Акафист святителю Арсению, епископу Тверскому, чудотворцу

Конда́къ 1

Избра́нный святи́телю Христо́въ и преди́вный чудотво́рче, о́тче на́шъ Арсе́ніе! Похва́льное пѣ́ніе воспису́емъ ти́ съ вѣ́рою и любо́вію, я́ко те́плому моли́твеннику и предста́телю на́шему. Ты́ же, свя́тче Бо́жій, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й моли́твами твои́ми свободи́ на́съ, тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ 1

Ангелъ земны́й и человѣ́къ небе́сный бы́лъ еси́, святи́телю Арсе́ніе, житія́ твоего́ чистото́ю и пра́ведностію. Сего́ ра́ди а́нгеловъ Творе́цъ во вре́меннѣй жи́зни поста́ви тя́ во архіере́я Тверскíя па́ствы, по блаже́ннѣй же кончи́нѣ сопричте́ тя со́нму святы́хъ небожи́телей, съ ни́миже свѣ́тло водворя́яся ны́нѣ во оби́телехъ ра́йскихъ, слы́шиши отъ на́съ сія́ хвале́бныя глаго́лы:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный служи́телю; ра́дуйся, а́нгельскія чистоты́ ревни́телю. Ра́дуйся, отъ пеле́нъ ма́тернихъ избра́нный сосу́де Бо́жія благода́ти; ра́дуйся, отъ ю́ности твоея́ всѣ́мъ се́рдцемъ и душе́ю возлюби́вый Го́спода. Ра́дуйся, рачи́телю добродѣ́телей, пожи́вый въ мíрѣ а́ки безпло́тный; ра́дуйся, всего́ себе́ принесы́й въ же́ртву жи́ву, свя́ту и благоуго́дну Бо́гови. Ра́дуйся, я́ко свѣти́ло свѣтоза́рное осія́вый па́ству Тверску́ю сія́ніемъ до́брыхъ дѣ́лъ твои́хъ; ра́дуйся, просвѣти́вый лю́ди сло́вомъ и примѣ́ромъ равноа́нгельнаго житія́ твоего́. Ра́дуйся, правосла́вія тве́́рдый храни́телю; ра́дуйся, благоче́стія сто́лпе непоколеби́мый. Ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми предстоя́й престо́лу Христо́ву.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 2

Ви́дя суету́ мíра сего́ вре́меннаго, отъ ю́ности восхотѣ́лъ еси́ служи́ти Го́сподеви въ дѣ́вствѣ и чистотѣ́, тѣ́мже роди́телей твои́хъ погребе́нію до́брѣ послужи́въ, а́біе все́ имѣ́ніе твое́ ни́щимъ расточи́лъ еси́, и до́мъ и гра́дъ тво́й оста́вивъ, вы́шняго гра́да взыска́лъ еси́, Іерусали́ма небе́снаго, идѣ́же отъ ли́ковъ а́нгельскихъ и всѣ́хъ святы́хъ пое́тся немо́лчная пѣ́снь Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ богопросвѣще́нный стяжа́лъ еси́, свя́тче Бо́жій, чте́ніемъ писа́ній Боже́ственныхъ: отъ ю́ности бо напита́лъ еси́ ду́шу твою́ сла́дкою пи́щею слове́съ Бо́жіихъ и содѣ́лался еси́ вѣ́рнымъ исполни́телемъ за́повѣдей Христо́выхъ. Тѣ́мже ублажа́емъ тя́ и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, до́брый учениче́ небе́снаго Учи́теля Христа́; ра́дуйся, богому́дрый изслѣ́дователю та́инствъ, въ зако́нѣ Бо́жіемъ сокрове́нныхъ. Ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ возненави́дѣвый; ра́дуйся, горѣ́ устреми́вый вся́ по́мыслы души́ твоея́. Ра́дуйся, ни́щія и стра́нныя удовли́вый отъ имѣ́ній твои́хъ; ра́дуйся, утверди́вый се́рдце твое́ въ любо́вь Бо́жію. Ра́дуйся, самоотверже́нія и пре́данности Бо́гу о́бразе соверше́нный; ра́дуйся, самоосужде́нія и покая́нныхъ сле́зъ люби́телю. Ра́дуйся, я́ко насади́лъ еси́ въ души́ твое́й стра́хъ Госпо́день; ра́дуйся, я́ко прилѣжа́лъ еси́ моли́твамъ усе́рднымъ и колѣнопреклоне́ннымъ. Ра́дуйся, умиле́нія исто́чниче; ра́дуйся, кро́тости пра́вило.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 3

Си́ла Христо́ва осѣни́ тя, святи́телю, и дарова́ тебѣ́ крѣ́пость му́жественно претерпѣ́ти искуше́нія неви́димаго врага́, его́же стрѣ́лы разжже́нныя угаси́лъ еси́ сле́зными твои́ми къ Бо́гу моли́твами. Сего́ ра́ди я́ко побѣди́тель воспѣва́еши ны́нѣ со безпло́тными си́лами пѣ́снь побѣ́дную Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Услы́шавъ гла́съ небе́сный, повелѣва́ющь тебѣ́, да и́деши въ до́мъ Пречи́стыя Богоро́дицы нарица́емыя Пече́рскія, я́ко еле́нь на исто́чники водны́я, устреми́лся еси́ во оби́тель Пече́рскую, я́же въ Кíевѣ, идѣ́же преподо́бніи и богоно́сніи отцы́ Анто́ній и Ѳеодо́сій со ученики́ свои́ми Христу́ благоугоди́ша, и бы́лъ еси́ о́ныя оби́тели святы́я постри́женникъ и подви́жникъ до́брый. Тѣ́мже ны́нѣ въ го́рнихъ оби́телехъ пребыва́я со всѣ́ми преподо́бными Пече́рскими, слы́шиши отъ на́съ такова́я:

Ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, на па́жити го́ръ Кíевскихъ насажде́нная; ра́дуйся, Ла́вры Пече́рскія свѣ́тлая похвало́. Ра́дуйся, вели́кихъ уго́дниковъ Бо́жіихъ Анто́нія и Ѳеодо́сія подража́телю; ра́дуйся, всѣ́хъ преподо́бныхъ Пече́рскихъ соревнова́телю. Ра́дуйся, вся́ послуша́нія и́ноческая нелѣ́ностно проше́дый; ра́дуйся, для бра́тіи оби́тели потруди́выйся, де́нь и но́щь рабо́тая свои́ма рука́ма. Ра́дуйся, ропта́ніе и праздносло́віе возненави́дѣвый; ра́дуйся, терпѣ́ніе крѣ́пкое и молчали́вая уста́ стяжа́вый. Ра́дуйся, по́мыслы го́рдости и превозноше́нія попра́вый; ра́дуйся, свято́е смире́ніе Христо́во себѣ́ усво́ивый. Ра́дуйся, по́стниче неизнемога́ющій; ра́дуйся, подви́жниче непоколеби́мый.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 4

Бу́рею уны́нія непоколеби́мь пребы́лъ еси́, о́тче: впери́въ бо у́мъ тво́й въ Боже́ственная, вся́ по́мыслы до́лу влеку́щія низложи́лъ еси́, и нелѣ́ностно прилѣжа́лъ еси́ трезвѣ́нію и моли́твамъ непреста́ннымъ, восходя́ отъ си́лы въ си́лу къ соверше́нству духо́вному. Тѣ́мже досто́йно воспѣва́лъ еси́ еще́ на земли́ небе́сную пѣ́снь Тріѵпоста́сному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Ви́дѣвъ благопло́дную добро́ту души́ твоея́ первосвяти́тель Кипріа́нъ, возлюби́ тя зѣло́, Арсе́ніе смиренному́дре, и поста́ви тя́ во архидіа́кона себѣ́ и совѣ́тника при́снаго, я́ко да послу́жиши ку́пно съ ни́мъ престо́лу Госпо́дню и бу́деши ему́ помо́щникъ вѣ́ренъ въ управле́ніи па́ствы Всероссíйскія. Тѣ́мже, я́ко избра́нника Бо́жія, честву́емъ тя́ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, олтаря́ Госпо́дня благоговѣ́йный предстоя́телю; ра́дуйся, та́инъ Христо́выхъ досто́йный служи́телю. Ра́дуйся, первосвяти́теля Кипріа́на собесѣ́дниче и сослужи́телю; ра́дуйся, того́ по́двиговъ и добродѣ́телей послѣ́дователю. Ра́дуйся, въ управле́ніи, тебѣ́ ввѣ́ренномъ, пра́вду и ми́лость возлюби́вый; ра́дуйся, суды́ пра́ведны и нелицепрія́тны твори́вый. Ра́дуйся, ти́хостію нра́ва украси́выйся; ра́дуйся, безкоры́стіе и нищету́ духо́вную стяжа́вый. Ра́дуйся, помо́щниче безпомо́щнымъ; ра́дуйся, засту́пниче си́рымъ. Ра́дуйся, хода́таю оби́димымъ; ра́дуйся, защи́тниче напа́ствуемымъ.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 5

Во гра́дъ Тве́рь при́былъ еси́ ку́пно съ первосвяти́телемъ Кипріа́номъ, богому́дре Арсе́ніе, и здѣ́, во оте́чествіи твое́мъ, яви́лся еси́ я́ко звѣзда́ многосвѣ́тлая, сія́ющая свѣ́томъ богоразу́мія и луча́ми добродѣ́телей, я́ко диви́тися всѣ́мъ согра́жданомъ твои́мъ и воспѣва́ти за тя́ хвале́бную пѣ́снь Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше тя́ кня́зь и лю́діе Тверскíя богоно́сна и всѣ́ми добродѣ́тельми укра́шена, проси́ша первосвяти́теля Кипріа́на, да поста́витъ тя́ во архіере́я гра́ду Твери́, да идѣ́же рожде́нъ бы́лъ еси́ пло́тію, та́мо и духо́вную па́ству обря́щеши отъ Пастыренача́льника Христа́. Пріими́ у́бо, іера́рше Христо́въ, и отъ на́съ, ча́дъ и согра́жданъ твои́хъ, сія́ хвале́бныя пѣ́сни:

Ра́дуйся, гра́да Твери́ благопло́дная о́трасль и украше́ніе; ра́дуйся, па́ствы Тверскíя свѣти́ло и удобре́ніе. Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва усе́рдный благовѣ́стниче; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній тве́рдый храни́телю. Ра́дуйся, сло́ва Бо́жія сладковѣща́нный учи́телю; ра́дуйся, зако́на Госпо́дня одушевле́нныя скрижа́ли. Ра́дуйся, нището́ю вре́менною бога́тство вѣ́чное стяжа́вый; ра́дуйся, моли́твами и поще́ньми блаже́нство го́рнее улучи́вый. Ра́дуйся, прини́кшій во глубину́ смире́нія; ра́дуйся, возше́дый на высоту́ безстра́стія. Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ благосе́рдый пита́телю; ра́дуйся, оби́димыхъ и гони́мыхъ многомо́щный засту́пниче.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 6

Боготе́чнѣй звѣздѣ́, дре́вле путеводи́вшей волхво́въ къ возсія́вшему Со́лнцу пра́вды Христу́, уподо́бити тя́ дерза́емъ, святи́телю Бо́жій Арсе́ніе. Сло́вомъ бо твои́мъ и добродѣ́тельнымъ житіе́мъ пу́ть пра́вый ко Христу́ слове́снѣй па́ствѣ твое́й указа́лъ еси́, и бы́лъ еси́ путеводи́тель ко спасе́нію мно́гихъ, и́же наставля́еми тобо́ю, научи́шася богопрія́тно пѣ́ти всѣ́хъ Творцу́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ я́ко богосвѣ́тлое свѣти́ло на святи́тельскомъ престо́лѣ па́ствы Тверскíя, просвѣща́я ду́ши всѣ́хъ прибѣга́ющихъ къ тебѣ́, я́ко архіере́ю богопрія́тному, его́же моли́тва мно́го мо́жетъ предъ лице́мъ Вседержи́теля Бо́га. Тѣ́мже и мы́, охраня́еми твои́ми святы́ми моли́твами, благода́рно тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, па́стырю на́шъ и учи́телю; ра́дуйся, те́плый о на́съ, грѣ́шныхъ, предъ Бо́гомъ предста́телю. Ра́дуйся, умиротвори́вый въ па́ствѣ твое́й раздо́ры и нестрое́нія; ра́дуйся, бо́дренными твои́ми моли́твами посрами́вый врага́ спасе́нія человѣ́ческаго. Ра́дуйся, правосла́вія и благоче́стія насади́телю; ра́дуйся, лжи́ и вся́каго нече́стія истреби́телю. Ра́дуйся, Христу́ уневѣ́стивый мно́гія ду́ши человѣ́ческія; ра́дуйся, руководи́вый въ Ца́рствіе небе́сное твоя́ ученики́. Ра́дуйся, до́брый и неусы́пный дѣ́лателю виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, му́дрый и богопрія́тный строи́телю Та́инъ Бо́жіихъ. Ра́дуйся, іера́рше всеблагíй; ра́дуйся, архіере́ю пречу́дный.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 7

Хотѣ́ніемъ возжелѣ́лъ еси́, святи́телю о́тче Арсе́ніе, имѣ́ти въ па́ствѣ твое́й подо́біе святы́я Ла́вры Кíево-Пече́рскія, тѣ́мже устро́илъ еси́ бли́зъ гра́да Твери́ оби́тель во и́мя Честна́го Успе́нія Пресвяты́я Богоро́дицы и преподо́бныхъ оте́цъ Анто́нія и Ѳеодо́сія Пече́рскихъ, идѣ́же со́нмъ и́ноковъ благоговѣ́йныхъ собра́лъ еси́ му́дрѣ и научи́лъ еси́ и́хъ сло́вомъ и благи́мъ примѣ́ромъ твои́мъ въ преподо́біи и святы́ни пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Новосозда́нная тобо́ю оби́тель, я́ко вертогра́дъ духо́вный яви́ся, святи́телю богому́дре, его́же воздѣ́лалъ еси́ трудолю́бно, бра́тію твою́ назида́я къ подвиго́мъ по́стническимъ и ко вся́кому добродѣ́ланію, да бу́дутъ соверше́ни и непоро́чни, и да возно́сятъ немо́лчныя хвалы́ Христу́ Бо́гу. О се́мъ по до́лгу тя́ велича́емъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, и́ноковъ люби́телю; ра́дуйся, до́брый наста́вниче подвиза́ющимся во бра́ни духо́вной. Ра́дуйся, вѣ́рный руководи́телю ше́ствующихъ ко Го́споду путе́мъ тѣ́снымъ и́ноческаго житія́; ра́дуйся, му́дрый учи́телю христіа́нскаго соверше́нства. Ра́дуйся, лѣ́ствице, возводя́щая богому́дрыхъ и́ноковъ на высоту́ соверше́нства духо́внаго; ра́дуйся, въ по́двизѣхъ неутоми́мый. Ра́дуйся, на престо́лѣ святи́тельскомъ житіе́ и́ноческое проводи́вый; ра́дуйся, хра́мъ Бо́жій чу́дный во и́мя Пресвяты́я Богома́тере во оби́тели твое́й созда́вый. Ра́дуйся, и себе́ сама́го хра́мъ одушевле́нный сотвори́вый Тріѵпоста́сному Бо́гу; ра́дуйся, всено́щныя моли́твы и бдѣ́нія всеусе́рдно соверша́вый. Ра́дуйся, преподо́бныя ру́цѣ твои́ со мно́гимъ дерзнове́ніемъ къ Бо́гу воздвиза́вый; ра́дуйся, еще́ при жи́зни твое́й да́ромъ чуде́съ обогаще́нный.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 8

Стра́нника и прише́льца въ жи́зни се́й скороте́чнѣй помышля́я себе́ бы́ти, о́тче на́шъ Арсе́ніе, гро́бъ рука́ма свои́ма изъ ка́мене устро́илъ еси́ и надъ ни́мъ го́рцѣ пла́калъ еси́, помышля́я сме́рть и су́дъ Бо́жій нелицепрія́тный и гро́зный вся́кому земноро́дному. Тѣ́мже и на́съ воздви́гни отъ сна́ грѣхо́внаго, да подража́емъ пла́чу твоему́ умиле́нному, и покая́ніемъ очи́стившеся отъ вся́кія зло́бы, сподо́бимся ку́пно съ тобо́ю на небеси́ взыва́ти Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь жела́ніемъ боже́ственнымъ объя́тъ бы́лъ еси́, святи́телю богоблаже́нне, го́рняя му́дрствуя, а не земна́я, и богомы́сленнымъ умо́мъ твои́мъ вы́ну предстоя́ Бо́гу въ моли́твахъ непреста́нныхъ, яви́лся еси́ вели́кій уго́дникъ Бо́жій и чудотво́рецъ, и при́сно предста́тельствующій о па́ствѣ твое́й, тебѣ́ принося́щей сія́ похвалы́:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, вы́ну го́рняя му́дрствующая; ра́дуйся, досто́йный носи́телю Бо́жія благода́ти. Ра́дуйся, врачу́ безме́здный, ту́не врачева́нія расточа́яй; ра́дуйся, сосу́де драгоцѣ́нный, цѣле́бное мѵ́ро всѣ́мъ вѣ́рнымъ бога́тно излива́яй. Ра́дуйся, многотеку́щая рѣко́, напои́вшая сердца́ люде́й твои́хъ уче́ньми спаси́тельными; ра́дуйся, ча́ше всезлата́я, че́рплющая оби́ліе дарова́ній отъ даропода́теля Христа́ и ороша́ющая ду́ши къ плодоноше́нію духо́вному. Ра́дуйся, о́тче благосе́рдый, подража́яй бла́гости Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, ми́лости струя́ неизсяка́емая. Ра́дуйся, ра́дости мно́гимъ хода́таю; ра́дуйся, печа́лей и скорбе́й утоли́телю. Ра́дуйся, многообра́знѣ укра́шенный добродѣ́тельми; ра́дуйся, свѣ́тло блиста́ющій луча́ми пресла́вныхъ чуде́съ.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 9

Ангели небе́сніи и со́нмы святы́хъ ра́достно воспрія́ша тя́, егда́ свята́я душа́ твоя́, ми́рно разрѣши́вшись отъ у́зъ пло́ти, восхожда́ше въ го́рняя, идѣ́же сподо́бился еси́ вѣ́чныя сла́вы въ невече́рнѣмъ дни́ Ца́рствія Христо́ва, ю́же и на́мъ улучи́ти умоли́ Христа́ Бо́га, да съ тобо́ю на земли́ живы́хъ воспое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйствующій язы́къ человѣ́ческій не мо́жетъ изрещи́ оби́ліе чуде́съ твои́хъ, святи́телю Бо́жій, и́хже при жи́зни и по сме́рти твое́й источи́лъ еси́ и до ны́нѣ источа́еши стра́ждущимъ и неду́жнымъ, враче́бница бо вои́стинну неоску́дная яви́ся свяще́нная твоя́ ра́ка, къ не́й же притека́яй, никто́же то́щь и неутѣ́шенъ отъ тебе́ исхо́дитъ, ю́же благоговѣ́йнѣ обстоя́ще, и мы́ съ любо́вію къ тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, бѣсну́емыхъ отъ томле́нія діа́вольскаго свободи́вый; ра́дуйся, неисцѣ́льно боля́щихъ уврачева́вый. Ра́дуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе дарова́вый; ра́дуйся, нѣмы́мъ да́ръ сло́ва возврати́вый. Ра́дуйся, разсла́бленныхъ укрѣпи́вый; ра́дуйся, и мертвеца́ пресла́вно воскреси́вый. Ра́дуйся, святота́тца гро́зно наказа́вый; ра́дуйся, покая́ніе того́ ми́лостиво прія́вый. Ра́дуйся, безъ стра́ха Бо́жія жи́вшихъ вразуми́вый; ра́дуйся, лише́ннымъ смы́сла у́мъ здра́вый ниспосла́вый. Ра́дуйся, отъ страхова́ній вра́жіихъ мно́гія изба́вивый; ра́дуйся, и и́на мно́га чудеса́ сотвори́вый.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 10

Подо́бно вели́кому святи́телю и чудотво́рцу Никола́ю явля́ешися во снѣ́ и я́вѣ, по свое́мъ преставле́ніи, святи́телю о́тче на́шъ Арсе́ніе, извѣству́я ве́лію благода́ть, да́нную тебѣ́ отъ Христа́ Бо́га, и неусы́пное промышле́ніе твое́ о спасе́ніи жи́тельствующихъ во святѣ́й оби́тели твое́й и всѣ́хъ съ вѣ́рою притека́ющихъ къ твоему́ оте́ческому покро́ву. Яви́лся бо еси́ во снѣ́ нѣ́коему кли́рику и увѣщева́лъ его́ не удаля́тися изъ твоея́ оби́тели, и я́вѣ предста́лъ еси́ благоговѣ́йному епи́скопу Алексíю, я́ко а́нгелъ Бо́жій, две́ремъ затворе́ннымъ, воше́дъ въ его́ ке́ллію и помоли́вся ико́нѣ Спа́совой, кро́тко вопроси́лъ его́ о мѣ́стѣ пребыва́нія архимандри́та твоея́ оби́тели. О се́мъ прославля́емъ ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га на́шего и вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ и тве́рдое огражде́ніе гра́да Твери́ и оби́тели твоея́ яви́лся еси́, святи́телю о́тче Арсе́ніе. Егда́ бо лю́тіи и злонра́вніи Литвины́, разоря́юще гра́ды и ве́си Россíйскія, доидо́ша до оби́тели твоея́, и восхотѣ́вше о́ную огра́бити, взя́ша покро́въ со святы́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, зла́томъ и сребро́мъ укра́шенный, и́мже еди́нъ отъ ни́хъ дерзну́ покры́ти коня́ своего́, но а́біе на высоту́ взе́мшеся, о́ба падо́ша ме́ртвы, покро́въ же си́лою Бо́жіею обрѣ́теся на крестѣ́ верху́ хра́ма твоего́; про́чіи же, ве́ліимъ объя́ти стра́хомъ, бѣжа́ша, оста́вльше оби́тель твою́ и гра́дъ Тве́рь невреди́мы. Помина́юще у́бо сіе́ чу́дное твое́ заступле́ніе, ра́достно взыва́емъ къ тебѣ́:

Ра́дуйся, избра́нный воево́до, при́сно гото́вый отража́ти враги́ ви́димыя и неви́димыя отъ па́ствы твоея́ земны́я; ра́дуйся, гра́да Твери́ и оби́тели твоея́ забра́ло несокруши́мое. Ра́дуйся, щи́те, защища́яй вѣ́рныя; ра́дуйся, стѣно́, огражда́ющая благочести́выя. Ра́дуйся, я́ко не попусти́лъ еси́ би́серу святы́ни попра́ну бы́ти; ра́дуйся, я́ко прогна́лъ еси́ ди́кихъ вепре́й отъ виногра́да Христо́ва. Ра́дуйся, я́ко святу́ю оби́тель твою́ нерасхи́щену отъ враго́въ сохрани́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко правосла́вный гра́дъ оте́чествія твоего́ невреди́мымъ соблю́лъ еси́. Ра́дуйся, во бра́нехъ христолюби́вому во́инству вели́кій посо́бниче; ра́дуйся, подвиза́ющимся въ постѣ́ и безмо́лвіи до́брый споспѣ́шниче. Ра́дуйся, неду́жныхъ благода́тный цѣле́бниче; ра́дуйся, преди́вный чудотво́рче.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное со а́нгельскими чи́ны и всѣ́ми святы́ми возно́сиши горѣ́ у престо́ла Бо́жія, святи́телю о́тче на́шъ Арсе́ніе, и та́мо наслажда́яся блаже́нства неизрече́ннаго, не престае́ши ми́лостивно призира́ти на па́ству твою́ земну́ю, на гра́дъ Тве́рь и на оби́тель твою́. Зри́ши бо на́ши ско́рби и ну́жды, болѣ́знуеши о на́шихъ не́мощехъ и грѣсѣ́хъ, и те́плѣ мо́лишися о всѣ́хъ на́съ ко Го́споду, подвиза́я и на́съ недосто́йныхъ во умиле́ніи глубо́цѣмъ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льникъ свѣтоза́рный бы́лъ еси́, святи́телю Христо́въ Арсе́ніе, въ жи́зни земнѣ́й, свѣти́вый па́ствѣ твое́й сло́вомъ уче́нія и примѣ́ромъ свята́го житія́ твоего́. Но и ны́нѣ, по сме́рти твое́й, не престае́ши просвѣща́ти на́съ чудесы́ твои́ми и нетлѣ́ніемъ честны́хъ моще́й твои́хъ, наипа́че же святы́ми и богопрія́тными моли́твами твои́ми, и́миже огражда́еми, невреди́мы отъ вся́каго зла́ пребыва́емъ и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій, его́же моли́тва мно́го мо́жетъ предъ благосе́рдіемъ Влады́ки; ра́дуйся, архіере́ю Госпо́день, чу́днѣ подража́вый въ житіи́ вели́кому Архіере́ю Іису́су Христу́. Ра́дуйся, слуго́ Всевы́шняго равноа́нгельный; ра́дуйся, я́ко кончи́на твоя́ сла́вна и успе́ніе во святы́хъ. Ра́дуйся, осія́нный въ го́рнихъ оби́телехъ сла́вою Свѣ́та невече́рняго; ра́дуйся, просла́вленный ди́внымъ нетлѣ́ніемъ святы́хъ моще́й твои́хъ и мно́гими чудесы́. Ра́дуйся, благоуха́ніемъ святы́ни твоея́ удобри́вый святу́ю Христо́ву Це́рковь; ра́дуйся, всея́ Россíйскія страны́ ра́дованіе и утѣше́ніе. Ра́дуйся, покро́ве, Бо́гомъ да́нный, и́мже покрыва́ются вѣ́рніи; ра́дуйся, свѣ́тлый о́блаче, зно́й страсте́й на́шихъ утоля́ющій. Ра́дуйся, роса́ благода́тная, ороша́ющая и веселя́щая на́ша сердца́; ра́дуйся, гра́де прибѣ́жища, не кры́ющійся отъ на́шего притека́нія.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 12

Богоблагода́тныя струи́ исцѣле́ній источа́етъ свяще́нная ра́ка моще́й твои́хъ, святи́телю Христо́въ Арсе́ніе: сію́ бо дарова́ на́мъ всеблагíй Бо́гъ, я́ко но́вую купе́ль Силоа́мскую, къ не́йже не еди́ножды въ лѣ́то, но во вся́кое вре́мя притека́юще, неду́гующіи духо́внѣ и тѣле́снѣ оби́льныя почерпа́ютъ исцѣле́нія. Тѣ́мже съ любо́вію припа́даемъ къ не́й, и прославля́юще ве́лію ми́лость и неизрече́нное человѣколю́біе Бо́га на́шего, зове́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твое́ богоуго́дное житіе́, вели́кій уго́дниче Бо́жій, о́тче на́шъ Арсе́ніе, сла́вимъ святу́ю кончи́ну твою́, исповѣ́дуемъ мно́гая чудеса́ твоя́ и вели́кое милосе́рдіе твое́ къ лю́демъ, благоговѣ́йно лобыза́емъ нетлѣ́нныя и цѣльбоно́сныя мо́щи твоя́, и мо́лимъ ти ся прилѣ́жно: не пре́зри, па́стырю на́шъ до́брый и о́тче милосе́рдый, ма́лаго усе́рдія на́шего и любве́, и́миже подвиза́еми, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, арха́нгеловъ и а́нгеловъ сослужи́телю; ра́дуйся, всѣ́хъ небе́сныхъ си́лъ сожи́телю. Ра́дуйся, проро́комъ равноче́стне; ра́дуйся, апо́столомъ единонра́вне. Ра́дуйся, му́чениковъ сонаслѣ́дниче; ра́дуйся, святи́телей красото́. Ра́дуйся, преподо́бныхъ удобре́ніе; ра́дуйся, пра́ведныхъ похвало́. Ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы избра́нный люби́миче; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ дру́же. Ра́дуйся, ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ благода́тное врачева́ніе; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ крѣ́пкое на́ше упова́ніе.

Ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, усе́рдный моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ 13

О, вели́кій святи́телю и пресла́вный чудотво́рче, о́тче на́шъ Арсе́ніе! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше, отъ любве́ те́плыя на́ми тебѣ́ приноси́мое, и умоли́ Вседержи́теля Го́спода изба́витися на́мъ отъ вся́кія ско́рби и болѣ́зни во вре́меннѣй жи́зни се́й, и отъ вѣ́чныхъ муче́ній по сконча́ніи на́шемъ, да унаслѣ́дуемъ Ца́рство небе́сное, и сподо́бимся вку́пѣ съ тобо́ю пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, вели́кій уго́дниче Бо́жій, святи́телю о́тче Арсе́ніе! Се́ прино́симъ тебѣ́ хвале́бное пѣ́ніе мы́, грѣ́шніи и недосто́йніи ча́да твоя́, и велича́емъ по́двиги и добродѣ́тели твоя́, и мно́гую ми́лость твою́ ко всѣ́мъ съ вѣ́рою притека́ющимъ къ оте́ческому твоему́ покро́ву. Пріими́ съ любо́вію приноше́ніе вѣ́ры и любве́ на́шея, и принеси́ е́ Вседержи́телю Бо́гу, отъ Него́же нисхо́дитъ вся́кое дая́ніе бла́го и вся́кій да́ръ соверше́нный, и я́коже благодѣ́тельствовалъ еси́ въ земно́мъ житіи́ твое́мъ всѣ́мъ иска́вшимъ твоея́ по́мощи, та́ко и ны́нѣ не лиши́ на́съ, о́тче благосе́рдый, твоего́ предъ Бо́гомъ многомо́щнаго заступле́нія. Се́ бо нетлѣ́нныя и многоцѣле́бныя мо́щи твоя́ дарова́ на́мъ Госпо́дь во увѣре́ніе, я́ко ве́ліе дерзнове́ніе и́маши къ Нему́ и я́ко мно́го мо́жетъ предста́тельство твое́ предъ престо́ломъ бла́гости Его́. Тѣ́мже не оста́ви на́съ, си́рыхъ и безпомо́щныхъ, но при́сно помина́й на́съ во святы́хъ небе́сныхъ твои́хъ моли́твахъ. Укрѣпи́ на́ша стопы́ тве́рдо и непоколеби́мо ходи́ти путе́мъ за́повѣдей Госпо́днихъ, утверди́ ру́цѣ на́ша къ воздѣя́нію моли́твенному и къ соверше́нію до́брыхъ дѣ́лъ, согрѣ́й сердца́ на́ша любо́вію ко Го́споду и къ жи́зни вѣ́чнѣй. Испроси́ у Царя́ Небе́снаго Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи, Благовѣ́рной Супру́гѣ Его́ и всему́ Ца́рствующему До́му долгоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе и спасе́ніе, гра́ду Твери́ и святѣ́й оби́тели твое́й благостоя́ніе и все́й странѣ́ Россíйстѣй ми́лость Бо́жію и сохране́ніе отъ вся́каго зла́. Испроси́, святи́телю Бо́жій, и всѣ́мъ, съ вѣ́рою прибѣга́ющимъ къ ра́цѣ святы́хъ моще́й твои́хъ и и́мя твое́ благоговѣ́йно призыва́ющимъ, коему́ждо да́ръ благопотре́бенъ: неду́гующимъ исцѣле́ніе, бѣ́дствующимъ избавле́ніе, печа́льнымъ утѣше́ніе, заблу́ждшимъ и́стины позна́ніе, грѣ́шнымъ исправле́ніе, подвиза́ющимся преспѣ́яніе, и всѣ́мъ вся́ къ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй потре́бная, во сла́ву ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, въ Тро́ицѣ сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

При́зри отъ го́рнихъ высо́тъ, святи́телю о́тче Арсе́ніе, на на́съ, смире́нныхъ и грѣ́шныхъ, во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ, вѣ́рою крѣ́пкою на тя́ упова́ющихъ, любо́вію нелицемѣ́рною прося́щихъ у тебе́ заступле́нія. Тебе́ бо моли́твенника благопрія́тнаго вѣ́мы ко Всеми́лостивому Бо́гу. Проле́й о на́съ твои́ святы́я моли́твы и умоли́ Человѣколю́бца Го́спода не погуби́ти на́съ со беззако́ніи на́шими, но обрати́ти на́съ къ покая́нію и исправле́нію, да про́чее вре́мя житія́ на́шего земна́го, не въ рабо́тѣ грѣху́ и страсте́мъ, но въ дѣ́ланіи за́повѣдей Его́ святы́хъ и въ благоче́стіи провожда́емъ и со благо́ю наде́ждою дости́гнемъ кончи́ны на́шея. Въ ча́съ же сме́ртный наипа́че яви́ся на́мъ, о́тче, засту́пникъ благíй, ускори́ тогда́ на моли́тву о на́съ безпомо́щныхъ и помози́ на́мъ со прича́стіемъ Та́инствъ Боже́ственныхъ ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зныя мыта́рства возду́шныя безбѣ́дно прейти́ и унаслѣ́довати го́рнее Ца́рство. Ей, святи́телю Бо́жій, не пре́зри на́съ и не посрами́ упова́нія на́шего, но бу́ди о на́съ предста́тель немо́лчный къ Бо́гу. Па́стырю на́шъ до́брый, упаси́ на́съ бо́дренными твои́ми моли́твами и сохрани́ ненавѣ́тны отъ вся́каго зла́, да сла́вимъ неизрече́нное человѣколю́біе Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ оте́ческое заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія

О, всехва́льный святи́телю Христо́въ и чудотво́рче, о́тче Арсе́ніе! Не забу́ди на́съ, ча́дъ святы́я оби́тели твоея́ и всѣ́хъ съ вѣ́рою и любо́вію прибѣга́ющихъ къ ра́цѣ честны́хъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ, но помина́й на́съ во святы́хъ твои́хъ и благопрія́тныхъ моли́твахъ къ Бо́гу. Моли́ за вся́ христіа́ны, о́тче святи́телю Арсе́ніе, и за святу́ю сію́ оби́тель, ю́же вручи́ тебѣ́ Пречи́стая Влады́чица Богоро́дица: мни́мъ бо тя́ вы́ну предстоя́ща Христу́ Бо́гу на́шему и Пречи́стѣй Его́ Ма́тери и иму́ща ве́ліе къ Ни́мъ дерзнове́ніе. Аще бо тѣ́ломъ и преста́вился еси́ отъ на́съ, но душе́ю жи́въ сы́й, неотсту́пенъ пребыва́еши съ на́ми ду́хомъ. Сохраня́й на́съ твои́мъ предста́тельствомъ предъ престо́ломъ небе́снаго Царя́ отъ ко́зней вра́жіихъ, отъ собла́зновъ мíра, во злѣ́ лежа́щаго, и отъ вся́кія ско́рби и ну́жды. О, преблагíй па́стырю и учи́телю нáшъ, о́тче Арсе́ніе! Къ тебѣ́ припа́даемъ и тебѣ́ мо́лимся, моли́ся всеси́льному Бо́гу о по́льзѣ ду́шъ на́шихъ, и испроси́ на́мъ вре́мя на покая́ніе, да очи́стившеся отъ вся́кія скве́рны грѣхо́вныя, небе́сному Ца́рствію наслѣ́дники сподо́бимся бы́ти со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и съ Пресвяты́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8

Благоче́стно пожи́въ во святи́тельствѣ, лю́ди просвѣти́лъ еси́ уче́ніемъ твои́мъ, и о хра́мѣ Пречи́стыя вельми́ подвиза́вся, и люби́тель мона́ховъ бы́въ, сего́ ра́ди отъ Христа́ па́ствы твоея́ вѣне́цъ прія́лъ еси́. Тѣ́мже, я́ко апо́стольскаго престо́ла намѣ́стника и святи́теля вели́каго чту́ще тя́, мо́лимъ, ча́да твоя́, блаже́нне: отъ всѣ́хъ бѣ́дъ изба́ви на́съ я́же ко Христу́ моли́твами твои́ми, святи́телю Христо́въ Арсе́ніе, о́тче на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Воспріе́мши ра́достно честны́я твоя́ мо́щи пречи́стая це́рковь, въ ню́же че́стно вноси́мы мно́жествомъ священномона́ховъ и кня́зи благовѣ́рными, и я́же пріе́мши, я́ко сокро́вище многоцѣ́нное. Тѣ́мже и мы́ ны́нѣ, твоея́ огра́ды слове́сныя о́вцы, о́крестъ ра́ки твоея́ предстоя́ще, любе́зно вопіе́мъ ти́: не забу́ди ча́дъ твои́хъ, о́тче, и́хже му́дрѣ собра́лъ и возлюби́лъ еси́, я́ко да зове́мъ ти́: ра́дуйся, святи́телю Арсе́ніе, па́стырю и учи́телю на́шъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Арсе́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.