Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Конда́къ 1

Избра́нный отъ мре́жей ры́барскихъ на про́повѣдь Ева́нгелія, и отъ ло́вли ры́бъ на уловле́ніе человѣ́ковъ во свѣ́тъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія, о вели́кій апо́столе, учениче́, дру́же и напе́рсниче Христо́въ, моли́ Еди́наго Истиннаго Человѣколю́бца, Его́же ты́ серафи́мскою любо́вію возлюби́лъ еси́, да поми́луетъ на́съ, и́щущихъ твоего́ къ Нему́ предста́тельства и зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Икосъ 1

Ангельскихъ си́лъ и вся́кія тва́ри Творца́, Влады́ку и Го́спода, воспріе́мшаго пло́ть на́шу и я́вльшагося на земли́ спасе́нія на́шего ра́ди, узрѣ́въ ходя́щаго при мо́ри Галиле́йстѣмъ и взыва́ющаго тя́ съ бра́томъ твои́мъ, Іоа́нне блаже́нне, въ зва́ніе апо́стольства, оста́вль мре́жи ры́барскія и отца́ твоего́ въ корабли́, неукло́нно отто́лѣ послѣ́довалъ еси́ стопа́мъ Спаси́телевымъ. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы отца́ по пло́ти оста́вивый; ра́дуйся, Христо́мъ небе́снаго Отца́ обрѣты́й. Ра́дуйся, мíръ и вся́ его́ пре́лести презрѣ́вый; ра́дуйся, небе́сная блага́я въ возме́здіе получи́вый. Ра́дуйся, пло́ть ду́ху соверше́нно порабо́тивый; ра́дуйся, ду́хъ тво́й Сладча́йшему твоему́ Учи́телю Іису́су покори́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ Госпо́дь непоро́чную чистоту́ твоего́ се́рдца, плотски́ми сладостра́стіями не окаля́нную, суди́ тебе́ досто́йна бы́ти зрѣ́нія та́инственныхъ открове́ній, и́миже проника́я во глубину́ богосло́вія, возмо́жеши проповѣ́дати о́ное во услы́шаніе всего́ мíра. Сего́ ра́ди нарече́ тя́ "сы́номъ гро́мовымъ", вопію́ща Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ и́стиннаго богопозна́нія озаря́я твою́ ду́шу, ше́ствовалъ еси́ по Благо́мъ Учи́телѣ твое́мъ, уча́ся изъ у́стъ Его́ исходя́щія прему́дрости и, ра́ди соверше́ннаго твоего́ незло́бія и дѣ́вственнаго цѣлому́дрія, бы́лъ еси́ возлю́бленъ Христо́мъ Го́сподемъ твои́мъ. Услы́ши у́бо на́съ, воспѣва́ющихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, незло́бія рачи́телю; ра́дуйся, дѣ́вства и чистоты́ храни́телю. Ра́дуйся, любве́ богосло́вскія учи́телю; ра́дуйся, до́брыхъ нра́вовъ наказа́телю. Ра́дуйся, смиренному́дрія зерца́ло; ра́дуйся, Боже́ственныя благода́ти свѣти́ло.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 3

Си́лу Божества́ Христо́ва, сокры́тую подъ о́блакомъ немощна́го человѣ́ческаго естества́, позна́лъ еси́ я́вно, егда́ воскреша́яй дще́рь Іаи́рову, и пото́мъ преобража́яйся на Ѳаво́рѣ, сподо́би тя́ со инѣ́ми двѣма́ ученика́ми бы́ти свидѣ́телемъ таковы́хъ пресла́вныхъ чуде́съ. Позна́въ же Христа́ бы́ти Бо́га и́стиннго, изъ глубины́ се́рдца твоего́ воззва́лъ еси́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я ве́ліе дерзнове́ніе къ возлюби́вшему тя́ Христу́ Сы́ну Бо́жію, возле́глъ еси́ на пе́рсѣхъ Его́ при соверше́ніи Та́йныя Ве́чери, и егда́ прорека́ше Госпо́дь о преда́тели Свое́мъ, тогда́ еди́нъ ты́ дерзну́лъ вопроси́ти о и́мени его́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, возлю́бленный Христо́въ учениче́; ра́дуйся, при́сный Его́ дру́же. Ра́дуйся, невозбра́нно на пе́рсѣхъ Госпо́днихъ почи́вый; ра́дуйся, дерзнове́нно о та́йнѣ преда́тельства вопроси́вый. Ра́дуйся, па́че ины́хъ ученико́въ ко Христу́ ближа́йшій; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ мно́жае предъ други́ми апо́столы Христо́съ Боже́ственныя та́йны открыва́ше.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 4

Бу́ря я́рости и звѣ́рскаго неи́стовства жестокосе́рдыхъ и неблагода́рныхъ іуде́евъ, егда́ воста́ на Христа́ Сы́на Бо́жія, тогда́ вси́ ученицы́ Его́, стра́хомъ объя́ти бы́вше, бѣжа́ша; но ты́, пита́я къ Нему́ любо́вь мно́жайшую па́че ины́хъ, на вся́ му́ки Христо́вы смотря́, да́же и до Креста́ пребы́лъ еси́ неотсту́пно, серде́чно состра́ждущи Дѣ́вѣ Ма́тери Бо́жіей, пла́чущей и рыда́ющей, и удивля́яся кра́йнему милосе́рдію и долготерпѣ́нію Бо́жію, взыва́лъ еси́ Пострада́вшему за ро́дъ человѣ́ческій: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Ви́ся на Крестѣ́ пригвожде́нный за грѣхи́ на́ши Спа́съ мíра и ви́дѣвъ тебе́ и Ма́терь Свою́, ту́ предстоя́щихъ, усынови́ тебе́ Преблагослове́ннѣй Дѣ́вѣ Богоро́дицѣ, глаго́ля Ей: "Же́но, се́ сы́нъ Тво́й", и тебѣ́ пото́мъ: "Се́ Ма́ти твоя́". Мы́ же, досто́йно почита́я такову́ю че́сть, на тебѣ́ пока́занную, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, усыновле́нія Бо́жія Ма́тери сподо́бивыйся; ра́дуйся, тѣ́мъ наипа́че ко Христу́, я́ко нѣ́кіимъ духо́внымъ родство́мъ, присво́ивыйся. Ра́дуйся, Ма́тери Бо́жіей досто́йно послужи́вый; ра́дуйся, во все́ вре́мя на земли́ пребыва́нія Ея́ препита́вый. Ра́дуйся, и во Успе́ніи ко гро́бу честно́е и свято́е Ея́ тѣ́ло проводи́вый; ра́дуйся, съ блиста́ющимся вра́віемъ, арха́нгеломъ Гавріи́ломъ принесе́ннымъ, одру́ Ея́ предше́дый.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ во Асíи, отше́дъ въ ню́ на проповѣ́даніе сло́ва Бо́жія, по жре́бію тебѣ́ па́дшему, но пре́жде попусти́ Госпо́дь бы́ти тебѣ́ поглоще́ну въ мо́ри, благода́ть же Бо́жія, всегда́ съ тобо́ю пребыва́ющая, сохрани́ тебе́ во глубина́хъ морски́хъ жи́ва и по четы́редесятихъ дне́хъ, повелѣ́ волнѣ́ морско́й воспѣни́вшися изве́ргнути тебе́ на бре́гъ, е́же егда́ узрѣ́ учени́къ тво́й Пpóхоръ, уже́ опла́кивающій твою́ кончи́ну, ве́ліимъ гла́сомъ воззва́ чудодѣ́йствующему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше ефе́сскіе жи́теліе пресла́вное чу́до, тобо́ю сотворе́нное, воскресе́ніемъ о́трока До́мна, умерщвле́ннаго отъ бѣ́са, въ ба́ни пребыва́ющаго, воспѣ́ша велегла́сно си́лу Бо́га, тобо́ю и́мъ проповѣ́даннаго, и изба́вльшеся отъ гну́снаго идолослуже́нія, взыва́ху тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, и́стиннаго Бо́га служи́телю; ра́дуйся, бѣсо́въ прогони́телю. Ра́дуйся, мертвеце́въ си́лою Христо́вою оживля́яй; ра́дуйся, то́юже жи́знь и здра́віе возвраща́яй. Ра́дуйся, помраче́нныя умо́мъ къ свѣ́ту и́стины призыва́яй; ра́дуйся, пра́выя вѣ́ры просвѣще́ніемъ къ добродѣ́тели наставля́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ богоно́снымъ сло́ва Бо́жія бы́въ во Ефе́сѣ, и усе́рдствуя о распростране́ніи благода́ти ева́нгельскія, подкрѣпля́лъ еси́ твое́ уче́ніе зна́меньми стра́шными и неудо́бь постига́емыми: еди́ною бо моли́твою опрове́рглъ еси́ ка́пище Артеми́дино, да зря́ще сіе́ идолопокло́нницы, позна́ютъ Еди́наго Бо́га, Ему́же мы́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ уже́ по́лнымъ сія́ніемъ во Ефе́сѣ свѣ́тъ вѣ́ры Христо́вы, тобо́ю проповѣ́данныя, егда́ злочести́вый Домитіа́нъ воздви́же гоне́ніе на христіа́ны, тогда́ и тебе́, я́ко усе́рднаго исповѣ́дника и́мени Христо́ва, посла́ епа́рхъ въ Ри́мъ свя́зана, идѣ́же и претерпѣ́лъ еси́ стра́шныя муче́ніи, и́хже ра́ди срѣта́емъ тя́ привѣ́тствіями си́ми:

Ра́дуйся, Христо́ва ра́ди исповѣ́данія біе́нный; ра́дуйся, ча́шу смертоно́снаго я́да невре́дно испи́вый. Ра́дуйся, въ коно́бѣ еле́я кипя́щаго не свари́выйся; ра́дуйся, си́лою Христо́вою въ лю́тыхъ муче́ніяхъ цѣ́лъ сохрани́выйся. Ра́дуйся, ке́саря, му́чащаго тя́, пачеесте́ственною безвре́дностію устраши́вый; ра́дуйся, то́юже наро́дъ о вели́честве Бо́га, христіа́нами почита́емаго, увѣ́ривый.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 7

Егда́ узрѣ́ мучи́тель, я́ко и самолютѣ́йшія му́ки, и́мъ изобрѣ́тенныя, не возмогли́ умертви́ти тебе́, тогда́ возмнѣ́въ тя́ безсме́ртна бы́ти, во о́стровъ Па́тмосъ во изгна́ніе осужда́етъ. Ты́ же, повину́яся про́мыслу Бо́жію, та́ко благоволи́вшему, съ благода́рностію воспѣва́лъ Бо́гу, все́ во благо́е устроя́ющему: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выя показа́лъ еси́ чудеса́ идолопокло́нникомъ, ища́ обрати́ти и́хъ къ спаси́тельной вѣ́рѣ Христо́вой, егда́ плову́щу ти́ во изгна́ніе твое́, повелѣ́ніемъ твои́мъ о́трока уто́пшаго мо́ре на кора́бль жи́ва изве́рже, бу́ря укроти́ся, вода́ сла́ная въ сла́дкую претвори́ся, во́инъ отъ чре́вныя я́звы исцѣли́ся, и по прише́ствіи твое́мъ въ Па́тмосъ, бѣ́съ пытли́вый изъ Аполлони́да изгна́ся. Тогда́ вси́ зря́щіи такова́я непостижи́мая собы́тія, прихожда́ху къ позна́нію Тріѵпоста́снаго Бо́га. Мы́ же тя́ ублажа́емъ та́ко:

Ра́дуйся, мо́рю и бу́рѣ повелѣва́яй; ра́дуйся, сатани́нскихъ духо́въ отъ человѣ́къ изгоня́яй. Ра́дуйся, болѣ́зни еди́нымъ сло́вомъ исцѣля́яй; ра́дуйся, всѣ́мъ въ ну́ждахъ по́мощь подава́яй. Ра́дуйся, о́трока отъ потопле́нія морска́го изба́вивый; ра́дуйся, невѣ́рныхъ во и́стинной вѣ́рѣ утверди́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 8

Стра́нно бѣ́ ви́дѣти жреца́мъ Аполло́нова хра́ма, я́ко до́мъ того́, его́же они́, безу́мніи, я́ко бо́га почита́ху, ты́ еди́нымъ сло́вомъ на зе́млю испрове́рглъ еси́; чудя́щеся ку́пно и яря́щеся на таково́е твое́ дерзнове́ніе, идо́ша къ волхву́ Кино́псу, усе́рдному предста́телю бѣсо́въ, да отмсти́тъ безче́стіе и́хъ бо́га. Онъ же, слѣ́пъ сы́й душе́ю, не вѣ́дая си́лы, въ тебѣ́ обита́ющей, покуша́лся мечта́ніями и ра́зными привидѣ́ніями тебе́ устраши́ти и на тя́ наро́дъ подви́гнути: но пото́мъ са́мъ, окая́нный, надѣ́яся на волхвова́нія своя́, погрузи́ся въ мо́ре, и та́мо погрязе́, безси́льнымъ бы́вшимъ бѣсо́мъ спасти́ его́, воспреще́ннымъ отъ тебе́ и́менемъ Іису́са Христа́ Сы́на Бо́жія, Его́же просла́ви наро́дъ, сего́ чу́да свидѣ́тель, воспѣ́въ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь и всего́ себе́ испо́лнивъ любве́ Боже́ственныя, бы́лъ еси́ вмѣсти́лищемъ даро́въ Свята́го Ду́ха: бу́дущая прорица́я, отстоя́щая я́ко бли́зъ су́щая ска́зовая, неду́жныя исцѣля́я, женѣ́ Анѳипа́товой, въ болѣ́зни рожде́нія стра́ждущей, едва́ на пра́гъ до́му вступи́лъ еси́, облегче́ніе дарова́вый. Пріими́ у́бо отъ на́съ, грѣ́шныхъ, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, благода́ти Бо́жія вмѣсти́лище; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го обита́лище. Ра́дуйся, рѣко́, чудото́чная цѣльбоно́сныя болѣ́знемъ си́лы; ра́дуйся, гро́ме, поража́ющій дре́вняго змíя и его́ а́нгеловъ. Ра́дуйся, кова́рство лука́ваго сатаны́ озоблича́яй; ра́дуйся, вѣ́рныхъ отъ ко́зней его́ защища́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 9

Вся́кое беззако́ніе истребля́я ре́вностно отъ среды́ люде́й, къ ни́мже по́сланъ бы́лъ еси́, испрове́рглъ еди́нымъ сло́вомъ ка́пище Ба́хусово, Нукіа́на волхва́ чудесы́ препрѣ́въ, изъ во́лка содѣ́лалъ еси́ кро́ткаго а́гнца, и приве́лъ ко Христо́вой вѣ́рѣ, и ма́ть, неи́стовнымъ разже́ніемъ блу́днаго грѣха́ къ сы́ну, обличи́въ, обрати́лъ еси́ къ покая́нію; о́ныя же, отъ грѣха́ обрати́вшеся ко спасе́нію, немо́лчно взыва́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство любому́дрія человѣ́ческаго не возмо́жетъ изрещи́, ниже́ у́мъ плотска́го человѣ́ка пости́гнути, е́же ты́ возвѣсти́лъ еси́ на́мъ о безнача́льномъ бытіи́ Тріѵпоста́снаго Бо́га: подо́бно бо Моисе́ю во гро́мѣхъ и блиста́ніяхъ на горѣ́ прія́лъ еси́ отъ Бо́га та́йну богосло́вія и возгласи́лъ еси́ мíру, е́же въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, Отцу́ искони́ неразлу́чное и всему́ существу́ющему вино́вное, иму́щее Свѣ́тъ живо́тный, его́же тьма́ не мо́жетъ объя́ти. Озаря́еми таковы́мъ облиста́ніемъ свѣ́та Боже́ственныя Истины, почита́емъ тя́ я́ко таи́нника Безнача́льныя Тро́ицы и воспѣва́емъ тя́ я́ко соверше́ннѣйшаго богосло́ва:

Ра́дуйся, о́рле, воспари́вшій до са́маго огнеобра́знаго престо́ла Бо́жія; ра́дуйся, трубо́, возгласи́вшая мíру Предвѣ́чнаго и Безнача́льнаго Бо́га. Ра́дуйся, недовѣ́домыя та́йны Бо́жія на́мъ открыва́яй; ра́дуйся, человѣ́чество и Божество́ Христо́во на́мъ изъясня́яй. Ра́дуйся, любве́ къ Бо́гу и бли́жнимъ на́съ науча́яй; ра́дуйся, за сію́ лю́бовь прису́щность Бо́жію на́мъ обѣщава́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́ши человѣ́ческія, вся́ко поуча́лъ еси́ люде́й вѣ́ровати во Христа́ Сы́на Бо́жія, имѣ́ти со́вѣсть незазо́рну, и люби́ти дру́гъ дру́га, во е́же не то́кмо здѣ́, но и въ селе́ніихъ пра́ведныхъ воспѣ́ти лѣ́потно Всемогу́щему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ны го́рняго Іерусали́ма узрѣ́въ во открове́ніи, препо́далъ еси́ на́мъ прорече́ніе того́, е́же уже́ е́сть и и́мать бы́ти до сконча́нія мíра, сказу́я на́мъ сіе́ иносказа́тельными словесы́, и предоставля́я разумѣ́ти иму́щимъ ума́ Боже́ственнаго. Удивля́яся таково́й прему́дрости, тебѣ́ отъ Бо́га дарова́нной, воспѣва́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, позна́ніемъ Альфы и Оме́ги превозше́дый естество́ человѣ́ческое; ра́дуйся, вмѣсти́лище та́инствъ, неудобьвмѣща́емыхъ человѣ́ческимъ умо́мъ, бы́вый. Ра́дуйся, неизрече́нная Бо́жія открове́нія узрѣ́вый; ра́дуйся, о́ныя вѣ́рнымъ препода́вый. Ра́дуйся, ра́дости святы́хъ еще́ въ жи́зни се́й позна́вый; ра́дуйся, о́ными ны́нѣ въ превосхо́днѣйшемъ сте́пени наслажда́яся невозбра́нно.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 11

Пѣ́нія же́ртву благода́рну принесе́ тебѣ́, святы́й апо́столе Іоа́нне, о́ный христіа́нинъ, и́же въ нищету́ прише́дъ и не имы́й чи́мъ возда́ти долги́ свои́мъ заимода́вцемъ, впаде́ въ отча́яніе и иска́ше са́мъ себе́ наси́льственною умертви́ти сме́ртію: но ты́, я́ко человѣколюби́въ сы́й, жела́я изба́вити того́ и вре́менныя, и вѣ́чныя сме́рти, кре́стнымъ зна́меніемъ сѣ́но въ зла́то претвори́въ, вручи́лъ еси́ о́ному убо́гому, да тѣ́мъ зла́томъ и долги́ отда́стъ заимода́вцемъ, и до́мъ сво́й препита́етъ, Бо́гу же, чрезъ тебе́ его́ облагодѣ́тельствовавшему, да пое́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рная душа́ твоя́, дости́гнувъ въ мѣ́ру во́зраста и въ му́жа соверше́нна, позна́ла приближе́ніе вре́мени ну́жнаго человѣ́ку измѣне́нія, во е́же тлѣ́нному наслѣ́дити обѣща́нное нетлѣ́ніе, и сме́ртному обѣща́нное безсме́ртіе. Тогда́ повелѣ́лъ еси́ ученико́мъ твои́мъ погребсти́ себе́ жи́ва, нау́тріе же прише́дше ко гро́бу твоему́, и откопа́вше, ничто́же въ не́мъ обрѣто́ша. Позна́вше у́бо, я́ко измѣне́ніе твое́ сотвори́ся не обыкнове́ннымъ человѣ́ческимъ сме́ртнымъ успе́ніемъ, воспѣ́ша тебѣ́ та́ко:

Ра́дуйся, о́рле, обнови́вый твою́ ю́ность безпрепя́тственнымъ возлетѣ́ніемъ къ Со́лнцу сла́вы Бо́жія; ра́дуйся, таковы́мъ измѣне́ніемъ превозше́дый всѣ́ уста́вы естества́ человѣ́ческаго. Ра́дуйся, по обѣща́нію Блага́го Учи́теля твоего́ возсѣ́дый на одно́мъ отъ двана́десяти престо́ловъ; ра́дуйся, творя́й на о́номъ су́дъ и пра́вду посредѣ́ люде́й Бо́жіихъ Изра́иля. Ра́дуйся, наслажда́яся лицезрѣ́ніемъ Того́ Сладча́йшаго Іису́са, къ Нему́же на пе́рси пре́жде Его́ стра́сти и воскресе́нія возле́глъ еси́; ра́дуйся, отъ Его́ благоутро́бія хода́тайствуяй на́мъ вся́ блага́я.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 12

Благода́ть дана́ е́сть отъ Бо́га мѣ́сту тому́, идѣ́же тѣ́ло твое́ земли́ пре́дано бя́ше, да испуска́етъ въ де́нь погребе́нія твоего́ то́нкій пра́хъ на исцѣле́ніе боля́щимъ, показу́я си́мъ чу́домъ, ка́ко прославля́етъ Бо́гъ лю́бящія Его́, да вси́, зря́ще сіе́, непреста́нно се́рдцемъ и душе́ю во дни́ и въ нощи́ вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще труды́ твоя́ во апо́стольствѣ и чудеса́ и исцѣле́нія, я́же источа́лъ еси́ и источа́еши благода́тію Ду́ха Свята́го, въ тебѣ́ обита́ющаго, восхваля́емъ Бо́га, дарова́вшаго на́мъ такова́го путеводи́теля, наставля́ющаго на́съ на пу́ть спасе́нія и милосе́рдствующаго о бѣ́дности на́шей. Пріими́ у́бо отъ на́съ, святы́й апо́столе, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, учениче́ Христо́въ изя́щнѣйшій; ра́дуйся, учи́телю Це́ркве Христо́вы изря́днѣйшій. Ра́дуйся, богосло́вовъ нача́ло и основа́ніе; ра́дуйся, Боже́ственныхъ та́инъ открове́ніе. Ра́дуйся, дѣ́вствующихъ примѣ́ръ и поощре́ніе къ цѣлому́дрію; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ, къ твоему́ заступле́нію прибѣга́ющихъ, ско́рая по́моще и покрови́тельство.

Ра́дуйся, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ и богосло́ве.

Конда́къ 13

О, пресла́вный и всехва́льный апо́столе и евангели́сте, напе́рсниче Христо́въ, возлю́бленный Іоа́нне! Твои́мъ всеси́льнымъ хода́тайствомъ ко Всеблаго́му твоему́ Учи́телю и на́шему Влады́кѣ и Го́споду, испроси́ на́мъ вся́ блага́я вре́менная и вѣ́чная, и христіа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, да съ тобо́ю въ селе́ніи пра́ведныхъ и со а́нгельскими ли́ки воспое́мъ Тріѵпоста́сному Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, вели́кій апо́столе, евангели́сте громогла́сный, богосло́ве изя́щнѣйшій, тайнови́дче непостижи́мыхъ открове́ній, дѣ́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́въ Іоа́нне! Пріими́ съ сво́йственнымъ тебѣ́ милосе́рдіемъ на́съ, грѣ́шныхъ, прибѣга́ющихъ подъ твое́ си́льное заступле́ніе и покрови́тельство. Испроси́ у Всеще́драго Человѣколю́бца Христа́ и Бо́га на́шего, Иже предъ очесы́ твои́ми излія́лъ кро́вь Свою́ дража́йшую за на́съ, непотре́бныхъ рабо́въ Свои́хъ, да не помяне́тъ беззако́ній на́шихъ, но да поми́луетъ на́съ и сотвори́тъ съ на́ми по ми́лости Свое́й, да да́руетъ на́мъ здра́віе душе́вное и тѣле́сное, вся́кое благоде́нствіе и изоби́ліе, науча́я на́съ обраща́ть все́ о́ное во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего. По кончи́нѣ жъ вре́менныя жи́зни на́шея, да избѣ́гнемъ мы́, святы́й апо́столе, немилосе́рдыхъ истяза́ній, на возду́шныхъ мыта́рствахъ на́съ ожида́ющихъ, но да дости́гнемъ твои́мъ руково́дствомъ и покрови́тельствомъ го́рняго о́наго Іерусали́ма, его́же сла́ву во открове́ніи ты́ зрѣ́лъ еси́, а ны́нѣ наслажда́ешися о́ныя ра́дости, обѣща́нныя избра́ннымъ Бо́жіимъ. О, вели́кій Іоа́нне! Сохрани́ вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія, ве́сь сію́, хра́мъ се́й [посвяще́нный свято́му твоему́ и́мени], служа́щихъ и моля́щихся въ не́мъ, отъ гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нныхъ и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви на́съ отъ вся́кія бѣды́ и напа́сти, и моли́твами твои́ми отврати́ отъ на́съ пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій и испроси́ на́мъ Его́ милосе́рдіе.

О, вели́кій и непостижи́мый Бо́же, Альфа и Оме́га, исто́чникъ и предме́тъ на́шея вѣ́ры! Се́ на умоле́ніе къ Тебѣ́ предлага́емъ свята́го Іоа́нна, его́же Ты́ сподо́билъ еси́ позна́ти Тебе́, неисповѣди́маго Бо́га, въ неизрече́нномъ открове́ніи. Пріими́ его́ о на́съ къ Тебѣ́ хода́тайство, да́руй на́мъ исполне́ніе проше́ній на́шихъ во сла́ву Твою́, а па́че всего́ соверши́ на́съ духо́внымъ соверше́нствомъ къ наслажде́нію жи́зни несконча́емыя въ небе́сныхъ Твои́хъ оби́телехъ.

О, Небе́сный Отче, созда́вый вся́ Влады́ко, Душа́ духо́въ, Всеси́льный Царю́! Косни́ся пе́рстомъ Твои́мъ серде́цъ на́шихъ, и они́, раста́явъ я́ко во́скъ, пролію́тся предъ Тобо́ю, и бре́нная тва́рь духо́вна сотвори́тся въ че́сть и сла́ву Твою́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотвѣ́тны: пріе́млетъ тя́ припа́дающа, Иже па́дша на пе́рси Пріе́мый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щую мглу́ язы́ковъ разгна́ти, прося́ на́мъ ми́ра и ве́лія ми́лости.

Конда́къ, гла́съ 2

Вели́чія твоя́, дѣ́вственниче, кто́ повѣ́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцѣле́нія, и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ, я́ко богосло́въ и дру́гъ Христо́въ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, апо́столе Христо́въ и евангели́сте Іоа́нне Богосло́ве, и чте́мъ болѣ́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́вѣ.