Акафист святителю Стефану, архиепископу Сурожскому, исповеднику и чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный исповѣ́дниче Христо́въ, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ, святи́телю Стефа́не, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и напа́стей свободи́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангеловъ собесѣ́дниче и человѣ́ковъ наста́вниче, ны́нѣ, я́ко Бо́жій служи́телю, предстоя́ съ вы́шними ли́ки, святи́телю Стефа́не, мо́лиши о всѣ́хъ на́съ Христа́ Бо́га на́шего. Сего́ ра́ди благода́рнѣ во умиле́ніи зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, чистото́ю и святы́нею а́нгеломъ уподо́бивыйся; ра́дуйся, посто́мъ и бдѣ́ніемъ безстра́стія дости́гнувый. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ непрело́жное утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ богому́дренное обличе́ніе. Ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній вѣ́рный храни́телю; ра́дуйся, непоколеби́мый Правосла́вія сто́лпе. Ра́дуйся, тве́рдое огражде́ніе Христо́вы Це́ркве; ра́дуйся, дѣ́лателю до́брый вертогра́да Госпо́дня.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 2

Бу́рю мірска́го житія́ и тяжелоно́сныхъ страсте́й во́лны преше́дъ, обрѣ́лъ еси́ ти́хое приста́нище и въ пусты́ню всели́вся, нелѣ́ностно Христу́ порабо́талъ еси́ во мно́зѣ долготерпѣ́ніи, умерщвля́я по́хоти плотскíя Бо́га ра́ди и поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ свы́ше просвѣще́ннымъ и Ду́хомъ Святы́мъ озаре́ннымъ невѣ́рныхъ люде́й Суро́жскихъ вѣ́рою Христо́вою просвѣти́лъ еси́, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, трудо́въ апо́стольскихъ ревни́телю; ра́дуйся, богосло́вія и́стиннаго прему́дрый учи́телю. Ра́дуйся, друго́мъ твои́мъ спасе́нія жела́вый; ра́дуйся, во дво́ръ Христо́вы Це́ркве си́хъ призва́вый. Ра́дуйся, я́ко небе́сными стезя́ми невозвра́тно ше́ствовалъ еси́; ра́дуйся, я́ко на высоту́ добродѣ́телей возше́лъ еси́. Ра́дуйся, страны́ Суро́жскія просвѣти́телю; ра́дуйся, христіа́нъ страны́ сея́ небе́сный покрови́телю.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 3

Ви́дя въ творе́ніихъ Бо́жіихъ, а́ки въ зерца́лѣ, прему́дрость и сла́ву Творца́, къ Нему́ ду́хомъ вы́ну возноси́лся еси́, богому́дре. Свѣ́томъ богоразу́мія твоего́ и на́съ озари́, да вопіе́мъ ку́пно съ тобо́ю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я въ се́рдцы свое́мъ о́гнь любве́ Боже́ственныя, спасе́нія ра́ди ду́шъ человѣ́ческихъ па́стырски подвиза́лся еси́, богому́дре, проти́ву ко́знемъ діа́вольскимъ, и побѣди́тельнымъ Креста́ ору́жіемъ, я́ко паучи́ну лука́ваго сѣ́ти разсѣка́лъ еси́. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жій, благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, учи́телю смире́нія и цѣлому́дрія. Ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія; ра́дуйся, наста́вниче дѣ́лъ до́брыхъ. Ра́дуйся, огневи́дный сто́лпе, наставля́яй на пу́ть спасе́нія; ра́дуйся, свѣти́льниче свѣтоза́рный, вѣ́рныя просвѣща́яй. Ра́дуйся, неисчерпа́емый сосу́де благода́ти Христо́вы; ра́дуйся, чи́стое прія́телище Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 4

Святы́й Ге́рманъ, на моли́твѣ стоя́, предъизвѣще́нъ бы́сть отъ а́нгела объ избра́ніи тя́ Бо́гомъ во святи́теля гра́да Суро́жа, ты́ же, о́тче Стефа́не, со смире́ніемъ ту́юже вѣ́сть прія́лъ еси́, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Ви́дѣвше въ тебѣ́ Суро́жстіи лю́діе святи́теля, я́ко а́нгела, зна́меніе благода́ти небе́сныя нося́ща, возра́довашася ра́достію неизглаго́ланною. Ты́ же до́брѣ внима́я себѣ́ и всему́ ста́ду, въ не́мже тя́ Ду́хъ Святы́й поста́ви епи́скопа, усе́рдно па́слъ еси́ Це́рковь Го́спода и Бо́га, я́ко сло́во возда́ти хотя́: сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́, о́тче Стефа́не, зову́ще:

Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, преподо́біемъ а́ки по́ясомъ златы́мъ препоя́санный; ра́дуйся, дру́же Христо́въ, святи́тельствомъ, а́ки би́серомъ драги́мъ преукра́шенный. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ, непобѣди́мый; ра́дуйся, стра́же до́му Бо́жія неусы́пный. Ра́дуйся, мзду́ трудо́въ свои́хъ отъ Христа́ воспрія́вый; ра́дуйся, я́ко вше́лъ еси́ въ ра́дость Го́спода своего́. Ра́дуйся, страны́ Таври́ческой свѣ́тлое украше́ніе; ра́дуйся, преди́вное осія́ніе небе́сныя сла́вы.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 5

Спасти́ся всѣ́мъ хотя́ Преблагíй Госпо́дь яви́ тя́, святи́телю о́тче Стефа́не, о́бразъ житія́ пра́веднаго: кто́ бо не умили́тся, ви́дя твое́ безмѣ́рное ко всѣ́мъ благосе́рдіе? Тѣ́мже ве́лію къ на́мъ ми́лость Бо́жію сла́вяще, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Стѣна́ бы́лъ еси́ по́мощи и заступле́нія всѣ́мъ безпомо́щнымъ и напа́ствуемымъ, святи́телю Стефа́не, и милосе́рдія неистощи́мое сокро́вище. Сего́ ра́ди ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га сла́вяще, ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, архіере́ю, отъ Сама́го Го́спода пронарече́нный; ра́дуйся, му́жу жела́ній, пасти́ ста́до Христо́во свы́ше избра́нный. Ра́дуйся, Пастыренача́льника Іису́са благоволе́ніе; ра́дуйся, многосвѣ́тлый Це́ркве свѣти́льниче. Ра́дуйся, апо́столовъ соприча́стниче; ра́дуйся, святи́телей вели́кихъ сопресто́льниче. Ра́дуйся, чистоты́ серде́чныя сокро́вище; ра́дуйся, смире́нія Христо́ва зерца́ло.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 6

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти въ тебѣ́, святи́телю, неизрече́нное къ лю́дямъ милосе́рдіе, показа́ Тя́ я́ко вои́стину свѣти́ло богосвѣ́тлое, дѣ́лы бо и словесы́ твои́ми всѣ́хъ приводи́лъ еси́ ко благоче́стію. Тѣ́мже сія́ніемъ по́двиговъ твои́хъ просвѣще́нни, тебе́ усе́рдно велича́емъ и просла́вльшему Тя́ Христу́ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Ви́дя себе́ поста́влена на степе́нь архіере́йства, святи́телю о́тче Стефа́не, не да́лъ еси́ очи́ма твои́ма сна́, ниже́ вѣ́ждомъ твои́мъ дрема́нія, поставля́я па́ствѣ твое́й па́стыри смы́сленны и вся́ лю́ди управля́я ко спасе́нію. Мы́ же, вѣ́дуще тя́ бы́ти пастыренача́льника богому́дренна и строи́теля до́му Бо́жія добра́, взыва́емъ къ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, крѣ́пкое корми́ло Христо́вы Це́ркве; ра́дуйся, ни́вы Госпо́дни усе́рдный жа́телю. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ крѣ́пкое утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ богому́дренное обличе́ніе. Ра́дуйся, вѣ́рный та́инъ святы́хъ строи́телю; ра́дуйся, я́ко па́стыремъ твои́мъ благовре́меннѣ и безвре́меннѣ проповѣ́дати заповѣ́далъ еси́. Ра́дуйся, безстра́стія сосу́де чи́стый; ра́дуйся, измла́да Христа́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 7

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ въ странѣ́ на́шей, наставля́я всѣ́хъ на пу́ть спасе́нія: призыва́ющихъ бо тя́ вско́рѣ предваря́еши и отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей избавля́еши, вѣ́рныя же науча́еши спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Боже́ственнымъ Ду́хомъ просвѣще́нъ, проповѣ́далъ еси́ со дерзнове́ніемъ Правосла́вія преда́ніе, всеблаже́нне Стефа́не, и мучи́теля беззако́нна посрами́лъ еси́, въ заточе́ніе непра́ведно посыла́емь. Мы́ же, вѣ́дуще такова́я, вопіе́мъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, за Христа́ пострада́вый и му́чимый; ра́дуйся, тве́рдо Его́ исповѣ́давый. Ра́дуйся, всѣ́хъ научи́вый непосра́мленно покланя́тися честны́мъ ико́намъ; ра́дуйся, предста́телю предъ престо́ломъ Бо́жіимъ, за на́съ, грѣ́шныхъ. Ра́дуйся, весе́ліе земли́ Суро́жскія; ра́дуйся, царя́ нечести́ваго обличи́телю. Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, нечести́выхъ ересе́й обличи́телю.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 8

Отче отце́въ, богоно́сный Стефа́не, Суро́жу утвержде́ніе, рабы́ твоя́ соблюди́ отъ вся́кого прегрѣше́нія, ви́димыхъ же вра́гъ и неви́димыхъ, воспѣва́ющихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Твоего́ чи́стаго и непоро́чнаго житія́ кíй язы́къ человѣ́ческій восхвали́ти и воспѣ́ти, преподо́бне Стефа́не, возмо́жетъ? Во всѣ́хъ бо по́двизѣхъ до́блественнѣ подвиза́лся еси́, нечести́ваго царя обличи́лъ еси́, чести́ же ико́ны научи́лъ еси́ и отце́въ догма́ты, всему́дре, исповѣ́далъ еси́, сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, апо́столовъ удобре́ніе. Ра́дуйся, му́чениковъ похвало́; ра́дуйся, святи́телей сла́во. Ра́дуйся, и́ноковъ украше́ніе; ра́дуйся, свяще́нная главо́, отъ пеле́нъ очи́стившаяся Ду́хомъ. Ра́дуйся, я́ко звѣзда́ свѣ́тлая возсія́вый; ра́дуйся, отъ среды́ тмы́ мно́гія изведы́й.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 9

Ты́ Суро́жу бы́въ просвѣти́тель и живу́щихъ въ не́мъ засту́пникъ, обурева́емыхъ же и въ напа́стехъ су́щихъ, ти́хое приста́нище, вра́чь страсте́й душе́вныхъ же вку́пѣ и тѣле́сныхъ, отню́дуже вся́ ча́да твоя́ при́сно взыва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нныя не возмо́гутъ по достоя́нію изрещи́ твои́хъ благодѣя́ній мно́жества, святи́телю о́тче Стефа́не, щедрода́тельная бо десни́ца твоя́ всю́ду досяза́ше. Мы́ же, благосе́рдію твоему́ дивя́щеся, со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, лучу́ любве́ Бо́жія пресвѣ́тлая; ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдія Спа́сова неистощи́мое. Ра́дуйся, бли́жнія своя́ па́че себе́ возлюби́вый; ра́дуйся, въ ме́ньшихъ бра́тіяхъ твои́хъ Самого́ Христа́ ви́дѣвый. Ра́дуйся, си́рыхъ пита́телю и призрѣ́ніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, страда́льцевъ укрѣпле́ніе; ра́дуйся, оби́димыхъ засту́пниче.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 10

Бу́рю злы́хъ напа́стей утиша́я, проше́лъ еси́ ве́сь пу́ть тѣ́сный и ско́рбный и́ноческого житія́, неся́ яре́мъ и пусты́ннаго по́двига, и многонощна́го бдѣ́нія, и моли́твы, и тѣ́ла умерщвле́нія и святи́тельскаго служе́нія. И та́ко благода́тію Бо́жіею отъ си́лы въ си́лу восходя́ и отъ дѣя́нія къ боговидѣ́нію, во оби́тели го́рнія пресели́лся еси́. Идѣ́же со а́нгелы вы́ну воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Кто не блажи́тъ тебе́, преблаже́нне Стефа́не, слы́ша сла́вное житіе́ твое́, се́й ме́ртвъ е́сть душе́ю. Мы́ же си́це тебѣ́ воспѣва́емъ:

Ра́дуйся, вели́кій Бо́гу уго́дниче; ра́дуйся, я́ко во вре́меннѣй жи́зни се́й, любве́ ра́ди ко Го́споду, вы́ну во спасе́ніе души́ твоея́ подвиза́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко Его́ по́мощію, оста́вль тлѣ́нная, нетлѣ́нная стяжа́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко благода́тію Бо́жіею сподо́бился еси́ стоя́ти у престо́ла Влады́чня. Ра́дуйся, я́ко та́ко сподо́бился еси́ прича́стникомъ бы́ти вѣ́чныя сла́вы; ра́дуйся, та́ко получи́вый благода́ть хода́тайствовати о на́съ. Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче призыва́ющихъ тя́; ра́дуйся, правосла́вному ца́рству на́шему защи́тителю.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 11

Благода́ть чуде́съ многообра́зныхъ, всели́вся въ небеси́, прія́лъ еси́ отъ Го́спода, преблаже́нне Стефа́не, сего́ ра́ди подае́ши исцѣле́нія всѣ́мъ, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою. Мы́ же, си́лѣ чуде́съ твои́хъ чудя́щеся, вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Зна́меніи чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви, преблаже́нне Стефа́не, прого́ниши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти, ду́ши же просвѣща́еши вѣ́рныхъ, си́це тебѣ́ вопію́щихъ:

Ра́дуйся, по трудѣ́хъ стра́нствія земна́го въ небе́сныхъ селе́ніихъ сла́дцѣ почи́вый; ра́дуйся, я́ко сме́рть прія́вый, тлѣ́нія же не позна́вый. Ра́дуйся, со Христо́мъ, Его́же возлюби́лъ еси́, на вѣ́ки совокупи́выйся; ра́дуйся, Ца́рствія небе́снаго и сла́вы вѣ́чныя наслѣ́дниче. Ра́дуйся, ненаде́жнымъ наде́ждо; ра́дуйся, си́льнымъ мíра сего́ небоя́зненный суда́ Бо́жія провозвѣ́стниче. Ра́дуйся, я́ко за и́стину претерпѣ́лъ еси́ ско́рби; ра́дуйся, я́ко стяжа́лъ еси́ изгна́нныхъ пра́вды ра́ди блаже́нство.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше Ти́ да́нную позна́вше, благоговѣ́йно лобыза́емъ свѣтолѣ́пное всечестна́го лица́ твоего́ изображе́ніе и благода́рственно вопіе́мъ Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Ве́сь еси́ въ вы́шнихъ, но и ни́жнихъ не оставля́еши, святи́телю о́тче Стефа́не, при́сно со Христо́мъ ца́рствуеши и о на́съ, грѣ́шныхъ, моли́твы къ Нему́ возсыла́еши. Тѣ́мже во умиле́ніи зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше въ ско́рбехъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче въ бѣда́хъ су́щихъ. Ра́дуйся, на неви́димыя враги́ на́ша побо́рниче; ра́дуйся, посѣти́телю въ не́мощехъ лежа́щихъ. Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́бльственно послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко Сладча́йшему Іису́су до конца́ послужи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезрѣ́нія Бо́жія; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зрѣ́ти невече́рній де́нь Ца́рствія Христо́ва.

Ра́дуйся, Стефа́не, исповѣ́дниче Христо́въ и чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю о́тче Стефа́не! Пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе отъ на́съ, недосто́йныхъ, во умиле́ніи тебѣ́ приноси́мое и твои́мъ те́плымъ предста́тельствомъ у престо́ла Царя́ сла́вы испроси́ на́мъ въ вѣ́рѣ и до́брыхъ дѣ́лѣхъ утвержде́ніе, въ жизни́ се́й отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей избавле́ніе, въ сме́ртнѣмъ же успе́ніи на́шемъ благу́ю наде́жду спасе́нія, да сподо́бимся въ ра́дости вѣ́чнѣй воспѣва́ти ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, свяще́нная главо́, крѣ́пкій на́шъ моли́твенниче и засту́пниче, святи́телю о́тче Стефа́не, услы́ши на́съ, съ вѣ́рою и любо́вію призыва́ющихъ тя́. Помина́й на́съ у престо́ла Вседержи́телева и не преста́й моли́тися за на́съ. Испроси́ предста́тельствомъ твои́мъ у Всеми́лостивѣйшаго Спа́са на́шего ми́ръ Це́ркви Его́, па́стыремъ Бо́жіимъ ре́вность и си́лу, Благочести́вѣйшему Царю́ на́шему му́дрость и благопоспѣ́шество, правосла́внѣй странѣ́ на́шей ми́ръ и спасе́ніе. Умоли́ Небе́снаго Отца́ всѣ́мъ пода́ти коему́ждо благопотре́бенъ да́ръ: вѣ́ру и́стинную, наде́жду тве́рдую, любо́вь неоску́дную, градо́въ на́шихъ утвержде́ніе, мíра умире́ніе, отъ гла́да и губи́тельства избавле́ніе, отъ наше́ствія иноплеме́нникъ сохране́ніе, ю́нымъ благо́е въ вѣ́рѣ возраста́ніе, ста́рымъ и немощны́мъ утѣше́ніе и укрѣпле́ніе, боля́щимъ исцѣле́ніе, си́рымъ и вдови́цамъ ми́лость и заступле́ніе, бѣ́дствующимъ по́мощь. Не посрами́ на́съ во упова́ніи на́шемъ, споспѣ́шствуй, я́ко оте́цъ чадолюби́вый, и на́мъ понести́ благо́е и́го Христо́во во благоду́шіи и терпѣ́ніи и всѣ́хъ на́съ упра́ви въ ми́рѣ и покая́ніи непосты́дно живо́тъ сво́й сконча́ти и Ца́рствія Бо́жія наслѣ́дницы бы́ти, идѣ́же ты́ ны́нѣ водворя́ешися со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми, вы́ну хваля́ Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимого, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко святи́тель со безпло́тными единожи́тель бы́въ, священному́чениче Стефа́не, воспріе́мъ бо Кре́стъ, я́ко ору́жіе, и ста́въ крѣ́пко сопроти́въ иконоукори́теля и духобо́рцевъ, не покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Хри́ста Бо́га на́шего, и отсѣ́клъ еси́ вся́ку е́ресь лука́выхъ. Того́ ра́ди пріе́мъ муче́нія вѣне́цъ, изба́вилъ еси́ гра́дъ тво́й Суро́жъ отъ вся́кія непрія́зни. И ны́нѣ мо́лимъ тя́, свя́те, да изба́виши на́съ отъ вся́кихъ злы́хъ искуше́ній, и бѣ́дъ, и вѣ́чныя му́ки.

Конда́къ, гла́съ 3

Вы́шняго си́лою, свяще́нне, укрѣпи́вся, царе́ва низложи́лъ еси́ иконобо́рная шата́нія; дне́сь Суро́жу и на́мъ вѣ́рнымъ предлежа́тъ сла́ва и бога́тство - святы́я твоя́ мо́щи, и́хже свы́ше дароно́сятъ а́нгельстіи чи́нове, пѣ́сньми и пѣ́ніемъ славосло́вятъ тя́, вели́кій свяще́нный Стефа́не.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.