Акафист святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче Ти́хоне, возсія́вый мíрови, я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло, прославля́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, дарова́вшаго на́мъ въ тебѣ́ но́ваго вели́каго моли́твенника и помо́щника, ско́раго неду́говъ душе́вныхъ же и тѣле́сныхъ цѣли́теля, похва́льное воспѣва́емъ ти́ пѣ́ніе. Ты́ же, имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе къ Влады́цѣ небесе́ и земли́, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ собесѣ́дниче и человѣ́ковъ наста́вниче, ны́нѣ, я́ко Бо́жій служи́тель, предстоя́ съ вы́шними ли́ки, святи́телю Ти́хоне, мо́лиши о всѣ́хъ на́съ Христа́ Бо́га на́шего и къ вѣ́дѣнію спасе́нія ны́ руково́диши. Сего́ ра́ди благода́рнѣ во умиле́ніи вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, пречестно́е Святы́я Тро́ицы селе́ніе; ра́дуйся, чистото́ю и святы́нею а́нгеломъ уподобле́ніе. Ра́дуйся, свѣти́льниче Боже́ственнаго свѣ́та; ра́дуйся, всесвѣ́тлое благода́ти прія́телище. Ра́дуйся, при́сный предъ Го́сподемъ на́шъ засту́пниче; ра́дуйся, те́плый предъ Ни́мъ о на́съ моли́твенниче. Ра́дуйся, ско́рый въ ну́ждахъ и ско́рбехъ су́щимъ помо́щниче; ра́дуйся, до́брый ду́шъ на́шихъ наста́вниче. Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ніе; ра́дуйся, всея́ земли́ Россíйскія свѣ́тлое озаре́ніе. Ра́дуйся, Воро́нежскія па́ствы похвало́; ра́дуйся, оби́тели Задо́нскія украше́ніе.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя во творе́ніихъ, а́ки въ зерца́лѣ, прему́дрость и сла́ву Творца́ вся́ческихъ Бо́га, къ Нему́ ду́хомъ вы́ну возноси́лся еси́, богому́дре. Свѣ́томъ же богоразу́мія твоего́ и на́съ озари́, да вопіе́мъ ку́пно съ тобо́ю: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ тво́й Боже́ственными уче́ньми просвѣти́лъ еси́, богому́дре Ти́хоне, отве́ргнувъ вся́ко плотско́е мудрова́ніе, съ ра́зумомъ же и во́лю повину́лъ еси́ Го́сподеви, тѣ́мже сосу́дъ чи́стъ и селе́ніе Ду́ху и́стины яви́лся еси́. Сего́ ра́ди, я́ко богому́драго наста́вника, тя́ ублажа́юще, воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, Бо́жія прему́дрости созерца́телю и проповѣ́дниче; ра́дуйся, я́ко отъ тлѣ́ннаго мíра духо́вное сокро́вище, услажда́ющее ду́ши вѣ́рныхъ, собра́лъ еси́. Ра́дуйся, и́стиннаго богосло́вія златослове́сный учи́телю; ра́дуйся, я́ко уста́ Христо́вы, источа́юща словеса́ жи́зни вѣ́чныя, бы́лъ еси́. Ра́дуйся, зако́на Бо́жія отъ всея́ души́ твоея́ взыска́вый; ра́дуйся, свидѣ́ній и оправда́ній Госпо́днихъ возжада́вый. Ра́дуйся, я́ко къ небеси́ веду́щими стезя́ми невозвра́тно ше́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко на высоту́ добродѣ́телей возше́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко мы́сленнымъ о́комъ къ невече́рнему Свѣ́ту - Христу́ вы́ну взира́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко видѣ́нія пренебе́снаго свѣ́та сподо́бился еси́. Ра́дуйся, Бо́жія ра́зума испо́лненный; ра́дуйся, благода́тію Ду́ха Свята́го пріосѣне́нный.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго чуде́сно спасе́ тя́ отъ напра́сныя сме́рти и я́вѣ показа́ тя́ сы́на Ца́рствія Христо́ва су́ща, святи́телю о́тче Ти́хоне, егда́ во всю́ но́щь пребыва́ющу ти́ въ богомы́сліи, внеза́пу небеса́ отверзо́шася и яви́ся свѣ́тъ неизрече́нный. И та́ко премíрныя ра́дости испо́лнився, возопи́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я вѣ́ру несумне́нну и по́мыслъ чи́стъ, вся́ кра́сная мíра сего́ презрѣ́лъ еси́, Ти́хоне блаже́нне, и въ о́бразѣ а́нгельстѣмъ нелѣ́нностно послужи́лъ еси́ Го́споду Бо́гу. Тѣ́мже, а́ки звѣзда́ путево́дная, свѣ́тиши всѣ́мъ, хотя́щимъ жи́ти въ преподо́біи и вопію́щимъ тебѣ́:

Ра́дуйся, житію́ безпло́тныхъ поревнова́вый; ра́дуйся, по́двигомъ дре́внихъ святы́хъ оте́цъ подража́вый. Ра́дуйся, я́ко пріи́мъ кре́стъ, Христу́ послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко о́бразъ страсте́й Его́ въ се́рдцѣ твое́мъ пренаписа́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко вся́ ко́зни діа́вола си́лою креста́ Госпо́дня разруши́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко похотѣ́нія грѣхо́вная моли́твою и терпѣ́ніемъ побѣди́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко угожда́лъ еси́ Го́споду вся́кимъ благоугожде́ніемъ; ра́дуйся, преукраше́нная хра́мино добродѣ́телей. Ра́дуйся, красото́ смиренному́дрія и воздержа́нія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія. Ра́дуйся, по́стниковъ весе́ліе и и́ноковъ похвало́; ра́дуйся, бо́лій въ ли́цѣ преподо́бныхъ.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю вну́трь имѣ́я помышле́ній, недоумѣва́ше ра́бъ Бо́жій, что́ рече́тъ о не́мъ Госпо́дь, егда́ лю́діе проразумѣва́ху его́ досто́йна бы́ти святи́тительства? Оба́че всего́ себе́ Христу́ Бо́гу предаде́, Тому́ о всѣ́хъ благодаре́ніе возсыла́я, зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше лю́діе о благопло́дныхъ добро́тахъ души́ твоея́, богоно́сне Ти́хоне, жела́ніемъ вожделѣ́ша тя́ ви́дѣти на сте́пени святи́тельства. Егда́ же собо́ръ архіере́евъ недоумѣва́ше вда́ти тебѣ́ же́злъ па́стырства, зане́ ю́нъ бы́лъ еси́, а́біе трикра́ты свы́ше свидѣ́тельствованъ еси́, я́ко досто́йный сосу́дъ Боже́ственныя благода́ти, вся́ немощна́я врачу́ющія и оскудѣва́ющая восполня́ющія. Тѣ́мже, дивя́щеся чу́дному промышле́нію Бо́га о тебѣ́, прино́симъ ти́ сицева́я благохвале́нія:

Ра́дуйся, архіере́ю, отъ Самого́ Го́спода пронарече́нный; ра́дуйся, му́жу жела́ній, пасти́ ста́до Христо́во свы́ше избра́нный. Ра́дуйся, Пастыренача́льника Іису́са благоволе́ніе; ра́дуйся, іера́рховъ украше́ніе. Ра́дуйся, я́ко отъ у́тра жи́зни твоея́ на стражбу́ слове́снаго ста́да избра́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко и до ве́чера житія́ твоего́ су́щія въ вѣ́рѣ нелѣ́нностно назида́лъ еси́. Ра́дуйся, па́стырю до́брый, я́ко гото́въ бы́лъ еси́ ду́шу твою́ положи́ти за о́вцы своя́; ра́дуйся, многосвѣ́тлый Це́ркве свѣти́льниче. Ра́дуйся, апо́столовъ соприча́стниче; ра́дуйся, вели́кихъ святи́телей сопресто́льниче. Ра́дуйся, яко первопресто́льнику па́ствы твоея́, Митрофа́ну освяще́нному, равноче́стенъ показа́лся еси́; ра́дуйся, я́ко прее́мникомъ твои́мъ вѣ́рный ко спасе́нію путеводи́тель содѣ́лался еси́.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ всѣ́мъ христіа́номъ, святи́телю о́тче Ти́хоне: дѣя́ньми бо и уче́ньми твои́ми не то́чію во дни́ живота́ твоего́ до́брѣ назида́лъ еси́ па́ству твою́, но и по честнѣ́мъ успе́ніи твое́мъ всѣ́мъ вѣ́рнымъ показу́еши пра́вы стези́ Ца́рствія Христо́ва, и науча́еши при́сно взыва́ти къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя себе́ поста́вленна на сте́пени архіере́йства, святи́телю о́тче на́шъ Ти́хоне, не да́лъ еси́ сна́ оча́мъ твои́мъ, ниже́ вѣ́ждомъ дрема́нія, поставля́я па́ствѣ твое́й па́стыри смы́сленны и вся́ лю́ди управля́я ко спасе́нію. Мы́ же, вѣ́дуще тя́ бы́ти пастыренача́льника богому́дренна и строи́теля до́му Бо́жія до́бра, взыва́емъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, крѣ́пкое корми́ло Христо́вы Це́ркве; ра́дуйся, ни́вы Госпо́дни удобре́ніе. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ наде́жное утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ богому́дренное обличе́ніе. Ра́дуйся, Христо́ва вертогра́да дѣ́лателю неусы́пный; ра́дуйся, душетлѣ́нному звѣ́рю ста́до твое́ расхища́ти не попусти́вый. Ра́дуйся, хра́мовъ благолѣ́пія рачи́телю; ра́дуйся, вѣ́рный та́инъ святы́хъ строи́телю. Ра́дуйся, я́ко стра́жей до́му Бо́жія на стражбу́ недре́мленну угото́валъ еси́; ра́дуйся, я́ко па́стыремъ проповѣ́дати благовре́меннѣ и безвре́меннѣ заповѣ́далъ еси́. Ра́дуйся, благíй и вѣ́рный ра́бе Бо́жій; ра́дуйся, я́ко вше́лъ еси́ въ ра́дость Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ вои́стинну благоче́стія яви́лся еси́, святи́телю о́тче на́шъ Ти́хоне, егда́ уви́дѣвъ безсту́дное пра́знество во гра́дѣ твое́мъ, я́ко до́бръ во́инъ Христо́въ, прите́клъ еси́ на и́грище бѣсо́вское и сло́вомъ вразуми́лъ еси́ заблу́ждшія, науча́я всѣ́хъ взыва́ти Еди́ному Истинному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́, я́ко звѣзда́ лучеза́рная, Воро́нежской па́ствѣ, блиста́ніемъ уче́ній твои́хъ озаря́я ду́ши вѣ́рныхъ и разгоня́я тму́ нече́стія и суевѣ́рія. И ны́нѣ сла́достію писа́ній твои́хъ насыща́еши вся́ а́лчущія и жа́ждущія пра́вды, и́же благода́рнѣ и взыва́ютъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, наста́вниче всѣ́хъ къ небеси́ направля́яй; ра́дуйся, проповѣ́дниче покая́нія, заблу́ждшихъ къ исправле́нію воззыва́яй. Ра́дуйся, сла́вы Бо́жія и́стинный ревни́телю; ра́дуйся, стра́ннаго суевѣ́рія потреби́телю. Ра́дуйся, я́ко душетлѣ́нныя обы́чаи обличи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко безсту́дное и́грище упраздни́лъ еси́. Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся; ра́дуйся, и́мже Христо́съ просла́вися. Ра́дуйся, я́ко и по сме́рти твое́й ду́ши вѣ́рныхъ назида́еши въ благоче́стіи сла́достію писа́ній твои́хъ; ра́дуйся, я́ко въ ни́хъ сокро́вище, драгоцѣ́ннѣйшее зла́та и сребра́, на́мъ оста́вилъ еси́. Ра́дуйся, Златоу́сте Россíйскія Це́ркве; ра́дуйся, па́ствы твоея́ при́сное ра́дованіе.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́й невозбра́нно возноси́тися ду́хомъ въ го́рняя селе́нія, благооти́шіе пусты́ни возлюби́лъ еси́, богоно́сне о́тче Ти́хоне, и та́мо всели́вся, сподо́бился еси́ ви́дѣти Го́спода, отъ ико́ны, а́ки отъ Голго́ѳы, къ тебѣ́ гряду́ща, вопія́ къ Нему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вымъ по́двигомъ духо́внымъ вда́лъ еси́ себе́, богоно́сне о́тче Ти́хоне, егда́ всесоверши́тельнаго Ду́ха благода́ть призва́ тя́ служи́ти Го́сподеви въ безмо́лвіи: имы́й бо по́мыслъ превы́ше мíра, возлюби́лъ еси́ смире́ніе глубо́кое и моли́твы непреста́нныя. Сего́ ра́ди и крѣ́пость духо́вную подаде́ тебѣ́ подвигополо́жникъ Христо́съ и сподо́би тя́ видѣ́ній благода́тныхъ, да и мы́, вѣ́дуще такова́я, ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, люби́телю безмо́лвія, ду́хомъ твои́мъ въ вы́шнихъ обита́вый; ра́дуйся, самоотверже́ніе всецѣ́лое показа́вый. Ра́дуйся, во бдѣ́ніихъ и моли́твахъ неосла́бно пребыва́лъ еси́; ра́дуйся, безстра́стіе умерщвле́ніемъ страсте́й твои́хъ стяжа́лъ еси́. Ра́дуйся, Го́спода распя́таго на крестѣ́ вы́ну предъ собо́ю предзрѣ́вый; ра́дуйся, и тѣле́сныма очи́ма ви́дѣти Христа́ Іису́са сподо́бивыйся. Ра́дуйся, я́ко пречи́стымъ стопа́мъ Его́ поклони́лся еси́; ра́дуйся, я́ко спаси́тельныя я́звы Его́ облобыза́лъ еси́. Ра́дуйся, испо́лнь весе́лія, егда́ яви́ся тебѣ́ Богома́терь со апо́столы; ра́дуйся, я́ко въ славосло́віи ликовствова́лъ еси́ со а́нгелы. Ра́дуйся, таи́нниче Бо́жій, еще́ на земли́ вкуси́вый небе́сныхъ бла́гъ; ра́дуйся, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нно и вели́ко незло́біе показа́ преблаже́нный, егда́ еди́нъ бу́ій и злонра́вный уда́ри его́ въ лани́ту: о́нъ же, Агнцу Христу́ поревнова́въ, до земли́ поклони́ся бію́щему, моля́ Бо́га о проще́ніи ему́. Тѣ́мже дивя́щеся незло́бію его́, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь испо́лнь любве́ Христо́вы, Ти́хоне благосе́рде, ду́шу твою́ полага́лъ еси́ за дру́ги твоя́, и а́ки а́нгелъ-храни́тель прису́щь бы́лъ еси́ бли́жнимъ же и да́льнимъ, озло́бленныя укроща́я, вражду́ющія примиря́я, и спасе́ніе всѣ́мъ устроя́я. Сего́ ра́ди чте́мъ святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, проповѣ́дниче любве́, е́юже Бо́гъ примири́ Себѣ́ человѣ́ки; ра́дуйся, о́тче благосе́рдый, взыска́вый спасе́нія мно́гихъ. Ра́дуйся, смире́нія и незло́бія учи́телю; ра́дуйся, терпѣ́нія и миролю́бія наста́вниче. Ра́дуйся, я́ко за пра́вду претерпѣ́лъ еси́ зауше́ніе; ра́дуйся, я́ко за враги́ твоя́ умоля́лъ еси́ Го́спода. Ра́дуйся, его́же любо́вь побѣди́ вся́ку вражду́; ра́дуйся, его́же незло́біе покори́ бу́яя сердца́. Ра́дуйся, миротво́рче благослове́нный; ра́дуйся, мзду́ миротво́рцевъ наслѣ́дивый. Ра́дуйся, научи́вый за́повѣдемъ Христо́вымъ и сотвори́вый я́; ра́дуйся, ве́лій въ Ца́рствіи небе́снѣмъ.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Всѣ́мъ бы́лъ еси́ вся́, я́коже и святы́й Па́велъ, да вся́ко нѣ́кія спасе́ши, богому́дре: сразсужда́я бо немощно́му естеству́ человѣ́ческому, не укори́лъ еси́ бра́та твоего́, неподоба́ющія посту́ снѣ́ди яду́ща, но а́біе сѣ́дши ку́пно съ дру́гомъ его́, отъ трапе́зы тоя́ ма́ло вкуси́лъ еси́. Помина́юще у́бо таково́е благоснисхожде́ніе твое́, вопіе́мъ къ просла́вльшемуся въ тебѣ́ Человѣколю́бцу Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нныя не возмо́гутъ по достоя́нію изрещи́ твои́хъ благодѣ́яній мно́жество, святи́телю о́тче Ти́хоне: щедрода́тельная бо десни́ца твоя́ всю́ду досяза́ше. Мы́ же, благосе́рдію твоему́ подража́ти хотя́ще, во удивле́ніи взыва́емъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, лучю́ любве́ Бо́жія; ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдія Спа́сова неистощи́мое. Ра́дуйся, бли́жнія твоя́ па́че себе́ возлюби́вый; ра́дуйся, въ ме́ньшихъ бра́тіяхъ твои́хъ Самого́ Христа́ ви́дѣвый. Ра́дуйся, я́ко ни́щія помина́я, хлѣ́бъ тво́й слеза́ми ороша́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко питіе́ твое́ пла́чемъ о ни́хъ растворя́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко имѣ́нія твоя́ неиму́щимъ расточа́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко щедрода́тельная десни́ца твоя́ николи́же оскудѣ́. Ра́дуйся, я́ко больны́я и въ темни́цѣ заключе́нныя посѣща́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко ну́жды бѣ́дныхъ предваря́лъ еси́. Ра́дуйся, сло́вомъ и примѣ́ромъ затворе́нныя на благосты́ни сердца́ отверза́вый; ра́дуйся, ми́лостивыхъ блаже́нство отъ Го́спода стяжа́вый.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спасти́ся всѣ́мъ хотя́й преблагíй Госпо́дь яви́ тя́, святи́телю о́тче на́шъ Ти́хоне, о́бразъ житія́ пра́веднаго. Кто́ бо не умили́тся, ви́дя твое́ безмѣ́рное ко всѣ́мъ благосе́рдіе? Тѣ́мъ же ве́лію къ на́мъ ми́лость Бо́жію сла́вяще, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ бы́лъ еси́ по́мощи и заступле́нія всѣ́мъ безпомо́щнымъ и напа́ствуемымъ, святи́телю Ти́хоне, и милосе́рдія неистощи́мое сокро́вище. Сего́ ра́ди сла́вяще Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, и тя́ ублажа́емъ:

Ра́дуйся, безкро́вныхъ приста́нище; ра́дуйся, всѣ́хъ безпомо́щныхъ ско́рый помо́щниче. Ра́дуйся, си́рыхъ пита́телю и призрѣ́ніе; ра́дуйся, ску́дныхъ земледѣ́льцевъ снабдѣ́ніе. Ра́дуйся, скорбя́щимъ прибѣ́жище; ра́дуйся, печа́льнымъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, оби́димымъ заступле́ніе; ра́дуйся, оби́дящихъ вразумле́ніе. Ра́дуйся, угнете́ннымъ защи́тниче; ра́дуйся, си́льнымъ мíра сего́ небоя́зненный суда́ Бо́жія провозвѣ́стниче. Ра́дуйся, я́ко за пра́вду претерпѣ́лъ еси́ ско́рби; ра́дуйся, я́ко стяжа́лъ еси́ блаже́нство гони́мыхъ ра́ди пра́вды.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе у гро́ба твоего́, уго́дниче Бо́жій, святи́телю о́тче Ти́хоне, не умолче́ отъ дне́ блаже́ннаго успе́нія до дне́ свѣ́тлаго прославле́нія твоего́: мно́зи бо вѣ́дяху тя́ богоно́сна и равноа́нгельна су́ща. Ны́нѣ же вся́ Россíйская земля́ благода́рнѣ вопіе́тъ просла́вльшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́ло бы́въ, вся́ концы́ земли́ Россíйскія озари́лъ еси́, святи́телю приснопа́мятне. Егда́ же приспѣ́ вре́мя отше́ствія твоего́, боже́ственніи а́нгели прія́ша святу́ю ду́шу твою́ и въ небе́сныя оби́тели вознесо́ша. Тѣ́ло же честно́е Тро́ица Вседѣ́тельная содѣ́ла нетлѣ́нно и исто́чникъ чуде́съ показа́ на утвержде́ніе правосла́вныя вѣ́ры, на обличе́ніе же невѣ́рія и суевѣ́рія. Тѣ́мже, помина́юще блаже́нное успе́ніе и ве́ліе твое́ на небеси́ и на земли́ прославле́ніе, съ ра́достію прино́симъ ти́ благохвале́нія сія́:

Ра́дуйся, вели́кій уго́дниче Бо́жій, тече́ніе благоче́стнѣ сконча́вый; ра́дуйся, вѣ́ру, наде́жду и любо́вь до конца́ сохрани́вый. Ра́дуйся, по трудѣ́хъ стра́нствія земна́го сла́дцѣ въ селе́ніихъ небе́сныхъ почи́вый; ра́дуйся, я́ко сме́рть прія́вый, тлѣ́нія же не позна́вый. Ра́дуйся, со Христо́мъ, Его́же возлюби́лъ еси́, на вѣ́ки соедини́выйся; ра́дуйся, Ца́рствія небе́снаго и сла́вы вѣ́чныя наслѣ́дниче. Ра́дуйся, я́ко нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ спаси́тельную си́лу Воскресе́нія Христо́ва явля́еши; ра́дуйся, я́ко о́нымъ зарю́ о́бщаго воскресе́нія на́мъ показу́еши. Ра́дуйся, и́стины Правосла́вія несомнѣ́нное увѣре́ніе; ра́дуйся, въ Це́ркви прису́щія благода́ти нело́жное извѣще́ніе. Ра́дуйся, земна́го оте́чества твоего́ но́вое свѣти́ло и утвержде́ніе; [ра́дуйся, ца́рства правосла́внаго покро́ве и защище́ніе].

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть чуде́съ многообра́зныхъ, всели́вся на небеси́, прія́лъ еси́ отъ Го́спода, преблаже́нне Ти́хоне. Сего́ ра́ди подае́ши исцѣле́нія всѣ́мъ, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою. Мы́ же, дивя́щеся въ тебѣ́ всемогу́ществу и бла́гости Бо́га, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ди́вное прославле́ніе свята́го тѣлесе́ твоего́, ви́димъ тя́, богоблаже́нне святи́телю Ти́хоне, при́сно здѣ́ источа́юща пото́ки чуде́съ, и въ удивле́ніи восхваля́юще тя́, зове́мъ:

Ра́дуйся, живоно́сный исто́чниче, благода́ть исцѣле́ній излива́яй на́мъ отъ всечестны́я ра́ки твоея́; ра́дуйся, всѣ́хъ одержи́мыхъ неду́ги непосты́дное прибѣ́жище. Ра́дуйся, слѣпы́хъ прозрѣ́ніе; ра́дуйся, нѣмы́хъ я́сное глаго́ланіе. Ра́дуйся, я́ко отъ одра́ разсла́бленныя воздвиза́еши; ра́дуйся, я́ко стужа́емыя отъ бѣсо́въ свобожда́еши. Ра́дуйся, я́ко сухору́кія и сля́ченныя къ дѣ́ланію исправля́яй; ра́дуйся, хромы́мъ и нича́щимъ хожде́ніе подава́яй. Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ благосострада́тельный врачу́ и хране́ніе; ра́дуйся, и ду́шъ на́шихъ къ Ца́рствію небе́сному возведе́ніе. Ра́дуйся, ему́же сора́дуются а́нгели и о не́мже веселя́тся человѣ́цы; ра́дуйся, и́мже Бо́гъ ди́венъ во святы́хъ Свои́хъ явля́ется.

Ра́дуйся, Ти́хоне, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Христо́въ о́тче Ти́хоне, пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе отъ на́съ недосто́йныхъ во умиле́ніи тебѣ́ приноси́мое, и твои́мъ те́плымъ предста́тельствомъ у престо́ла Бо́жія испроси́ на́мъ утвержде́ніе въ вѣ́рѣ и до́брыхъ дѣ́лѣхъ, избавле́ніе отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей въ жи́зни се́й, въ сме́ртнѣмъ же успе́ніи на́шемъ благу́ю наде́жду спасе́нія, да сподо́бимся въ ра́дости вѣ́чнѣй воспѣва́ти ди́вному во святы́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю о́тче на́шъ Ти́хоне! Со умиле́ніемъ прекло́ньше колѣ́на и припа́дающе къ ра́цѣ честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, хва́лимъ, сла́вимъ и велича́емъ просла́вльшаго тя́ Бо́га и на́мъ недосто́йнымъ показа́вшаго въ тебѣ́ ве́лію ми́лость, и всеусе́рдно, вѣ́рою и любо́вію чту́щіи святу́ю па́мять твою́, мо́лимъ тя́: принеси́ моли́тву на́шу къ вся́ содержа́щему и спаса́ющему Человѣколю́бцу Го́споду, Ему́же ты́ съ ли́ки а́нгелъ и со всѣ́ми святы́ми предстои́ши, да утверди́тъ во святѣ́й Свое́й Правосла́внѣй Це́ркви живы́й ду́хъ пра́выя вѣ́ры и благоче́стія, да вси́ чле́ны ея́, чи́стіи отъ суему́дрія и суевѣ́рія, ду́хомъ и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́ніи Его́ за́повѣдей; па́стыремъ ея́ да да́стъ святу́ю ре́вность попече́нія о спасе́ніи ввѣ́ренныхъ и́мъ люде́й - пра́во вѣ́рующія соблюда́ти, сла́быя и немощны́я въ вѣ́рѣ укрѣпля́ти, невѣ́дущія наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Благочести́вѣйшему же, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] да да́руетъ съ долгоде́нствіемъ душе́вное и же и тѣле́сное здра́віе и спасе́ніе, на супоста́ты одолѣ́ніе, ко устрое́нію ца́рства благопоспѣше́ніе и на вся́ блага́я Его́ начина́нія благослове́ніе, и всему́ Ца́рствующему До́му премно́гую ми́лость Свою́ и благоде́нствіе. Поста́вленнымъ отъ Него́ власте́мъ и судія́мъ во ца́рствѣ Его́ да низпо́слетъ усе́рдіе, му́дрость и нелицепрія́тіе, да та́ко поживе́мъ ти́хое и безмо́лвное житіе́. [Или́: Стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ]. И па́ки припа́дающе, съ упова́ніемъ, я́коже ча́да отца́ на́мъ су́ща, мо́лимъ тя́, святи́телю Ти́хоне, вѣ́руемъ бо, я́ко ты́, на небесѣ́хъ живы́й, лю́биши ны́ то́юже любо́вію, е́юже вся́ бли́жняя твоя́ возлюби́лъ еси́, внегда́ пребыва́ти тебѣ́ на земли́. Испроси́ у Всеми́лостиваго Го́спода и всѣ́мъ на́мъ пода́ти да́ръ коему́ждо благопотре́бенъ и вся́, я́же къ животу́ вре́менному и вѣ́чному поле́зная, мíра умире́ніе, градо́въ на́шихъ утвержде́ніе, земли́ плодоно́сіе, отъ гла́да и па́губы избавле́ніе, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ сохране́ніе, скорбя́щимъ утѣше́ніе, неду́гующимъ исцѣле́ніе, па́дшимъ возстановле́ніе, заблужда́ющимъ на пу́ть и́стины возвраще́ніе, подвиза́ющимся въ дѣ́лѣхъ благи́хъ укрѣпле́ніе, благодѣ́лающимъ преспѣ́яніе, роди́телемъ благослове́ніе, ча́домъ въ стра́сѣ Госпо́днемъ воспита́ніе и науче́ніе, наста́вникомъ вѣ́дѣніе и благоче́стіе, невѣ́дущимъ вразумле́ніе, си́рымъ, неиму́щимъ и убо́гимъ по́мощь и заступле́ніе, отходя́щимъ отъ сего́ вре́меннаго житія́ къ вѣ́чному благо́е уготовле́ніе и напу́тствованіе, отше́дшимъ блаже́нное упокое́ніе. Си́хъ всѣ́хъ, наипа́че, проси́ на́мъ, свя́тче Ти́хоне, у щедрода́вца Бо́га, я́ко имы́й ве́ліе къ Нему́ дерзнове́ніе: тебе́ бо стяжа́хомъ при́снаго засту́пника и те́плаго моли́твенника о на́съ предъ Го́сподемъ, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́въ, о́тче на́шъ Ти́хоне! Ангельски пожи́въ на земли́, ты́ я́ко а́нгелъ благíй яви́лся еси́ и въ ди́внѣмъ твое́мъ прославле́ніи. Вѣ́руемъ отъ всея́ души́ и помышле́нія, я́ко ты́, благосе́рдый на́шъ помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тію, оби́льно дарова́нною тебѣ́ отъ Го́спода при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нію. Пріими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́въ, и въ ча́съ се́й на́ша недосто́йная моле́нія: свободи́ ны́ твои́мъ заступле́ніемъ отъ облега́ющаго на́съ суесло́вія и суему́дрія, неправовѣ́рія и зловѣ́рія человѣ́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о на́съ предста́телю, благопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ умоли́ти Го́спода, да проба́витъ Своя́ вели́кія и бога́тыя ми́лости на на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабѣ́хъ Свои́хъ, да уврачу́етъ Свое́ю благода́тію неисцѣ́льные я́звы и стру́пы растлѣ́нныхъ ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ, да раствори́тъ окаменѣ́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́нія и сокруше́нія о премно́гихъ согрѣше́ніихъ на́шихъ, и да изба́витъ ны́ вѣ́чныхъ му́къ и огня́ гее́нскаго. Всѣ́мъ же вѣ́рнымъ лю́демъ Свои́мъ да да́руетъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ ми́ръ, тишину́, здра́віе и спасе́ніе и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житіе́ пожи́вше во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, сподо́бимся со а́нгелы и со всѣ́ми святы́ми сла́вити и воспѣва́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Отъ ю́ности возлюби́лъ еси́ Христа́, блаже́нне, о́бразъ всѣ́мъ бы́лъ еси́ сло́вомъ, житіе́мъ, любо́вію, ду́хомъ, вѣ́рою, чистото́ю и смире́ніемъ, тѣ́мже и всели́лся еси́ въ небе́сныя оби́тели, идѣ́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, моли́, святи́телю Ти́хоне, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь, гла́съ 4

Правосла́вія наста́вниче, благоче́стія учи́телю, покая́нія проповѣ́дниче, Златоу́стаго ревни́телю, па́стырю предо́брый, но́вый Россíи свѣти́льниче и чудотво́рче, па́ству твою́ до́брѣ упа́слъ еси́ и писа́ньми твои́ми вся́ ны́ наста́вилъ еси́, тѣ́мже вѣнце́мъ нетлѣ́нія укра́шенъ отъ Пастыренача́льника, моли́ Его́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Апо́столовъ прее́мниче, святи́телей украше́ніе, Правосла́вныя Це́ркве учи́телю, Влады́цѣ всѣ́хъ моли́ся, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Ти́хоне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.