Акафист святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Препросла́вленный отъ Го́спода святи́телю и чудотво́рче Спиридо́не! Ны́нѣ всечестну́ю па́мять твою́ пра́зднующе, я́ко мно́го могу́щему споспѣшествова́ти на́мъ о просла́вльшемъ тя́ Христѣ́, уми́льно вопіе́мъ ти́: изба́ви на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ, да съ благодаре́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Отъ ю́ности украше́нный всѣ́ми добродѣ́тельми, житіе́мъ свои́мъ а́нгеломъ подража́вый, ты́, святи́телю Спиридо́не, вои́стинну показа́лся еси́ дру́гъ Христо́въ. Мы́ же, зря́ще тя́, небе́снаго человѣ́ка и земна́го а́нгела, со благоговѣ́ніемъ уми́льно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, у́ме, созерца́яй та́йны Пресвяты́я Тро́ицы. Pа́дуйся, обогати́выйся Ду́ха пресвѣ́тлымъ осія́ніемъ. Ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый. Pа́дуйся, у́мъ тво́й безстра́стіемъ просвѣти́вый. Ра́дуйся, измла́да и́стинную простоту́ и безмо́лвіе возлюби́вый. Pа́дуйся, украше́ніе цѣлому́дрія. Ра́дуйся, любве́ неистощи́мая струя́. Pа́дуйся, я́ко страннолю́бію Авраа́ма подража́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ любвеоби́льно вхо́ды до́ма своего́ отверза́лъ еси́. Pа́дуйся, ни́щихъ предста́телю. Ра́дуйся, предъ ни́мже благоговѣ́ютъ лю́діе. Pа́дуйся, я́ко ты́ еси́ обита́лище Пресвята́го Ду́ха.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дяще о́стровъ Ки́пръ и вся́ христіа́нскія страны́ нетлѣ́нныя мо́щи твоя́, святи́телю, отъ ни́хже истека́ютъ оби́льная исцѣле́нія, возра́довашася. И мы́, почита́я тя́ я́ко преоби́льнаго исто́чника благода́ти, низпо́сланнаго свы́ше на́мъ, вопіе́мъ къ Верхо́вному Пода́телю небе́сныхъ и земны́хъ бла́гъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ боже́ственный имы́й, а́ще сы́й па́стырь безслове́сныхъ ове́цъ, ты́ произволе́ніемъ Пастыренача́льника Христа́ избра́нъ бы́лъ еси́ въ па́стыря ове́цъ слове́сныхъ. Вѣ́рніи же, разумѣ́вше тя́ до́браго па́стыря, неусы́пно о ста́дѣ свое́мъ пеку́щагося, воспѣва́ху:

Ра́дуйся, архіере́е Бо́га Вы́шняго, въ хирото́ніи воспрія́вый оби́льно Боже́ственную благода́ть. Pа́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, горя́й и свѣтя́й. Ра́дуйся, вѣ́рный дѣ́лателю въ вертогра́дѣ Христо́вомъ. Pа́дуйся, па́стырю, на па́жити вѣ́ры и благоче́стія па́ству свою́ воспита́вый. Ра́дуйся, сія́ньми добродѣ́телей твои́хъ мíръ просвѣща́вый. Pа́дуйся, престо́лу Христо́ву Боже́ственную Же́ртву приноси́вый. Ра́дуйся, іера́рше, разумѣ́ніемъ Правосла́вія укра́шенный. Pа́дуйся, апо́стольскаго уче́нія испо́лненный, вѣ́рныхъ струя́ми спаси́тельнаго уче́нія напая́яй. Ра́дуйся, я́ко и му́дрыхъ озари́лъ еси́. Pа́дуйся, я́ко и про́стыхъ сердца́ обнови́лъ еси́. Ра́дуйся, сла́во правосла́вныхъ и Це́ркве непоколеби́мое утвержде́ніе. Pа́дуйся, украше́ніе отце́въ, сла́ва и похвала́ іере́евъ благоговѣ́йныхъ.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Вы́шняго, осѣни́вшею тя́, святи́телю Спиридо́не, богому́дръ ты́ показа́лся еси́, и, сжа́вши дла́нію гли́ну, тро́ичность Ли́цъ всѣ́мъ очеви́дно уясни́лъ еси́. Тѣ́мже лжему́дріи филосо́фи, собра́вшіися на Собо́рѣ, ужасо́шася, вѣ́рніи же непостижи́маго просла́виша Бо́га, умудри́вшаго тя́ во спасе́ніе, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́юще тя́ въ помышле́ніихъ свои́хъ вси́ отцы́ Собо́ра про́ста, неиску́сна въ кни́жномъ уче́ніи, моли́ша тя́, о́тче Спиридо́не, не препира́тися словесы́ съ витíею, мня́щимся му́дръ бы́ти. Ты́ же, святи́телю, ре́вностію по Бо́зѣ распала́емый, вѣ́руя, я́ко про́повѣдь Христо́ва не въ препрѣ́тельныхъ му́дрости человѣ́ческія словесѣ́хъ, но въ явле́ніи ду́ха и си́лы, прему́дрѣ того́ обличи́въ, вразуми́лъ и на пу́ть и́стинный наста́вилъ еси́. Вси́, ви́дѣвше чу́до сіе́, взыва́ху:

Ра́дуйся, свѣ́те правосла́вныя му́дрости. Pа́дуйся, я́ко глаго́лемыхъ бы́ти му́дрыхъ совопро́сниковъ посрами́лъ еси́. Ра́дуйся, исто́чниче, благода́тію оби́льный. Pа́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе, тве́рдо содержа́щій су́щихъ въ вѣ́рѣ. Ра́дуйся, омрача́яй всепа́губную е́ресь. Pа́дуйся, чрезъ него́же попра́но бы́сть безу́міе. Ра́дуйся, я́ко пе́рсть земна́я проповѣ́да твои́ми рука́ми Святу́ю Тро́ицу. Pа́дуйся, я́ко изъ гли́ны изве́лъ еси́ о́гнь и во́ду во утвержде́ніе догма́та Святы́я Тро́ицы. Ра́дуйся, я́ко просвѣти́лъ еси́ лю́ди сла́вити Сло́во, вои́стинну единосу́щное Пребезнача́льному Отцу́. Pа́дуйся, я́ко змíеву главу́ па́губныя Аріевы е́реси порази́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю поже́рта бы́сть зло́ба. Pа́дуйся, невѣ́рнаго мудреца́ совопро́сника къ и́стиннѣй вѣ́рѣ обрати́вый.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Жи́знь проводя́ въ убо́жествѣ и нищетѣ́, ни́щимъ и бѣ́днымъ бы́лъ еси́ пита́тель и помо́щникъ и, любве́ ра́ди къ ни́щимъ, змíя въ зла́то преложи́лъ еси́ и да́лъ еси́ о́ное тре́бующему твоея́ по́мощи. Дивя́щеся о чудеси́ се́мъ, благода́рственно вопіе́мъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шано бы́сть всѣ́мъ и всю́ду, я́ко святи́тель Спиридо́нъ вои́стинну е́сть жили́ще Святы́я Тро́ицы: всели́ся бо въ не́мъ Бо́гъ Оте́цъ, Бо́гъ Сло́во и Бо́гъ Ду́хъ Святы́й. Сего́ ра́ди ты́ словесы́ и дѣя́ньми проповѣ́далъ еси́ всѣ́мъ христіа́номъ воплоще́ннаго и́стиннаго Бо́га, вопію́щимъ:

Ра́дуйся, слове́съ Бо́жіихъ таи́нниче. Pа́дуйся, домострои́тельство Бо́жіе о спасе́ніи мíра уясни́вый. Ра́дуйся, я́ко научи́лъ еси́ не испы́товати, е́же е́сть превы́ше ра́зума и му́дрости человѣ́ческія. Pа́дуйся, непостижи́мую, дѣ́йствующую въ тебѣ́, си́лу Бо́жію яви́вый. Ра́дуйся, я́ко уста́ми твои́ми провѣща́ Са́мъ Бо́гъ. Pа́дуйся, я́ко вси́ послу́шаху тебе́ въ сла́дость. Ра́дуйся, мглу́ идолослуже́нія разгна́вый. Pа́дуйся, я́ко мно́гихъ къ и́стиннѣй вѣ́рѣ приве́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко главы́ невиди́мыхъ змíевъ порази́лъ еси́. Pа́дуйся, я́ко тобо́ю прославля́ется вѣ́ра христіа́нская. Ра́дуйся, я́ко свѣ́тло озаря́еши всѣ́хъ, ублажа́ющихъ тя́. Pа́дуйся, побо́рниче Христіа́нскія вѣ́ры и Правосла́вія.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боже́ственнаго Ду́ха преиспо́лненъ бы́лъ еси́, святи́телю Спиридо́не, ра́ди добродѣ́тельнаго житія́ твоего́: зане́ кро́токъ, ми́лостивъ, чи́стъ се́рдцемъ, терпѣли́въ, непамятозло́бивъ, страннолю́бецъ бы́лъ еси́; сего́ ра́ди Творе́цъ и въ чудесѣ́хъ пресла́вна показа́ тя́. Мы́ же, прославля́я Бо́га, просла́вльшаго тя́, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Равноа́нгельна Спиридо́на зри́мъ, вели́каго чудотво́рца. Нѣ́когда страна́ отъ бездо́ждія и за́сухи вельми́ пострада́: бы́сть гла́дъ и я́зва, и мно́гое мно́жество люде́й умро́ша, моли́твами же святи́теля сни́де съ небесе́ на зе́млю до́ждь; лю́діе же, изба́вльшеся отъ бѣ́дствія, благода́рственно взыва́ху:

Ра́дуйся, вели́кому проро́ку Иліи́ уподо́бивыйся. Pа́дуйся, я́ко до́ждь, отъе́млющій гла́дъ и неду́ги, благовре́меннѣ низве́лъ еси́. Ра́дуйся, па́ки моли́твами свои́ми не́бо заключи́вый. Pа́дуйся, я́ко немилосе́рдаго купца́ лише́ніемъ имѣ́нія наказа́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко тре́бующимъ пи́щу оби́льно дарова́лъ еси́. Pа́дуйся, я́ко любоблагоутро́біе Бо́га къ лю́демъ подвиза́еши. Ра́дуйся, взе́мляй не́мощи немощны́хъ. Pа́дуйся, богоблагода́тный человѣ́комъ помо́щниче. Ра́дуйся, боля́щимъ здра́віе подава́яй. Pа́дуйся, его́же трепе́щутъ де́мони. Ра́дуйся, безчи́сленныхъ чуде́съ исто́чниче.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Завѣ́са ветхозавѣ́тной ски́ніи закрыва́ше во Свята́я святы́хъ ковче́гъ, ма́нну и скрижа́ли. И хра́мъ тво́й, святи́телю Спиридо́не, имѣ́етъ ра́ку твою, я́ко ковче́гъ, святы́я мо́щи твоя́, я́ко ма́нну, се́рдце твое́, я́ко скрижа́ли Боже́ственныя благода́ти, на ни́хже зри́мъ начерта́нную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Наро́дъ Ки́пра нѣ́когда, за умноже́ніе беззако́ній, наказа́ Госпо́дь безпло́діемъ земли́. Егда́ же пріи́де къ свято́му Спиридо́ну зна́емый земледѣ́лецъ, прося́ по́мощи, даде́ ему́ зла́то; мину́вшу же бѣ́дствію, земледѣ́лецъ о́ный возврати́ па́ки зла́то и, - о чудесе́! - зла́то змíй бы́сть. Прославля́юще Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, я́ко Моисе́ю, чуде́сно преложи́вшему же́злъ въ змíя, подража́лъ еси́. Pа́дуйся, человѣколюби́вый па́стырю, избавля́яй отъ бѣ́дъ слове́сныя о́вцы ста́да своего́. Ра́дуйся, оби́льно всѣ́хъ всѣ́ми бла́гами обогаща́яй. Pа́дуйся, я́ко Илія́, бѣ́дныхъ пита́вый. Ра́дуйся, немилосе́рдыхъ къ милосе́рдію обраща́яй. Pа́дуйся, достоподража́емый примѣ́ръ любве́ для человѣ́ковъ, живу́щихъ въ мíрѣ. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ и невѣ́рныхъ въ бѣда́хъ утѣше́ніе. Pа́дуйся, дре́во сѣнноли́ственное, гра́дъ и страну́ осѣня́ющее. Ра́дуйся, сла́во и похвало́ керки́рянъ. Pа́дуйся, надъ вла́гою и су́шею, зно́емъ и хла́домъ благода́тію Бо́жіею влады́чествуяй. Ра́дуйся, уста́вы земли́ моли́твою премѣня́яй. Pа́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая, предви́дѣвый.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хода́тай предъ Го́сподемъ за всѣ́хъ яви́лся еси́, святи́телю Спиридо́не, сего́ ра́ди и мы́ прибѣга́емъ подъ кро́въ тво́й, ища́ спасе́нія: вси́ бо помо́щника тебе́ и́мамы во всѣ́хъ ну́ждахъ, во вре́мя гла́да, смертоно́сныя я́звы и во вся́ годи́ны бѣ́дъ и искуше́ній. Сего́ ра́ди благода́рственно вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое чу́до ви́димъ и боголѣ́пное: егда́ ты́, о́тче, ше́ствовалъ изба́вити непови́нно осужде́ннаго на сме́рть, бу́рный пото́къ прегради́ пу́ть тебѣ́; ты́ же и́менемъ Всемогу́щаго Бо́га повелѣ́лъ ему́ ста́ти и преше́лъ еси́ со спу́тники чрезъ рѣ́ку, я́ко по су́ху. Сла́ва о се́мъ чудеси́ распространи́ся всю́ду, и вси́ просла́виша Бо́га, вопію́ще къ тебѣ́:

Ра́дуйся, я́ко иногда́ Іису́съ Нави́нъ чрезъ Іорда́нъ рѣку́ по су́ху преше́дый. Pа́дуйся, рѣ́чная устремле́нія гла́сомъ свои́мъ укроти́вый. Ра́дуйся, я́ко тру́дный пу́ть предпрія́лъ еси́, дви́жимый милосе́рдіемъ. Pа́дуйся, я́ко клевету́ разруши́лъ еси́ и непови́ннаго отъ у́зъ темни́цы и напра́сныя сме́рти изба́вилъ еси́. Ра́дуйся, жи́зни по Бо́зѣ благíй поспѣ́шниче. Pа́дуйся, непови́нно угнете́нныхъ защи́тителю. Ра́дуйся, уста́вовъ естества́ водна́го премѣни́телю. Pа́дуйся, я́ко судію́ вразуми́лъ еси́ и отъ убíйства спа́слъ еси́. Ра́дуйся, и́стинное исправле́ніе ду́шъ. Pа́дуйся, ди́вная си́ло, пото́ки удержава́ющая. Ра́дуйся, услажда́ющій сердца́ человѣ́ковъ, къ тебѣ́ притека́ющихъ. Pа́дуйся, человѣколю́бію Авраа́ма подража́телю.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нникъ и пришле́цъ бы́лъ еси́ на земли́, я́коже и про́чіи человѣ́цы. Оба́че изъ чре́ва ма́тере Всевѣ́дущій вели́каго уго́дника и чудотво́рца показа́ тя́, святи́телю Спиридо́не: бѣ́сы бо изгоня́еши, вся́кую болѣ́знь и я́зву исцѣля́еши, помышле́нія люде́й зри́ши, тѣ́мже и ди́венъ во святы́хъ показа́лся еси́. Мы́ же, возсыла́юще моли́тву ко Благода́телю всѣ́хъ Бо́гу, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь мíръ у́жасомъ мно́гимъ содрогну́ся, егда́ услы́ша, я́ко сме́рть, по гла́су твоему́, возвраща́етъ изъ гробо́въ мертвецы́ своя́, и возопи́:

Pа́дуйся, уме́ршую дще́рь свою́, да яви́тъ вруче́нное е́й сокро́вище, къ жи́зни воззва́вый. Pа́дуйся, ско́рбную вдови́цу, на сохране́ніе зла́то вда́вшую, утѣ́шивый. Ра́дуйся, уме́ршее отроча́ изъ ме́ртвыхъ воскреси́вый. Pа́дуйся, я́ко ма́терь его́, внеза́пно отъ ра́дости уме́ршую, оживи́вый. Ра́дуйся, я́ко уподо́бился еси́ Иліи́, моли́твами сы́ну Саре́птскія жены́ жи́знь возврати́вшему. Pа́дуйся, я́ко и Елисе́ю, возбуди́вшему отъ сме́рти отроча́, подража́лъ еси́. Ра́дуйся, па́стырю, пріи́скреннѣ лю́бящій человѣ́ки. Pа́дуйся, женѣ́ блудни́цѣ, слеза́ми но́зѣ твои́ омы́вшей, грѣхи́ и́менемъ Бо́га отпусти́вый. Ра́дуйся, святу́ю ре́вность верхо́внаго апо́стола стяжа́вый. Pа́дуйся, я́ко нераска́янная грѣ́шница, по глаго́лу твоему́, въ тя́жкихъ болѣ́знехъ у́мре. Ра́дуйся, земли́ плодоно́сіе моли́твами твои́ми испроси́вый. Pа́дуйся, непрело́жное воскресе́нія человѣ́ковъ увѣре́ніе.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Ду́ха Боже́ственнаго осія́ньми озаре́нъ бы́лъ еси́, святи́телю Спиридо́не: имѣ́лъ бо еси́ ду́ха прему́дрости, я́ко му́дрыми словесы́ безу́мныхъ обуи́лъ еси́ и посредѣ́ отце́въ вѣ́ру утверди́лъ еси́; ду́ха ра́зума, я́ко умы́ омраче́нныя озари́лъ еси́; ду́ха стра́ха Бо́жія, я́ко вы́ну дѣ́ланіи богоуго́дными ду́шу очи́стилъ еси́. Тѣ́мже, предста́въ престо́лу Вы́шняго, съ со́нмомъ а́нгеловъ воспѣва́еши Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Же́злъ па́стыря слове́сныхъ ове́цъ отъ Пастыренача́льника Го́спода Іису́са пріе́мый, святы́й Спиридо́нъ не премѣни́ житія́ своего́: нестяжа́тельный, кро́ткій, любве́ ра́ди вся́ терпя́й, не постыдѣ́ся пещи́ся и о ста́дѣ безслове́сныхъ ове́цъ. Вся́ сія́ возбужда́ютъ на́съ сла́вити Бо́га и взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, сла́ву мíра сего́ я́ко су́етную презрѣ́вый. Pа́дуйся, мзду́ мно́гу на небесѣ́хъ стяжа́вый. Ра́дуйся, кра́сная мíра сего́ въ уме́ты вмѣни́вый. Pа́дуйся, сосу́де небе́сныхъ бла́гъ. Ра́дуйся, святѣ́йшая па́жите кипріо́товъ. Pа́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди Бо́гъ хи́щниковъ ове́цъ твои́хъ неви́димыми у́зами связа́. Ра́дуйся, та́темъ оте́ческое вразумле́ніе препода́вый. Pа́дуйся, по милосе́рдію своему́, за проведе́нную безъ сна́ но́щь, овна́ и́мъ дарова́вый. Ра́дуйся, непослуша́ніемъ ко́злища, я́ко бы ра́зумъ иму́щаго, купца́, утаи́вшаго цѣ́ну его́, обличи́вый. Pа́дуйся, утаи́вшаго сре́бреники твоя́ къ покая́нію приведы́й. Ра́дуйся, я́ко отъ стра́сти корыстолю́бія увѣща́ніемъ свои́мъ исцѣли́лъ еси́ его́.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спаса́яй ду́ши па́ствы, Бо́гомъ тебѣ́ ввѣ́ренныя, ты́, святи́телю Спиридо́не, произволе́ніемъ Бо́жіимъ, зва́нъ бы́лъ еси́ яви́ти сла́ву свою́, а па́че же сла́ву и́стиннаго Бо́га, и въ ины́я страны́, да всю́ду сла́вятъ и́мя Бо́жіе, вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Ско́рый помо́щникъ и засту́пникъ во вся́кихъ ну́ждахъ и ско́рбехъ, святы́й Спиридо́нъ, по повелѣ́нію царе́ву, я́коже и про́чіи па́стыри, пріи́де въ гра́дъ Антіохíю, идѣ́же бѣ́ одержи́мый болѣ́знію ца́рь Конста́нтій; святи́тель косну́ся его́ главы́ и сотвори́ здра́ва. Сему́ чудеси́ дивя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, его́же въ со́нномъ видѣ́ніи а́нгелъ, я́ко цѣли́теля, яви́ царю́. Pа́дуйся, боже́ственныя ра́ди любве́ тру́дный пу́ть въ ста́рости воспрія́вый. Ра́дуйся, царе́ву рабу́, уда́рившему тя́ въ лани́ту, по за́повѣди Спаси́теля, другу́ю подста́вивый. Pа́дуйся, сто́лпе смире́нія. Ра́дуйся, моли́твами свои́ми сле́зно прося́щему царю́ здра́віе дарова́вый. Pа́дуйся, я́ко уничиже́ніемъ свои́мъ раба́ вразуми́лъ еси́ и неми́лостивый нра́въ его́ премѣни́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко благоче́стію и милосе́рдію царя́ научи́лъ еси́. Pа́дуйся, я́ко, ненави́дяй земна́я сокро́вища, зла́то царя́ отве́рглъ еси́. Ра́дуйся, я́ко ученика́ своего́ Трифи́ллія отъ пристра́стія къ земны́мъ бла́гамъ отврати́лъ еси́ и сосу́домъ благода́ти Бо́жія содѣ́лалъ еси́. Pа́дуйся, я́ко, прише́дшу тебѣ́ въ Александрíю, и́доли падо́ша. Ра́дуйся, ему́же и бѣ́си повину́ются. Pа́дуйся, я́ко отъ идолослуже́нія мно́гихъ отврати́лъ еси́.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе а́нгельское бы́сть, егда́ во хра́мѣ приноси́лъ еси́, святи́телю Спиридо́не, вече́рнія моли́твы Твоя́, и не бѣ́ша сослужа́щіи тебѣ́. Жи́теліе же гра́да, услы́шавше ди́вное пѣ́ніе, внидо́ша въ хра́мъ и, никого́же ви́дѣвше, съ го́рними си́лами воспѣва́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рное со́лнце мíрови, собесѣ́дникъ а́нгеловъ бы́лъ еси́ на земли́, святи́телю Спиридо́не; преда́въ же ду́хъ тво́й въ ру́цѣ Бо́жіи, пресели́лся еси́ въ го́рняя селе́нія, моля́ся за мíръ предъ престо́ломъ Влады́ки. Мы́ же, живу́щіи на земли́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко тебѣ́, еще́ жи́ву су́щу, сослужа́ху а́нгели. Pа́дуйся, псалмопѣ́ніе арха́нгеловъ слы́шавый. Ра́дуйся, ви́димый о́бразе на́шего преображе́нія. Pа́дуйся, я́ко, недоста́вшу еле́ю въ хра́мѣ, Бо́гъ тебе́ ра́ди съ избы́ткомъ лампа́ды напо́лни и́мъ. Ра́дуйся, лампа́до Боже́ственнаго сія́нія. Pа́дуйся, сосу́де благода́ти Бо́жіей, оби́льно, подо́бно еле́ю, наполня́ющей ду́шу твою́. Ра́дуйся, неизсяка́емый исто́чниче, при́сно источа́ющій всѣ́мъ то́ки благода́ти. Pа́дуйся, о не́мже изумля́ются а́нгели. Ра́дуйся, преслуша́ніе діа́кона въ хра́мѣ наказа́вый. Pа́дуйся, тщесла́вившагося свои́мъ гла́сомъ, и гла́са, и язы́ка лиши́вый. Ра́дуйся, я́ко, во вре́мя зно́я, внеза́пу роса́, снизше́дшая свы́ше, свяще́нную твою́ главу́ прохлади́. Pа́дуйся, въ зна́меніи се́мъ бли́зость преставле́нія своего́ прови́дѣвый.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Покро́въ и прибѣ́жище бы́вый всѣ́мъ, къ тебѣ́ притека́ющимъ вѣ́рнымъ, еще́ въ житіи́ свое́мъ, ты́, святи́телю, не оста́вилъ еси́ на́съ, си́рыхъ, и по твое́мъ успе́ніи: Бо́гъ, побѣжда́ющій естества́ чи́нъ, сохрани́ святы́я мо́щи твоя́ нетлѣ́нными во укрѣпле́ніе Правосла́вныя вѣ́ры и благоче́стія, въ зна́меніе безсме́ртія, Его́же прославля́я, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Воспѣва́емъ тя́, святи́телю Бо́жій, я́ко удиви́лъ еси́ мíръ чудесы́, истека́ющими отъ святы́хъ моще́й твои́хъ. Вси́ бо съ вѣ́рою приходя́щіи и лобыза́ющіи и́хъ получа́ютъ вся́ благопотре́бная проси́мая. И мы́, да́вшаго тебѣ́ крѣ́пость, вѣнча́вшаго тя́ вѣнце́мъ нетлѣ́нія и дѣ́йствующаго тобо́ю Бо́га прославля́я, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, во вре́мя гла́да корабе́льникомъ яви́выйся и пи́щу доста́вити повелѣ́вый. Pа́дуйся, слѣпы́мъ, съ вѣ́рою прите́кшимъ къ святы́мъ моще́мъ твои́мъ, зрѣ́ніе дарова́вый. Ра́дуйся, отъ неисцѣ́льныя болѣ́зни о́трока исцѣли́вый. Pа́дуйся, бѣ́са изъ жены́ изгна́вый и здра́ву ю́ сотвори́вый. Ра́дуйся, возбра́нный воево́до Керки́ры. Pа́дуйся, я́ко по́лчища злочести́выхъ ага́рянъ изгна́лъ еси́ и корабли́ и́хъ въ пучи́нѣ потопи́лъ еси́. Ра́дуйся, его́же ви́дѣша окруже́ннаго со́нмомъ а́нгеловъ, въ десни́цѣ ме́чь держа́вша и въ тре́петъ враго́въ приве́дшаго. Pа́дуйся, созда́ти себѣ́ хра́мъ, во е́же соверша́ти въ не́мъ литургíю на прѣ́сномъ хлѣ́бѣ, воево́дѣ возбрани́вый. Ра́дуйся, воево́ду лати́нскаго лю́тою сме́ртію порази́вый. Pа́дуйся, мо́лніею изображе́ніе его́ въ до́мѣ (въ Вене́ціи) соже́гшій. Ра́дуйся, отсту́пльства и лжемудрова́нія За́пада посрами́вый. Pа́дуйся, еди́ную Правосла́вную вѣ́ру бы́ти и́стинную и спаси́тельную для человѣ́ковъ утверди́вый.

Ра́дуйся, Спиридо́не, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, пречу́дный святи́телю Христо́въ, о́тче Спиридо́не! Ны́нѣшнее на́ше моле́ніе пріе́мъ, изба́ви на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, укрѣпи́ на враги́ Импера́тора [Или́: Госуда́ря] на́шего да́руй на́мъ оставле́ніе прегрѣше́ній и изми́ отъ вѣ́чныя сме́рти всѣ́хъ вопію́щихъ о тебѣ́ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая святи́телю Христо́ву Спиридо́ну

О, вели́кій и пречу́дный святи́телю Христо́въ и чудотво́рче Спиридо́не, Керки́рская похвало́, всея́ вселе́нныя свѣти́льниче пресвѣ́тлый, те́плый къ Бо́гу моли́твенниче и всѣ́мъ къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ и съ вѣ́рою моля́щимся скоропредста́тельный засту́пниче! Ты́ вѣ́ру Правосла́вную на Нике́йстѣмъ Собо́рѣ посредѣ́ отце́въ пресла́вно изъясни́лъ еси́, ты́ еди́нство Святы́я Тро́ицы чуде́сною си́лою показа́лъ еси́ и еретико́въ до конца́ посрами́лъ еси́. Услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, святи́телю Христо́въ, моля́щихся тебѣ́, и си́льнымъ твои́мъ предста́тельствомъ у Го́спода изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́го обстоя́нія: отъ гла́да, пото́па, огня́ и смертоно́сныя я́звы. Ты́ бо во вре́меннѣй жи́зни свое́й отъ всѣ́хъ си́хъ бѣ́дствій избавля́лъ еси́ люде́й твои́хъ: отъ наше́ствія ага́рянъ и отъ гла́да страну́ твою́ сохрани́лъ еси́, царя́ отъ неисцѣ́льнаго неду́га изба́вилъ и мно́гія грѣ́шники къ покая́нію приве́лъ еси́, ме́ртвыхъ пресла́вно воскреша́лъ еси́, за свя́тость же житія́ твоего́ а́нгелы неви́димо въ це́ркви пою́щія и сослужа́щія тебѣ́ имѣ́лъ еси́. Си́це у́бо просла́ви тебе́, вѣ́рнаго Своего́ раба́, Влады́ка Христо́съ, я́ко вся́ та́йная человѣ́ческая дѣя́нія дарова́ тебѣ́ разумѣ́ти и облича́ти непра́ведно живу́щія. Мно́гимъ въ ску́дости и недоста́точествѣ живу́щимъ ты́ усе́рдно помога́лъ еси́, люде́й убо́гихъ изоби́льно во вре́мя гла́да напита́лъ еси́, и ина́я мно́гая зна́менія си́лою въ тебѣ́ живу́щаго Ду́ха Бо́жія сотвори́лъ еси́. Си́це и на́съ не оста́ви, святи́телю Христо́въ, помина́й на́съ, ча́дъ свои́хъ, у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́стъ мно́гихъ на́шихъ грѣхо́въ проще́ніе, безбѣ́дное и ми́рное житіе́ да да́руетъ на́мъ, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства вѣ́чнаго въ бу́дущемъ вѣ́цѣ сподо́битъ на́съ, да вы́ну возсыла́емъ сла́ву и благодаре́ніе Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Свято́му, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кій уго́дниче Христо́въ и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на небеси́ престо́лу Бо́жію съ ли́ки а́нгелъ, при́зри ми́лостивымъ о́комъ на предстоя́щія здѣ́ лю́ди [и́мярекъ] и прося́щія си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́біе Человѣколю́бца Бо́га, да не осу́дитъ на́съ по беззако́ніямъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ на́мъ у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житіе́, здра́віе душе́вное и тѣле́сное, земли́ благопло́діе и во все́мъ вся́кое изоби́ліе и благоде́нствіе, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, да́руемая на́мъ отъ ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и въ прославле́ніе твоего́ заступле́нія. Изба́ви всѣ́хъ, вѣ́рою несумнѣ́нною къ Бо́гу приходя́щихъ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, отъ всѣ́хъ томле́ній и діа́вольскихъ навѣ́товъ. Бу́ди печа́льнымъ утѣ́шитель, неду́гующимъ вра́чь, въ напа́стѣхъ помо́щникъ, наги́мъ покрови́тель, вдови́цамъ засту́пникъ, си́рымъ защи́тникъ, младе́нцемъ пита́тель, ста́рымъ укрѣпи́тель, стра́нствующимъ путево́ждь, пла́вающимъ ко́рмчій, и исхода́тайствуй всѣ́мъ, крѣ́пкія по́мощи твоея́ тре́бующимъ, вся́, я́же ко спасе́нію, поле́зная. Яко, да, твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнемъ вѣ́чный поко́й и ку́пно съ тобо́ю просла́вимъ Бо́га, въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рникъ и чудотво́рецъ, богоно́се Спиридо́не, о́тче на́шъ. Тѣ́мже ме́ртву ты́ во гро́бѣ возгласи́въ, и змію́ въ зла́то претвори́лъ еси́, и внегда́ пѣ́ти тебѣ́ святы́я моли́твы, а́нгелы, сослужа́щія тебѣ́, имѣ́лъ еси́, свяще́ннѣйшій. Сла́ва Да́вшему тебѣ́ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Дѣ́йствующему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́нія.

Конда́къ, гла́съ 2

Любо́вію Христо́вою уязви́вся свяще́ннѣйшій, у́мъ впери́въ заре́ю Ду́ха, дѣ́тельнымъ видѣ́ніемъ твои́мъ дѣя́ніе обрѣ́лъ еси́, богопрія́тне, же́ртвенникъ Боже́ственный бы́въ, прося́ всѣ́мъ Боже́ственнаго сія́нія.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Спиридо́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.