Акафист святому благоверному великому князю Даниилу Московскому, чудотворцу

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́въ, гра́да Москвы́ и держа́вы Россíйскія крѣ́пкое огражде́ніе, раздо́ровъ и нестрое́ній искорени́телю, благовѣ́рный кня́же Даніи́ле, похва́льная воспису́емъ ти́, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ прите́кающе. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, зову́щихъ:

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ Творе́цъ и Госпо́дь во дни́ вели́кихъ бѣ́дъ и напа́стей, обыше́дшихъ страну́ на́шу отъ нечести́ваго ца́рства ага́рянскаго, восхотѣ́въ лю́демъ стра́ждущимъ утѣше́ніе дарова́ти, яви́ тя, кня́же Даніи́ле, я́ко пло́дъ красе́нъ отъ чре́слъ вели́каго кня́зя Алекса́ндра; лю́діе же, о рожде́ніи твое́мъ ра́дости испо́лнившеся, взываху́ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, ко́рене благочести́ваго прозябе́ніе; ра́дуйся, добродѣ́телей отца́ твоего́ и ма́тере наслѣ́дниче. Ра́дуйся, рожде́ніемъ твои́мъ лю́ди гра́да Влади́міра возвесели́вый; ра́дуйся, гряду́щую сла́ву Москвы́ предвозвѣсти́вый. Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій; ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры благочести́выя. Ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя; ра́дуйся, Бо́га, я́ко и́стиннаго Отца́ на́шего, издѣ́тска позна́вый. Ра́дуйся, я́ко Іо́сифъ, отъ бра́тіи твоея́ досажде́нія сла́дцѣ претерпѣ́вый; ра́дуйся, послѣди́ и бра́тію свою́ въ любо́вь себѣ́ призва́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще бли́жніи твои́, блаже́нне, де́нь отъ дне́ во благоче́стіи тя́ возраста́юща, и не то́чію млеко́мъ ма́тернимъ, но па́че благода́тію Бо́жіею пита́ема, ра́довахуся и, Го́спода о се́мъ хва́ляще, взыва́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопросвѣще́нъ имѣ́я, уразумѣ́лъ еси́, всехва́льне, по словеси́ апо́стольскому, я́ко ну́жнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и́мже и потща́лся еси́ обогати́ти ду́шу твою́, въ моли́твахъ и науче́ніи словеси́ Бо́жію всеусе́рдно пребыва́я. Того́ ра́ди лю́діе ублажа́ху тя́ си́це:

Ра́дуйся, моли́твенниче теплѣ́йшій; ра́дуйся, послу́шниче Ева́нгелія усе́рднѣйшій. Ра́дуйся, добродѣ́тели высо́кія въ се́рдцѣ твое́мъ вкорени́вый; ра́дуйся, въ за́повѣдѣхъ Госпо́днихъ вся́ дни́ живота́ твоего́ ходи́вый. Ра́дуйся, о́бразомъ житія́ твоего́ ми́ръ посредѣ́ бра́тіи водвори́вый; ра́дуйся, Го́спода твоего́ па́че всѣ́хъ возлюби́вый. Ра́дуйся, положи́ти ду́шу свою́ за дру́ги своя́ непреста́нное жела́ніе имѣ́вый; ра́дуйся, благода́ть Госпо́дню въ се́рдце свое́ заключи́вый. Ра́дуйся, и тѣ́ло свое́ то́ю просвѣти́вый; ра́дуйся, о́ное и по сме́рти нетлѣ́нно сохрани́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго укрѣпля́ше тя́, блаже́нне, егда́ въ кро́тости и въ смире́ніи души́ твоея́ возраста́я, уготовля́лъ еси́ себе́ на служе́ніе кня́жеское, и о по́мощи небе́снѣй моли́лся еси́, взыва́я къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я при́сно въ души́ твое́й глаго́лъ Госпо́день, проро́ку рече́нный, - "на кого́ воззрю́, то́кмо на кро́ткаго и смире́ннаго, и трепе́щущаго слове́съ Мои́хъ", - потща́лся еси́, свя́те, о́ными добродѣ́тельми себе́ украси́ти. Того́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, подви́жниче до́блій, на высоту́ добродѣ́телей восше́дый; ра́дуйся, нището́ю духо́вною Ца́рствіе небе́сное стяжа́вый. Ра́дуйся, кро́тости ра́ди зе́млю обѣтова́нія наслѣ́дивый; ра́дуйся, пра́вды и и́стины па́че всего́ иска́вый. Ра́дуйся, чистото́ю се́рдца твоего́ Го́спода созерца́вый; ра́дуйся, миротво́рецъ наро́читъ въ житіи́ свое́мъ яви́выйся. Ра́дуйся, изгна́нія пра́вды ра́ди смире́нно претерпѣ́вый; ра́дуйся, мзду́ вѣ́чную добродѣ́тельми стяжа́вый. Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя сокро́вище; ра́дуйся, любве́ и кро́тости Христо́вы вмѣсти́лище.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рею ага́рянского наше́ствія лю́діе россíйстіи потряса́еми, на тя́, всече́стне, я́ко на избра́нника Бо́жія, взира́ху и, подъ кро́въ тво́й держа́вный прибѣга́юще, защище́ніе и утѣше́ніе пріима́ху, вку́пѣ съ тобо́ю взыва́юще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Ви́дяще, свя́те, бра́тія твоя́ о́трока тя́ еще́ ма́ла су́ща, наслѣ́дія о́тча лиши́ти тя́ умы́слиша и удѣ́лъ малѣ́йшій, Моско́вскій, то́чію вда́ти ти́ изво́лиша; ты́ же, кро́токъ сы́й и незло́бивъ, ничто́же противовѣща́лъ еси́ и за оби́дящихъ тя́ Го́сподеви моли́лся еси́. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, кро́тости Христо́вы подража́телю; ра́дуйся, преди́вный нестяжа́телю. Ра́дуйся, удѣ́лъ тво́й малѣ́йшій возвели́чивый; ра́дуйся, всего́ себе́ во́лѣ Бо́жіей преда́вый. Ра́дуйся, отъ Него́ то́кмо Еди́наго по́мощи иска́вый; ра́дуйся, бога́тство тлѣ́нное презрѣ́вый. Ра́дуйся, сокро́вища духо́вная возлюби́вый; ра́дуйся, отъ ю́ности въ благода́ти у Бо́га и человѣ́къ возраста́вый. Ра́дуйся, и по сконча́ніи земна́го житія́ твоего́ ту́ю же благода́ть сугу́бо воспрія́вый; ра́дуйся, я́ко и мы́ благода́ти Бо́жія по моли́твамъ твои́мъ сподобля́емся.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́ подо́бяся, на земли́ тече́ніе твое́ свѣ́тло соверши́лъ еси́, благовѣ́рный кня́же Даніи́ле, лучи́ свя́тости и пото́цы ми́лости всѣ́мъ излива́я, и́хже ра́ди и въ со́нмѣ святы́хъ пребыва́еши, поя́ съ ни́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Слы́шавше бли́жніи и да́льніи, я́ко въ ма́лѣмъ еще́ гра́дѣ Москвѣ́ на высотѣ́ стола́ кня́жескаго возоблиста́лъ еси́, пресла́вне кня́же Даніи́ле, подъ сѣ́нь крилу́ твое́ю притека́ху, похвалы́ таковы́я ти́ принося́ще:

Ра́дуйся, кня́же благосе́рдый, любо́вію свое́ю всѣ́хъ покрыва́яй; ра́дуйся, влады́ко прелюби́вый, бѣ́дствующія защища́яй. Ра́дуйся, му́дрость отца́ твоего́, кня́зя Алекса́ндра, воспрія́вый; ра́дуйся, страны́ Моско́вскія утвержде́ніе. Ра́дуйся, держа́вы Россíйскія украше́ніе; ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая. Ра́дуйся, люде́й россíйскихъ упова́ніе благонаде́жное; ра́дуйся, тобо́ю бо во еди́но бра́тство совокупля́емся. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ науче́ніемъ отъ ра́спрей свобожда́емся; ра́дуйся, за́повѣдей Бо́жіихъ вѣ́рный исполни́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ Ца́рствія Бо́жія яви́лся еси́, благовѣ́рный кня́же Даніи́ле: надъ людьми́ бо свои́ми ца́рствуя, слезу́ вся́ку отъ лица́ стра́ждущихъ отыма́лъ еси́, подвиза́я зва́ти всѣ́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко пресвѣ́тлое со́лнце, на престо́лѣ Моско́встѣмъ, благовѣ́рный кня́же Даніи́ле, вели́чіемъ души́ твоея́ и добродѣ́тельми всю́ зе́млю Россíйскую озаря́я, и подвиза́я всѣ́хъ ублажа́ти тя́ си́це:

Ра́дуйся, му́жу жела́ній духо́вныхъ; ра́дуйся, стяжа́телю даро́въ небе́сныхъ. Ра́дуйся, милосе́рдія сокро́вище неисчерпа́емое; ра́дуйся, кро́тости наста́вниче. Ра́дуйся, за́повѣдей ева́нгельскихъ дѣ́лателю нелѣ́ностный; ра́дуйся, нищету́ во́льную Христа́ ра́ди возлюби́вый. Ра́дуйся, сирота́мъ и вдови́цамъ о́тче благосе́рдый; ра́дуйся, лю́демъ твои́мъ помо́щниче богодарова́нный. Ра́дуйся, въ чи́нѣ власти́теля кро́тость дѣ́тскую прояви́вый; ра́дуйся, ду́шу твою́ въ хра́мъ Бо́жій до́брѣ претвори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́й Всеви́децъ Госпо́дь просла́вити тя́, блаже́нне, поста́ви тя́ влады́ку пресла́вна во смире́ніи лю́демъ Свои́мъ, и́же и взира́юще на тя́, и добродѣ́телей твои́хъ бога́тству чудя́щеся, поя́ху Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго и ди́внаго устрои́теля земли́ Россíйскія вѣ́мы тя́, кня́же Даніи́ле, кро́тостію бо, смиренному́дріемъ, братолю́біемъ, и му́дростію небе́сною княже́ніе Моско́вское возвели́чилъ еси́ и си́льно сотвори́лъ еси́ е́. Сего́ ра́ди пріими́ отъ на́съ сицева́я:

Ра́дуйся, му́дрость Соломо́нову стяжа́вый; ра́дуйся, кро́тость Дави́дову воспрія́вый и то́ю враги́ твоя́ побѣди́вый. Ра́дуйся, мно́гія дру́ги себѣ́ стяжа́вый; ра́дуйся, сто́льный гра́дъ тво́й хра́мами Бо́жіими украси́вый. Ра́дуйся, вели́чію Москвы́ тѣ́мъ послужи́вый; ра́дуйся, во́ине Христо́въ неодолѣ́нный. Ра́дуйся, отъ бѣ́дъ и скорбе́й всѣ́мъ ско́рое прибѣ́жище; ра́дуйся, отъ всѣ́хъ зо́лъ тве́рдое защище́ніе. Ра́дуйся, уныва́ющимъ до́брое вразумле́ніе; ра́дуйся, всѣ́мъ братолю́бцемъ при́сное ободре́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нника и прише́льца себе́ на земли́ бы́ти помышля́я, ча́съ кончи́ны твоея́ предъ очи́ма твои́ма при́сно имѣ́лъ еси́, и сего́ ра́ди оби́тель и́нокомъ во сла́ву тезоимени́таго ти́ преподо́бнаго Даніи́ла возгради́лъ еси́, идѣ́же моли́твы твоя́ Го́сподеви возсыла́лъ еси́, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всего́ себе́ отъ ю́ности Го́споду возложи́въ, вся́ дни́ живота́ твоего́, благовѣ́рный кня́же, Тому́ усе́рдно рабо́талъ еси́, и ко блаже́нному успе́нію дости́гъ, въ ми́рѣ глубо́цѣ ду́хъ сво́й Ему́ пре́далъ еси́. Лю́діе же княже́нія твоего́, о́крестъ гро́ба твоего́ собра́вшеся, поя́ху ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, кня́же на́шъ превожделѣ́нный, ко Го́споду отоше́дый; ра́дуйся, нетлѣ́нное тѣ́ло твое́ на́мъ оста́вивый. Ра́дуйся, арома́ты добродѣ́телей твои́хъ на́мъ благоуха́яй; ра́дуйся, сія́ніемъ небе́снаго свѣ́та озаре́нный. Ра́дуйся, оби́ліемъ любве́ твоея́ вся́ удиви́вый; ра́дуйся, и враго́мъ твои́мъ благо́е упокое́ніе у себе́ устроя́вый. Ра́дуйся, крѣ́пость держа́вы твоея́ тѣ́мъ созида́вый; ра́дуйся, наслѣ́дникомъ твои́мъ при́сное науче́ніе. Ра́дуйся, гро́бъ тво́й, а́ки краеуго́льный ка́мень, гра́ду Москвѣ́ положи́вый; ра́дуйся, я́ко моли́тва твоя́ о лю́дѣхъ и по сме́рти не оскудѣва́етъ.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вси́ небе́сніи чи́ни и святы́хъ собо́ри ра́достно тя́ прія́ша, богому́дре, по́двигъ земна́го тече́нія своего́ до́брѣ соверши́вша и къ вѣ́чному животу́ пресе́льшася, идѣ́же съ ни́ми пое́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíй человѣ́ческихъ уста́ не возмо́гутъ изрещи́ пречу́днаго прославле́нія па́мяти твоея́, уго́дниче Бо́жій, егда́ бо гро́ба твоего́ мѣ́сто забве́нію предаде́ся, са́мъ я́вѣ предста́лъ еси́ ю́ношѣ благочести́вому, господи́на мѣ́сту тому́ себе́ нарица́я, и кня́зя Іоа́нна облича́я, и глаго́ля: "Чесо́ ра́ди преда́лъ мя́ еси́ забве́нію? Аще же и забве́нъ а́зъ тобо́ю, не забы́ мя́ Госпо́дь". Мы́ же, явле́ніе твое́ благоговѣ́йно почита́юще, си́це вопіе́мъ:

Ра́дуйся, гра́да на́шего Москвы́ Бо́гомъ да́нный покрови́телю; ра́дуйся, оби́тели твоея́ неусы́пный храни́телю. Ра́дуйся, я́ко и по успе́ніи твое́мъ на́съ не оставля́еши; ра́дуйся, я́ко милосе́рдіе Бо́жіе о грѣсѣ́хъ на́шихъ умоля́еши. Ра́дуйся, мзду́ трудо́въ твои́хъ воспрія́вый; ра́дуйся, небе́сною сла́вою ду́шу твою́ осія́вый. Ра́дуйся, князе́й Россíйскихъ до́брый учи́телю; ра́дуйся, къ добродѣ́тели тве́рдый тѣ́мъ наста́вниче. Ра́дуйся, и всѣ́мъ лю́демъ благíй предъ Бо́гомъ предста́телю; ра́дуйся, моли́твы и́хъ къ престо́лу Его́ вознося́й.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ся всѣ́мъ хотя́й Госпо́дь, вельмо́жу нѣ́коего, гро́бъ тво́й, свя́те, попра́вша, неду́гомъ порази́; оба́че согрѣше́ніе свое́ позна́вша и проще́ніе отъ тебе́ пріе́мша поми́лова, да и мы́ вси́, досто́йно почита́юще тя́, благода́рно вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну необори́мую и забра́ло крѣ́пкое ца́рствующему гра́ду Москвѣ́ и все́й держа́вѣ Россíйстѣй Госпо́дь дарова́ тя́, блаже́нне, вѣ́рнымъ въ ско́рбѣхъ и ну́ждахъ пребы́строе заступле́ніе, да зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, призыва́ющимъ тя́ во благо́е ско́рый помо́щниче; ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя сокро́вище. Ра́дуйся, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ неду́говъ цѣли́телю; ра́дуйся, держа́вы на́шея утвержде́ніе. Ра́дуйся, Це́ркве Россíйскія украше́ніе; ра́дуйся, я́ко оте́цъ чадолю́бивый, ча́да твоя́ назира́яй. Ра́дуйся, я́ко воево́да непобѣди́мый, предѣ́лы земли́ на́шея огражда́яй; ра́дуйся, небрегу́щія о святы́нѣ стра́хомъ вразумля́яй. Ра́дуйся, я́ко ка́ющимся ско́рое проще́ніе испроша́еши; ра́дуйся, я́ко благи́мъ по́двигомъ тѣ́хъ науча́еши.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное пріими́ отъ на́съ, прехва́льне, и моли́твы, приноси́мыя тебѣ́ не пре́зри: къ тебѣ́ бо въ ско́рбѣхъ прибѣга́емъ и предъ гро́бомъ твои́мъ сле́зы пролива́емъ, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рна свѣти́льника благода́ти яви́ тебе́ всѣ́хъ Творе́цъ: си́лою бо, да́нною ти́ свы́ше, ю́ношу при гро́бѣ твое́мъ отъ одра́ сме́рти возста́вилъ еси́. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, ми́лостивый скорбя́щимъ помо́щниче; ра́дуйся, сосу́де, Свята́го Ду́ха испо́лненный. Ра́дуйся, дара́ми Того́ обогаще́нный; ра́дуйся, си́ми дара́ми и моля́щихся тебѣ́ обогаща́яй. Ра́дуйся, ко Святѣ́й Тро́ицѣ дерзнове́ніе ве́ліе стяжа́вый; ра́дуйся, дерзнове́ніе сіе́ на по́мощь лю́демъ направля́яй. Ра́дуйся, си́лу чуде́съ отъ Бо́га прія́вый; ра́дуйся, за грѣ́шныя Го́спода умоля́яй. Ра́дуйся, любве́ и кро́тости Христо́вы вмѣсти́лище; ра́дуйся, беспо́мощныхъ ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́тію, да́нною ти́ свы́ше, неду́ги исцѣля́еши, враги́ и супоста́ты отъ на́съ отгоня́еши, жи́знь на́шу умиря́еши и душа́мъ на́шимъ поле́зная подае́ши, да благода́рственно взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ честны́я по́двиги твоя́, ублажа́емъ чи́стое житіе́ твое́, восхваля́емъ свяще́нную па́мять твою́, Даніи́ле благовѣ́рне, и прославля́юще Го́спода всѣ́хъ, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко кре́стъ богоуго́днаго житія́ до конца́ поне́слъ еси́; ра́дуйся, я́ко о ско́рбехъ твои́хъ Бо́га благодари́лъ еси́. Ра́дуйся, вся́ку добродѣ́тель въ себѣ́ изобрази́вый; ра́дуйся, и́го Христо́во возлюби́вый. Ра́дуйся, не́мощи немощны́хъ на себѣ́ носи́вый; ра́дуйся, благоволе́ніе Бо́жіе лю́демъ твои́мъ испроси́вый. Ра́дуйся, при́сно на небеси́ торжеству́яй; ра́дуйся, на земли́ пресла́вно чудодѣ́йствуяй. Ра́дуйся, лю́демъ твои́мъ помо́щниче богодарова́нный; ра́дуйся, а́нгеломъ собесѣ́дниче досто́йный.

Ра́дуйся, преподо́бне кня́же Даніи́ле, Моско́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, пресла́вный уго́дниче Христо́въ и чудотво́рче, преподо́бне кня́же Даніи́ле, отра́до и утѣше́ніе всѣ́хъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ! Пріими́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, сіе́ ма́лое моле́ніе, съ любо́вію тебѣ́ приноси́мое, и те́плымъ хода́тайствомъ твои́мъ ко Го́споду огради́ святу́ю оби́тель твою́, умири́ жи́знь на́шу и да́руй на́мъ покая́ніе соверше́нное, изба́ви на́съ отъ бѣ́дъ и вѣ́чныя му́ки, да ку́пно съ тобо́ю благода́рственно вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва преподо́бному кня́зю Даніи́лу Моско́вскому

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стѣно́ необори́мая, держа́вы Россíйскія Боже́ственное утвержде́ніе, преподо́бне кня́же Даніи́ле! Къ ра́цѣ моще́й твои́хъ притека́юще, усе́рдно мо́лимъ тя́: при́зри на на́съ, па́мять твою́ воспѣва́ющихъ и съ вѣ́рою подъ кро́въ моли́твъ твои́хъ прибѣга́ющихъ. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всѣ́хъ, я́ко да утверди́тъ ми́ромъ страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сію́ до́брѣ да сохрани́тъ, благоче́стіе и любо́вь въ лю́дѣхъ твои́хъ насажда́я, зло́бу же, и междоусо́біе и нра́вовъ развраще́ніе искореня́я. Всѣ́мъ же на́мъ вся́ блага́я ко вре́менному животу́ и вѣ́чному спасе́нію да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́емъ ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Христа́ Бо́га на́шего во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, уго́дниче Бо́жій, святы́й благовѣ́рный кня́же Даніи́ле, са́да Христо́ва благово́нный цвѣ́те, не́ба церко́внаго кро́ткая звѣздо́, земли́ на́шея небе́сный у́ме, гра́да Москвы́ и держа́вы на́шея му́дрый зда́телю, те́плый къ Бо́гу моли́твенниче, ско́рый въ по́мощи, ми́лостивый въ ну́ждахъ! Къ тебѣ́ припа́даемъ и тебѣ́ мо́лимся: бу́ди предста́тель на́шъ предъ престо́ломъ Бо́жіей сла́вы неусы́пный. Собери́ на́съ дру́гъ ко дру́гу, да печа́ли бли́жняго своего́ кíйждо любо́вію нелицемѣ́рною пріобща́ется. Онебеси́ у́мъ на́шъ, да, и́го тя́жкое земны́хъ попече́ній отве́ргше, бре́мя ле́гкое Христо́ва Ева́нгелія возлю́бимъ. Откры́й о́чи на́ши, да у́зримъ нетлѣ́нную красоту́ Госпо́дню и да не отчужде́ни бу́демъ жи́зни Бо́жія. Ти́хость Ду́ха Бо́жія да соблюде́тъ се́рдце на́ше. Весна́ покая́нія да укра́ситъ дѣла́ на́ша. Кня́же ми́лостивый и ще́дрый, сохрани́ страну́ на́шу, гра́дъ тво́й и здѣ́ моля́щихся тебѣ́ отъ вся́кія напа́сти, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ губи́тельства и гла́да, отъ междоусо́бныя ра́спри и внеза́пныя сме́рти. Отве́рзи на́мъ две́ри милосе́рдія Бо́жія и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́. Подъ крѣ́пкій покро́въ благосты́ни твоея́ прибѣга́юще, мо́лимъ: бу́ди на́мъ ти́хое приста́нище въ ско́рбѣхъ. Остѣни́ на́съ моли́твами твои́ми. Соблюди́ на́съ отъ паде́ній грѣхо́вныхъ и заблужде́ній, да се́рдцемъ сокруше́ннымъ, ду́хомъ смире́ннымъ въ печа́ли и ра́дости при́сно зове́мъ: Го́споди, предста́тельствомъ преподо́бнаго Твоего́, поми́луй на́съ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Княже́нія твоего́ сла́ву отложи́въ, озаря́емый Боже́ственною благода́тію, богому́дре кня́же Даніи́ле, ве́сь ра́зумъ въ се́рдцѣ отъ су́етнаго мíра сего́ къ Зижди́телю неукло́нно возложи́лъ еси́, и, я́ко звѣзда́ на восто́цѣ Россíйскаго госуда́рства просія́лъ еси́, цѣлому́дріемъ же и равноа́нгельнымъ твои́мъ житіе́мъ тече́ніе до́брѣ соверша́я, вѣ́ру соблю́лъ еси́ непоро́чну, тѣ́мъ и по сме́рти просла́ви тя́ Бо́гъ въ чудесе́хъ, я́ко источа́еши исцѣле́нія вѣ́рно притека́ющимъ къ честнѣ́й ра́цѣ твое́й, сего́ ра́ди дне́сь пра́зднуемъ успе́ніе твое́, лю́діе твои́. Ты́ же, я́ко и́маши дерзнове́ніе ко Христу́, моли́ спасти́ оте́чество твое́, и ми́рнѣй бы́ти держа́вѣ наслѣ́дія твоего́.

Конда́къ, гла́съ 4

Избра́нный Бо́гомъ отъ чре́слъ роди́тельскихъ и воспи́танный отъ младе́нчества въ зако́нѣ Госпо́дни въ му́жа соверше́нна и Про́мысломъ Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ наслѣ́діе кня́жества пріе́мъ, вѣ́ренъ строи́тель благочести́вымъ лю́демъ твои́мъ показа́лся еси́, богоблаже́нне Даніи́ле, и́хже о́бразомъ свои́мъ наставля́я и поуча́я за́повѣдемъ Госпо́днимъ вы́ну, путе́мъ, веду́щимъ въ живо́тъ вѣ́чный, при́сно ше́ствуя, небе́снаго Ца́рства дости́глъ еси́, идѣ́же со а́нгельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Велича́ніе

Ублажа́емъ тя́, благовѣ́рный кня́же Даніи́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.