Акафист святителю Иоанну (Максимовичу), архиепископу Шанхайскому и Сан-францисскому, чудотворцу

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2012 года (журнал № 131)

Конда́къ 1

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, всему́ мíру источа́яй оби́льныя струи́ духо́внаго наставле́нія и ди́вныхъ чуде́съ мно́жество, восхваля́емъ тя́ съ любо́вію и зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Икосъ 1

Ангела о́бразомъ яви́ тебе́ въ послѣ́дняя времена́ всея́ тва́ри Созда́тель, да съ ми́лостію Бо́жіею пече́шеся о лю́дехъ земны́хъ. Взира́юще же на добродѣ́тели твоя́, преблаже́нне Іоа́нне, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, съ ра́нняго дѣ́тства благоче́стіемъ украше́нный; ра́дуйся, и́же со стра́хомъ и тре́петомъ во́лю Бо́жію испо́лнивый. Ра́дуйся, и́же яви́вый благода́ть Бо́жію въ та́йныхъ благодѣя́ніихъ; ра́дуйся, бы́строе дале́че су́щихъ стра́ждущихъ услы́шаніе. Ра́дуйся, любвеоби́льное поспѣше́ніе бли́жнимъ свои́мъ во спасе́ніе; ра́дуйся, ра́дованіе всѣ́мъ съ вѣ́рою къ тебѣ́ припа́дающимъ.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 2

Ви́дяще оби́льное добродѣ́телей твои́хъ излія́ніе, святи́телю сла́вный Іоа́нне, просвѣща́емся ду́хомъ, я́ко живоно́сный исто́чникъ чуде́съ Бо́жіихъ напая́еши на́съ, вѣ́рно вопію́щихъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ имѣ́яй преиспо́лненный любве́, ку́пно и богосло́вія, богому́дре Іоа́нне, и богопозна́ніемъ умудре́нный, и къ стра́ждующимъ лю́демъ любо́вію украше́нный, познава́ти и́стиннаго Бо́га на́съ научи́, да и мы́ во умиле́ніи вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, непоколеби́мая тверды́не и́стины Правосла́вія; ра́дуйся, драгоцѣ́нный сосу́де Ду́ха Свята́го. Радуйся честны́й обличи́телю невѣ́рія и лжеуче́нія; ра́дуйся, ре́вностный исполни́телю за́повѣдей Бо́жіихъ. Ра́дуйся, подви́жниче, не дая́й на ло́жи себѣ́ отдохнове́нія; ра́дуйся, возлю́бленный па́стырю ста́да Христо́ва.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жія благíй сиропита́тель и наста́вникъ ю́ношамъ яви́лся еси́, воспиту́я въ стра́сѣ Бо́жіемъ и пріуготовля́я и́хъ къ служе́нію Бо́гови. Сего́ ра́ди ча́да твоя́ взира́ютъ на тя́ и благодаря́ще вопію́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яше вои́стинну, о́тче Іоа́нне, съ небесе́ тебѣ́ пѣ́сни воспѣва́емѣй бы́ти, а не отъ земли́: ка́ко бо кто́ отъ человѣ́къ возмо́глъ бы твои́хъ дѣ́лъ вели́чіе проповѣ́дати? Мы́ же, принося́ще Бо́гу, я́же и́мамы, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, непреста́нною моли́твою покрыва́яй ча́да твоя́; ра́дуйся, охрани́телю ста́да твоего́ кре́стнымъ зна́меніемъ. Ра́дуйся, любве́ вели́кія вмѣсти́лище, не взира́яй на язы́ковъ разли́чія; ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый и вселюби́мый. Ра́дуйся, о́бразе моли́твы непреста́нныя и милосе́рдія; ра́дуйся, утѣше́ній духо́вныхъ пода́телю тре́бующимъ.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 4

Бу́рею напа́стей одолѣва́еми: ка́ко досто́йно возмо́жемъ восхвали́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Іоа́нне? Яко проше́лъ еси́ до коне́цъ вселе́нныя, спасе́нія ра́ди па́ствы твоея́ и благовѣствова́нія Ева́нгелія су́щимъ во тмѣ́. Благодаря́ще же Бо́га за апо́стольскія труды́ твоя́, воспѣва́емъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша бли́жніи и да́льніи вели́чіе чуде́съ твои́хъ, Бо́жіею ми́лостію да́же до на́шего вре́мене явля́емыхъ, тѣ́мже въ тебѣ́ Бо́гу просла́вляющемуся дивя́щеся, въ стра́сѣ вопія́ху:

Ра́дуйся, просвѣти́телю су́щихъ во тмѣ́ невѣ́рія; ра́дуйся, приведы́й люде́й твои́хъ съ Восто́ка Да́льняго до За́пада. Ра́дуйся, исто́чниче чуде́съ излива́емыхъ Бо́гомъ; ра́дуйся, съ любо́вію вразумля́яй заблу́ждшихъ. Ра́дуйся, ско́рый утѣ́шителю ка́ющихся о грѣсѣ́хъ свои́хъ; ра́дуйся, потевождю́ гряду́щихъ путе́мъ пра́вымъ.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 5

Богодарова́нный свѣ́тъ яви́лся еси́, бу́ри всѣ́хъ лю́тыхъ разгоня́яй, су́щихъ на о́стровѣ отъ ви́хрей смертоно́сныхъ моли́твами твои́ми охраня́яй, святи́телю Іоа́нне, и кре́стнымъ зна́меніемъ огражда́яй. Научи́ и на́съ, призыва́ющихъ тя́ въ по́мощь, чудотво́рче святы́й, къ Бо́гу со дерзнове́ніемъ взыва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́димъ мно́гую по́мощь твою́ въ напа́стехъ и обстоя́ніихъ, преблаже́нне о́тче Іоа́нне, дерзнове́нный бо хода́тай предъ престо́ломъ Бо́жіимъ и ско́рый въ бѣда́хъ помо́щникъ еси́. Того́ ра́ди и мы́ на твое́ предста́тельство предъ Бо́гомъ упова́емъ и вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, стихíй опа́сныхъ прогони́телю; ра́дуйся, моли́твою твое́ю отъ ну́ждъ избавля́яй. Ра́дуйся, а́лчущимъ хлѣ́ба при́сный пода́телю; ра́дуйся, пріуготовля́яй прося́щимъ изоби́ліе. Ра́дуйся, утѣ́шителю въ ско́рбехъ су́щихъ; ра́дуйся, мно́гихъ па́дшихъ отъ поги́бели исхи́тивый.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуя спасе́ніе, я́ко но́вый Моисе́й гугни́вый яви́лся еси́, изводя́ лю́ди твоя́ изъ плѣ́на безбо́жныхъ, преблаже́нне Іоа́нне. Изба́ви и на́съ отъ рабо́ты грѣхо́вныя и враго́въ неви́димыхъ, да ра́дуюшеся вопіе́мъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́въ пра́ведностію твое́ю, соверши́лъ еси́ неисполни́мое, о до́брый па́стырю: преклони́лъ бо еси́ вла́сти мірскíя сострада́ти о лю́дехъ твои́хъ. Того́ ра́ди съ ни́ми ку́пно и мы́ благода́рственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, па́ствѣ твое́й, пресе́льникомъ, ти́хое приста́нище угото́вавый; ра́дуйся о дѣ́техъ и боля́щихъ наипа́че попече́ніе имѣ́вый. Ра́дуйся, усе́рдно тя́ призыва́ющимъ вѣ́рно помога́яй; ра́дуйся, я́ко въ немощнѣ́мъ тѣлеси́ твое́мъ си́ла Бо́жія незави́стно соверша́шеся. Ра́дуйся, отрази́телю нападе́нія нечести́выхъ; ра́дуйся, помрачи́телю лжи́ и прояви́телю и́стины.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 7

Хотя́ досто́йно просла́вити дре́внихъ святы́хъ За́пада, отпа́дшаго отъ и́стины, возстанови́лъ еси́ почита́ніе и́хъ въ Це́ркви Правосла́вной, о люби́телю святы́хъ Восто́ка и За́пада. Дне́сь съ ни́ми на небеси́ моли́ о на́съ, пою́щихъ на земли́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́ваго ви́димъ тя́ избра́нника Бо́жія, и́же вку́пѣ со святи́тели дре́внія Га́лліи яви́лся еси́ въ послѣ́дняя времена́ я́ко еди́нъ отъ си́хъ, вдохновля́я па́ству твою́ соблюда́ти Правосла́вную вѣ́ру, я́коже же сíи на За́падѣ исповѣ́даху. Сохрани́ и на́съ въ вѣ́рѣ се́й пребыва́ти, вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, но́вый Марти́не въ воздержа́ніи, по́двизѣхъ и чудесѣ́хъ твои́хъ; ра́дуйся, но́вый Ге́рмане во исповѣ́даніи твое́мъ Правосла́вныя вѣ́ры. Ра́дуйся, но́вый Ила́ріе въ боже́ственномъ богосло́віи; ра́дуйся, но́вый Григо́ріе въ почита́ніи и прославле́ніи уго́дниковъ Бо́жіихъ. Ра́дуйся, но́вый Фа́всте и́ноческимъ усе́рдіемъ; ра́дуйся, но́вый Кеса́ріе въ тве́рдой любви́ ко пра́виломъ Це́ркве Бо́жіи.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 8

Стра́нное видѣ́ніе предста́ ти: въ земли́ но́вѣй встрѣ́тилъ еси́ па́ству твою́ бы́вшую, смуща́ему скорбьми́ мно́гими, но я́ко ди́вный па́стырь наста́вилъ еси́ ю́ поуче́ніемъ, терпѣ́ніемъ и пра́ведностію твое́ю, и це́рковь Бо́жія Ма́тере, я́же Всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́дость е́сть, воздви́глъ еси́. Мы́ же, удивля́ющеся терпѣ́нію и смире́нію твоему́, благода́рно вопіе́мъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всего́ себе́ преда́въ Христу́, бы́лъ еси́ дѣ́латель виногра́да Его́, богоно́сне о́тче, не вѣ́далъ бо еси́ поко́я до конца́ многострада́льнаго живота́ твоего́. Помози́ и на́мъ, недосто́йнымъ, въ дѣ́ланіихъ на́шихъ и въ на́шемъ прилѣжа́ніи въ вѣ́рности Христу́, да, сла́вяще, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, претерпѣ́вый до конца́ и дости́гшій спасе́нія; ра́дуйся, предъ ико́ною Богома́тере умре́ти сподо́бивыйся. Ра́дуйся, посредѣ́ гоне́нія непра́веднаго му́жественный пра́вды храни́телю; ра́дуйся, соверши́вый служе́ніе свое́ до конца́ и кончи́ну пріе́мый сѣдя́, я́ко іера́рхъ. Ра́дуйся, по сме́рти утѣ́шивый па́ству чуде́снымъ свои́мъ возвраще́ніемъ; ра́дуйся, мно́гихъ чуде́съ пода́телю къ ра́цѣ твое́й съ вѣ́рою и любо́вію притека́ющимъ.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское восхожде́ніемъ твоея́ души́ въ небе́сныя оби́тели возра́довашася, мы́ же удивля́ющеся твои́мъ чудесе́мъ на земли́, дѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха явля́емымъ, воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи не возмо́гутъ изобрази́ти по достоя́нію свя́тости житія́ твоего́, о пра́ведне о́тче Іоа́нне, поне́же до́мъ благода́ти неизрече́ннаго Бо́га бы́лъ еси́. Мы́ же не мо́жемъ умолча́ти, чудеси́ явле́ну на́шему маловѣ́рному вѣ́ку дивя́щеся, и прославля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, боже́ственныхъ наставле́ній пала́то; ра́дуйся, я́ко смире́ннымъ дѣ́ланіемъ а́нгелы сослужи́тели себѣ́ сотвори́вый. Ра́дуйся, обрѣты́й вѣ́чное и нерукотво́рное жили́ще на небесѣ́хъ; ра́дуйся, враче́бнице, въ не́йже вся́къ неду́гъ отъ Бо́га врачу́ется. Ра́дуйся, моли́твеннаго по́двига храни́лище; ра́дуйся, освяще́нный хра́ме Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мíръ, Иже всѣ́хъ Спаси́тель, но́ваго свята́го посла́ на́мъ, и чрезъ него́ изъ те́мныхъ глуби́нъ грѣхо́вныхъ воззва́ ны. Слы́шаше же его́ на́съ призыва́юща, мы́, недосто́йніи, взыва́емъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ твоему́ небе́сному заступле́нію, о́тче Іоа́нне, тѣ́мже и на́съ отъ де́монскихъ нападе́ній огражда́й, въ бѣда́хъ и ну́ждахъ, стужа́ющихъ на́мъ на земли́ помога́й, да съ вѣ́рою тебѣ́ взыва́емъ:

Ра́дуйся, ослѣ́пшихъ прозрѣ́ніе; ра́дуйся, си́лою моли́твы жи́знь на сме́ртномъ одрѣ́ су́щимъ подава́яй. Ра́дуйся, богооткрове́нное вразумле́ніе въ смяте́ніи и сомнѣ́ніихъ су́щимъ; ра́дуйся, спаси́тельная вла́го, ороша́ющая въ зно́йной печа́ли погиба́ющихъ. Ра́дуйся, си́рымъ и оста́вленнымъ оте́ческое заступле́ніе; ра́дуйся, святы́й учи́телю и́щущихъ и́стины.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе непреста́нное ко Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, преблаже́нне о́тче Іоа́нне, мы́слію, сло́вомъ и добродѣ́ланіемъ прине́слъ еси́: мно́гимъ разумѣ́ніемъ и́стинныя вѣ́ры Бо́жія повелѣ́нія уясни́лъ еси́, вѣ́рою, наде́ждою и любо́вію наставля́я на́съ въ Тро́ицѣ Еди́ному Бо́гу воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтода́тельна свѣти́льника Правосла́вія су́щимъ во мра́цѣ невѣ́дѣнія зри́мъ тя́, ста́да Христо́ва до́брый па́стырю. Та́ко и по успе́ніи твое́мъ явля́еши и́стину невѣ́дущимъ ея́, просвѣща́я ду́ши вѣ́рныхъ, вопію́щихъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, просвѣще́ніе му́дростію Бо́жіею су́щихъ въ невѣ́ріи; ра́дуйся, ра́дуго ти́хія ра́дости кро́ткихъ. Ра́дуйся, гро́ме, устраша́яй во грѣсѣ́ упо́рствующихъ; ра́дуйся, мо́лніе, е́реси пожига́ющая. Ра́дуйся, одожде́ніе догма́товъ Правосла́вія; ра́дуйся, ороше́ніе богомы́слія.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 12

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га вѣ́дающе, сію́ съ благоговѣ́ніемъ и благода́рностію пріе́млемъ, къ заступле́нію твоему́ чу́дному притека́юще, о всехва́льне о́тче Іоа́нне, твоя́ же чудеса́ прославля́юще, взыва́емъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще хвалу́ Бо́гу, небе́сный со́нмъ святы́хъ ра́дуется, я́ко не оста́ви Госпо́дь па́дшій и безвѣ́рный мíръ, но яви́лъ е́сть всемогу́щую си́лу Свою́ на тебѣ́, кро́ткомъ и смире́нномъ служи́телѣ, о блаже́нне о́тче Іоа́нне. И мы́ со всѣ́ми святы́ми ра́дующеся, чти́мъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, но́вая звѣздо́ пра́ведности, на небѣ́ возсія́вшая; ра́дуйся, но́вый проро́че, по́сланный предъ коне́чнымъ воцаре́ніемъ зла́. Ра́дуйся, я́коже Іо́на о возме́здіи за грѣхи́ предрекíй; ра́дуйся, я́коже Крести́тель всѣ́хъ къ моли́твѣ и покая́нію призыва́вый. Ра́дуйся, я́коже Па́велъ мно́го терпѣ́вый ра́ди Ева́нгелія и проповѣ́данія вѣ́ры; ра́дуйся, апо́столе но́вый, свои́ми чудесы́ вселя́яй въ на́съ благоговѣ́йный тре́петъ и вѣ́ру.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Іоа́нне, въ бѣда́хъ ско́рый помо́щниче.

Конда́къ 13

О, пресвѣ́тлый и преди́вный уго́дниче Бо́жій, святи́телю о́тче на́шъ Іоа́нне, утѣше́ніе всѣ́мъ въ скорбе́хъ су́щимъ! Ны́нѣшнее на́ше моли́твенное пріими́ приноше́ніе, да моли́твами твои́ми отъ гее́ны о́гненныя изба́вимся и богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ сподо́бимся во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, святи́телю о́тче на́шъ Іоа́нне, па́стырю до́брый и тайнови́дче ду́шъ человѣ́ческихъ! Ны́нѣ у престо́ла Бо́жія за на́съ мо́лишися, я́коже и са́мъ посме́ртнѣ изре́клъ еси́: "а́ще и умро́хъ, но жи́въ е́смь". Умоли́ Всеще́драго Бо́га проще́ніе на́мъ во грѣсѣ́хъ дарова́ти, да бо́дренно воспря́немъ, и Бо́гу возопіе́мъ о дарова́ніи на́мъ ду́ха смире́нія, стра́ха Бо́жія и благоче́стія во вся́ческихъ путе́хъ жи́зни на́шея. Яко ми́лостивый сиропита́тель и иску́сный наста́вникъ на земли́ бы́въ, ны́нѣ бу́ди на́мъ путеводи́тель и въ сму́тахъ церко́вныхъ Христо́во вразумле́ніе. Услы́ши стена́ніе смяте́нныхъ ю́ношей на́шего лихолѣ́тія, обурева́емыхъ бѣснова́ніемъ вселука́вымъ, и при́зри на уны́ніе изнемога́ющихъ па́стырей отъ утѣсне́нія тлетво́рнаго ду́ха мíра сего́ и томя́щихся въ нерадѣ́ніи пра́здномъ, и ускори́ на моли́тву, сле́зно вопіе́мъ ти́, о те́плый моли́твиниче: посѣти́ на́съ си́рыхъ, по всему́ лицу́ вселе́нныя резсѣ́янныхъ и во оте́чествіи су́щихъ, во тмѣ́ страсте́й блужда́ющихъ, но сла́бою любо́вію ко свѣ́ту Христо́ву влеку́щихся и жду́щихъ твоего́ оте́ческаго наставле́нія, да благоче́стію навы́кнемъ и неслѣ́дницы Ца́рствія небе́снаго яви́мся, идѣ́же ты́ пребыва́еши со всѣ́ми святы́ми, сла́вяще Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Ему́же че́сть и держа́ва, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, святи́телю чу́дне Іоа́нне, толи́ко распространи́лъ еси́ се́рдце свое́, я́ко нетѣ́сно вмѣща́ется въ не́мъ мно́жество почита́ющихъ тя́ человѣ́къ отъ разли́чныхъ племе́нъ и наро́довъ! При́зри на убо́жество слове́съ на́шихъ, оба́че отъ любве́ тебѣ́ приноси́мое, и помози́ на́мъ, уго́дниче Бо́жій, понѣ́ отны́нѣ очища́ти себе́ отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, рабо́тающе Го́сподеви со стра́хомъ и ра́дующеся Ему́ съ тре́петомъ. И что́ возда́мы тебѣ́ за ра́дость о́ную, ю́же ощути́хомъ, зря́ще въ хра́мѣ святѣ́мъ мо́щи твоя́ святы́я и прославля́юще па́мять твою́? Вои́стинну, не и́мамы чи́мъ возда́ти, то́чію, а́ще на́чнемъ себе́ исправля́ти, быва́юще но́віи вмѣ́сто ве́тхихъ. Сея́ благода́ти обновле́нія бу́ди на́мъ хода́тай, свя́те Іоа́нне, помози́ на́мъ въ не́мощехъ, исцѣли́ болѣ́зни, уврачу́й стра́сти моли́твами твои́ми. Преста́вленный же отъ сего́ вре́меннаго во ино́е житіе́ вѣ́чное, въ не́же наста́ви тя́ Пречи́стая Влады́чица, Одиги́трія [зарубе́жія и] разсѣ́янія ру́сскаго, чудотво́рною Свое́ю ико́ною Коре́нно-Ку́рскою, ея́же спу́тникъ ты́ яви́лся еси́ въ де́нь преставле́нія своего́, ра́дуешися ны́нѣ въ ли́цѣ святы́хъ, сла́вящихъ Еди́наго въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5

Попече́ніе твое́ о па́ствѣ въ стра́нствіи ея́, се́ проо́бразъ и моли́твъ твои́хъ, за мíръ ве́сь при́сно возноси́мыхъ: та́ко вѣ́руемъ, позна́въ любо́вь твою́, святи́телю и чудотво́рче Іоа́нне! Ве́сь отъ Бо́га освяще́нъ священнодѣ́йствіемъ пречи́стыхъ Та́инъ, и́миже са́мъ при́сно укрѣпля́емъ, поспѣша́лъ еси́ ко стра́ждущимъ, цѣли́телю отра́днѣйшій. Поспѣши́ и ны́нѣ въ по́мощь на́мъ, всѣ́мъ се́рдцемъ чту́щимъ тя́.

Конда́къ, гла́съ 4

Христу́ пастыренача́льнику послѣ́довавъ, во святи́телехъ изря́днѣйшій яви́лся еси́, спа́слъ бо еси́ о́вцы своя́ отъ губи́тельства безбо́жныхъ, приста́нище ми́рное тѣ́мъ учреди́въ, и попече́ніе непреста́нное о па́ствѣ имѣ́я, врачева́лъ еси́ и́хъ неду́ги душе́вныя же и тѣле́сныя, и ны́нѣ о на́съ къ твои́мъ честны́мъ моще́мъ припа́дющихъ, моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Іоа́нне, въ ми́рѣ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.