Акафист святому блаженному Симону, Христа ради юродивому, Юрьевецкому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, гра́да Юрьевца храни́телю, о душа́хъ на́шихъ усе́рдный моли́твенниче, Си́моне блаже́нне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче! Восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, изря́днаго засту́пника и неуста́ннаго моли́твенника на́шего, ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, па́ки и па́ки моли́ся вы́ну о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ и отъ вся́кихъ бѣ́дъ избавля́й на́съ, зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ подража́телю и человѣ́ковъ житіе́мъ свои́мъ наста́вниче, блаже́нне Си́моне, въ глубину́ се́рдца своего́ чи́стаго прія́лъ еси́ словеса́ Го́спода на́шего Іису́са Христа́: "блаже́ни ни́щіи ду́хомъ, я́ко тѣ́хъ е́сть Ца́рствіе небе́сное; блаже́ни кро́тціи, я́ко тíи наслѣ́дятъ зе́млю; блаже́ни есте́, егда́ поно́сятъ ва́мъ, и иждену́тъ, и реку́тъ вся́къ зо́лъ глаго́лъ на вы́ лжу́ще, Мене́ ра́ди". Ты́, свя́тче Си́моне, услы́шалъ еси́ и словеса́ свята́го апо́стола Па́вла о юро́дствѣ Христа́ ра́ди: "кто́ изъ на́съ ду́маетъ бы́ти му́дръ въ вѣ́цѣ се́мъ, то́й бу́ди безу́менъ". Ты́, блаже́нне, свя́то и богоуго́дно пожи́лъ еси́, неуста́нно подвиза́яся въ нищетѣ́, постѣ́ и моли́твѣ. Тѣ́мже слы́шиши отъ на́съ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, я́ко отъ утро́бы ма́тернія предугото́ванный въ чи́стое и непоро́чное жили́ще Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, гра́да Юрьевца сокро́вище. Ра́дуйся, Бо́гомъ Отце́мъ предызбра́нный; ра́дуйся, Бо́гомъ Сы́номъ искупле́нный. Ра́дуйся, Бо́гомъ Ду́хомъ Святы́мъ освяще́нный; ра́дуйся, Го́спода Бо́га па́че всего́ возлюби́вый. Ра́дуйся, отца́ и ма́терь свою́ ра́ди Христа́ на́шего оста́вивый; ра́дуйся, зо́ву Ду́ха благода́ти повину́выйся. Ра́дуйся, себе́ отвергíйся ра́ди Христа́ Іисуса, Кре́стъ Христо́въ на себе́ взе́мый; ра́дуйся, вслѣ́дъ Христа́ послѣ́довавый. Ра́дуйся, до конца́ жи́зни своея́ въ терпѣ́ніи и по́двизѣхъ неосла́бно пребы́вый; ра́дуйся, я́ко претерпѣва́я му́жественно вре́менная и настоя́щая мíра сего́, весели́лся еси́ бу́дущими и вѣ́чными.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя всеви́дящимъ о́комъ Ца́рь Небе́сный таково́е твое́ богоуго́дное начина́ніе и душеспаси́тельное намѣре́ніе, я́ко вся́ земна́я и блага́я мíра сего́ за уме́ты вмѣни́лъ еси́, преиспо́лни тя́, блаже́нне Си́моне, Своея́ вели́кія по́мощи Боже́ственныя, посла́ ти́ Ду́ха Свята́го, Его́же Боже́ственными луча́ми озари́вся сла́вно, подъя́лъ еси́ вели́кій и тя́жкій по́двигъ самоотверже́нія и юро́дства, непреста́нно поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неразумѣва́емый му́дрствующимъ плотска́я стяжа́лъ еси́, все́ се́рдце свое́ внѣдри́лъ еси́, блаже́нне Си́моне, въ небе́сная. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ ю́ности навы́кій богоуго́дному добронра́вію; ра́дуйся, возлюби́вый красоту́ до́ма Бо́жія и мѣ́сто селе́нія сла́вы Госпо́дни. Ра́дуйся, изво́ливый примета́тися въ дому́ Бо́жіи па́че, не́жели жи́ти въ селе́ніихъ грѣ́шничихъ; ра́дуйся, въ чи́сту же́ртву Бо́гови не тѣ́ло то́чію, но и ду́шу всю́ свою́ принесы́й. Ра́дуйся, всего́ себе́ въ служе́ніе Бо́гу вда́вый; ра́дуйся, всего́ себе́ на служе́ніе Бо́гу преда́вый. Ра́дуйся, я́ко за́повѣди Бо́жія имѣ́лъ еси́ па́че ме́да и со́та души́ твое́й; ра́дуйся, блаже́нне, я́ко уподо́бился еси́ дре́ву насажде́нному при исхо́дищихъ во́дъ, принося́щему плоды́ благоче́стія и свя́тости. Ра́дуйся, го́рькую жесто́кость во́льнаго юро́дства па́че всѣ́хъ сла́дкихъ и мя́гкихъ полюби́лъ еси́; ра́дуйся, гла́са апо́стольскаго вѣ́рный послу́шателю. Ра́дуйся, я́ко раче́ніемъ го́рнимъ возгрѣ́лся еси́; ра́дуйся, я́ко святíи о́чи Христа́ Бо́га на́шего на тя́ ми́лостивно призрѣ́ша.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Ду́ха Свята́го се́рдце свое́ согрѣва́я, блаже́нне Си́моне, возлюби́лъ еси́ Отца́ на́шего Небе́снаго па́че роди́телей свои́хъ, изше́лъ еси́ изъ до́ма оте́ческаго въ де́бри лѣсны́я, въ пу́стынь ди́кую ра́ди Го́спода Бо́га Іису́са Христа́, на́съ ра́ди обнища́вшаго, да и мы́ нището́ю Его́ обогати́мся, и неуста́нно и велегла́сно вопіе́мъ вы́ну: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще въ себѣ́ сосу́дъ избра́нный Свято́му Ду́ху, блаже́нне Си́моне, поревнова́лъ еси́ житію́ чи́стому и свя́тости ве́ліей, по́двигомъ му́жественнымъ дре́внихъ Россíйскихъ блаже́нныхъ и Христа́ ра́ди юро́дивыхъ. Почита́юще сіе́, вопіе́мъ ти́ та́ко:

Ра́дуйся, о́бразе чистоты́ душе́вныя; ра́дуйся, вельми́ по́двиги свои́ми пло́ть умертви́вый. Ра́дуйся, кро́тости и смире́нію отъ са́мыя своея́ ю́ности научи́выйся; ра́дуйся, хо́лмы и до́лы Юрьеве́цкія исходи́лъ еси́ въ зи́мнюю сту́жу и въ зно́й лѣ́тній босы́ма нога́ма, въ ве́тсѣмъ ру́бищи, въ де́брехъ же лѣсны́хъ пита́яйся ди́кими плоды́, си́ми да́ры Бо́жіими. Ра́дуйся, я́ко нището́ю свое́ю духо́вною посрами́лъ еси́ бога́тства мíра сего́ тлѣ́нная; ра́дуйся, посрами́вый всю́ горды́ню льсти́ваго діа́вола. Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ у́бо пачеесте́ственнымъ Христу́ подража́яй; ра́дуйся, средѣ́ молвы́ некра́домо соблюды́й къ Бо́гу добродѣ́тели своя́. Ра́дуйся, я́ко въ смире́ніи твое́мъ и не́мощехъ Христо́съ просла́вися; ра́дуйся, прія́вый отъ Подвигополо́жника Христа́, Бо́га на́шего, свяще́нный да́ръ чудотворе́нія. Ра́дуйся, многовре́меннѣ боля́щія во мгнове́ніе о́ка пресла́вно исцѣлѣва́яй; ра́дуйся, и очесе́мъ болѣ́знующимъ здра́віе подава́яй.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й побѣди́лъ еси́, блаже́нне Си́моне, свои́мъ ве́ліимъ по́двигомъ и на́съ научи́лъ еси́ неуста́нно пѣ́ти Го́споду Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше, блаже́нне Си́моне, бли́жніи и да́льніи, я́же о юро́дствующемъ житіи́ твое́мъ, удивля́хуся и гото́ви бы́ша еще́ при жи́зни твоея́ просла́вити тя́. Ты́ же, я́ко ища́й сла́вы еди́наго Бо́га, бѣ́галъ еси́ сла́вы, я́же отъ человѣ́къ, скрыва́лся еси́ въ лѣ́сѣхъ те́мныхъ и дрему́чихъ. Вся́ же на по́льзу стро́яй Бо́гъ просла́ви тя́, вѣ́рнаго раба́ Своего́, и призва́ тя́ во гра́дъ Юрьевецъ, да сосу́дъ съ со́лію и свѣти́льникъ свѣ́та не оста́нется подъ спу́домъ. Тѣ́мже, ра́дующеся и благоговѣ́юще, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко со́ль еси́, житіе́ на́ше и вѣ́ру на́шу бла́гостно осолева́яй; ра́дуйся, возсія́вый во гра́дѣ Юрьевцѣ, я́ко звѣзда́ пресвѣ́тлая. Ра́дуйся, я́ко въ се́мъ гра́дѣ Христо́съ въ тебѣ́ пресла́вно просла́вися; ра́дуйся, я́ко проро́къ Бо́жій Іеремíя о гра́дѣ Іерусали́мѣ, та́кожде и ты́ рыда́ше надъ гра́домъ Юрьевцемъ, неща́днымъ огне́мъ пожира́емомъ. Ра́дуйся, отону́ду же повинова́ся ти́ о́гнь, запали́вый гра́дъ тво́й Юрьевецъ; ра́дуйся, и ны́нѣ посѣща́яй гра́дъ тво́й, почита́ющій тя́ любо́вію неусыпа́ющей. Ра́дуйся, освяти́вый стопа́ма твои́ма тропы́ дре́вняго гра́да Юрьевца; ра́дуйся, входи́вый въ до́мы юрьеве́цкихъ людíй, пото́мци ко́ихъ живу́тъ въ ми́рѣ и благополу́чіи подъ тѣ́ми же кро́влями, освяще́нными твои́мъ пресла́внымъ пребыва́ніемъ. Ра́дуйся, оби́льныя во́ды Во́лжскія немо́кренно, я́ко по су́ху, чудодѣ́йственно преходи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко хотя́щая бы́ти прозорли́во предрека́лъ еси́. Ра́дуйся, прозрѣ́вый поги́бель супру́жницы воево́ды Юрьеве́цкаго, жесто́ко изгна́вшаго тя́ изъ до́му своего́; ра́дуйся, просла́вльшему тя́ та́ко Го́споду Бо́гу.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ всему́ на́шему кра́ю Во́лжскому яви́лся еси́, блаже́нне Си́моне, всѣ́мъ бы́въ о́бразъ житіе́мъ, беззло́біемъ, ду́хомъ, вѣ́рою, душе́вною чистото́ю и свя́тостію, науча́я всѣ́хъ на́съ серде́чно вопи́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше мно́гія по́двиги твоя́ и чудесы́ твоя́ пресла́вная, блаже́нне Си́моне, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, мно́гая исцѣле́нія вѣ́рно чту́щимъ тя́ многоми́лостивно подава́яй; ра́дуйся, до́брыми дѣ́лы твои́ми всѣ́хъ чту́щихъ тя́ подвиза́яй къ прославле́нію Отца, Иже е́сть на небесѣ́хъ. Ра́дуйся, тве́рдый сто́лпе подви́жничества; ра́дуйся, я́ко младе́нцевъ приведы́й мно́гихъ изъ чту́щихъ тя́ къ вѣ́чному спасе́нію. Ра́дуйся, подви́жничества, юро́дства, жа́жды и а́лчбы, и наготы́ о́бразе преди́вный; ра́дуйся, благо́е и́го и бре́мя ле́гкое Креста́ Христо́ва отъ мла́да возлюби́вый. Ра́дуйся, на земли́ а́нгельски пожи́вый; ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че. Ра́дуйся, кро́тостію и бла́гостію побѣди́вый сердца́ мно́гихъ; ра́дуйся, зло́бу людíй на ми́лость преложи́вый. Ра́дуйся, благочести́выя лю́ди въ любве́ къ Бо́гу укрѣпи́вый; ра́дуйся, мно́гія лю́ди отъ тя́жкихъ напа́стей и скорбе́й, и болѣ́зней изба́вивый.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуемо и попремно́гу похваля́емо бы́сть и́мя твое́, блаже́нне Си́моне, житіе́ бо твое́, я́ко звѣзда́ возсія́ предъ Бо́гомъ и всѣ́ми человѣ́ки, науче́нными тобо́ю пѣ́ти Го́споду, просла́вльшему тя́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́, я́ко свѣ́тъ неугаси́мый, по́двиги свои́ми тя́жкими и пресла́вными, блаже́нне Си́моне, тѣ́мже восхваля́юще тя́, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко еди́ною уме́рый мíрови не о себѣ́ то́кмо, но и о бли́жнихъ печа́лился еси́; ра́дуйся, я́ко научи́лъ еси́ лю́ди, зря́ще по́двиги твоя́, возложи́ти всю́ наде́жду свою́ въ мíрѣ се́мъ тлѣ́нномъ на еди́наго нетлѣ́ннаго Бо́га Отца́ Вседержи́теля и Отца́ на́шего Небе́снаго. Ра́дуйся, я́ко ты́ въ пути́ на́шемъ земнѣ́мъ и грѣ́шнѣмъ учи́тель, о́бразъ и примѣ́ръ служе́нія Бо́гу безкоры́стіемъ и самоотверже́ніемъ яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко по́двиги свои́ми укрѣпля́еши лю́ди твоя́ въ терпѣ́ніи и нестяжа́ніи. Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности своея́ навы́кій поще́нію и на́съ науча́еши воздержа́нію въ питіи́ и пи́щѣ; ра́дуйся, я́ко свѣти́льникъ яви́лся еси́ горя́й и свѣтя́й вѣ́рнымъ сыно́мъ Це́ркви Христо́вой. Ра́дуйся, я́ко ма́слина, въ дому́ Бо́жіи насажде́нная; ра́дуйся, удосто́енный стоя́ти у престо́ла Го́спода си́лъ въ еди́номъ ли́цѣ со блаже́нными и пра́ведными всероссíйскими Васи́ліемъ, Макси́момъ и Іоа́нномъ Моско́вскими, Нико́лой блаже́ннымъ, Іеремíею и Матѳе́емъ прозорли́выми, Ти́хономъ Лу́хскимъ и Мака́ріемъ Унженскимъ. Ра́дуйся, животво́рную ро́су благода́ти Бо́жія въ сердца́хъ на́шихъ одождева́яй; ра́дуйся, блага́я проше́нія на́ша ско́ро исполня́яй. Ра́дуйся, ско́ро врачу́яй неду́гующихъ, съ вѣ́рою прося́щихъ у тебе́ исцѣле́нія; ра́дуйся, ско́рый услы́шателю на́съ, тя́ на по́мощь призыва́ющихъ.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́й діа́волъ, се́й всезло́бный вра́гъ спасе́нія кíяждо души́ человѣ́ческія, до́брому и свято́му житію́ твоему́ помѣша́ти, блаже́нне Си́моне, ча́сто насыла́лъ на тя́ зло́бныя лю́ди, побива́вшія тя́ и руга́вшіяся надъ тобо́ю. Ты́ же стра́нника и прише́льца въ мíрѣ се́мъ вре́меннѣмъ помышля́я себе́ бы́ти, отъ са́мыхъ ю́ныхъ лѣ́тъ возлюби́лъ еси́ по́двиги богоуго́дныя. И все́льшійся въ чи́стое се́рдце твое́ Ду́хъ Святы́й научи́ тя́, чрезъ тебе́ и на́съ же пѣ́ти Бо́гу и Творцу́ на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вный о на́съ моли́твенниче, за́повѣди Госпо́дни сохрани́вый и въ ве́ліихъ добродѣ́телехъ преуспѣ́вый, ты́, блаже́нне Си́моне, бы́лъ еси́ еще́ во пло́ти подража́тель си́лъ безпло́тныхъ житія́ своего́ чистото́ю и свя́тостію. Тѣ́мже и мы́ со благоговѣ́ніемъ прино́симъ ти́ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, терпѣли́вый душе́ю и ра́зумомъ цѣлому́дренный; ра́дуйся, ве́лій тру́жениче, ско́ро всѣ́мъ еще́ при жи́зни свое́й помога́яй. Ра́дуйся, все́ свое́ тща́ніе, жела́ніе и попече́ніе вложи́лъ еси́ не въ забо́ту о себѣ́, а во вся́ческія услу́ги свои́мъ согра́жданомъ; ра́дуйся, и по отхо́дѣ свое́мъ на́съ моли́твенною по́мощію не оставля́яй. Ра́дуйся, глубоча́йшій кла́дезю драгоцѣ́ннѣйшаго смире́нія; ра́дуйся, чистоту́ души́ своея́ въ ве́ліемъ по́двизѣ соблюды́й. Ра́дуйся, я́ко не имѣ́яй гдѣ́ главу́ подклони́ти, простра́нныя оби́тели въ ра́йскихъ селе́ніихъ обрѣ́лъ еси́; ра́дуйся, въ а́лчбѣ и жа́ждѣ всю́ свою́ земну́ю жи́знь прове́дый и обрѣты́й безконе́чное насыще́ніе въ лицезрѣ́ніи Бо́жіемъ. Ра́дуйся, сосу́де Ду́ха Свята́го избра́нный; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ моли́твенное бдѣ́ніе бы́сть со́нъ, и сле́зы о лю́дехъ бы́сть серде́чное упокое́ніе. Ра́дуйся, я́ко Юрьеве́цкій Богоявле́нскій монасты́рь избра́лъ еси́ излю́бленнѣйшимъ мѣ́стомъ своея́ благода́тныя моли́твы; ра́дуйся, я́ко отъ са́мыя ю́ности своея́ распя́лся еси́ Го́споду, на́съ ра́ди Распя́тому на Крестѣ́ Животворя́щемъ.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное житіе́ твое́, блаже́нне Си́моне, ви́дяще, устрани́мся и мы́ су́етнаго мíра. Ты́ же со всѣ́ми небожи́тели ны́нѣ сликовству́еши у престо́ла Бо́жія. Та́мъ же пребыва́я, сподо́би и на́съ неуста́нно пѣ́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ житіе́ твое́ Бо́гу посвяти́лъ еси́, блаже́нне Си́моне, и тѣ́мъ обрѣ́лъ еси́ Ца́рство небе́сное. Дивя́щеся вели́кимъ по́двигомъ твои́мъ, прино́симъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, я́ко Го́спода Іису́са Христа́ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ возлюби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко ду́шу свою́ моли́твеннымъ бдѣ́ніемъ о лю́дехъ одожди́лъ и оживи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ земля́ бы́сть ло́же мя́гкое, и ру́бище бы́сть жела́нная оде́жда; ра́дуйся, я́ко не гнѣ́ватися на бли́жняго своего́ на́съ науча́еши. Ра́дуйся, го́рняго Іерусали́ма сы́не пречи́стый и пра́ведный; ра́дуйся, благу́ю нищету́ позна́вый и ны́нѣ на ве́ліемъ ло́жи Авраа́мли почива́яй. Ра́дуйся, кро́тостію свое́ю и смире́ніемъ свои́мъ зло́бу людску́ю побѣжда́яй; ра́дуйся, незло́бивый въ несправедли́выхъ оби́дахъ. Ра́дуйся, я́звы Христо́вы на себѣ́ носи́вый; ра́дуйся, подви́жниче нелѣ́ностный. Ра́дуйся, моли́твенниче о на́съ усе́рдный; ра́дуйся, добродѣ́тельнымъ житіе́мъ ду́шу свою́ просвѣти́вый и тѣ́мъ на́съ научи́вый.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ человѣ́ческое, блаже́нне Си́моне, дивя́ся неземны́мъ твои́мъ по́двигомъ, пѣ́ніе хвале́бное прино́ситъ ти́, да испро́сиши на́мъ у престо́ла Бо́жія оставле́ніе грѣхо́въ на́шихъ тя́жкихъ. Да сконча́емъ мы въ покая́ніи и до́бромъ исправле́ніи вре́менное житіе́ сіе́ на́ше. Да сподо́бимся моли́твами твои́ми несконча́емо пѣ́ти Го́споду Бо́гу и Творцу́ на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи сладкозву́чныя не возмо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти по́двиги твоя́, блаже́нне Си́моне. Тѣ́мъ па́че мы́, убо́зіи сло́вомъ и немощнíи ра́зумомъ, недоумѣ́емъ кíими похва́льными пѣ́снми восхвали́ти тя́. Подвиза́еміи же горя́чею любо́вію къ тебѣ́, дерза́емъ вѣнча́ти тя́ си́ми слабоси́льными похвала́ми:

Ра́дуйся, я́ко изъ дѣ́тства и ю́ности своея́ въ подви́жническое служе́ніе Го́споду Бо́гу предназна́ченъ бы́лъ еси́ свы́ше; ра́дуйся, Боже́ственными луча́ми Ду́ха Свята́го озаре́нный. Ра́дуйся, Тѣ́мъ укрѣпле́нный, благода́тныя исцѣле́нія на́мъ источа́яй; ра́дуйся, по трудѣ́хъ и по́двизѣхъ земны́хъ сла́дцѣ на ло́нѣ пра́ведныхъ опочи́вый. Ра́дуйся, въ Бо́зѣ упокое́ніе блаже́нное обрѣты́й; ра́дуйся, би́сере драгоцѣ́нный, сохраня́емый въ небе́снѣй сокро́вищницѣ Христо́вой. Ра́дуйся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ на́мъ, земноро́днымъ, ми́лостивно приника́яй; ра́дуйся, вѣ́рный ра́бе Боже́ственнаго Домовлады́ки. Ра́дуйся, искуше́нія бѣсо́вскія и ско́рби людскíя му́жески терпѣ́вый; ра́дуйся, за́повѣди Христо́вы я́ко свѣ́тъ стезя́мъ твои́мъ имѣ́вый. Ра́дуйся, всѣ́мъ земны́мъ и вре́меннымъ пренебрегíй и все́ свое́ упова́ніе на Творца́ на́шего и Бо́га Вѣ́чнаго возложи́вый; ра́дуйся, въ упова́ніи свое́мъ святѣ́мъ отъ Отца́ Небе́снаго не посра́мленный.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мно́гія, блаже́нне Си́моне, яви́лся еси́ о́бразъ любве́ къ Бо́гу, о́бразъ моли́твы, смире́нія и терпѣ́нія. Аще и по премно́гу грѣ́шніи есмы́ мы́, вѣ́руемъ же несумне́нно, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва твоя́ предъ Бо́гомъ о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ, да и мы́ воспѣва́емъ въ го́рнѣмъ мíрѣ Всесла́вному Бо́гу на́шему во Святѣ́й Тро́ицѣ сла́вимому сладкозву́чное и а́нгельское: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ всѣ́мъ похваля́ющимъ тя́, блаже́нне Си́моне, Царя́ Небе́снаго и Бо́га на́шего вѣ́рный ра́бе и уго́дниче. Покажи́ на на́съ моли́твъ твои́хъ благода́тное дѣ́йство, не лиши́ на́съ небе́снаго твоего́ заступле́нія въ жи́зни на́шей земно́й, въ ча́съ кончи́ны на́шея и по кончи́нѣ на́шей, да зове́мъ ти́ всехвале́бно:

Ра́дуйся, гра́да на́шего неусы́пный моли́твенниче и защи́тителю; ра́дуйся, я́ко боля́щимъ и тебѣ́ моля́щимся, благода́тію Свята́го Ду́ха исцѣле́нія источа́еши и здра́віе да́руеши. Ра́дуйся, я́ко кра́сная мíра сего́ презрѣ́лъ еси́, и обрѣ́лъ еси́ небе́сное зла́то; ра́дуйся, тѣле́сныя стра́сти огне́мъ воздержа́нія попали́вый. Ра́дуйся, нищеты́ и нестяжа́нія люби́телю; ра́дуйся, я́ко свята́я пшени́ца боже́ственнаго гумна́ Христо́ва въ жи́тницы небе́сныя отъ са́маго своего́ рожде́нія предопредѣле́нъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко суеты́ мірскíя избѣ́глъ еси́ и соблю́лъ еси́ въ чистотѣ́ ду́шу свою́; ра́дуйся, ни́жняя земна́я презрѣ́вый и все́ю душе́ю свое́ю прилѣпи́выйся вы́шнему небе́сному. Ра́дуйся, я́ко душа́ твоя́ богобоя́зненная и смире́нная престо́лу Бо́жію предстои́тъ; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ земно́му страда́льцу ра́йскій поко́й дарова́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко тебѣ́, не иму́щему гдѣ́ главы́ подклони́ти, угото́вася небе́сное жили́ще; ра́дуйся, я́ко за скита́нія твоя́ въ юро́дствѣ проводи́мая, вѣне́цъ отъ Го́спода получи́лъ еси́.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ ти́, блаже́нне Си́моне, я́ко во свѣ́тлостехъ святы́хъ водвори́вся, сла́дцѣ пое́ши Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тлая чудеса́ восхваля́юще, восхваля́емъ и сла́вныя по́двиги твоя́, блаже́нне Си́моне. Та́ко устро́ися Бо́жіимъ изволе́ніемъ, и я́коже обы́клъ еси́, въ преподо́біи и пра́вдѣ дни́ и но́щи рабо́талъ еси́ Бо́гови. Мы́ же, прославля́юще просла́вльшагося въ тебѣ́ Го́спода, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, собо́ю яви́вый, я́ко честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́; ра́дуйся, я́коже дре́вній Ла́зарь въ лю́тыхъ ра́нахъ въ нѣ́дра Авраа́мля пресели́лся еси́. Ра́дуйся, въ сла́вныхъ нѣ́дрѣхъ Авраа́млихъ и ны́нѣ утѣша́яйся; ра́дуйся, по кончи́нѣ свое́й собра́вый ко святѣ́й гробни́цѣ свое́й вели́кое мно́жество правосла́вныхъ люде́й. Ра́дуйся, я́ко въ торже́ственнѣмъ и великолѣ́пнѣмъ погребе́ніи твое́мъ возымѣ́ли прія́ти уча́стіе мно́жество духове́нства и ты́сящи гра́жданъ гра́да Юрьевца, та́кожде окре́стныхъ градо́въ и ве́сей; ра́дуйся, я́ко благода́рніи лю́діе срѣто́ша и умиле́ннѣ сопровожда́ху гро́бъ тво́й честны́й. Ра́дуйся, я́ко вси́ лю́діе Юрьеве́цкіи прія́ша тя́ любе́знѣ, я́ко ве́лія пра́ведника Бо́жія; ра́дуйся, а́біе по преставле́ніи твое́мъ но́выя пото́ки чуде́съ яви́вый. Ра́дуйся, и чрезъ вѣ́ки принося́й лю́демъ ве́лій да́ръ исцѣле́ній; ра́дуйся, я́ко путе́мъ у́зкимъ пра́во по земли́ ше́ствовалъ еси́, и тѣ́мъ путе́мъ рая́ Боже́ственнаго дости́глъ еси́. Ра́дуйся, я́ко убо́гій и мно́гими поруга́емый во оде́жды свя́тости оболкíйся; ра́дуйся, дне́сь мно́жество вѣ́рныхъ собира́яй ко святы́мъ образо́мъ твои́мъ.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть, ю́же даде́ ти́ Госпо́дь, блаже́нне Си́моне, дне́сь собра́ на́съ, да почти́мъ ели́ко возмо́жемъ святу́ю па́мять твою́. Образомъ свята́го и богоуго́днаго житія́ своего́ и на́съ къ богоуго́дному и чи́стому житію́ зове́ши, и науча́еши на́съ пѣ́ти Го́споду Бо́гу а́нгельскую пе́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще чудеса́ твоя́, блаже́нне Си́моне, восхваля́емъ по́двиги и труды́ твоя́ во сла́ву Бо́жію твори́мыя, ублажа́емъ святу́ю кончи́ну твою́, почита́емъ заступле́ніе твое́ о на́съ предъ престо́ломъ Бо́жіимъ. Велича́емъ Вели́каго Пода́теля всѣ́хъ бла́гъ земны́хъ и небе́сныхъ Го́спода Бо́га, дарова́вшаго на́мъ толи́кое мно́жество сла́вныхъ и ди́вныхъ подви́жниковъ Христо́выхъ, и со умиле́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ и незло́біемъ свои́мъ вельми́ угоди́лъ еси́ Распя́тому на Крестѣ́ Го́споду Іису́су; ра́дуйся, я́ко по́двигами воздержа́нія и повседне́внымъ безстра́стіемъ свои́мъ благода́тію Бо́жіей обогати́лся еси́. Ра́дуйся, вѣ́рный Христо́въ уго́дниче; ра́дуйся, я́ко тму́ тму́щую кова́рныхъ бѣсо́въ отъ себе́ отгна́лъ еси́. Ра́дуйся, въ добродѣ́телехъ благоиску́сный; ра́дуйся, я́ко на плещу́ святы́хъ добродѣ́телей равноа́нгельскихъ въ го́рняя подъя́тъ бы́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко бѣсо́мъ нечи́стымъ чистото́ю своея́ души́ стра́шенъ бы́лъ еси́, а́нгеломъ же собесѣ́дникъ яви́лся еси́ и съ ни́ми ко престо́лу Тро́ицы Святы́я воспари́лъ еси́; ра́дуйся, рая́ Іису́сова кри́не неувяда́емый. Ра́дуйся, я́ко ве́ліимъ смире́ніемъ свои́мъ попра́лъ еси́ бѣ́сы гнѣ́ва и го́рдости; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ уда́ры и посмѣя́нія люде́й неразу́мныхъ я́ко общежи́тіе съ а́нгельскими си́лами обрѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, лю́бящихъ и чту́щихъ тя́ при́сное ра́дованіе; ра́дуйся, во благоуха́ніи свя́тости свое́й въ богоспаса́емомъ гра́дѣ Юрьевцѣ тѣ́ломъ свои́мъ почива́яй.

Ра́дуйся, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, преди́вный и пречу́дный, блаже́нный и пра́ведный, Христа́ ра́ди юро́дивый Си́моне, Юрьеве́цкій чудотво́рче! Пріими́ сіе́ ма́лое моли́твенное приноше́ніе на́ше, и стоя́ во святѣ́й чистотѣ́ свое́й у престо́ла Бо́жія, умоли́ Го́спода Вседержи́теля, да ниспо́слетъ То́й на́мъ ми́ръ и здра́віе, и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе. Да просла́вится и́мя Его́, во святы́хъ Свои́хъ Ди́внаго, всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Аминь.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

Моли́тва твоя́ несумнѣ́нно многомо́щна у престо́ла Бо́жія, сего́ ра́ди и прибѣга́емъ къ тебѣ́, помо́щнику и засту́пнику на́шему, блаже́нный и пра́ведный Си́моне, Христа́ ра́ди юро́дивый, Юрьеве́цкій чудотво́рче. Мо́лимъ тя́, моли́ся о на́съ Го́споду Бо́гу: да изба́витъ Онъ наро́дъ Сво́й отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ; да по́слетъ на́мъ Вседержи́тель ми́ръ и благоде́нствіе, здра́віе и изоби́ліе плодо́въ земны́хъ; да помо́жетъ на́мъ твои́ми святы́ми моли́твами, искорени́ти изъ серде́цъ на́шихъ богопроти́вную го́рдость и самомнѣ́ніе; да всели́тъ Онъ въ сердца́ на́ша любо́вь къ Нему́ и къ лю́демъ, ду́хъ цѣлому́дрія, смире́нія, терпѣ́нія и кро́тости. Моли́ся за на́съ, грѣ́шныхъ, да сотре́тъ Госпо́дь Бо́гъ стра́шное рукописа́ніе грѣ́хъ на́шихъ безмѣ́рныхъ, да сподо́битъ Онъ на́съ въ безконе́чной вѣ́чности пѣ́ти Ему́: аллилу́ія. Предстоя́ свято́му престо́лу Бо́жію, моли́ся Отцу́ на́шему Небе́сному, да угаси́тъ Онъ горя́щую пе́щь о́гненныхъ страсте́й на́шихъ. Ты́ просла́вился еси́ чудесы́ твои́ми, тѣ́мже мо́лимъ тя́: исцѣли́ и на́ша неду́ги тѣле́сныя и душе́вныя, да здра́ви воспое́мъ и восхва́лимъ просла́вльшаго тя́ Го́спода Іису́са во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Яко вои́стинну гла́са апо́стольскаго послу́шатель бы́лъ еси́, блаже́нне Си́моне, Христа́ бо ра́ди изво́ли имѣ́ти бу́йство, въ не́мже соблю́лъ еси́ твоя́ къ Бо́гу добродѣ́тели, посредѣ́ мо́лвъ некра́домы: терпѣ́ніемъ у́бо пачеесте́ственнымъ Христу́ подража́въ, посрами́лъ еси́ льсти́ваго всю́ горды́ню, тѣ́мъ и въ лю́тыхъ ра́нахъ, я́коже дре́вній Ла́зарь, въ нѣ́дра Авраа́мля пресели́лся еси́, идѣ́же и ны́нѣ, утѣша́яся, посѣща́й гра́дъ тво́й, почита́ющій любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Конда́къ, гла́съ 4

Возгорѣ́вся раче́ніемъ го́рнимъ, же́стость во́льнаго юро́дства па́че всѣ́хъ сла́дкихъ мíра предпоче́лъ еси́, отону́дуже повину́ся ти́ о́гнь, отъ него́ же запале́нія гра́дъ тво́й Юрьевецъ изба́вилъ еси́, и во́ды немо́кренно, я́ко по су́ху, преше́лъ еси́, и хотя́щая бы́ти предре́клъ еси́, просла́вльшу тя́ та́ко Бо́гу, къ Нему́же моля́ся и на́съ, пою́щихъ тя́, блаже́нне Си́моне, помина́й.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, святы́й пра́ведный Си́моне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.