Акафист святому апостолу Фоме

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2012 года (журнал № 131)

Конда́к 1

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный, да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́: "Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог". Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая, за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де; ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви. Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся; ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся. Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́; ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви. Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние; ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 2

"Словеса́ ва́ша о явле́нии Воскре́сшаго неудобоприя́тельна ми явля́ются, - вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, - а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и не вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не дерзну́ взыва́ти Сему́: Аллилу́ия".

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый догма́тов ве́ры разуме́ти и́щуще, вопроша́ем в смяте́нии: во двою́ естеству́ еди́но Лице́ ка́ко Це́рковь му́дрствует и воспева́ет? Оба́че неве́рием твои́м, апо́столе, уверя́еми в сем, взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко Христо́с еди́н хлеб с тобо́ю вкуси́; ра́дуйся, я́ко еди́но со́лнце над ва́ма возсия́. Ра́дуйся, я́ко хле́бом и́стины мно́ги насы́тил еси́; ра́дуйся, я́ко Со́лнце пра́вды возлюби́л еси́. Ра́дуйся, я́ко еди́н исто́чник вы напои́; ра́дуйся, я́ко еди́на смоко́вница ва́ма сень даде́. Ра́дуйся, я́ко ре́ки благода́ти источи́л еси́; ра́дуйся, я́ко не безпло́дная смоко́вница показа́лся еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 3

"Си́ле Вы́шняго вся возмо́жна суть, - вопия́ше Фома́, - мо́жет бо и уме́ршия воскреша́ти, оба́че ка́ко сме́рти приобщи́ся Сей, Ему́же подоба́ет воспева́ти: Аллилу́ия".

И́кос 3

Богоприя́тну Де́ву прозре́ младе́нец, во чре́ве Елисаве́тином сый, мы же, о́чи иму́ще, не зрим блага́я дела́ Госпо́дня, оба́че сло́во Христо́во, апо́столу рече́нное: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавшии, помина́ем с наде́ждою, и та́ко сему́ взыва́ем:

Ра́дуйся, спасе́ния возжела́вый; ра́дуйся, я́ко проро́ки ча́янная узре́л еси́. Ра́дуйся, Ада́мом утра́ченная взыска́вый; ра́дуйся, я́ко Спаси́теля обре́л еси́. Ра́дуйся, Све́том ми́ра просвеще́нный; ра́дуйся, я́ко Не́бо отве́рзеся ти. Ра́дуйся, Сло́вом О́тчим умудре́нный; ра́дуйся, я́ко та́йны Ца́рствия откры́шася ти.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 4

"Бу́рю внутрь име́ю помышле́ний сумни́тельных, - вопия́ше Фома́, - ка́ко бо во гроб положе́н бысть по вода́м Ходи́вый и Ла́заря Воскреси́вый, Ему́же аз жела́ю воспе́ти: Аллилу́ия".

И́кос 4

Слы́шаша у́бо па́стырие А́нгелов, пою́щих Младе́нца Спа́са, и, ше́дше, поклони́шася Ему́; мы же, у́ши иму́ще, не вне́млем гла́су Госпо́дню, оба́че на твое́ предста́тельство, апо́столе, упова́ем и зове́м ти:

Ра́дуйся, в корабли́ со Христо́м ходи́вый; ра́дуйся, по волна́м Ходя́щу поклони́выйся. Ра́дуйся, мре́жею Христо́вою уловле́нный; ра́дуйся, в ковче́г спасе́ния ступи́вый. Ра́дуйся, я́ко во́ды неве́рствия не поглоти́ша тя; ра́дуйся, я́ко бу́ря сомне́ний тя не потопи́. Ра́дуйся, я́ко Христо́с над бе́здною тя удержа́; ра́дуйся, я́ко десни́цу с я́звою ти простре́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 5

"Боготе́чной звезде́ после́доваша волсви́, - вопия́ше Фома́, - та́ко и аз вожделе́ю сле́довати Тебе́, Го́споди и Бо́же мой, да́ждь ми то́кмо прикосну́тися Ти, да и аз воспою́: Аллилу́ия".

И́кос 5

Да́ры принесо́ша халде́йстии о́троцы седя́щу на руку́ Деви́чу Созда́телю тва́ри, мы же, ру́це иму́ще пра́здны от дел благи́х, ка́ко присту́пим к Сему́, ве́ры прося́ще, а́ще не апо́стола Фому́ помина́юще и та́ко ему́ зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко Господи́н жа́твы призва́ тя; ра́дуйся, я́ко в вертогра́де Того́ до́бре потруди́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко де́латель и ни́ва яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко плод стори́цею прине́сл еси́. Ра́дуйся, я́ко со Влады́кою дней у́треневал еси́; ра́дуйся, я́ко ча́шу Христо́ву испи́л еси́. Ра́дуйся, я́ко и нощь просвеще́ние ти бысть; ра́дуйся, я́ко Го́споду Сла́вы спросла́вился еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 6

"Пропове́дницы богоно́сни бы́вше волсви́, - вопия́ше Фома́, - испове́даша Тя, Христе́, я́ко Спа́са всех; а́ще у́бо не уве́рую в Воскресе́ние Твое́, не явлю́ся ли и аз я́ко И́род, не ве́дый пе́ти: Аллилу́ия".

И́кос 6

Возсия́вый во Еги́пте Свет и́стины да разсе́ет, я́ко дым, вся сомне́ния на́ша: ве́руем бо, Го́споди, помози́ неве́рию на́шему; ты же, апо́столе, укрепи́ свиде́тельством твои́м зову́щия ти:

Ра́дуйся, в сла́дость Христа́ послу́шавый; ра́дуйся, во сла́ву Его́ пожи́вый. Ра́дуйся, с терпе́нием Тому́ послужи́вый; ра́дуйся, с весе́лием за Него́ уме́рый. Ра́дуйся, ра́ну Прободе́ннаго осяза́вый; ра́дуйся, Кро́вию Христо́вою искупле́нный. Ра́дуйся, копие́м мучи́тельским прободе́нный; ра́дуйся, кровь за Христа́ пролия́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 7

"Хотя́щу Симео́ну пра́ведному умре́ти, - вопия́ше Фома́, - вда́лся еси́ я́ко Младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный; сотвори́ у́бо, Го́споди, и мне та́ко, да а́бие воззову́ Ти: Аллилу́ия".

И́кос 7

Но́вое показа́ Творе́ц снисхожде́ние нам, на безсме́ртнем Те́ле сме́ртныя я́звы яви́ти изво́ливый апо́столу Своему́, ему́же с любо́вию взыва́ем:

Ра́дуйся, от Прему́дрости му́дрость прие́мый; ра́дуйся, от Любве́ любви́ научи́выйся. Ра́дуйся, у Смире́ния смире́нию навы́кший; ра́дуйся, Бла́гом во бла́зе утвержде́нный. Ра́дуйся, Терпе́нием в терпе́нии наста́вленный; ра́дуйся, Кро́тости в кро́тости подража́вый. Ра́дуйся, Послуша́нием к послуша́нию приведе́нный; ра́дуйся, Сы́ном Отцу́ усыновле́нный.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 8

"Стра́нное чу́до ви́жду, - вопия́ше Фома́. - Две́рем затворе́нным, яко дух, вхо́дит Христо́с. Осяза́ю оба́че ра́ны и я́звы Его́, и что у́бо реку́, то́кмо: Госпо́дь мой и Бог мой; что у́бо воспою́, то́кмо: Аллилу́ия".

И́кос 8

Вси есмы́ в ни́жних и вы́шних ника́коже достига́ем, оба́че ве́руем, я́ко обоя́ соедини́ в Себе́ Госпо́дь, я́коже яви́ сие́ апо́столу Своему́, от нас воспева́ему си́це:

Ра́дуйся, с четверодне́вным Ла́зарем вечеря́вый; ра́дуйся, увере́ния во и́стине ре́вностно взыска́вый. Ра́дуйся, "Оса́нна в вы́шних!" возгласи́вый; ра́дуйся, любо́вию увере́ние сие́ улучи́вый. Ра́дуйся, воплоще́ние Сло́ва уве́девый; ра́дуйся, ми́ром гони́мый. Ра́дуйся, безслове́сная пло́ти попра́вый; ра́дуйся, мир от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 9

"Вся́кое естество́ тва́рное вмести́ти Боже́ственное ника́коже возмога́ет, - вопия́ше Фома́, - Ты Еди́ный о́ба несли́тно и неразде́льно в Себе́ сочета́л еси́, Тебе́ пою́: Аллилу́ия".

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии ничесо́же приложи́ти дерза́ют, апо́столе, до́брому испове́данию твоему́: Госпо́дь мой и Бог мой; за сие́ и от нас приими́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко но́зе ко умове́нию Христу́ просте́рл еси́; ра́дуйся, я́ко до́ма на земли́ не име́л еси́. Ра́дуйся, я́ко но́зе на путь ми́рен напра́вил еси́; ра́дуйся, я́ко оби́тель в дому́ О́тчи сниска́л еси́. Ра́дуйся, я́ко строи́тель ца́рский наре́клся еси́; ра́дуйся, я́ко архите́ктон прему́дрый обре́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко зла́то ни́щим разда́л еси́; ра́дуйся, я́ко черто́г Небе́сный царю́ воздви́гл еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 10

"Спасти́ хотя́ мир, - вопия́ше Фома́, - животворя́щею Кро́вию из прободе́нных ребр, Го́споди Бо́же мой, напои́л еси́ вся, я́же осяза́в, Тебе́ пою́: Аллилу́ия".

И́кос 10

Сте́ны Иерусали́ма Небе́снаго на двана́десяти основа́ниих утверди́шася; я́коже еди́но от сих тя почита́ем, апо́столе сла́вне, и та́ко ти воспису́ем:

Ра́дуйся, я́ко язы́к о́гнен на тебе́ почи́; ра́дуйся, я́ко сла́ва Христо́ва тя осия́. Ра́дуйся, я́ко язы́ки мно́ги просвети́л еси́; ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во просла́вил еси́. Ра́дуйся, я́ко неду́жных исцеля́л еси́; ра́дуйся, я́ко ме́ртвых восставля́л еси́. Ра́дуйся, я́ко и ду́си повинова́хуся ти; ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ написа́ся на Небеси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 11

"Пе́ние вся́кое побежда́ется, - вопия́ше Фома́, - тща́щееся воспе́ти сла́ву Воскресе́ния Твоего́, Го́споди, оба́че сие́ возвещу́ до после́дних земли́, да всяк язы́к И́стинному Бо́гу зове́т: Аллилу́ия".

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, апо́столе сла́вный, прикоснове́нием к обо́женной Пло́ти возжже́нную, те́мже прино́сим ти сицева́я:

Ра́дуйся, би́сере ри́зы церко́вныя; ра́дуйся, вертогра́дарю И́стины. Ра́дуйся, ко́реню богосло́вия; ра́дуйся, цве́те благоче́стия. Ра́дуйся, ро́ждие лозы́ боже́ственныя; ра́дуйся, благоуха́ние, прия́тно Бо́гови. Ра́дуйся, злати́це, огне́м очище́нная; ра́дуйся, весно́ целому́дрия.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 12

"Благода́ть и жи́знь прише́дый да́ти вся́кой пло́ти, - вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, - не возда́ст ли сия́ Пода́вшей Ему́ плоть? Оба́че укажи́те мне гроб Ея́, да со слеза́ми воззову́ Бо́гови: Аллилу́ия".

И́кос 12

Пою́ще Успе́ние Богоро́дицы, апо́столи проводи́ша тя ко гро́бу Ея́, и, вшед и обре́т сей пуст, возда́л еси́ хвалу́ Го́споду; те́мже зове́м ти:

Ра́дуйся, Бо́жиею Ма́терию возлю́бленный; ра́дуйся, ко проща́нию То́ю призва́нный. Ра́дуйся, я́ко ма́терь, Ю́ возлюби́вый; ра́дуйся, Бо́жиим Про́мыслом удержа́нный. Ра́дуйся, на гроб Ея́ пла́кати прише́дый; ра́дуйся, ка́мень от него́ отвали́вый. Ра́дуйся, ра́дость ве́лию лю́дем откры́вый; ра́дуйся, воста́ние Пречи́стыя возвести́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 13

О пресла́вный апо́столе Христо́в Фомо́, ма́лое сие́ приими́ от нас приноше́ние и умоли́ за ны Го́спода Сла́вы, да утверди́вшеся по́мощию твое́ю, обря́щем и мы ве́ры плоды́ благи́я, Творцу́ вся́ческих пою́ще: Аллилу́ия.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.