Акафист святителю Иннокентию (Кульчицкому), епископу Иркутскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Возбра́нный чудотво́рче и ско́рый въ ско́рбехъ помо́щниче, святи́телю о́тче Инноке́нтіе, я́ко имѣ́я ве́ліе дерзнове́ніе предъ Го́сподемъ, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ ра́достію зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ 1

Ангельскому жи́тельству на небесѣ́хъ поревнова́лъ еси́, о́тче: по и́мени бо и житіе́ твое́ непоро́чно бы́сть на земли́, сего́ ра́ди и возвы́сился еси́ до лицезрѣ́нія Творца́ а́нгеловъ. Отню́дуже призира́я вы́ну на гра́дъ се́й и лю́ди, услы́ши на́съ, похва́льная воспису́ющихъ ти́ сія́:

Ра́дуйся, неви́нностію Агнца Непоро́чнаго подража́тель бы́вый; ра́дуйся, воздержа́ніемъ твои́мъ а́нгельское во пло́ти житіе́ яви́вый. Ра́дуйся, я́ко а́нгелъ, Сиби́рскія Це́ркве Бо́жія дѣла́ возвѣща́яй; Ра́дуйся, я́ко архистрати́гъ си́лы небе́сныя, всѣ́хъ прибѣга́ющихъ къ тебѣ́ отъ бѣ́дъ сохраня́яй. Ра́дуйся, непоро́чности и неви́нности соиме́нный учи́телю; ра́дуйся, незло́бія и чистоты́ усе́рдный храни́телю. Ра́дуйся, убѣле́нный неви́нностію кри́не ра́йскаго прозябе́нія; ра́дуйся, умаще́нная чистото́ю ма́слина небе́снаго благослове́нія. Ра́дуйся, у́ме небе́сныхъ неизрѣче́нныхъ бла́гъ наслажда́яйся; ра́дуйся, па́стырю, съ му́дрыми въ ра́дость Пастыренача́льника своего́ вше́дый. Ра́дуйся, я́ко свѣ́тъ лица́ Бо́жія я́сно на небеси́ смотря́еши; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ же свѣ́томъ осія́нный, притека́ющихъ къ тебѣ́ неизрѣче́нно возвеселя́еши.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 2

Вѣ́дый Госпо́дь вели́ка тя́ бы́ти свѣти́льника во странѣ́ язы́ковъ, благоволи́ сокры́ти ро́дъ и оте́чество твое́, да яви́шися въ земли́ Хи́нстѣй, я́коже Мелхиседе́къ въ Ханаа́нстѣй, и увѣ́риши, я́ко не отъ человѣ́къ прише́лъ еси́ къ на́мъ, но отъ Бо́га, Ему́же пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ просвѣще́нный хотя́ имѣ́ти, богому́дре о́тче, отъ ю́ности избра́лъ еси́ въ мѣ́сто образова́нія своего́ ма́терь градо́въ правосла́вныя вѣ́ры на́шея и подви́жничества, да живя́ среди́ земны́хъ а́нгеловъ и взира́я на сконча́ніе жи́тельства и́хъ, подража́тель яви́шися вѣ́рѣ и́хъ; тѣ́мже и са́мъ содѣ́лался еси́ небе́снымъ человѣ́комъ. Сего́ ра́ди слы́шиши отъ на́съ сія́:

Ра́дуйся, виногра́де многопло́дный, въ благорастворе́ннѣмъ ю́зѣ возра́сшій; ра́дуйся, цвѣ́те благово́нный, въ Ма́лѣй Россíи процвѣ́тшій. Ра́дуйся, сла́во и удобре́ніе гра́да Кíева; ра́дуйся, красото́ и утѣше́ніе отце́въ Пече́рскія ла́вры. Ра́дуйся, я́ко измла́да му́дрости прилѣжа́, Боже́ственное Писа́ніе я́снѣ извы́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко отложи́въ вся́ мірскíя сла́сти, Христо́въ яре́мъ носи́ти изво́лилъ еси́. Ра́дуйся, въ ю́ности посвяти́вый въ же́ртву прія́тну Го́споду себе́ самаго́; ра́дуйся, сохрани́вый невре́дно цѣлому́дріе дѣ́вства драга́го. Ра́дуйся, я́ко въ земнѣ́мъ учи́лищи небе́сныя прему́дрости учи́вый; ра́дуйся, я́ко щито́мъ вѣ́ры вся́ разжже́нныя лука́ваго стрѣ́лы угаси́вый. Ра́дуйся, я́ко издѣ́тска Бо́га возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко за́повѣдій Его́ нело́жный храни́тель бы́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 3

Си́лою свы́ше позна́ тогда́ благовѣ́рный ца́рь непоро́чное и свято́е жи́тельство твое́, свя́тче Бо́жій, и́же и избра́ тя́ во апо́стольское служе́ніе и предпосла́, я́ко пе́рвенца духо́внаго сыноположе́нія, насажда́ти святу́ю вѣ́ру въ земли́ язы́ковъ чу́ждихъ, невѣ́дущихъ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́етъ тебе́, святи́телю о́тче Инноке́нтіе, вся́ страна́ Сиби́рская вели́ка учи́теля и ди́вна въ вѣ́рѣ наста́вника. Сего́ ра́ди, я́ко до́бляго побо́рника вѣ́рнымъ и ско́раго моли́твенника тя́ чту́ще, съ весе́ліемъ и ра́достію да́ры тебѣ́ прино́симъ таковы́я:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, ра́зума вода́ми напоя́ема; ра́дуйся, пло́дъ благоуха́ненъ житіе́мъ твои́мъ отъ ю́ности явля́яй. Ра́дуйся, искорени́телю терно́внаго служе́нія и́дольскаго; ра́дуйся, насади́телю лозы́ правосла́вныя вѣ́ры. Ра́дуйся, но́вый апо́столе, облагоуха́вый вѣ́рою послѣ́днія концы́ Россíи; ра́дуйся, до́брый па́стырю, утверди́вый кра́сныя но́ги своя́ на восто́цѣ ца́рства Сиби́ри. Ра́дуйся, мра́чныя страны́ просвѣти́телю; ра́дуйся, душе́вныя темноты́ озари́телю. Ра́дуйся, враго́въ вѣ́ры Христо́вы разруши́телю; ра́дуйся, прельсти́телей ду́шъ христіа́нскихъ рази́телю. Ра́дуйся, идолослужи́тельныхъ ста́рецъ му́дрость посрами́вый; ра́дуйся, му́дрыхъ вѣ́ка сего́ мудрѣ́йшій.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 4

Бу́ря зло́бы дре́вляго змíя обуя́ ца́рство Хи́новъ, егда́ не можа́ху отве́рзти ушеса́ ко глаго́ломъ Ца́рствія Христо́ва, тобо́ю, но́вый апо́столе, возвѣща́емымъ, и не хотя́ху прія́ти тя́, втори́цею на предѣ́лѣхъ и́хъ я́вльшася, да умудри́ши я́ воспѣва́ти Еди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще и вѣ́дуще тя́ прему́дра учи́теля и и́стиннаго сказа́теля та́инъ Бо́жіихъ, прихожда́ху къ тебѣ́ не то́чію ста́рцы, но и ю́ніи, въ ни́хже ра́зумъ напечатлѣва́лъ еси́ дре́внія и́стины Ева́нгельскія, сего́ ра́ди я́ко па́стыря, просвѣти́теля и отца́ на́шего ублажа́юще, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, ра́бе благíй и дѣ́лателю до́брый; ра́дуйся, искорени́телю злы́хъ и прогони́телю нече́стія бо́дрый. Ра́дуйся, я́ко сугу́бу мзду́ небе́сную сугу́ба ра́ди путеше́ствія къ Хи́номъ прія́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ воспрія́ти чуде́съ да́ръ и сла́вы вѣне́цъ пресвѣ́телъ. Ра́дуйся, апо́столу Па́влу въ по́двизѣхъ служе́нія своего́ подража́вый; ра́дуйся, терпѣ́нію его́ въ науче́ніи безкни́жныхъ ю́ношей послѣ́довавый. Ра́дуйся, я́ко на па́жити вѣ́ры пра́выя и при исто́чницѣ воды́ живы́я лю́ди твоя́ па́ствилъ еси́; ра́дуйся, я́ко на зла́цѣ кра́снѣ пребы́ти твоему́ ста́ду му́дрѣ наста́вилъ еси́. Ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, па́че звѣ́здъ яснѣ́йшій и вожделѣ́ннѣйшій. Ра́дуйся, виногра́да живо́тнаго святопрозя́бшій гро́здъ, вино́ иска́пающій; ра́дуйся, святопома́занная главо́, честны́й на́шъ учи́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 5

Богото́чный исто́чникъ превели́кихъ чуде́съ яви́лся еси́ въ земли́ на́шей, достосла́вне о́тче: прія́лъ бо еси́, еще́ на земли́ ти́ жи́вшу, вла́сть неду́ги изцѣля́ти, по сме́рти же наипа́че просла́ви тя́ Бо́гъ мно́гими чудотворе́ньми, да вси́ чудодѣ́йствующему тобо́ю Бо́гу вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше жи́теліе Ирку́тстіи святу́ю це́рковь, въ не́йже почива́ше нетлѣ́нное и цѣльбоно́сное тѣ́ло твое́, уго́дниче Бо́жій, я́ко втору́ю купину́ въ пла́мени су́щу, си́лою же твои́хъ моли́твъ невре́дно сохране́нную, просла́виша Бо́га. Тѣ́мже и мы́, ви́дяще о́ную доны́нѣ цѣ́лу, благолѣ́пну и я́вѣ повѣда́ющую зна́менія и чудеса́ твоя́, воспѣва́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, всю́ страну́ Сиби́рскую удиви́вый чудесы́, и́миже оби́тель твоя́ освяти́ся; ра́дуйся, оружено́сецъ духо́вный, и́мже вся́ка зла́я стра́сть и болѣ́знь отъ вѣ́рныхъ прого́нится. Ра́дуйся, я́ко излія́ніемъ чуде́съ отъ Бо́га обогати́лся еси́; ра́дуйся, я́ко неоску́дный исто́чникъ изцѣле́ній яви́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко ста́ду твоему́ по́мощь и заступле́ніе дава́еши; ра́дуйся, я́ко чуде́съ сія́ніи па́ству твою́ просвѣща́еши. Ра́дуйся, невреди́мо отъ огня́ сохрани́вый це́рковь, въ не́йже, жи́въ сы́й, воздѣва́лъ еси́ о спасе́ніи людíй преподо́бныя ру́цѣ свои́; ра́дуйся, я́вственно тѣ́мъ свидѣ́тельствовавый, я́ко свя́то бы́сть почива́вшее въ не́й нетлѣ́нное тѣ́ло твое́. Ра́дуйся, всѣ́мъ безпомо́щнымъ прія́тное попече́ніе; ра́дуйся, коея́ждо не́мощи ско́рый и безме́здный врачу́. Ра́дуйся, я́ко и вся́къ благопотре́бенъ да́ръ отъ Го́спода прося́щимъ подава́еши; ра́дуйся, я́ко прославля́яй тя́ чудесы́ Бо́гъ, тобо́ю всѣ́хъ къ Себѣ́ призыва́етъ.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 6

Словеса́ апо́стольская, е́же моли́тися о спасе́ніи па́ствы твоея́, я́ко іера́рхъ во у́шію свое́ю пріе́мъ, не то́чію въ жи́зни, но и по преставле́ніи явля́ешися священнодѣ́йствитель Боже́ственныхъ та́инъ, увѣря́я вѣ́рующихъ въ непреста́ннѣмъ хода́тайствѣ о тре́бующихъ твоея́ по́мощи и воспѣва́ющихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ пречу́дно, архіере́ю Бо́жій, егда́ втори́цею яви́выйся зѣ́льнѣ стра́ждущему, уда́ривъ въ по́лъ жезло́мъ, я́звою на дре́вѣ того́ мѣ́ста уврачева́лъ еси́ душе́вную я́зву омраче́ннаго невѣ́ріемъ. Абіе бо позна́ тя́ бы́ти благода́тнаго врача́ и сла́вя тя́, вопія́ше:

Ра́дуйся, іера́рше благíй и вѣ́рный; ра́дуйся, дѣ́лателю неутоми́мый виногра́да Христо́ва. Ра́дуйся, служи́телю Госпо́день, о вѣ́рныхъ умоля́яй; ра́дуйся, наста́вниче, грѣ́шныхъ къ небеси́ направля́яй. Ра́дуйся, та́инъ Бо́жіихъ и́стинный строи́телю; ра́дуйся, моли́твенныхъ ру́къ непреста́нный воздѣва́телю. Ра́дуйся, я́ко избавля́еши отъ невѣ́рія; ра́дуйся, я́ко изцѣля́еши отъ малоду́шія. Ра́дуйся, укрѣпле́ніе му́дростію благоду́шія; ра́дуйся, просвѣще́ніе свѣ́тлостію благоче́стія. Ра́дуйся, прему́дрый проповѣ́дателю; ра́дуйся, пресла́дкій обличи́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 7

Хотя́ще нѣ́когда санови́тіи гра́да сего́ въ неподо́бное вре́мя ви́дѣти и любопы́тною десни́цею осяза́ти нетлѣ́ніемъ уже́ процвѣта́вшія святы́я мо́щи твоя́, святи́телю Христо́въ, потща́шася прикры́ти дерзнове́ніе свое́ благослове́ніемъ архипа́стыря, но ты́, чистоты́ люби́телю и вѣ́ры рачи́телю, не восхотѣ́лъ еси́ яви́ти себе́ и́мъ, науча́я тѣ́мъ не высокому́дрствовати, но въ смиренному́дріи пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое и пресла́вное чу́до показа́ на́мъ тобо́ю на земли́ всѣ́хъ чуде́съ Творе́цъ и Влады́ка, егда́ тебе́ ра́ди премѣни́шася естества́ уста́вы: среди́ бо лѣ́та и зно́я мра́зъ и и́ней яви́стася при цѣльбоно́снѣмъ гро́бѣ твое́мъ, е́же зна́меніемъ бы́сть, я́ко а́ще и у́мерлъ еси́ на земли́ пло́тію, но душе́ю въ вы́шнемъ селе́ніи всегда́ жи́въ сы́й, те́плымъ свои́мъ хода́тайствомъ посо́бствуеши вопію́щимъ тебѣ́:

Ра́дуйся, смиренному́дрія сто́лпе необори́мый; ра́дуйся, презре́нную го́рдость низлага́яй. Ра́дуйся, лю́бящія чистоту́ ду́шъ соблюда́яй; ра́дуйся, грѣ́шныхъ къ покая́нію воззыва́яй. Ра́дуйся, дѣ́лателю чуде́съ многосла́вныхъ; ра́дуйся, хода́таю и пода́телю дарова́ній многоразли́чныхъ. Ра́дуйся, заблу́ждшихъ и ослѣпле́нныхъ наста́вниче; ра́дуйся, любопы́тныхъ и маловѣ́рныхъ обличи́телю. Ра́дуйся, я́ко сла́ву земну́ю въ уме́ты вмѣни́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко че́сть Бо́га Вы́шняго всѣ́мъ се́рдцемъ взыска́лъ еси́. Ра́дуйся, и́мже о си́лѣ Бо́жіей естества́ уста́вы премѣня́ются; ра́дуйся, и́мже по́мыслы зло́бніи прогоня́ются.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 8

Стра́нно бѣ́ ви́дѣти, ка́ко три́ по естеству́ мо́щная живо́тная, си́лою, да́нною ти́ свы́ше, обезси́лѣша, я́ко не можа́ху довлещи́ до оби́тели твоея́ еди́наго пу́тника изъ жи́телей гра́да сего́, вразумля́юща тѣ́мъ, я́коже дре́вле осля́ Валаа́ма, да не и́детъ въ да́льнюю страну́, не прія́въ отъ тебе́ путева́го напу́тствія, а́біе же, воспомяну́въ отложе́нный обѣ́тъ сво́й, позна́ тя́ ско́рого помо́щника и возопи́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь всего́ себе́ испо́лнивъ любве́ нелицемѣ́рныя къ па́ствѣ свое́й, бы́лъ еси́ ско́рый помо́щникъ призыва́ющимъ тя́ въ по́мощь, святи́телю о́тче Инноке́нтіе: не то́чію бо бли́зъ притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, но и дале́че отстоя́щихъ и призыва́ющихъ и́мя твое́ изцѣля́еши отъ вся́кія болѣ́зни. За таково́е у́бо врачева́ніе пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, цѣльбы́ испо́лнь яви́выйся алава́стре, я́ко лю́ди Христо́вы арома́тствуеши твои́ми изцѣле́ніи; ра́дуйся, арома́тный фіа́ле, чудесы́ удивля́я, на́рда писти́ка многоцѣ́нный. Ра́дуйся, исто́чниче, благода́ть изцѣле́ній излива́ющій на́мъ отъ всечестны́я ра́ки твоея́ незави́стно; ра́дуйся, я́ко тѣ́ло твое́ трудолю́бное вмѣ́сто ма́стей на́мъ во гро́бѣ оста́вилъ еси́ истоща́ти изцѣле́нія. Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами слѣпíи прозрѣ́ша; ра́дуйся, я́ко твои́мъ хода́тайствомъ хро́міи и безно́гіи ходи́ти нача́ша. Ра́дуйся, я́ко твои́мъ заступле́ніемъ разсла́бленніи изцѣлѣ́ша; ра́дуйся, я́ко твои́мъ предста́тельствомъ отъ неизцѣ́льныя огневи́чныя болѣ́зни здра́ви бы́ша. Ра́дуйся, покры́тыхъ стру́пами, я́ко прокаже́нныхъ, уврачева́вый; ра́дуйся, впа́дшихъ въ лихора́дочныя и трясави́чныя я́зи возста́вивый. Ра́дуйся, я́ко лише́нныхъ смы́сла здра́вымъ умо́мъ снабдѣва́еши; ра́дуйся, я́ко отъ стра́ха и мечта́ній томи́мыхъ свобожда́еши.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 9

Вся́кія ско́рби и го́рькая испыта́нія терпѣли́вно подъя́лъ еси́, о́тче, я́ко до́бръ во́инъ Христо́въ: о́во терпя́ навѣ́ты отъ клеветнико́въ злы́хъ, о́во же препира́яся съ по́лчищемъ невѣ́рныхъ и суевѣ́рныхъ и о́во искуша́емь отъ дре́вляго змíя, уязвля́вшаго тя́ за же́ртвы своя́, изъ че́люстей его́ тобо́ю исхища́емыя. Но вся́ сія́ побѣжда́я за возлюби́вшаго тя́ Христа́, немо́лчно воспѣва́лъ еси́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое изнемога́етъ изрещи́ вся́ ско́рби, лише́нія, уничиже́нія, болѣ́зни и страда́нія, я́же ра́ди спасе́нія па́ствы твоея́, свя́те Инноке́нтіе, подъя́лъ еси́. Тѣ́мже терпѣ́нію твоему́ то́чію дивя́щеся и любо́вію побѣжда́еми, съ благода́рнымъ чу́вствіемъ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, во́ине Христо́въ непобѣди́мый; ра́дуйся, твердѣ́йшій адама́нте, въ терпѣ́ніи невреди́мый. Ра́дуйся, я́ко я́рость неблагомы́слящихъ, гнѣ́вающихся непра́веднѣ, претерпѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко превознося́щіяся злочести́вымъ шата́ніемъ па́ки лю́тѣ сокруша́емы ви́дѣлъ еси́. Ра́дуйся, жесто́кихъ и злоко́зненныхъ влады́къ укроще́ніе; ра́дуйся, угнете́нныхъ и стра́ждущихъ рабо́въ ско́рое заступле́ніе. Ра́дуйся, я́ко коре́нія заблужде́ній и те́рніе невѣ́рія трудолю́бнѣ исторга́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко Боже́ственныхъ повелѣ́ній насажде́нія въ сердца́хъ вѣ́рныхъ мно́гими труды́ воздѣ́ловалъ еси́. Ра́дуйся, смире́ніемъ свои́мъ діа́вола побѣди́вый; ра́дуйся, моли́твою и бдѣ́ннымъ стоя́ніемъ пло́ть свою́ умертви́вый. Ра́дуйся, я́ко кра́сныя твои́ но́зѣ до́бльственнѣ къ боре́нію со врага́ми просте́рлъ еси́; ра́дуйся, я́ко до́брѣ тече́ніе соверши́въ, ко Христу́ восхожде́ніе обрѣ́лъ еси́.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 10

Спасе́нія ра́ди отъ ослѣпле́нія ста́рцу, очи́ма тя́жко ви́дящу, получи́ти же зрѣ́ніе хотя́щу и съ вѣ́рою о се́мъ у тебе́ по́мощи прося́щу, ско́ро прите́клъ еси́, свя́тче, въ хра́мину того́, идѣ́же егда́ прикосну́лся еси́ болѣ́зненнѣй главѣ́ его́, а́біе ощути́ о́нъ свѣ́тъ во о́чію свое́ю, и прозрѣ́, хваля́ тя́ и вопія́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣ́ну крѣ́пкую и огражде́ніе необори́мое отъ всѣ́хъ скорбе́й и зо́лъ имѣ́етъ тя́, па́стырю благíй, страна́ сія́: твои́мъ бо си́льнымъ заступле́ніемъ и предста́тельствомъ доны́нѣ гра́дъ се́й и оби́тель твоя́ сохраня́ются въ ми́рѣ и благоде́нствіи. И мы́ у́бо, спаса́еміи тобо́ю, благода́рственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ча́ша, еле́й ми́лости къ на́мъ Бо́жія содержа́щая; ра́дуйся, горо́, Боже́ственнаго на на́съ гнѣ́ва ту́чи отводя́щая. Ра́дуйся, я́ко пото́ки ми́ра къ на́мъ приво́диши; ра́дуйся, я́ко оби́ліе бла́гъ хода́тайствуеши. Ра́дуйся, ми́лости превели́кія и ско́рбнымъ сострада́нія сокро́вище; ра́дуйся, простра́нное Бо́жіяго о па́ствѣ твое́й промышле́нія прія́телище. Ра́дуйся, въ печа́лехъ су́щимъ увеселе́ніе; ра́дуйся, удруче́нныхъ попече́ніи жите́йскими утѣше́ніе. Ра́дуйся, въ дѣторожде́ніи ма́теремъ ско́рый помо́щниче; ра́дуйся, въ ча́съ кончи́ны моли́твенный на́шъ предста́телю. Ра́дуйся, о ми́лости и ми́рѣ па́ствы твоея́ извѣ́стный рачи́телю; ра́дуйся, о́тче честны́й, отъ вся́каго зла́ и бѣ́дствія усе́рдный на́шъ храни́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное и моле́ніе те́плое предъ нетлѣ́нными моща́ми твои́ми, еди́нымъ отъ боля́ръ приноси́мое тебѣ́, не презрѣ́лъ еси́, о́тче, но ско́ро услы́шавъ и во снѣ́ я́влься, облегчи́лъ еси́ болѣ́зни и страда́нія его́. Си́це и на́шихъ моле́ній и пѣ́ній гла́сы услы́ши, іера́рше Христо́въ, вѣ́рѣ же и любви́ людíй твои́хъ вонми́ и свы́ше покро́въ тво́й да́руй хва́лящимъ тя́ и пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтосія́тельна тя́ свѣти́льника, чрезъ се́дмьдесятъ и три́ лѣ́та сокрыва́ема въ земли́ не восхотѣ́ Госпо́дь оста́вити подъ спу́домъ, е́же испо́лнитися рече́нію Его́, а́ки свѣти́льникъ на свѣ́щникъ поставля́ютъ, да входя́щіи ви́дятъ свѣ́тъ. Тѣ́мже и мы́ во хра́мѣ се́мъ и всю́ду, я́ко тя́ зря́ще и тобо́ю просвѣща́еми, дерза́емъ глаго́лати сія́:

Ра́дуйся, свѣ́тлое на тве́рди церко́внѣй свѣти́ло и Сиби́рскія страны́ сла́во; ра́дуйся, церкве́й строи́телю и обогати́телю чудесы́ тѣ́хъ неску́дный. Ра́дуйся, пресвѣ́тлая красото́ святы́я оби́тели сея́; ра́дуйся, блестя́щая заре́ избра́ннаго тобо́ю гра́да сего́. Ра́дуйся, свѣ́щниче всезлаты́й и многоцѣ́нный; ра́дуйся, би́сере предрагíй небе́сный. Ра́дуйся, облакообра́зный покро́ве, на тѣ́снѣмъ пути́ спасе́нія на́съ осѣня́ющій; ра́дуйся, огневи́дный сто́лпе, въ нощи́ невѣ́дѣнія и заблужде́ній на́съ просвѣща́ющій. Ра́дуйся, я́ко святы́нею твое́ю всѣ́хъ тре́бующихъ по́мощи твоея́ освяща́еши; ра́дуйся, я́ко блиста́ніемъ чуде́съ твои́хъ во вся́ концы́ страны́ сея́ сія́еши. Ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши; ра́дуйся, я́ко, и живя́ въ селе́ніихъ ра́йскихъ, на́съ не оставля́еши.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше съ небесе́ пода́ждь, преблаже́нне о́тче, съ вѣ́рою и благоговѣ́ніемъ воспомина́ющимъ честно́е твое́ успе́ніе и пресвѣ́тлое пренесе́ніе святы́хъ моще́й твои́хъ пра́зднующимъ: и́маши бо дарова́нную ти́ отъ Бо́га си́лу и вла́сть подава́ти тре́бующимъ вся́, я́же ко спасе́нію проше́нія. И ны́нѣ, предстоя́ престо́лу Боже́ственному, моли́ о тебѣ́ воспѣва́ющихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ хода́тайство и си́льное заступле́ніе прося́щимъ твоея́ скоры́я по́мощи, восхваля́емъ пода́теля всѣ́хъ благи́хъ Бо́га, дарова́вшаго въ послѣ́дняя времена́ странѣ́ се́й тебе́, отца́ на́шего чудотво́рца, моли́твенника и засту́пника. Ты́ же не возгнуша́йся на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ рабо́въ Его́, но услы́ши хвале́бными гла́сы вопію́щихъ тебѣ́:

Ра́дуйся, су́етства привре́меннаго и бу́іяго вои́стинну обличи́телю; ра́дуйся, апо́столомъ равноре́вностный Ева́нгельскимъ науче́ніемъ. Ра́дуйся, му́чениковъ сострада́льче и красото́; ра́дуйся, первопа́стырю и учи́телю христоимени́тыхъ людíй земли́ сея́. Ра́дуйся, церко́вное украше́ніе; ра́дуйся, архіере́евъ добро́то, свяще́нниковъ и и́ноковъ похвало́. Ра́дуйся, я́ко прія́лъ еси́ трудо́въ твои́хъ воздая́ніе; ра́дуйся, Крестоно́сному Импера́тору на́шему похвало́ и утвержде́ніе. Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ неусы́пное хране́ніе; ра́дуйся, и ду́шъ на́шихъ къ Ца́рствію небе́сному возведе́ніе. Ра́дуйся, Бо́гу соверше́ннѣ и всецѣ́лѣ угоди́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ безсме́ртія на вѣ́ки получи́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтіе, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 13

О, преди́вный чудотво́рче и пресла́вный уго́дниче Христо́въ Инноке́нтіе! Вонми́ гла́су моле́ній на́шихъ, отъ сокруше́ннаго се́рдца къ тебѣ́ возноси́мому, и богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ испроси́ на́мъ отъ Христа́ Бо́га на́шего проще́ніе прегрѣше́ній на́шихъ, осла́бу и избавле́ніе отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и отъ вся́кія ско́рби, бѣды́ и напа́стей, да съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми въ селе́ніи пра́ведныхъ сподо́бимся пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко святи́телю Инноке́нтію, ско́рбнаго и сокруше́ннаго се́рдца

Къ тебѣ́, свя́тче Бо́жій, я́ко къ ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́ніи мое́мъ, а́зъ недосто́йный и грѣ́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, немощна́го, во мно́гая беззако́нія впа́дшаго, и по вся́ дни́ и часы́ согрѣша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Содѣ́теля, Ему́же ны́нѣ предстои́ши въ ра́дости святы́хъ и съ ли́ки а́нгеловъ, поми́ловати мя́ и извести́ изъ темни́цы грѣхо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъи́ду отсю́ду и ктому́ не у́ гото́въ явлю́ся на су́дъ Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, къ тебѣ́ съ вѣ́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́инъ е́смь твоего́ хода́тайства и заступле́нія, но ты́, бы́въ подража́тель человѣколю́бія Бо́жія, сотвори́ мя́ досто́йна чрезъ обраще́ніе отъ злы́хъ дѣ́лъ къ благо́му житію́, да та́ко душе́ю и тѣ́ломъ здра́въ бы́въ, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га на́шего, и твое́ те́плое заступле́ніе, всегда́, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3

Свѣти́льниче Це́ркве пресвѣ́тлый, озари́вый луча́ми добро́тъ твои́хъ страну́ сію́, и исцѣле́ньми мно́гими притека́ющихъ къ ра́цѣ твое́й съ вѣ́рою Бо́га просла́вивый, мо́лимъ тя́, святи́телю о́тче Инноке́нтіе, огражда́й моли́твами твои́ми гра́дъ се́й отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и печа́ли.

Конда́къ, гла́съ 4

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря, проповѣ́дника вѣ́ры въ язы́цѣхъ монго́льскихъ, сла́ву и украше́ніе Ирку́тскія па́ствы, любо́вію восхва́лимъ вси́ вѣ́рніи: то́й бо е́сть храни́тель страны́ сея́, и моли́твенникъ о душа́хъ на́шихъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Инноке́нтіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.