стремле́нія твоего́, но ко́въ на тя́ соста́ви. Вѣ́дуще оба́че, я́ко лю́бящему Бо́га вся́ поспѣшеству́ютъ во благо́е, зове́мъ Тому́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíйскія словеса́ не возмо́гутъ досто́йно восхвали́ти братолю́бія твоего́, чу́дне: се́ бо слуга́мъ твои́мъ ре́кшимъ, я́ко бра́тъ тво́й хо́щетъ тя́ уби́ти, не вѣ́ровалъ еси́ сему́, помышля́я сего́ дру́га себѣ́ бы́ти. Егда́ же, иду́щу ти́ въ хра́мъ на моли́тву, насти́же тя́ Болесла́въ и мече́мъ уда́ри, сего́ на зе́млю пове́рглъ еси́ и вопроси́лъ еси́ кро́тцѣ: "бра́те, что́ у́бо умы́слилъ еси́?" Сего́ ра́ди глаго́лемъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, и́скреннія своя́ неле́стно возлюби́вый; ра́дуйся, прія́ти нико́еже зло́ отъ ни́хъ ча́явый. Ра́дуйся, живо́тъ сво́й Бо́гу посвяти́вый; ра́дуйся, ду́шу свою́ Го́споду возложи́вый. Ра́дуйся, я́ко на небесѣ́хъ о бра́тѣ моли́лся еси́; ра́дуйся, я́ко услы́шалъ моли́тву твою́ Госпо́дь. Ра́дуйся, я́ко и на́съ, грѣ́шныхъ, не оставля́еши; ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ спасти́ся жела́еши.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ живо́тъ сво́й и ду́шу бра́та твоего́, те́клъ еси́ ко хра́му свято́му, оба́че не постыдѣ́шася до́му Бо́жія клевре́ти Іу́ды о́наго и настиго́ша тя́ на пра́зѣ церко́внѣмъ, не вѣ́дуще пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царю́ Небе́сному ду́шу твою́ вручи́лъ еси́, страстоте́рпче, за убива́вшихъ тя́ Го́споду моля́ся. Тѣ́мже воспѣва́емъ ти́, блаже́нный кня́же:

Ра́дуйся, свидѣ́телемъ Госпо́днимъ подо́бный; ра́дуйся, страстоно́сцевъ дре́внихъ подража́телю. Ра́дуйся, съ первому́ченикомъ Стефа́номъ срѣ́тивыйся; ра́дуйся, съ блаже́нною Людми́лою соедини́выйся. Ра́дуйся, му́ченическія полки́ цѣлова́вый; ра́дуйся, страстоте́рпцы вся́ облобыза́вый. Ра́дуйся, видѣ́ніемъ ли́ка Бо́жія наслажда́яйся; ра́дуйся, свѣ́тъ нетва́рный вы́ну пріе́мляй.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ отъ у́стъ твои́хъ, свя́те, возноша́шеся непреста́нно во вся́ дни́ живота́ твоего́; та́кожде и во сме́ртномъ часѣ́ у́мныя твоя́ о́чи не отврати́шася отъ Творца́ вся́ческихъ, оба́че, души́ твое́й отъ тѣ́ла разлуча́ющейся, воззва́лъ еси́ Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та невече́рняго наслажда́шеся уже́ душа́ твоя́, кня́же, тѣ́ло же во хра́мѣ пребы́сть три́ дни́, кро́вь непреста́нно источа́я, а́ки бы тебѣ́ жи́ву су́щу; послѣди́ же погребо́ша е́ вѣ́рніи, вопію́ще си́це:

Ра́дуйся, о́тче на́шъ му́дре и пра́ведне; ра́дуйся, наста́вниче на́шъ благíй и кро́ткій. Ра́дуйся, страда́ньми Христу́ уподо́бивыйся; ра́дуйся, муче́ньми Спа́су послѣ́довавый. Ра́дуйся, проли́тіемъ кро́ве Ца́рство стяжа́вый; ра́дуйся, я́звъ прія́тіемъ небесе́ дости́гнувый. Ра́дуйся, я́ко предъ Творце́мъ дерзнове́ніе и́маши; ра́дуйся, я́ко о наро́дѣ твое́мъ хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 12

Благода́ть Спа́са Христа́ косну́ся се́рдца де́рзкаго убíйцы моли́твами твои́ми, и пока́яся Болесла́въ, возопи́ со слеза́ми: "а́зъ согрѣши́хъ, и грѣ́хъ мо́й и беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю!" Жела́я же покая́ніе свое́ не то́чію сло́вомъ, оба́че и дѣ́ломъ яви́ти, пренесе́ мо́щи бра́та своего́ во гра́дъ Пра́гу и положи́ я́ во хра́мѣ му́ченика Ви́та, блаже́ннымъ кня́земъ созда́нномъ, да вси́ вѣ́рніи просла́вятъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, и благода́рственно вопію́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще честну́ю па́мять твою́, Вячесла́ве му́дре, прославля́емъ пра́ведное житіе́ твое́, почита́емъ страда́льческую кончи́ну твою́ и мо́лимъ тя́, святы́й кня́же: приклони́ у́хо твое́ съ небесе́ и услы́ши при́сно мольбы́ ча́дъ твои́хъ, вопію́щихъ тебѣ́:

Ра́дуйся, блаже́нный миротво́рче; ра́дуйся, ди́вный чудотво́рче. Ра́дуйся, вѣ́чнаго Ца́рства дости́гнувый; ра́дуйся, во оби́телехъ го́рнихъ всели́выйся. Ра́дуйся, я́ко престо́лу Вы́шняго предстои́ши; ра́дуйся, яко Влады́цѣ Христу́ о на́съ предста́тельствуеши. Ра́дуйся, твои́ бо мольбы́ пріе́млетъ Госпо́дь; ра́дуйся, твои́ бо лю́ди отъ бѣ́дъ покрыва́етъ.

Ра́дуйся, страстоте́рпче Вячесла́ве, страны́ Че́шскія кня́же преди́вный.

Конда́къ 13

О, преди́вный уго́дниче Христо́въ, благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе въ похвалу́ тебѣ́ возноси́мое, при́зри на на́съ, немощны́хъ, ко грѣху́ прекло́нныхъ, печа́льми обремене́нныхъ и, предстоя́ въ небе́снѣй сла́вѣ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, моли́ся, да обря́щемъ милосе́рдіе Его́ въ де́нь су́дный, въ ра́дости пою́ще Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва первая

О, святы́й и благовѣ́рный кня́же му́чениче Вячесла́ве, избра́нный воево́до земли́ Че́шскія и всѣ́хъ христіа́нъ слове́нскихъ те́плый предъ Бо́гомъ предста́телю! Дне́сь, въ па́мять твою́ единоду́шно соше́дшеся въ честнѣ́мъ гра́дѣ твое́мъ и предъ ико́ною твое́ю умиле́нно моля́щеся, си́це изъ глубины́ се́рдца на́шего къ тебѣ́ взыва́емъ: ты́ въ житіи́ твое́мъ ревни́тель и защи́тникъ Правосла́вныя вѣ́ры бы́лъ еси́, и на́съ въ не́й те́плыми твои́ми къ Бо́гу моли́твами непоколеби́мыхъ бы́ти утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ніе усе́рдно проходи́лъ еси́, и на́съ твое́ю по́мощію пребыва́ти коего́ждо, въ не́мже призва́нъ е́сть, наста́ви. Ты́ супоста́товъ полки́ отъ оте́чества своего́ си́лою ра́тною и му́дростію управи́тельною отгна́лъ еси́, и на на́съ ополча́ющихся всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ низложи́. Ты́ въ предѣ́лѣхъ страны́ своея́ пра́вду, ми́ръ и милосе́рдіе насажда́ти потща́лся еси́, и на́мъ отъ ми́лостиваго Бо́га въ си́хъ добродѣ́телехъ преуспѣ́яніе испроси́. Ты́ безви́нную кро́вь твою́, а́ки Авель, отъ руки́ бра́та своего́ предъ враты́ церко́вными пролія́лъ еси́, и на́съ, я́ко ча́дъ еди́ныя ма́тере Це́ркве, братолю́бію и кро́тости научи́. О, вели́кій и сла́вный кня́же Вячесла́ве, ра́ди вя́щшія сла́вы небе́сныя вѣне́цъ земна́го княже́нія оста́вивый и вѣнце́мъ му́ченическимъ пра́ведно увѣнча́нный! Ны́нѣ съ му́дрою наста́вницею, прама́терію твое́ю Людми́лою, и всѣ́ми святы́ми у престо́ла Бо́жія предстоя́, не забу́ди на́съ, си́рыхъ и убо́гихъ, я́коже въ животѣ́ твое́мъ никогоже отъ таковы́хъ оста́вилъ еси́, и предста́тельствомъ твои́мъ житіе́ ти́хое и безгрѣ́шное и къ вѣ́чному Ца́рствію ше́ствіе устро́й на́мъ, да просла́вимъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, святы́й кня́же Вячесла́ве! Усе́рдно про́симъ тя́ моли́тися за ны́, да прости́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́ша согрѣше́нія, во́льная и нево́льная, и очи́ститъ на́съ отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, да изба́витъ на́съ отъ ко́зней діа́вола и сохрани́тъ отъ клеветы́ людскíя, да утверди́тъ на́съ въ и́стиннѣй вѣ́рѣ и благоче́стіи, да соблюде́тъ отъ суему́дрыхъ и душетлѣ́нныхъ уче́ній, да сохрани́тъ сердца́ на́ша отъ собла́зновъ мíра сего́ и да научи́тъ огреба́тися отъ плотски́хъ страсте́й и по́хотей, та́ко го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, прославля́юще Единосу́щную Тро́ицу во вѣ́ки и въ вѣ́къ вѣ́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Дне́сь а́нгели съ человѣ́ки ра́дуются вку́пѣ о́бщимъ весе́ліемъ, не́бо и земля́ свѣ́тло лику́ютъ въ па́мять твою́, свя́те Вячесла́ве, и мы́, грѣ́шніи, прилѣ́жно ти́ вопіе́мъ: помоли́ся къ Влады́цѣ о на́съ, изба́вити ны́ отъ напа́сти ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ, чту́щія пресвѣ́тлую па́мять твою́.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Страны́ Че́шскія кня́же преди́вный, правосла́вное наслѣ́діе блаже́нныя Людми́лы умно́живый, о́бразе кро́тости и смире́нія, му́дрости и безстра́шія, вѣ́рность за́повѣдемъ Христо́вымъ въ житіи́ твое́мъ сохрани́вый, и́стинную вѣ́ру въ окруже́ніи язы́чества утвержда́я, тѣ́мже и вѣне́цъ сла́вы отъ Царя́ царе́й прія́лъ еси́, и ны́нѣ правосла́вныхъ мíра всего́ назида́еши, моли́, свя́те Вячесла́ве, Всеблага́го Бо́га умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 1

Съ ли́ки а́нгельскими предстоя́, блаже́нне кня́же Вячесла́ве, наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты, и, отту́ду благодѣ́тельныя да́ры поче́рпъ чуде́съ, всѣ́мъ притека́ющимъ вѣ́рою подъ твою́ святы́ню источа́еши цѣльба́мъ дарова́ніе.

Инъ конда́къ, гла́съ 3

Кня́же, во́ине страны́ Боге́міи преди́вныя, смире́ннымъ кня́жескимъ служе́ніемъ спасе́ніе стяжа́вый, у ца́рскаго престо́ла, свя́те Вячесла́ве, вѣне́цъ сла́вы му́ченика за Христа́ прія́лъ еси́, и ны́нѣ усе́рдно мо́лишися о вѣ́рныхъ, Ду́хомъ Бо́жіимъ къ вѣ́чному блаже́нству угото́ванныхъ, страну́ Че́шскую храни́ти въ Правосла́віи съ любо́вію призыва́я, во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й благовѣ́рный кня́же Вячесла́ве, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.