Акафист святителю Парфению, епископу Лампсакийскому, чудотворцу

Предназначен для келейного чтения

Конда́къ 1

Избра́нному Бо́гомъ отъ младе́нства свѣти́льнику мíру и цѣли́телю болѣ́знемъ бы́вшему, святи́телю Христо́ву Парѳе́нію ны́нѣ смире́нно притека́юще, бра́тіе, изъ глубины́ серде́чныя вознесе́мъ моли́тву, я́ко могу́щему свободи́ти на́съ отъ страсте́й, и вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей, зову́ще:

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангельскія си́лы удиви́шася бога́тству въ тебѣ́ су́щія благода́ти Бо́жія, е́юже отъ младе́нства испо́лнился еси́: бѣ́сы бо яви́лся еси́ изгоня́я, боля́щія исцѣля́я, слѣпы́мъ зрѣ́ніе подава́я и и́на мно́га ди́вная творя́, и́мже чудя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, Бо́жія благода́ти сосу́де избра́нный; ра́дуйся, во мра́цѣ сія́ющая свѣще́. Ра́дуйся, любве́ Бо́жія къ человѣ́комъ явле́ніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, а́лчущихъ и жа́ждущихъ корми́телю; ра́дуйся, наги́хъ одѣ́ятелю. Ра́дуйся, ни́щихъ дру́же и помо́щниче; ра́дуйся, го́рестей на́шихъ услади́телю. Ра́дуйся, го́речи сласте́й душевре́дныхъ обличи́телю; ра́дуйся, богоугожде́нія о́бразе. Ра́дуйся, до́брѣ жи́тельствующія утвержда́яй; ра́дуйся, заблу́дшихъ исправля́яй.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя, е́же по Бо́зѣ, ангелоподо́бное житіе́ твое́, архіепи́скопъ Ахи́ллій, чудесе́мъ твои́мъ удивля́яся, ра́довашеся, я́ко таковы́й свѣти́льникъ Це́ркви обрѣ́теся. Тѣ́мже потща́ся на свѣ́щницѣ Лампсакíйскія Це́ркве поста́вити тя́, и вопія́ше ди́вному во святы́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ въ вѣ́дѣніи дѣя́ніемъ стяжа́лъ еси́, богому́дре, таи́нникъ Бо́жія благода́ти бы́въ: богомы́сліемъ бо и моли́твою, кро́тостію же и смире́ніемъ и чистото́ю, я́коже лѣ́ствицы степе́нями къ боговидѣ́нію восше́лъ еси́. Оба́че ревну́я Го́сподеви во смире́ніи подража́ти, до дне́ явле́нія своего́ мíрови, благода́ть су́щую въ тебѣ́ таи́лъ еси́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Іису́совъ сострада́льче и сонаслѣ́дниче; ра́дуйся, до́брый во́ине Христо́въ. Ра́дуйся, житія́ чистото́ю а́нгеломъ поревнова́вый; ра́дуйся, во хра́мѣ пребыва́ніе отъ ю́ности возлюби́вый. Ра́дуйся, земны́я му́дрости ненауче́нный, но небе́сною сугу́бо обогаще́нный; ра́дуйся, Тѣ́ломъ и Кро́вію Христо́вою та́инственно воспита́нный. Ра́дуйся, моли́твою возраще́нный; ра́дуйся, то́ю вся́ по́хоти, я́ко мече́мъ, посѣкíй. Ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́нія; ра́дуйся, моли́твенниковъ ти́хая отра́до. Ра́дуйся, мíра убѣга́ющимъ покро́ве; ра́дуйся, всѣ́мъ отверза́яй очеса́ духо́вная.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лою Христо́вою свы́ше облече́нъ, идолобѣ́сія крѣ́пость низложи́лъ еси́, лю́ди же пре́жде невѣ́рныя ко Христу́ приве́дъ, проти́ву духо́въ зло́бы укрѣпи́лъ еси́, и отъ сѣте́й злоко́зненныхъ изба́вилъ еси́, науча́я всѣ́хъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я ре́вность во утвержде́ніи новообраще́нныя па́ствы твоея́, въ Царьгра́дъ восте́клъ еси́, и отъ царя́ Константи́на на разоре́ніе скве́рныхъ ка́пищь и́дольскихъ вла́сть пріи́мь, вся́ кумíры во гра́дѣ твое́мъ ниспрове́рглъ еси́, хра́мъ же Истинному Бо́гу воздви́глъ еси́ на вели́кую ра́дость вѣ́рнымъ, воспѣва́вшимъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще освяще́нное; ра́дуйся, о́бразъ Бо́жій не помраче́нъ въ себѣ́ сохрани́вый. Ра́дуйся, подо́біе Бо́жіе въ душѣ́ свое́й созда́вый; ра́дуйся, лампа́до еле́я благово́ннаго. Ра́дуйся, свѣти́льниче, горя́й и свѣтя́й; ра́дуйся, огню́, пожига́яй зловѣ́ріе. Ра́дуйся, растлѣ́нныя хра́мы ду́шъ на́шихъ обновля́яй; ра́дуйся, кумíры по́хотей на́шихъ ниспроверга́яй. Ра́дуйся, кре́стъ сво́й безро́потно понесы́й и на́съ тому́ же науча́яй; ра́дуйся, па́стырю на́шъ до́брый и люби́мый. Ра́дуйся, Лампсакíйская похвало́; ра́дуйся, всея́ Це́ркви украше́ніе.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й мои́хъ укроти́, чудотво́рче, се́ бо волне́нія не ктому́ терпя́, къ тебѣ́, о ко́рмчію до́брый, о́чи моя́ возвожу́. Ты́ же, я́ко вы́ну Бо́жію престо́лу предстоя́й, помоли́ся о мнѣ́, грѣ́шнѣмъ и нечи́стѣмъ, да возведе́нъ бу́ду отъ бе́здны грѣхо́вныя и, я́ко Іо́на, неи́стовствующія пучи́ны избы́въ, благода́рственно воспою́ о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше роди́теліе бѣ́снаго отроча́те, я́ко ду́хи нечи́стыя сло́вомъ отго́ниши, пла́чуще, сы́на своего́ къ тебѣ́ приведо́ста. Ты́ же, я́ко Пра́веднаго Судіи́ служи́тель вѣ́рный, исцѣли́ти недосто́йнаго не восхотѣ́лъ еси́, оба́че, роди́телевыми мольба́ми преклоне́нъ бы́въ, здра́ва о́трока сотвори́лъ еси́. Они́ же, ра́дующеся, вопія́ху ти́:

Ра́дуйся, Бо́жія пра́вды ди́вный служи́телю; ра́дуйся, гла́се гнѣ́ва Госпо́дня грѣ́шники устраша́яй. Ра́дуйся, въ милосе́рдіи къ ка́ющимся Христу́ подража́яй; ра́дуйся, го́рдыя и непокори́выя къ послуша́нію приводя́й. Ра́дуйся, роди́телемъ, ча́да своя́ развраща́ющимъ, наказа́нія полага́яй; ра́дуйся, ю́ноши заблу́дшія отъ пути́ поги́бельнаго отвраща́яй. Ра́дуйся, честна́го супру́жества покро́ве; ра́дуйся, си́рыхъ и вдови́цъ защище́ніе. Ра́дуйся, ста́рости жезле́ и подкрѣпле́ніе; ра́дуйся, усо́пшимъ блаже́ннаго упокое́нія хода́таю. Ра́дуйся, на́ша наде́ждо непосты́дная; ра́дуйся, дѣ́вства красото́.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5

Богода́нною ти́ си́лою мно́гая чудеса́ соверши́въ, нѣ́когда узрѣ́лъ еси́ ю́ношу ме́ртва при пути́ лежа́ща, роди́тели же его́ надъ ни́мъ пла́чуща, я́коже дре́вле Госпо́дь надъ Ла́заремъ, прослези́лся еси́ и, прекло́нь колѣ́на, съ призыва́ніемъ и́мене Госпо́дня уме́ршаго за ру́ку взе́мъ, воздви́глъ еси́. Абіе же ю́ноша то́й воскре́се и глаго́лати нача́тъ, велича́я Бо́га и восклица́я: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дящи ры́баріе лампсакíйстіи на мно́гъ де́нь мре́жи своя́, извлача́емыя на бре́гъ, ни еди́ныя ры́бы иму́щія, и надо́лзѣ та́ко всу́е труди́вшеся, къ тебѣ́ со слеза́ми притеко́ша. Ты́ же, те́плѣ помоли́вся, па́ки мре́жи во глубину́ вве́ргнути ры́баремъ повелѣ́лъ еси́. Они́ же, толи́кую лови́тву я́ша, я́ко и извлещи́ я́ едва́ возмого́ша, тебе́ же, до́брый моли́твенниче, просла́виша. Съ ни́ми же и мы́ глаго́лемъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, человѣ́ки Христу́ уловля́яй; ра́дуйся, смертоно́сныя глубины́ изыма́яй. Ра́дуйся, до́брый ко́рмчію корабля́ Іису́сова; ра́дуйся, во мра́цѣ и бу́рѣ путево́дный свѣти́льниче. Ра́дуйся, отъ та́йныхъ напа́стей охраня́яй; ра́дуйся, отъ звѣре́й душетлѣ́нныхъ спаса́яй. Ра́дуйся, отъ во́лнъ гнѣ́ва смире́ніемъ спаса́тися науча́яй; ра́дуйся, рѣко́, на́шу нечистоту́ моли́твою омыва́ющая. Ра́дуйся, страстьми́ сгара́ющихъ прохлажде́ніе небе́сное; ра́дуйся, носи́телю чуде́съ, жа́жду духо́вную утоля́яй. Ра́дуйся, си́лою Бо́жіею изнемога́ющихъ укрѣпля́яй; ра́дуйся, де́моновъ посрамле́ніе.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ богоно́сный яви́лся еси́, святи́телю, не то́чію словесы́ науча́я, но боже́ственными дѣя́ніи твои́ми, па́че же и всѣ́мъ житіе́мъ, вся́каго человѣ́ка къ Еди́ному Истинному Бо́гу Спаси́телю приводя́й и глаго́лати Ему́ науча́яй: Ве́лій еси́, Го́споди, во святы́хъ Твои́хъ и чу́дна дѣла́ Твоя́! Кто́ не поклони́тся Тебѣ́, Царю́ Святы́й, и со стра́хомъ не воспое́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ мíру, о́тче, чуде́съ свѣтлостьми́, се́ бо и тва́рь вся́ повину́ся тебѣ́, до́ждь съ небеси́ све́дшему и ско́рбныя лю́ди тѣ́мъ зѣло́ возвесели́вшему. При́зри у́бо и на на́съ, грѣ́шныхъ, не отврати́ся отъ на́съ, зо́лъ ра́ди на́шихъ, но вонми́ моли́твамъ на́шимъ, сохрани́ отъ гла́да, тли́ и вся́каго вре́да на́съ, вопію́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Пита́теля вся́ческихъ вели́кій уго́дниче; ра́дуйся, Боже́ственнаго Учи́теля подража́телю. Ра́дуйся, Хлѣ́бомъ небе́снымъ ду́ши насыща́яй; ра́дуйся, безпло́дныя ни́вы серде́цъ на́шихъ благопло́дны творя́й. Ра́дуйся, умиле́нія сле́зы изъ оче́съ на́шихъ изводя́й; ра́дуйся, я́ко тобо́ю грѣхи́ на́ша очища́ются. Ра́дуйся, я́ко зно́й страсте́й на́шихъ тобо́ю остужа́ется; ра́дуйся, я́ко вся́ потре́бная въ житіи́ се́мъ твое́ю моли́твою на́мъ да́руются. Ра́дуйся, я́ко ра́вною ревни́теля Иліи́ благода́тію до́ждь низве́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко тва́рь тебе́, я́ко царя́, послу́шаше. Ра́дуйся, я́ко обѣтова́нія Христо́ва вѣ́рующимъ на тебѣ́ испо́лнишася; ра́дуйся, я́ко апо́столомъ Его́ чудесы́ уподо́бился еси́.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́щи отъ ду́ха невѣ́рія свободи́тися, жена́ нѣ́кая со усе́рдіемъ притещи́ къ тебѣ́ потща́ся, отъ ско́рби сея́ избы́ти тобо́ю упова́ющи. Тѣ́мже честна́я во упова́ніи бла́зѣ не посрами́ся: тебѣ́ бо моли́тву сотво́ршу, и бѣ́су изгна́ну бы́вшу, съ вѣ́рою несумнѣ́нною благода́рственно воспѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое, дре́вняго лютѣ́йшее, безвѣ́ріе ны́нѣ вся́ стра́ны и вся́ племена́ земна́я растлѣ́ти хва́лится, я́ко и на́шея правосла́вныя па́ствы овца́мъ отъ вѣ́ры отторга́тися. Но мы́ къ тебѣ́, о́тче преподо́бне, прибѣга́юще, мо́лимся: я́коже во оте́чествіи твое́мъ, та́ко и въ на́шемъ, бѣсо́вскую тму́ предста́тельствомъ твои́мъ разжени́, да спасе́нніи твои́ми моли́твами, си́це восхваля́емъ тя́:

Ра́дуйся, умовре́дія язы́ческаго не́мощь облича́яй; ра́дуйся, невѣ́рствія гла́домъ истаева́ющія ду́ши насыща́яй. Ра́дуйся, и́стины Христо́вы живо́ю водо́ю мíръ напая́яй; ра́дуйся, помраче́нныя смы́сломъ просвѣща́яй. Ра́дуйся, зва́ніе Боже́ственное человѣ́комъ изъясни́вый; ра́дуйся, отча́янныя небе́сною наде́ждею укрѣпи́вый. Ра́дуйся, лжу́ огне́мъ и́стины попали́вый; ра́дуйся, щито́мъ вѣ́ры вся́ стрѣ́лы разже́нныя врага́ отрази́вый. Ра́дуйся, моли́твою, я́ко мече́мъ, вооруже́нный; ра́дуйся, шле́момъ спасе́нія вѣнча́нный. Ра́дуйся, ми́ра душе́внаго пода́телю; ра́дуйся, уны́лыхъ отъ сна́ духо́внаго возбуди́телю.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нствіе преходя́щее житіе́ на́ше земно́е помышля́я, со апо́столомъ глаго́лалъ еси́, преподо́бне: Не и́мамы здѣ́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́емъ. О не́мже и воздыха́лъ еси́ при́сно, жела́я отъ тѣлесе́ разрѣши́тися и со Христо́мъ жи́ти. Оба́че не преста́вился еси́ къ Нему́, до́ндеже мно́жество человѣ́къ отъ поги́бели спа́слъ еси́, съ ни́миже ны́нѣ, я́ко оте́цъ со ча́ды, ра́достно воспѣва́еши въ раи́ Госпо́днемъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь прилѣпи́лся еси́, блаже́нне, Іису́сови, и Того́ еди́наго всѣ́мъ жела́ніемъ возлюби́въ, вся́ до́льняя сла́сти и су́етную сла́ву человѣ́чу возненави́дѣлъ еси́, ду́шу же и тѣ́ло твое́ чи́сты соблю́лъ еси́. Сего́ ра́ди и избра́ тебе́ Бо́гъ во Свое́ Ему́ жили́ще, и Тому́ хра́мъ Госпо́день освяще́нъ яви́лся еси́, но и вся́ окре́стныя гра́ды и страны́ Ева́нгеліемъ просвѣти́лъ еси́. Тѣ́мже и мы́, твоему́ вели́чію дивя́щеся, зове́мъ:

Ра́дуйся, бра́чнаго черто́га Агнча все́льниче досто́йнѣйшій; ра́дуйся, благоуха́нія небе́снаго храни́лище нескве́рное. Ра́дуйся, оде́жду креще́нія нескве́рну сохрани́вый; ра́дуйся, архіере́йскія благода́ти досто́йный носи́телю. Ра́дуйся, па́ству твою́ до́брѣ упасы́й; ра́дуйся, заблу́дшія на до́брыя па́жити па́ки возврати́вый. Ра́дуйся, во пло́ти безпло́тнымъ подража́телю; ра́дуйся, о чистотѣ́ ревну́ющимъ помо́щниче. Ра́дуйся, грѣ́шники ка́ющіяся воздвиза́яй; ра́дуйся, къ любви́ Бо́жіей на́съ наставля́яй. Ра́дуйся, пло́ти грѣхо́вныя пла́мень угаша́яй; ра́дуйся, и́ноковъ и и́нокинь ди́вный спобо́рниче.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́каго грѣ́шника ка́ющася да́нною ти́ благода́тію отъ сме́рти вѣ́чныя исхища́еши, о́тче преподо́бне: се́ бо и Алла́на о́наго, сама́го себе́ удави́вшаго, и́менемъ Іису́совымъ воскреси́лъ еси́ и, отъ мучи́тельства діа́воля свободи́въ, научи́лъ еси́ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи суему́дренніи недоумѣ́ютъ, ка́ко ты́, му́жъ препро́стъ сы́й, ниже́ кни́жныя му́дрости науче́нъ, толи́кое мно́жество человѣ́къ отъ невѣ́рствія отврати́лъ еси́, предъ царе́мъ же и мудреца́ми глаго́ля, не постыдѣ́лся еси́? Мы́ же, прославля́юще умудри́вшаго тя́ Свята́го Ду́ха, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, Ѵпоста́сныя Прему́дрости Бо́жія избра́нниче; ра́дуйся, чистоты́ ра́ди прія́телище Ея́ бы́вый. Ра́дуйся, прему́дрость Креста́ уразумѣ́вый; ра́дуйся, му́дрости мірскíя бу́йство обличи́вый. Ра́дуйся, зло́бою младе́нствовавый; ра́дуйся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе Христу́ плѣни́вый. Ра́дуйся, всего́ себе́ Христа́ ра́ди отве́ргійся; ра́дуйся, путе́мъ кре́стнымъ всю́ свою́ жи́знь проше́дый. Ра́дуйся, о земны́хъ ско́рбехъ, вѣ́чное воздая́ніе предзря́, пренебрегíй; ра́дуйся, еди́ное на потре́бу позна́вый. Ра́дуйся, пло́ть свою́ ева́нгельски возненави́дѣвый; ра́дуйся, на служе́ніе Бо́гу и бли́жнимъ всего́ себе́ преда́вый.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10

Спаси́ на́съ, о́тче, отъ ца́рскаго гнѣ́ва! - вопія́ху ти́ порфиротво́рцы иногда́. Имже подража́юще, зове́мъ: Отъ Бо́жія гнѣ́ва твое́ю моли́твою спаси́ на́съ! Тíи бо земна́го царя́ ри́зы погубля́ху, мы́ же ца́рственную креще́нія ри́зу оскверни́хомъ. Предста́ни у́бо о на́съ Влады́цѣ небесе́ и земли́, да да́стъ на́мъ оставле́ніе содѣ́янныхъ зо́лъ, и да облече́тъ ны́ въ пе́рвую оде́жду и сподо́битъ въ Ца́рствіи небе́снѣмъ благода́рственно воспѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царю́ Небе́сному всѣ́мъ усе́рдіемъ рабо́тая, и́стинную свобо́ду духо́вную сохрани́лъ еси́, па́че же и са́мъ, я́ко ца́рственно свяще́ніе яви́лся еси́, вся́ тлѣ́нныя ве́щи мíра сего́ попра́въ. Тѣ́мже и архіепи́скопа Ипатіа́на, сребролю́бію ра́бствовавша, къ покая́нію приве́лъ еси́, того́ душе́вную, ку́пно же и тѣле́сную болѣ́знь исцѣли́въ. Изба́ви у́бо и на́съ, и́гомъ корыстолю́бія одержи́мыхъ, да воспое́мъ ти́:

Ра́дуйся, ра́бе благíй и вѣ́рный небе́снаго Царя́; ра́дуйся, тала́нты своя́ усугу́бивый. Ра́дуйся, житіе́мъ свои́мъ небеса́ возвесели́вый; ра́дуйся, вселе́нную чудесы́ удиви́вый. Ра́дуйся, помышле́ній и жела́ній свои́хъ му́дрый власти́телю; ра́дуйся, вла́сть надъ бѣ́сы, е́же изгони́ти я́, пріе́мый. Ра́дуйся, я́ко вси́, притека́ющіи къ тебѣ́, и́га грѣхо́внаго свобожда́ются; ра́дуйся, я́ко душе́вныя на́ша стра́сти тобо́ю укроща́ются. Ра́дуйся, я́ко и тѣле́сніи неду́ги на́ши тобо́ю исцѣля́ются; ра́дуйся, я́ко мно́гія грѣхо́вныя у́зы человѣ́ковъ расто́рглъ еси́. Ра́дуйся, я́ко міродержи́телей не́мощь яви́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ тебѣ́ просла́вися си́ла Іису́сова.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе непреста́нное Христу́ въ житіи́ твое́мъ приноси́лъ еси́, о́тче, и небе́снымъ си́мъ исправле́ніемъ серафи́мски къ Нему́ любо́вію возгорѣ́лся еси́, и а́ще тѣ́ломъ на земли́, но ду́хомъ въ го́рнихъ вы́ну пребыва́лъ еси́. По успе́ніи же твое́мъ въ ли́цѣ пе́рвенецъ, иску́пленныхъ отъ земли́, пое́ши о́ную чу́дную дѣ́вственниковъ пѣ́cнь. Мы́ же, грѣ́шніи, на земли́ бре́нными усты́ вопіе́мъ смире́нно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та небе́снаго земно́е прія́телище показа́лся еси́, егда́ приспѣ́ ча́съ тво́й, да отъ мíра сего́ въ селе́нія возлю́бленная пре́йдеши: на одрѣ́ бо неду́гуяй, ни отъ кого́же исцѣле́нія прія́ти восхотѣ́лъ еси́, исто́чникъ исцѣле́ній лю́демъ быва́яй, Бо́жію бо изволе́нію благоду́шнѣ повину́лся еси́, на́съ же пѣ́ти науча́еши си́це:

Ра́дуйся, зерца́ло Трисія́ннаго Свѣ́та; ра́дуйся, небе́снаго озаре́нія испо́лненный. Ра́дуйся, отъ бога́тства ду́ха твоего́ бли́жнія просвѣти́вый; ра́дуйся, до́брыхъ дѣ́лъ нело́жный учи́телю и о́бразе. Ра́дуйся, гно́йныя я́звы страсте́й моли́твами твои́ми исцѣля́яй; ра́дуйся, нико́имъ же неду́гомъ боля́щихъ возгнуша́выйся. Ра́дуйся, стра́хомъ Бо́жіимъ огради́выйся; ра́дуйся, во́ли Госпо́дни безро́потный исполни́телю. Ра́дуйся, отъ младе́нства Го́сподомъ предызбра́нный; ра́дуйся, отъ ю́ности грѣху́ уме́рый. Ра́дуйся, го́рнія жи́зни вожделѣ́вый; ра́дуйся, изъ темни́цы тѣлесе́ къ лу́чшему житію́ ра́достно преше́дый.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ти да́ръ испроси́ на́мъ у Го́спода, тебе́, о́тче, вѣ́рно хва́лящимъ, вонми́ воздыха́ніямъ на́шимъ, сле́зъ на́шихъ не пре́зри, утоли́ на́ша ско́рби, укроти́ лю́тыя стра́сти, да́ждь на́мъ пла́чь сокруше́нный о грѣсѣ́хъ на́шихъ, да душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще тя́, о богоблаже́нне о́тче, вѣ́мы, я́ко хвале́нія сія́, къ прославле́нію свяще́нныхъ по́двигъ твои́хъ и твоея́ боже́ственныя сла́вы не дово́льна су́ть, зане́ отъ помраче́нныхъ умо́въ и оскверне́нныхъ усте́нъ возно́сятся. Оба́че, любо́вію подвиза́еми, дерза́емъ глаго́лати си́це:

Ра́дуйся, отъ младе́нства всего́ себе́ Го́сподеви преда́вый; ра́дуйся, благово́ніемъ ра́йскимъ облагоуха́нный. Ра́дуйся, свѣ́томъ моли́твы просвѣще́нный; ра́дуйся, теплото́ю любве́ Бо́жія объя́тый. Ра́дуйся, во Христа́ облече́нный; ра́дуйся, свѣ́тлою нетлѣ́нія ри́зою украше́нный. Ра́дуйся, земны́хъ стяжа́ній, я́ко бре́мени тя́жкаго, отве́ргійся; ра́дуйся, нико́его же и́га кромѣ́ Іису́сова понесы́й. Ра́дуйся, отъ младе́нства чудотво́рецъ яви́выйся; ра́дуйся, до престарѣ́нія вѣ́ренъ Христу́ пребы́вый. Ра́дуйся, притека́ющія къ тебѣ́ нетѣ́сно въ се́рдцѣ свое́мъ вмѣсти́вый; ра́дуйся, ка́ющіяся сугу́бо возлюби́вый.

Ра́дуйся, Парѳе́ніе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и чу́дный архіере́ю Бо́жій, о́тче Парѳе́ніе богоно́сне! Ны́нѣшняя на́ша убо́гая моле́нія, я́ко кади́ло прія́тное пріими́, и не забу́ди предъ престо́ломъ Влады́ки Христа́ моля́ся, да изба́витъ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и зо́лъ и укрѣпи́тъ проти́ву бѣсо́вскія ра́ти, и и́зметъ вѣ́чныя му́ки всѣ́хъ, вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святи́телю Парѳе́нію, епи́скопу Лампсакíйскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче Парѳе́ніе! Кíя моли́твы принесу́ тебѣ́ а́зъ, во грѣсѣ́хъ вы́ну пребыва́яй? Ра́звѣ о зло́бѣ свое́й те́плѣ пла́кати потщу́ся и твоея́ по́мощи и укрѣпле́нія испроси́ти дерзну́. Се́ зри́ши, о блаже́нне, ка́ко грѣси́, ско́рби же и напа́сти жите́йскія ду́шу мою́ обурева́ютъ и уже́ во во изнеможе́ніе ту́ю приведо́ша. Оба́че, на предста́тельство твое́ предъ Го́сподемъ надѣ́яся, вопію́ ти́, свя́те: укрѣпи́ осла́бленныя ру́цѣ и колѣ́на моя́, да́ждь утѣше́ніе свѣ́тлое безотра́днѣй душѣ́ мое́й, услади́ го́рькія ско́рби, я́же я́ко те́рнія и волчцы́ о́стрыя мя́ уязвля́ютъ и пу́ть спаси́тельный тя́жекъ ми́ творя́тъ. Испроси́ мнѣ́ отъ Го́спода терпѣ́нія да́ръ, кро́тости же и смиренному́дрія ду́хъ пра́вый, да не́гли и́ми на мя́ благода́ть Утѣ́шителева привлече́тся. Очи́сти мя́, моли́твою твое́ю отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, да бре́мя грѣхо́въ све́ргнувъ и отъ я́звъ страсте́й исцѣле́нъ, ле́гцѣ сподо́блюся прейти́ отъ діа́вольскія сѣ́ти и по́двигъ житія́ сего́ преше́дъ, не лише́нъ бу́ду ра́йскія оби́тели, ку́пно со всѣ́ми святы́ми сла́вя и воспѣва́я Пресвяту́ю и достопокланя́емую Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія учи́теля, яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина, сего́ ра́ди стяжа́лъ еси́ смире́ніемъ высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче Парѳе́ніе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся ду́шамъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 3

Чуде́съ прія́лъ еси́ Боже́ственную благода́ть, богому́дре свяще́нне Парѳе́ніе, чудотво́рче богоно́се, вся́ вѣ́рныхъ стра́сти очища́я, ду́хи лука́вства, о́тче, изгоня́я, сего́ ра́ди тя́ воспѣва́емъ, я́ко ве́лія таи́нника Бо́жія благода́ти.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Парѳе́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.