Акафист святителю Митрофану, епископу Воронежскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, многоцѣле́бный исто́чниче и моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ, святителю о́тче Митрофа́не, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1

Ангелъ земны́й и человѣ́къ небе́сный бы́лъ еси́, святи́телю о́тче Митрофа́не: впери́въ бо у́мъ въ боже́ственная, вре́менная и земна́я пренебре́глъ еси́, тѣ́мже и всели́ся въ тя́ Пресвяты́й Ду́хъ, Его́же благода́тію свѣ́тло укра́шенъ еси́. Сего́ ра́ди тебѣ́, на небеси́ и на земли́ просла́вленному, вопіе́мъ си́це:

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю и святы́нею а́нгеломъ уподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко посто́мъ и бдѣ́ніемъ безстра́стія дости́глъ еси́. Ра́дуйся, свѣти́льниче Боже́ственнаго Свѣ́та; ра́дуйся, моли́твъ благово́нное кади́ло. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ непрело́жное утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ богому́дренное обличе́ніе. Ра́дуйся, христіа́нъ непосты́дное прибѣ́жище; ра́дуйся, благоче́стія стѣно́ необори́мая. Ра́дуйся, крѣ́пкое корми́ло Це́ркве Христо́вы; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе Правосла́вія. Ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній вѣ́рный храни́телю; ра́дуйся, та́инъ Бо́жіихъ и́стинный строи́телю.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2

Ви́дя отъ святы́хъ моще́й твои́хъ приснотеку́щій исто́чникъ исцѣле́ній, благоговѣ́нія и ра́дости испо́лнени, благодари́мъ Бо́га, ди́вно прославля́ющаго святы́я Своя́, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ, просвѣще́ннымъ свы́ше, вразумля́я заблу́ждшихъ, побо́рникъ бы́лъ еси́ и́стинныя Христо́вы Це́ркве, егда́ въ ца́рствующемъ гра́дѣ Москвѣ́ суему́дренніи лжеучи́теліе на собо́рѣ святи́тельстѣмъ отверзо́ша нечести́вая уста́ своя́ на ея́ хуле́ніе. Мы́ же, отъ мы́сленныхъ волко́въ изба́вльшеся, вѣ́рно взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, цѣвни́це Ду́ха Свята́го, бряца́ющая сла́ву Бо́жію во спасе́ніе человѣ́комъ; ра́дуйся, гро́ме, сокруша́яй ерети́ческое злоче́стіе. Ра́дуйся, мо́лніе, попаля́ющая пле́велы невѣ́рія; ра́дуйся, я́сное зерца́ло апо́стольскихъ преда́ній. Ра́дуйся, немо́лчный благовѣ́стниче велѣ́ній Христо́выхъ; ра́дуйся, вѣ́рный наста́вниче богому́дрія. Ра́дуйся, мона́шествующихъ сла́во; ра́дуйся, архіере́евъ боже́ственное удобре́ніе. Ра́дуйся, златоза́рное свѣти́ло, просвѣща́ющее зе́млю Ру́сскую; ра́дуйся, наде́жный хода́таю на́мъ Ца́рствія небе́снаго. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ къ Бо́гу моле́ніемъ отъ а́да свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко твои́мъ предста́тельствомъ ра́йскія жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3

Си́лѣ Вы́шняго чудодѣ́йствующей, никто́же притека́яй къ тебѣ́, преблаже́нне о́тче, отхо́дитъ то́щь: неду́гующимъ бо яви́лся еси́ исцѣле́ніе, слѣпы́мъ прозрѣ́ніе, хромы́мъ утвержде́ніе, и вси́ благовѣ́рніи лю́діе, ско́раго тя́ помо́щника стяжа́вше, ра́достно Бо́гу воспѣва́ютъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй въ се́рдцѣ свое́мъ о́гнь любве́ Боже́ственныя, спасе́нія ра́ди ду́шъ человѣ́ческихъ па́стырски подвиза́лся еси́, богому́дре, проти́ву ко́зней діа́вольскихъ и побѣди́тельнымъ ору́жіемъ креста́ разсѣка́лъ еси́ сѣ́ти лука́ваго, я́ко паучи́ну. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ пѣ́снь сію́:

Ра́дуйся, ра́бе Бо́жій, благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, досто́йный дѣ́лателю вертогра́да Христо́ва. Ра́дуйся, учи́телю смире́нія и цѣлому́дрія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія. Ра́дуйся, му́жу жела́ній; ра́дуйся, проповѣ́дниче чуде́съ Бо́жіихъ. Ра́дуйся, наста́вниче дѣ́лъ до́брыхъ; ра́дуйся, тве́рдое огражде́ніе Христо́вы Це́ркве. Ра́дуйся, огневи́дный сто́лпе, наставля́яй на пу́ть спасе́нія; ра́дуйся, свѣтоза́рный свѣти́льниче, вѣ́рныя просвѣща́яй. Ра́дуйся, неизчерпа́емый сосу́де благода́ти Христо́вы; ра́дуйся, чи́стое прія́телище Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4

Бу́рю мірска́го житія́ и тяжелоно́сныя страсте́й во́лны преше́дъ, обрѣ́лъ еси́ ти́хое приста́нище и, въ пусты́ню всели́вся, нелѣ́ностно рабо́талъ еси́ Христу́ во мно́зѣ долготерпѣ́ніи. Отню́дуже руководи́лъ еси́ въ Ца́рствіе Бо́жіе и духо́вная ча́да своя́, научи́въ и́хъ еди́ными усты́ и еди́нымъ се́рдцемъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще ди́вныя о Бо́зѣ труды́ твоя́, святи́телю о́тче Митрофа́не, прихожда́ху къ тебѣ́ издале́ча жа́ждущіи глаго́ловъ живота́ вѣ́чнаго: поне́же ты́ учи́лъ и твори́лъ еси́, наставля́лъ сло́вомъ и житіе́мъ свои́мъ. Сего́ ра́ди любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, апо́столовъ прее́мниче; ра́дуйся, святи́телей сопресто́льниче. Ра́дуйся, преподо́бныхъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, пра́ведныхъ украше́ніе. Ра́дуйся, вѣ́нче воздержа́нія; ра́дуйся, благосѣнноли́ственное дре́во, пото́ками ра́йскими воспита́нное. Ра́дуйся, безпомо́щныхъ спаси́тельное призрѣ́ніе; ра́дуйся, цвѣ́те нетлѣ́нія. Ра́дуйся, я́ко отчужде́ніемъ вре́менныхъ бла́гъ стяжа́лъ еси́ блаже́нство нищеты́ духо́вныя; ра́дуйся, я́ко самово́льнымъ обнища́ніемъ обрѣ́лъ еси́ сокро́вище бла́гъ вѣ́чныхъ. Ра́дуйся, я́ко во глубину́ смире́нія прини́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко на высоту́ безстра́стія возше́лъ еси́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5

Боготе́чной звѣздѣ́, путеводи́вшей дре́вле волхво́въ къ пра́ведному Со́лнцу, подо́бенъ бы́лъ еси́, всехва́льне о́тче, са́мъ восходя́ благода́тію Бо́жіею отъ си́лы въ си́лу, и приводя́ съ собо́ю ко Христу́ Бо́гу всѣ́хъ и́щущихъ спасе́нія. Тѣ́мже и мы́, немерца́ющимъ сія́ніемъ сла́вы твоея́ озаря́еми, согла́сно вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше въ тебѣ́ Воро́нежстіи лю́діе пе́рваго архипа́стыря, я́ко а́нгела, зна́меніе небе́сныя благода́ти нося́ща, возра́довашася ра́достію неизглаго́ланною. Ты́ же, до́брѣ внима́я себѣ́ и всему́ ста́ду, въ не́мже тя́ Ду́хъ Святы́й поста́ви епи́скопа, па́слъ еси́ усе́рдно Це́рковь Го́спода и Бо́га, я́ко сло́во возда́ти хотя́. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́, о́тче Митрофа́не, зову́ще:

Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, преподо́біемъ, а́ки по́ясомъ златы́мъ, препоя́санный; ра́дуйся, дру́же Христо́въ, святи́тельствомъ, а́ки би́серомъ драги́мъ, преукра́шенный. Ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся, стра́же до́ма Бо́жія неусы́пный. Ра́дуйся, восхожде́нія въ се́рдцѣ свое́мъ къ небеси́ положи́вый; ра́дуйся, слове́сныя о́вцы Христо́вы на живоно́сныхъ па́житяхъ воспита́вый. Ра́дуйся, я́ко не попусти́лъ еси́ душетлѣ́нному звѣ́рю расхи́тити ста́до твое́; ра́дуйся, я́ко отъ Небе́снаго Пастыренача́льника пра́ведное воздая́ніе прія́лъ еси́. Ра́дуйся, возлюби́вый благолѣ́піе до́му Бо́жія; ра́дуйся, въ само́мъ себѣ́ хра́мъ Тріѵпоста́сному Божеству́ угото́вавый. Ра́дуйся, я́ко во умерщвле́нномъ тѣлеси́ ри́зою нетлѣ́нія одѣ́янъ еси́; ра́дуйся, я́ко изъ гро́ба заре́ю безсме́ртія на́съ осіява́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6

Слове́съ Ева́нгельскихъ, е́же не скрыва́ти себѣ́ сокро́вища на земли́, вѣ́рный блюсти́тель показа́лся еси́, всеблаже́нне Митрофа́не, егда́ достоя́ніе свое́ му́дрѣ расточи́лъ еси́, снабдѣва́я убо́гихъ, и посо́бствуя Благовѣ́рному Импера́тору Петру́ въ сооруже́ніи корабле́й на побѣжде́ніе невѣ́рныхъ ага́рянъ, не вѣ́дущихъ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ ца́рству правосла́вному благотво́рный свѣ́тъ вели́кихъ добродѣ́телей твои́хъ, святи́телю о́тче Митрофа́не, о ни́хже благодаря́ще Отца́ Небе́снаго, къ тебѣ́, я́ко къ при́сному о на́съ моли́твеннику, взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, наста́вниче цѣлому́дрія; ра́дуйся, смире́нія Христо́ва и́стинный подража́телю. Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня благоговѣ́йный служи́телю; ра́дуйся, святи́телей украше́ніе. Ра́дуйся, и́ноческаго равноа́нгельнаго житія́ ревни́телю; ра́дуйся, безмо́лвія дре́внихъ богоно́сныхъ оте́цъ подража́телю. Ра́дуйся, ми́лости струя́ неизсяка́емая; ра́дуйся, благоутро́бія храни́лище неоску́дное. Ра́дуйся, си́рыхъ благонаде́жное приста́нище; ра́дуйся, вдови́цъ ско́рое заступле́ніе. Ра́дуйся, мно́жество ду́шъ уневѣ́стивый Христу́; ра́дуйся, ку́пно съ ни́ми пребыва́яй въ ра́дости Го́спода твоего́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7

Хотя́щу нѣ́когда Благовѣ́рному Импера́тору Петру́ бесѣ́довати съ тобо́ю, при́званъ бы́лъ еси́ во дво́ръ ца́рскій. Егда́ же внеза́пу узрѣ́лъ о́крестъ его́ извая́нія язы́ческая, а́біе возврати́лся еси́ вспя́ть, не убоя́вся преще́нія царе́ва, и гото́въ бы́лъ еси́ ду́шу свою́ положи́ти па́че, не́же растли́ти мы́сленныя о́чи се́рдца своего́ неподо́бнымъ видѣ́ніемъ, науча́я вѣ́рныхъ Еди́ному Живо́му Бо́гу пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго тя́ по благоче́стіи ревни́теля позна́въ благовѣ́рный ца́рь и ви́дя небоя́зненное твое́ на сме́рть изволе́ніе, повелѣ́ су́етная извая́нія низри́нути. Мы́ же, свято́му дерзнове́нію твоему́ чудя́щеся, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, непрекло́нный исповѣ́дниче Правосла́вія; ра́дуйся, ре́вностный защи́тниче благоче́стія. Ра́дуйся, священнотаи́нниче благода́ти; ра́дуйся, велегла́сный проповѣ́дниче покая́нія. Ра́дуйся, апо́столовъ немо́лчная уста́; ра́дуйся, Це́ркве непоколеби́мый сто́лпе. Ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, я́ко неприча́стенъ яви́лся еси́ лицепрія́тію. Ра́дуйся, я́ко и́стину не обину́яся свидѣ́тельствовалъ еси́; ра́дуйся, я́ко твои́мъ посо́біемъ сокруша́ются ко́зни вра́жія. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ вѣ́рнымъ воспомина́ніе твое́ пресла́дко; ра́дуйся, я́ко все́й Це́ркви Христо́вой и́мя твое́ прече́стно.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до благода́ти небе́сныя явля́ется ны́нѣ во о́чію всѣ́хъ вѣ́рныхъ: долготерпѣли́вый и многоми́лостивый Госпо́дь не прогнѣ́вался на ны́ до конца́ за беззако́нія на́ша, но, помяну́въ щедро́ты Своя́, дарова́ на́мъ тебе́, досточу́дне о́тче, засту́пника изря́дна, и та́ко вознесе́ ро́гъ спасе́нія на́шего, да вы́ну пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ въ вы́шнихъ, но и ни́жнихъ не оставля́еши, святи́телю о́тче Митрофа́не, при́сно со Христо́мъ ца́рствуеши, и о на́съ, грѣ́шныхъ, моли́твы къ Нему́ возсыла́еши: не то́чію бо припа́дающихъ къ цѣльбоно́снымъ моще́мъ твои́мъ, но и дале́че отстоя́щихъ, призыва́ющихъ же всечестно́е и́мя твое́, предста́тельствомъ твои́мъ соблюда́еши отъ вся́каго зла́. Тѣ́мже во умиле́ніи зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прибѣ́жище на́ше во всѣ́хъ ско́рбехъ; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всѣ́хъ въ бѣда́хъ су́щихъ. Ра́дуйся, цѣли́телю болѣ́зней душе́вныхъ вку́пѣ и тѣле́сныхъ; ра́дуйся, на неви́димыя враги́ на́ша си́льный побо́рниче. Ра́дуйся, посѣти́телю въ не́мощи лежа́щихъ; ра́дуйся, утѣ́шителю въ бѣда́хъ су́щихъ. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю престае́тъ рыда́ніе; ра́дуйся, я́ко тобо́ю подае́тся ра́дость. Ра́дуйся, я́ко Христу́ до́бльственно послѣ́довалъ еси́; ра́дуйся, я́ко сладча́йшему Іису́су до конца́ послужи́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко наслажда́ешися лицезрѣ́нія Бо́жія; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ зрѣ́ти невече́рній де́нь Ца́рствія Его́.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9

Вся́кія ско́рби и труды́ до́бльственно претерпѣ́лъ еси́, ше́ствуя по пути́ спасе́нія до масти́тыя ста́рости, облече́нъ во всеору́жіе Бо́жіе, во пло́ти а́ки безпло́тенъ, умерщвля́я стра́сти и сокруша́я навѣ́ты міродержи́теля тмы́ вѣ́ка сего́. Тѣ́мже небе́снымъ сопричи́сленъ си́ламъ, ку́пно съ ни́ми воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ изобрази́ти оби́лія любве́ твоея́, е́юже, отходя́ къ Творцу́, преиспо́лненъ бы́лъ еси́ къ ча́домъ твои́мъ, о Го́сподѣ: восхотѣ́въ бо и по отше́ствіи свое́мъ при́сно поуча́ти и́хъ, я́ко живы́й, завѣща́лъ еси́ и́мъ вся́ потре́бная ко спасе́нію. Сего́ ра́ди изъ глубины́ серде́цъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, благоче́стно тече́ніе сконча́вый; ра́дуйся, вѣ́ру соблюды́й всецѣ́лу. Ра́дуйся, ору́жіемъ благоволе́нія Бо́жія вѣнча́нный на земли́; ра́дуйся, вѣнце́мъ нетлѣ́нія укра́шенный на небеси́. Ра́дуйся, до́лу вели́чіемъ чуде́съ блиста́ющій; ра́дуйся, горѣ́ луча́ми Трисо́лнечнаго Свѣ́та осіява́емый. Ра́дуйся, я́ко въ пресвѣ́тлыхъ ра́йскихъ оби́телехъ вселя́ешися; ра́дуйся, я́ко лице́мъ къ Лицу́ Боже́ственнаго свѣ́та причаща́ешися. Ра́дуйся, я́ко съ небе́сныхъ высо́тъ на мольбы́ на́ша призира́еши; ра́дуйся, я́ко въ со́ніяхъ и видѣ́ніяхъ во бла́го на́мъ явля́ешися. Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко предста́тельствомъ твои́мъ безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10

Иже всѣ́мъ человѣ́комъ хотя́й спасти́ся и въ ра́зумъ и́стины пріити́, Госпо́дь и Бо́гъ на́шъ Іису́съ Христо́съ яви́лъ на́мъ нетлѣ́нное тѣ́ло твое́ на земли́, я́ко живоно́сную купѣ́ль, врачу́ющую вся́ку болѣ́знь и вся́ку я́зю въ лю́дехъ. Тѣ́мже благода́рственно вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ спасе́нія прибѣга́ющимъ къ тебѣ́, святи́телю Митрофа́не, и въ быва́емыхъ отъ тебе́ зна́меніяхъ, исповѣ́дающимъ вели́чіе Бо́жіе. Сего́ ра́ди, уще́дрени твои́мъ чудодѣ́йственнымъ о на́съ ко Христу́ Бо́гу хода́тайствомъ, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, царе́й благочести́выхъ побо́рниче; ра́дуйся, архіере́евъ правосла́вныхъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, ца́рства правосла́внаго защи́тниче; ра́дуйся. Це́ркви святѣ́й утвержде́ніе. Ра́дуйся, пре́жде сме́рти умертви́вый пло́ть свою́; ра́дуйся, предвкуси́вый жи́знь вѣ́чную, пре́жде вни́тія въ селе́нія ра́йская. Ра́дуйся, уме́ршій мíру пре́жде кончи́ны твоея́; ра́дуйся, воскре́сшій ду́хомъ во Христѣ́, пре́жде успе́нія твоего́. Ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели земны́я во оби́тель небе́сную пресели́лся еси́; ра́дуйся, я́ко отъ оби́тели небе́сныя во оби́тели земны́я благотворя́ нисхо́диши. Ра́дуйся, я́ко и по отше́ствіи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши; ра́дуйся, я́ко и по уме́ртвіи твое́мъ умерщвле́нныя грѣха́ми ду́ши моли́твами твои́ми оживля́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе, приноси́мое ны́нѣ, а́ще бы и превы́ше человѣ́ческаго бы́ло, не довлѣ́ло бы къ славосло́вію Бо́га, дарова́вшаго тебѣ́ благода́ть исцѣле́ній. Сего́ ра́ди недоумѣ́юще благохвали́ти Его́ по достоя́нію, смиренному́дренно вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопода́тельна свѣти́льника, просвѣща́ющаго ду́ши на́ша вѣ́рою, ви́димъ тебе́, преблаже́нне о́тче, предъ престо́ломъ Бо́жіимъ стоя́ща, и твои́мъ блиста́ніемъ озаря́еми, зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, па́стырю преди́вный; ра́дуйся, учи́телю прему́дрый. Ра́дуйся, сто́лпе вѣ́ры непоколеби́мый; ра́дуйся, насади́телю благи́хъ. Ра́дуйся, чистоты́ селе́ніе; ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе. Pа́дуйся, си́рыхъ пита́телю; ра́дуйся, оби́димыхъ предста́телю. Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жія прія́телище; ра́дуйся, исто́чниче неизчерпа́емыя благода́ти исцѣле́ній. Ра́дуйся, провозвѣ́стниче Боже́ственныхъ велѣ́ній; ра́дуйся, сокро́вище милосе́рдія Бо́жія неистощи́мое.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12

Благода́ть, свы́ше ти́ да́нную позна́вше, благоговѣ́йно лобыза́емъ святолѣ́пное изображе́ніе всечестна́го лица́ твоего́, е́же благоволи́лъ еси́ ди́вно яви́ти на́мъ. Тѣ́мже благода́рственно вопіе́мъ Христу́ Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ къ Бо́гу отше́ствіе, святи́телю Митрофа́не, почита́емъ свяще́нную па́мять твою́, велича́емъ ре́вность по Бо́зѣ, хва́лимъ долготерпѣ́ніе, сла́вимъ незло́біе и ублажа́емъ кончи́ну твою́: на сме́ртнѣмъ бо одрѣ́ возлежа́, жела́ніемъ возжела́лъ еси́ облещи́ся въ вели́кій а́нгельскій о́бразъ, нарече́нъ бы́лъ Мака́ріемъ, блаже́нства тезоимени́тымъ, блаже́нъ бы́въ вои́стинну, я́ко Ца́рствіе небе́сное наслѣ́довалъ еси́. Тѣ́мже моля́щеся усе́рдно, о е́же сподо́битися и на́мъ неосужде́нно предста́ти на стра́шное суди́ще Христо́во, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, у престо́ла Бо́жія те́плый о на́съ предста́телю; ра́дуйся, му́жу жела́ній, просла́вивый Бо́га въ тѣлеси́ и въ души́ свое́й. Ра́дуйся, добропобѣ́дный во́ине Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, вождю́ прему́дрый ра́тующимъ проти́ву си́лъ а́довыхъ. Ра́дуйся, я́ко съ горя́щимъ свѣти́льникомъ срѣ́тилъ еси́ Христа́; ра́дуйся, я́ко отъ Него́ благода́ть исцѣле́ній прія́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко благоволе́ніемъ Пресвяты́я Богоро́дицы возвели́ченъ еси́; ра́дуйся, я́ко во свѣ́тлостехъ святы́хъ пребыва́еши. Ра́дуйся, я́ко со проро́ки и апо́столы ликовству́еши; ра́дуйся, я́ко со святи́тели и му́ченики просла́вленъ еси́. Ра́дуйся, я́ко съ преподо́бными и пра́ведными весели́шися; ра́дуйся, я́ко со всѣ́ми избра́нными Бо́жіими при́сно торжеству́еши.

Ра́дуйся, Митрофа́не, вели́кій и пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13

О, вели́кій и пречу́дный о́тче Митрофа́не, пріими́ благоутро́бно сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, и твои́мъ благопрія́тнымъ хода́тайствомъ изба́ви на́съ отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ вся́кія напа́сти и ско́рби, отъ напра́сныя сме́рти и бу́дущія му́ки, да сподо́бимся съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая, и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Митрофа́ну, епи́скопу Воро́нежскому

Святи́телю о́тче Митрофа́не, нетлѣ́ніемъ честны́хъ моще́й твои́хъ и мно́гими благодѣя́ніями, чуде́сно содѣ́янными и содѣва́емыми тобо́ю, съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ, увѣ́рившеся, я́ко и́маши ве́лію благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, всесмире́нно припа́даемъ вси́ и мо́лимся тебѣ́: моли́ о на́съ Христа́ Бо́га на́шего, да низпо́слетъ всѣ́мъ чту́щимъ святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́тъ во святѣ́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й ду́хъ пра́выя вѣ́ры и благоче́стія, ду́хъ вѣ́дѣнія и любви́, ду́хъ ми́ра и ра́дости о Ду́сѣ Свя́тѣ, да вси́ чле́ны ея́, чи́сти отъ мірски́хъ искуше́ній и плотски́хъ по́хотей и зла́го дѣ́йствія злы́хъ духо́въ, ду́хомъ и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́ніи за́повѣдій Его́, ко спасе́нію ду́шъ свои́хъ. Па́стыремъ ея́ да да́стъ святу́ю ре́вность попече́нія о спасе́ніи люде́й, и́мъ ввѣ́ренныхъ, да невѣ́рующихъ просвѣтя́тъ, невѣ́дущихъ наста́вятъ, сомнѣва́ющихся вразумя́тъ и удостовѣ́рятъ, отпа́дшихъ отъ Правосла́вныя Це́ркви обратя́тъ въ святы́я нѣ́дра ея́, вѣ́рующихъ соблюду́тъ въ вѣ́рѣ, грѣ́шныхъ подви́гнутъ къ покая́нію, ка́ющихся утѣ́шатъ и укрѣпя́тъ въ исправле́ніи жи́зни, раска́явшихся и испра́вившихся утвердя́тъ въ свя́тости жи́зни, и та́ко всѣ́хъ введу́тъ ука́заннымъ отъ Него́ путе́мъ въ угото́ванное вѣ́чное Ца́рство святы́хъ Его́. Благочести́вѣйшему же Самодержа́внѣйшему Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ], да да́руетъ му́жество, му́дрость, одолѣ́ніе на вся́ враги́, благопоспѣше́ніе въ устрое́ніи благоде́нствія ца́рства Его́, и всему́ Августѣ́йшему До́му Его́ ра́дость и долгоде́нствіе; избра́ннымъ отъ Него́ для́ управле́нія и суда́ ца́рства Его́, да низпо́слетъ усе́рдіе, прозорли́вость, му́дрость и вѣ́рность, да управля́ютъ и су́дятъ къ споко́йствію и ра́дости всѣ́хъ; всѣ́мъ же въ держа́вѣ Его́ лю́демъ да да́руетъ ми́ръ, тишину́, безмяте́жіе, усе́рдіе въ исполне́ніи за́повѣдій Его́, установле́ній святы́я Це́ркви и зако́на гражда́нскаго, и изоби́ліе въ потре́бнѣмъ для жи́зни сея́; и да изба́витъ ца́рствующія гра́ды, гра́дъ се́й, и вся́ ины́я гра́ды ца́рства Его́ и ве́си, отъ гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нныхъ, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и отъ вся́каго зла́. Ей, святи́телю Бо́жій, да устро́иши моли́твами твои́ми вся́ блага́я душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ, да и мы́ просла́вимъ въ душа́хъ и тѣлеса́хъ на́шихъ Го́спода и Бо́га на́шего Іису́са Христа́, Ему́же со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ сла́ва и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, всехва́льный святи́телю Христо́въ и чудотво́рче Митрофа́не, пріими́ сіе́ ма́лое моле́ніе отъ на́съ, грѣ́шныхъ, къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ, и те́плымъ твои́мъ предста́телствомъ умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего Іису́са Христа́, я́ко да призрѣ́въ на ны́ ми́лостивно, да́руетъ на́мъ согрѣше́ній на́шихъ во́льныхъ и нево́льныхъ проще́ніе и по вели́цѣй Свое́й ми́лости изба́витъ на́съ отъ бѣ́дъ, печа́лей, ско́рби и болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ, обдержа́щихъ на́съ, да пода́стъ земли́ плодоно́сіе, и вся́ я́же на по́льзу настоя́щаго житія́ на́шего потре́бная. Да да́руетъ на́мъ сконча́ти житіе́ сіе́ привре́менное въ покая́ніи, и да сподо́битъ на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, небе́снаго Ца́рствія Своего́, со всѣ́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдіе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Святы́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, сло́вомъ и житіе́мъ, па́ствѣ твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, бы́лъ еси́. Тѣ́мже и во свѣ́тлостехъ святы́хъ со́лнца свѣтлѣ́йше возсія́лъ еси́, вѣнце́мъ нетлѣ́нія и сла́вы украша́емь, моли́ Христа́ Бо́га Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему [и́мярекъ], и все́й Держа́вѣ Его́, и гра́ду твоему́ въ ми́рѣ спасти́ся.

Конда́къ, гла́съ 8

Воздержа́ніемъ тѣ́ло ду́ху порабо́тивъ, ду́шу же равноа́нгельну сотвори́въ, святи́тельскою одѣ́ялся еси́ оде́ждою, я́ко вѣне́цъ свяще́нства; и ны́нѣ, всѣ́хъ Влады́цѣ предстоя́, моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Митрофа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.