Акафист святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольскому

Конда́къ 1

Возбра́нный вождю́ Це́ркве Христо́вы, златослове́сный учи́телю Іоа́нне! Отъ ю́ности добродѣ́тельми украси́вся, до́брѣ потруди́лся еси́, и за и́мя Христо́во гоне́ніе претерпѣ́въ, во изгна́ніи житіе́ сконча́лъ еси́, сего́ ра́ди на небесѣ́хъ сугу́бо просла́вленъ еси́, му́дрый чи́на церко́внаго устрои́телю. Тѣ́мже и мы́ умиле́ннѣ чти́мъ тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Икосъ 1

Ангельскій о́бразъ нося́, во пло́ти а́ки безпло́тенъ пожи́лъ еси́, Іоа́нне: во спасе́ніе бо бра́тій мно́гія труды́ подъе́мля, дѣ́лы до́брыми Отца́ Небе́снаго просла́вилъ еси́. Тѣ́мже ти́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя украше́ніе; ра́дуйся, роди́телей имени́тыхъ ча́до благослове́нное. Ра́дуйся, еще́ во о́трочествѣ отъ ма́тере твоея́ любо́вію ко сло́ву Бо́жію напое́нный; ра́дуйся, отъ ю́ности ра́зумъ и́гу Христо́ву покори́вый. Ра́дуйся, Бо́гови усе́рдно послужи́вый; ра́дуйся, вселе́нныя учи́телю. Ра́дуйся, христіа́нъ всѣ́хъ време́нъ въ моли́твахъ наста́вниче; ра́дуйся, житія́ и́ноческаго въ Царегра́дѣ обнови́телю. Ра́дуйся, го́тѳовъ и ски́ѳовъ просвѣти́телю; ра́дуйся, богоукрѣпле́нный пра́вды ревни́телю. Ра́дуйся, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, усе́рдный о на́съ предста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 2

Ви́дя Христо́съ роди́телей твои́хъ Секу́нда и Анѳу́сы житіе́ чи́стое, благоволи́ я́ просла́вити, и тя́, Іоа́нне, и́ма во утѣше́ніе дарова́, да вѣ́рніи, добродѣ́тели твоя́ помина́юще, превозно́сятъ чету́ пра́ведную, тя́ израсти́вшую, и, то́й ревну́юще, пою́тъ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ уче́ніемъ умудри́вый, се́рдцемъ же во благоче́стіи отъ мла́дости воспита́нъ сы́й, ра́дость и утѣше́ніе бы́лъ еси́, Іоа́нне, ма́тери твое́й, егда́ супру́га своего́ и дще́ре лиши́ся. Тѣ́мже прино́симъ тебѣ́ хвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, отроко́мъ звѣздо́ благонра́вія; ра́дуйся, а́нгела-храни́теля увеселе́ніе. Ра́дуйся, я́ко того́ николи́же опеча́лилъ еси́; ра́дуйся, при́сныхъ люби́миче. Ра́дуйся, во уче́ніи преспѣва́вый и тѣ́мъ мудрецы́ мíра сего́ удиви́вый; ра́дуйся, я́ко, еще́ учени́къ сы́й, Анѳи́мія богоху́льника посрами́лъ и вразуми́лъ еси́. Ра́дуйся, угнете́нныхъ сле́зы го́рькія въ судѣ́хъ узрѣ́вый; ра́дуйся, отъ творя́щихъ беззако́нія уклони́выйся. Ра́дуйся, пути́ незло́бія спаси́тельнаго взыска́вый; ра́дуйся, по успе́ніи ма́тере въ пусты́ню заключи́выйся. Ра́дуйся, та́мо за роди́тели преста́вльшіяся Бо́гови усе́рдно моли́выйся; ра́дуйся, я́ко тíи дне́сь, со Влады́чицею и святы́ми лику́юще, отъ земноро́дныхъ велича́ются и хва́лятся.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 3

Си́лы, во е́же сло́вомъ и дѣ́ломъ Христу́ рабо́тати стяжа́лъ еси́, Іоа́нне, а́ки тезоиме́нный ти́ Предте́ча, въ пусты́ни. Та́мо бо, посто́мъ стра́сти плотскíя умертви́въ, моли́твою ду́хъ окрили́лъ еси́ и, я́ко во́инъ, проти́ву кня́зя вла́сти возду́шныя во вся́ ору́жія Бо́жія обле́клся еси́, со упова́ніемъ поя́ Бо́гу крѣ́пкому: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я власяни́цу и по́ясъ усме́нъ о чреслѣ́хъ, Крести́теля Христо́ва ревни́телю, бы́ліемъ пита́лся еси́, Іоа́нне, въ пусты́ни, изъ нея́же, я́ко му́жъ си́лы испо́лнь, изше́лъ еси́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, воздержа́ніемъ Иліи́ проро́ку уподо́бивыйся; ра́дуйся, нищеты́ Христо́вы подража́телю. Ра́дуйся, цѣлому́дріемъ неможе́ніе тѣлесе́ укрѣпи́вый; ра́дуйся, богомы́сліемъ уны́ніе отгна́вый. Ра́дуйся, па́мятію всевѣ́дѣнія Бо́жія се́рдце непоро́чно соблюды́й; ра́дуйся, бдѣ́ніемъ ко́зни бѣсо́вскія посрами́вый. Ра́дуйся, искуше́нія са́мъ побѣди́вый и ины́я послѣди́ тому́жде научи́вый; ра́дуйся, въ дѣ́ланіи духо́внѣмъ подвиза́ющихся му́дрый укрѣпи́телю. Ра́дуйся, дру́га твоего́ Ѳео́дора отъ паде́нія грѣхо́внаго удержа́вый; ра́дуйся, дру́га твоего́ епи́скопа Васи́лія во служе́ніи утверди́вый. Ра́дуйся, отъ мíра изгна́ннымъ приста́нища ти́хаго указа́телю; ра́дуйся, и́ноческаго житія́ защи́тниче.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 4

Бу́рю искуше́ній но́вую побѣди́лъ еси́, Іоа́нне, въ пеще́рѣ еди́нъ всели́вся; болѣ́зни же ра́ди изъ пусты́ни изше́дъ во Антіохíю, отъ свята́го Меле́тія во діа́кона поста́вленъ бы́лъ еси́ и попече́нію о неиму́щихъ ре́вностно преда́лся еси́. Еже ви́дяще, вѣ́рніи ра́достно поя́ху Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ отъ вѣ́рныхъ о тебѣ́ рѣ́чи хвале́бныя, святы́й Флавіа́нъ по достоя́нію благода́ть свяще́нства низведе́ на тя́, Іоа́нне. Тѣ́мже лю́діе антіохíйстіи веселя́хуся и, труды́ твоя́ пра́ведно чту́ще, та́ко тя́ велича́ху:

Ра́дуйся, о себѣ́ попече́ніе вся́кое отве́ргій; ра́дуйся, убо́гимъ покро́ве. Ра́дуйся, те́плое си́рымъ прибѣ́жище; ра́дуйся, скорбе́й утоли́телю. Ра́дуйся, о людски́хъ невѣ́жествіихъ печа́льниче; ра́дуйся, дѣ́вственнаго житія́ сладкогла́сный ублажа́телю. Ра́дуйся, мно́ги іуде́и просвѣти́вый; ра́дуйся, иска́вшія спасе́нія пра́вымъ уче́ніемъ оглаша́вый. Ра́дуйся, житіе́мъ твои́мъ сего́ уче́нія не посрами́вый; ра́дуйся, благоче́стія свѣти́льниче. Ра́дуйся, апо́столомъ единонра́вниче; ра́дуйся, я́ко пра́ведно даде́ся ти́ жре́бій па́стырскаго о душа́хъ попече́нія.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 5

Богото́чною Кро́вію отъ вѣ́чныя сме́рти искупле́нныя соблюда́я, егда́ са́нъ свяще́нства прія́лъ еси́, Іоа́нне, дѣ́ло благовѣ́стника трезвя́ся до́брѣ сотвори́лъ еси́, облича́я, запреща́я, умоля́я со вся́кимъ долготерпѣ́ніемъ и уче́ніемъ и поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя нестрое́нія во гра́дѣ, скорбя́ же о се́мъ, поко́я не позна́лъ еси́, Іоа́нне, невѣ́рныя бо благовѣ́стіемъ оглаша́лъ еси́, вѣ́рныя же та́инствы церко́вными освяща́я и та́йнамъ вѣ́ры уча́, досто́йно стяжа́лъ еси́ и́мя Злата́я уста́, слы́шавъ отъ всѣ́хъ сицева́я:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый; ра́дуйся, святы́мъ креще́ніемъ мно́га ча́да Це́ркви Христо́вѣ породи́вый. Ра́дуйся, пома́заніемъ мѵ́ра печа́ть да́ра Ду́ха Свята́го тѣ́мъ дарова́вый; ра́дуйся, святѣ́йшія трапе́зы предстоя́телю умиле́нный. Ра́дуйся, пи́щею нетлѣ́нія ча́да твоя́ пита́вый; ра́дуйся, покая́ніемъ серде́цъ очисти́телю. Ра́дуйся, супру́жествъ о Го́сподѣ сочета́телю; ра́дуйся, еле́я пома́заніемъ цѣли́телю. Ра́дуйся, сло́ва Бо́жія нело́жный истолкова́телю; ра́дуйся, ересе́й мо́щный обличи́телю. Ра́дуйся, глубо́кій кла́дязю и́стиннаго богосло́вія; ра́дуйся, я́ко притяжа́лъ еси́ па́ствы сердца́, любве́ къ тебѣ́ испо́лненная.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ покая́нія наипа́че яви́лся еси́, Іоа́нне, егда́ лю́діе антіохíйстіи, царя́ подо́біе низве́ргше, гнѣ́ву того́ досто́йно подпадо́ша. Бо́жіимъ бо милосе́рдіемъ утѣша́я, ко исправле́нію житія́ словесы́ твои́ми вле́клъ еси́ вся́, во е́же се́рдцемъ чи́стымъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ Антіохíя ра́достію, егда́ по словеси́ твоему́ беззако́нія своя́ опла́кавши, царе́во проще́ніе получи́. Оба́че ско́рбію омрачи́ся вско́рѣ, съ тобо́ю разлуча́ема: во архіепи́скопа бо Царюгра́ду при́званъ бы́лъ еси́, Іоа́нне. Тѣ́мже тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, а́ки Иса́ія, скорбьми́ гра́да оте́ческаго поболѣ́вый; ра́дуйся, а́ки Іеремíя, злонра́віе людско́е опла́кавый. Ра́дуйся, а́ки Іезекіи́ль, беззако́нники ко обраще́нію призыва́вый; ра́дуйся, мо́лніе, горды́ню низложи́вшая. Ра́дуйся, гро́ме, беззако́нно жи́вшія устраши́вый; ра́дуйся, корыстолю́бія обличи́телю. Ра́дуйся, па́губу тщесла́вія показа́вый; ра́дуйся, сту́днаго е́ллинскаго многобо́жія посрами́телю. Ра́дуйся, смяте́нныхъ серде́цъ умири́телю; ра́дуйся, споспѣ́шниче епи́скопу Флавіа́ну, ста́рцу пра́ведному. Ра́дуйся, со пустынножи́тели ца́рскія приста́вники на ми́лость преклони́вый; ра́дуйся, Іо́нѣ, Ниневíю спа́сшему, ра́вный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 7

Хотя́ це́рковь Царегра́дскую, а́ки невѣ́сту Христо́ву, досто́йно украси́ти, во благолѣ́піе вся́ приве́лъ еси́, Іоа́нне. Всено́щными бо бдѣ́ніи отъ сбо́рищъ аріа́нскихъ вѣ́рныя отврати́лъ еси́ и чи́нъ Боже́ственныя Литургíи му́дрѣ устро́илъ еси́, я́ко благово́нное мѵ́ро, источи́въ моли́твы, и́миже назида́ющеся, о тебѣ́ Бо́гови пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое зна́меніе ми́лости Бо́жія бы́сть о тебѣ́, святи́телю: моли́твами бо твои́ми вѣ́рніи всѣ́хъ време́нъ, Бо́гови бесѣ́дующе, во спасе́ніе умудря́ются. Пріими́ у́бо отъ на́съ сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, а́ки Дави́дъ, словесы́ моли́твенными Це́рковь Бо́жію обогати́вый; ра́дуйся, а́ки бра́тъ Бо́жій Іа́ковъ, чи́нъ Боже́ственныя Литургíи написа́вый. Ра́дуйся, въ то́мже Вели́кому Васи́лію подража́вый; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го прія́телище. Ра́дуйся, тобо́ю бо Ду́хъ Святы́й написа́ словеса́ спаси́тельная; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми, отъ сна́ воста́вше, Отца́ благодари́мъ. Ра́дуйся, я́ко твои́ми словесы́, ко сну́ гряду́ще, отъ Ду́ха Свята́го прегрѣше́ній оставле́нія про́симъ; ра́дуйся, я́ко усты́ твои́ми Сы́на Бо́жія умоля́емъ, да не въ су́дъ прича́стіе Боже́ственныхъ Та́инъ пріи́мемъ. Ра́дуйся, ра́бе Бо́жій, уничиже́нныя на ве́черю Христо́ву глаша́яй; ра́дуйся, проповѣ́дниче Распя́таго на Крестѣ́ за мірскíй живо́тъ и спасе́ніе. Ра́дуйся, я́ко въ сло́во твое́, а́ки въ ри́зы позлаще́ны, та́йны вѣ́ры одѣ́яшася; ра́дуйся, пѣснотво́рче и витíя ди́вный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 8

Стра́нникъ во юдо́ли земнѣ́й бы́въ, смире́нія, воздержа́нія и чистоты́ о́бразъ показа́лъ еси́, Іоа́нне, житіе́мъ во ца́рствующемъ гра́дѣ: та́мо бо оби́тели и́ноческія обнови́лъ и созда́лъ еси́, и уста́вы житія́ мона́шескаго да́лъ еси́ дѣ́вамъ непоро́чнымъ; отъ ни́хже, а́ки ѳиміа́мъ благово́нный, вознесе́ся Бо́гови пѣ́снь вели́кая: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ю душе́ю Христо́ви рабо́тая, человѣ́комъ угожда́ти не восхотѣ́лъ еси́, Іоа́нне. Имени́тымъ бо ве́чери устроя́ти преста́въ, убо́гимъ трапе́зы умно́жилъ еси́, страннопріи́мницы же и безме́здныя враче́бницы неду́жнымъ созда́въ, научи́лъ еси́ пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, Никола́я, святи́теля Мѵрликíйскаго, соревнова́телю; ра́дуйся, стяжа́вый смире́ніемъ высо́кая. Ра́дуйся, пріобрѣты́й нището́ю бога́тая; ра́дуйся, си́ми добродѣ́тельми и́нокомъ о́бразъ бы́вый. Ра́дуйся, гла́дныхъ пита́телю; ра́дуйся, а́ки Авраа́мъ, стра́нныя пріима́вый. Ра́дуйся, безпрію́тныхъ сиро́тъ прія́телище; ра́дуйся, безпо́мощныхъ ста́рцевъ и ста́рицъ попечи́телю. Ра́дуйся, избы́тки своя́ неиму́щимъ расточи́вый; ра́дуйся, я́ко коему́ждо въ го́рестехъ, а́ки а́нгелъ-утѣ́шитель, явля́лся еси́. Ра́дуйся, ру́ки бога́тыхъ на благодѣя́нія отверза́вый; ра́дуйся, я́ко о глубинѣ́ милосе́рдія твоего́ Ма́ти Бо́жія возра́довася.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 9

Вся́къ язы́къ спасти́ хотя́, проповѣ́дники Ева́нгелія ко ски́ѳомъ, пра́отцемъ на́шимъ, посла́лъ еси́ Іоа́нне, изъ Константи́на гра́да, въ не́мже хра́мъ во и́мя апо́стола Па́вла созда́лъ еси́ го́тѳомъ, да и тíи, е́ресь а́ріеву отве́ргше, правосла́вными усты́ пою́тъ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи Правосла́вія къ невѣ́рнымъ посла́въ, къ це́рквамъ вѣ́рныхъ, во Асíи су́щимъ, са́мъ подви́глся еси́, Іоа́нне, и ты́я посѣща́я, неради́выя облича́я, усе́рдныя же похваля́я, вся́ смотри́тельнѣ устро́илъ еси́. Тѣ́мже тя́ сла́вимъ:

Ра́дуйся, Правосла́вія свѣти́ло; ра́дуйся, па́стырю до́брый, о заблу́ждшихъ овца́хъ попекíйся. Ра́дуйся, я́ко въ земли́ ски́ѳстѣй дне́сь и́мя твое́ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко во и́мя твое́ це́ркви Бо́жія здѣ́ воздвиза́ются. Ра́дуйся, служе́нія апо́стольскаго прича́стниче; ра́дуйся, по словеси́ апо́стола Петра́ ста́до Бо́жіе пасы́й. Ра́дуйся, не ну́ждею, но во́лею и по Бо́зѣ сіе́ посѣща́вый; ра́дуйся, мздои́мства тве́рдый искорени́телю. Ра́дуйся, пра́вилъ церко́вныхъ нелицепрія́тный блюсти́телю; ра́дуйся, лѣни́выя рабы́ пра́ведно изгна́вый. Ра́дуйся, я́ко во благо́е труди́вшіися отъ тебе́ похвали́шася и укрѣпи́шася; ра́дуйся, Це́ркве испы́танный упра́вителю.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 10

Спасе́нію па́ствы твоея́ служи́ти не преста́лъ еси́ Іоа́нне, отъ Асíи въ Царьгра́дъ возврати́вся. Егда́ же цари́цы и имени́тыхъ злонра́вное житіе́ облича́ти безбоя́зненнѣ нача́лъ еси́, ско́рби мно́ги прія́лъ еси́: тобо́ю бо облича́еміи, не могу́ще а́біе я́вѣ загради́ти пра́ведная уста́ твоя́, та́йно ко́вы дѣ́яху, во е́же погуби́ти тя́, чи́стѣ Бо́гови взыва́юща: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ неви́нно гони́мымъ и́нокомъ яви́лся еси́, Іоа́нне: сего́ ра́ди я́вѣ обнажи́ся зло́ба ве́лія, ю́же врази́ на тя́ имѣ́яху. Льсти́вый бо Ѳео́филъ со цари́цею нечести́во на собо́рищи оболга́ и низложи́ тя, не помяну́въ трудо́въ твои́хъ во бла́го оте́чествія. Мы́ же сія́ благода́рнѣ воспомина́емъ, глаго́люще:

Ра́дуйся, ди́вную любо́вь ко оте́честву земно́му показа́вый; ра́дуйся, Царягра́да отъ ва́рварского наше́ствія свободи́телю. Ра́дуйся, Гаи́ны, гро́знаго вождя́ го́тѳскаго, укроти́телю; ра́дуйся, ми́лостей дре́внихъ, Це́ркви царьми́ дарова́нныхъ, охрани́телю. Ра́дуйся, Евтро́пію вла́стному убѣ́жище церко́вное отъя́ти не попуска́вый; ра́дуйся, послѣди́ въ се́мъ убѣ́жищи того́жде Евтро́пія гони́ма спасы́й. Ра́дуйся, огражде́нія ра́ди Нитрíйскихъ и́ноковъ непра́вды собо́рища беззако́ннаго кро́тцѣ претерпѣ́вый; ра́дуйся, я́ко сло́во Писа́нія: Любы́ долготерпи́тъ, - на тебѣ́ оправда́ся. Ра́дуйся, ополча́тися за тя́ при́снымъ воспрети́вый; ра́дуйся, меча́ проти́ву враго́въ неподъе́мый. Ра́дуйся, власте́мъ повину́выйся и сего́ ра́ди во́лею въ ру́ки во́иновъ но́щію преда́выйся; ра́дуйся, изъ оте́чествія пра́вды ра́ди изгна́нный.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 11

Пѣ́ніемъ ра́достнымъ измѣни́ся вско́рѣ пла́чь па́ствы твоея́, до́блій страда́льче: во изгна́ніе бо влеко́му ти́, внеза́пу гро́мъ возгремѣ́, мо́лнія возблиста́ и, вѣ́тромъ шумя́щимъ, земля́ поколеба́ся. Яже ви́дящи и трепе́щущи, цари́ца раска́яся и че́стнѣ тя́ возврати́, смире́нно вопію́щи Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тлую Правосла́вія свѣщу́, сугу́бо цари́ца возненави́дѣ тя́ вско́рѣ, егда́ обличи́лъ еси́ ю́, подо́біе свое́ близъ хра́ма поста́вльшую: сего́ ра́ди, стори́цею осужде́нный, въ Куку́зѣ, ве́си да́льней и ма́лѣй, заточе́нъ бы́лъ еси́, Іоа́нне. Пріими́ у́бо отъ на́съ сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, по словеси́ Іеремíину отъ ю́ности яре́мъ Бо́жій подъе́мый; ра́дуйся, по глаго́лу Христо́ву, ру́ку дѣ́ланія на ра́ло духо́вное возложи́вый. Ра́дуйся, до конца́ вспя́ть не отврати́выйся; ра́дуйся, проти́ву цари́цы злонра́вныя возгремѣ́вый. Ра́дуйся, то́ю, а́ки Крести́тель Иродіа́дою, возненави́дѣнный; ра́дуйся, отъ убíйцъ незри́мо а́нгеломъ спасе́нный. Ра́дуйся, въ дому́ твое́мъ любо́вію па́ствы твоея́ храни́мый; ра́дуйся, клевре́тами непра́ведныхъ суде́й уничиже́нный. Ра́дуйся, въ заточе́ніе со смире́ніемъ безро́потно ше́дый; ра́дуйся, вѣ́рными опла́канный. Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго изъя́звленный и зауше́нный; ра́дуйся, я́ко му́ченицы со Предте́чею на небесѣ́хъ о терпѣ́ніи твое́мъ ликова́ху.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 12

Благода́ть Бо́жія и во изгна́ніи соблюда́ше тя́, Іоа́нне: та́мо бо, а́ки Па́велъ святы́й во у́захъ, финикíяномъ и пе́рсомъ Ева́нгеліе возвѣща́лъ еси́, посла́ньми вѣ́рныя утѣша́я. И та́ко упа́слъ еси́ Це́рковь да́же до дне́, въ о́ньже злата́я уста́ твоя́ изреко́ша словеса́ послѣ́дняя: Сла́ва Бо́гу за вся́! Душа́ же твоя́ на небеса́ пренесе́на бы́сть святы́ми а́нгелы, побѣ́днѣ вопію́щими: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ра́достно, вѣ́рніи пренесо́ша святы́я мо́щи твоя́, Іоа́нне, въ Царьгра́дъ, отню́дуже сла́ва твоя́ про́йде до послѣ́днихъ земли́ и обы́де всю́ вселе́нную, уча́щи всѣ́хъ пѣ́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, стра́нниче, во оте́чествіе небе́сное вше́дый; ра́дуйся, всѣ́хъ церкве́й моли́твами напу́тствованный. Ра́дуйся, на пути́ въ Пиѳіу́нтъ да́льній въ Кома́нѣхъ тече́ніе сконча́вый; ра́дуйся, я́ко кончи́ну ти́ предрече́ священному́ченикъ Васили́скъ. Ра́дуйся, отъ сего́ услы́шавый: бра́те, зау́тра ку́пно обря́щемся; ра́дуйся, Святы́хъ Та́инъ прія́тіемъ къ восхожде́нію въ ра́й укрѣпи́выйся. Ра́дуйся, я́ко душа́ твоя́ отъ многотру́днаго тѣлесе́ ти́хо разлучи́ся; ра́дуйся, я́ко тлѣ́ніе не прикосну́ся косте́мъ твои́мъ. Ра́дуйся, я́ко на си́хъ во хра́мѣхъ же́ртва безкро́вная дне́сь возно́сится; ра́дуйся, небе́сныхъ высо́тъ обита́телю, свѣ́томъ невече́рнимъ осія́нный. Ра́дуйся, я́ко со святы́ми Васи́ліемъ Вели́кимъ и Григо́ріемъ Богосло́вомъ я́влься, восхваля́ти тя́ ку́пно со о́нѣми вся́ научи́лъ еси́; ра́дуйся, сла́во Це́ркве вселе́нскія.

Ра́дуйся, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте.

Конда́къ 13

О, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте! При́зри съ небе́сныхъ высо́тъ на ны́, до́лу пове́рженныя, и пріе́мъ сіе́ отъ любве́ на́шея приноси́мое ти́ хвале́ніе, умоли́ Го́спода Бо́га, да изліе́тъ на ны́ благода́ть Свою́, немощна́я врачу́ющую, су́щія во Правосла́віи укрѣпи́тъ, отпа́дшія же отъ Це́ркве па́ки въ ло́но тоя́ приведе́тъ, благоутро́біемъ Свои́мъ оскудѣва́ющая восполня́я, и всѣ́хъ сподо́битъ съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми пѣ́ти Ему́ во вѣ́ки: Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, святи́телю вели́кій Іоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́нія отъ Го́спода прія́лъ еси́ и, я́ко ра́бъ благíй и вѣ́рный, вся́ да́нныя тебѣ́ тала́нты до́брѣ умно́жилъ еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нскій учи́тель бы́лъ еси́, я́ко вся́къ во́зрастъ и вся́ко зва́ніе отъ тебе́ поуча́ется. Ты́ еси́ отроко́мъ - послуша́нія о́бразъ, ю́нымъ - цѣлому́дрія свѣти́ло, муже́мъ - трудолю́бія наста́вникъ, ста́рымъ - незло́бія учи́тель, и́нокомъ - воздержа́нія пра́вило, моля́щимся - во́ждь отъ Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущимъ - ума́ просвѣти́тель, витíямъ доброглаго́ливымъ - сло́ва жива́го исто́чникъ неисчерпа́емый, благотворя́щимъ - милосе́рдія звѣзда́, нача́льствующимъ - правле́нія му́драго о́бразъ, пра́вды ревни́телемъ - дерзнове́нія вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мымъ - терпѣ́нія наста́вникъ: всѣ́мъ вся́ бы́лъ еси́, да вся́ко нѣ́кія спасе́ши. Надъ всѣ́ми же си́ми стяжа́лъ еси́ любо́вь, я́же е́сть соу́зъ соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́нія во еди́нѣмъ лицѣ́ твое́мъ во еди́но совокупи́лъ еси́, и ту́южде любо́вь, раздѣле́нная примиря́ющую, въ толкова́ніи слове́съ апо́стольскихъ всѣ́мъ вѣ́рнымъ проповѣ́далъ еси́. Мы́ же, грѣ́шніи, по еди́ному кíйждо свое́ дарова́ніе иму́ще, едине́нія ду́ха въ сою́зѣ ми́ра не и́мамы, быва́емъ тщесла́вни, дру́гъ дру́га раздража́юще, дру́гъ дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́нія на́ша раздѣле́нная не въ ми́ръ и спасе́ніе, но во вражду́ и осужде́ніе на́мъ явля́ются. Тѣ́мже къ тебѣ́, святи́телю Бо́жій, припа́даемъ, раздо́ромъ обурева́еми, и въ сокруше́ніи се́рдца про́симъ: моли́твами твои́ми отжени́ отъ серде́цъ на́шихъ вся́ку го́рдость и за́висть, на́съ раздѣля́ющія, да во мно́зѣхъ у́дѣхъ еди́но тѣ́ло церко́вное бу́детъ, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бимъ дру́гъ дру́га и единомы́сліемъ исповѣ́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Нераздѣ́льную, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гласъ 8

Устъ твои́хъ, я́коже свѣ́тлость огня́ возсія́вши, благода́ть вселе́нную просвѣти́: не сребролю́бія мíрови сокро́вища сниска́, высоту́ на́мъ смиренному́дрія показа́, но, твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Іоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.

Конда́къ, гла́съ 6

Отъ небе́съ прія́лъ еси́ Боже́ственную благода́ть и твои́ми устна́ми вся́ учи́ши покланя́тися въ Тро́ицѣ еди́ному Бо́гу, Іоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лимъ тя́: еси́ бо наста́вникъ, я́ко боже́ственная явля́я.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.