Акафист Собору Вселенских учителей и святителей Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому

Конда́къ 1

Избра́нніи свѣти́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́ліе, Григо́ріе и Іоа́нне, уче́ньми ва́шими мíръ просвѣти́вшіи и вся́ шата́нія ересе́й и ху́льныхъ смуще́нія угаси́вшіи! Яко хода́таи спасе́нія на́шего су́ще, моли́твами ва́шими сохрани́те ны́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и вѣ́чныхъ му́къ, да съ ра́достію благодаря́ще вопіе́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Икосъ 1

Ангели земнíи и человѣ́цы небе́сніи, святи́теліе Христо́вы и отцы́ треблаже́нніи, побо́рницы Живонача́льныя Тро́ицы, отъ Нея́ свѣ́томъ трисо́лнечнымъ осіява́еміи и моля́щіися непреста́нно у престо́ла Тріѵпоста́снаго Божества́ о душа́хъ на́шихъ, услы́шите ны́, отъ се́рдца къ ва́мъ взыва́ющія:

Ра́дуйтеся, иму́щіи дерзнове́ніе вопи́ти о на́съ ко Го́споду; ра́дуйтеся, вели́цыи уго́дницы Святы́я Тро́ицы. Ра́дуйтеся, дарова́ньми единоче́стніи; ра́дуйтеся, апо́столомъ единонра́вніи. Ра́дуйтеся, я́ко ва́шими уче́ньми ди́вно просія́ благода́ть Христо́ва; ра́дуйтеся, ра́зумъ сво́й въ послуша́ніе вѣ́ры плѣни́вшіи. Ра́дуйтеся, блазíи дѣ́лателіе виногра́да Христо́ва; ра́дуйтеся, отъ ю́ности Бо́гомъ благослове́нніи. Ра́дуйтеся, ско́рби житія́ сего́ до́брѣ претерпѣ́вшіи и да́нный ва́мъ тала́нтъ пріумно́жившіи; ра́дуйтеся, во́лю Бо́жію си́льнымъ мíра сего́ со мно́гимъ дерзнове́ніемъ благовѣсти́вшіи. Ра́дуйтеся, тму́ нече́стія отгна́вшіи; ра́дуйтеся, всю́ подсо́лнечную заря́ми догма́товъ просвѣти́вшіи.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 2

Ви́дя ерети́чествующихъ лю́тая стремле́нія, ме́чь острѣ́йшій проти́ву сѣте́й лжеуче́ній и о́гнь, пле́велы суему́дрія пояда́яй, святы́й Васи́лій яви́ся и, я́ко па́стырь изря́днѣйшій, обличи́въ ле́сть и́дольскую свои́мъ богодухнове́ннымъ вѣща́ніемъ, научи́ ны́ почита́ти Святу́ю Тро́ицу, раздѣле́ну у́бо ѵпоста́сьми, соедине́ну же существо́мъ, и вопи́ти Ей: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ озаре́нъ благода́тію Христо́вою иму́ще, я́ко апо́столомъ единонра́вніи, правосла́вныхъ догма́товъ уче́нія уясни́сте и тріе́ вели́цыи свѣти́льницы Тріѵпоста́снаго Божества́ яви́стеся: ва́шими бо вдохнове́нными писа́ньми озаря́ема, Це́рковь Христо́ва свѣ́тло красу́ется, и вѣ́рная ча́да ея́ въ мѣ́ру во́зраста исполне́нія Христо́ва восхо́дятъ. Тѣ́мже, взира́юще на бога́тство благода́ти Христо́вы, ва́мъ дарова́нныя, я́ко просвѣти́тели на́ша восхваля́емъ вы́, вопію́ще такова́я:

Ра́дуйтеся, богоно́сніи небе́сніи таи́нницы; ра́дуйтеся, покая́нія немо́лчніи проповѣ́дницы. Ра́дуйтеся, сосу́ди избра́нніи; ра́дуйтеся, прему́дріи учи́теліе вселе́нныя. Ра́дуйтеся, въ Боже́ственныхъ уче́ніихъ Христо́выхъ лю́ди наста́вившіи; ра́дуйтеся, въ повелѣ́ніихъ Госпо́днихъ всегда́ усе́рдно ходи́вшіи. Ра́дуйтеся, многоразли́чныхъ добродѣ́телей о́бразы въ ва́шемъ житіи́ яви́вшіи; ра́дуйтеся, столпи́ непоколеби́міи, вѣ́ру Христо́ву Боже́ственными догма́ты утверди́вшіи. Ра́дуйтеся, слове́сное ста́до Христо́во му́дрѣ упа́сшіи; ра́дуйтеся, Правосла́вія изря́днѣйшіи богосло́ви. Ра́дуйтеся, свѣти́ла, вся́ концы́ земли́ просвѣща́ющая; ра́дуйтеся, свирѣ́ль и цѣвни́це сладкозву́чная.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 3

Си́ла моле́ній о́тчихъ пону́ди свята́го Григо́рія По́нтъ оста́вити и въ Назіа́нзъ ко отцу́ своему́, по́мощи ра́ди ему́, пресели́тися, идѣ́же сла́ву Бо́жію уче́ньми и дѣ́лы вѣща́ше и е́ресь аріа́нскую посрамля́ше. Тѣ́мже и на́съ, вели́кій святи́телю Григо́ріе, Боже́ственнаго рая́ нетлѣ́нныя проходя́ па́жити, помина́й у престо́ла Святы́я Тро́ицы, да со умиле́ніемъ взыва́емъ Ей: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще въ сердца́хъ свѣтоно́сную благода́ть Святы́я, Единосу́щныя и Нераздѣ́льныя Тро́ицы, тріе́ богопроповѣ́дницы, раздѣле́нніи тѣлесы́ и совоку́пленніи ду́хомъ, благоче́стно я́вѣ проповѣ́даша Тро́ицу Еди́ну непремѣ́нную, Существо́ же и Божество́, и сію́ про́повѣдь страда́ньми запечатлѣ́ша. Тѣ́мже и мы́, подража́юще вѣ́рѣ и́хъ, вопіе́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, си́льніи и непребори́міи Це́ркве Христо́вы спобо́рницы; ра́дуйтеся, и́стины Христо́вы усе́рдніи ревни́тели. Ра́дуйтеся, ко Пресвятѣ́й Тро́ицѣ моли́твенницы те́пліи; ра́дуйтеся, Це́ркве Христо́вы па́стыріе до́бріи. Ра́дуйтеся, Арія низложи́вшіи и правосла́вныя утверди́вшіи; ра́дуйтеся, Тро́ицу Еди́ну Непремѣ́нную, Существо́ и Божество́, дѣя́ньми и уче́ньми просла́вившіи. Ра́дуйтеся, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицы ѵпоста́си, ди́вно уясни́вшіи; ра́дуйтеся, Трисія́тельнаго ра́ди и Еди́наго Божества́ велича́йшія ско́рби и гоне́нія претерпѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, тяготу́ дневну́ю до сконча́нія своего́ житія́ неосла́бно поне́сшіи; ра́дуйтеся, но́щь мра́чную злочести́выхъ ересе́й луча́ми богому́дрыхъ догма́товъ отгна́вшіи. Ра́дуйтеся, ду́ши вѣ́рныхъ благода́тно напита́вшіи; ра́дуйтеся, Ца́рствія вѣ́чнаго наслѣ́дницы бы́ти сподо́бившіися.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 4

Бу́рю я́рости и гнѣ́ва воздвиго́ша, о Златоу́сте, безу́мніи лю́діе, клеве́щуще на тя́ и изгна́ти отъ ца́рствующаго гра́да повелѣва́юще. Ты́ же, Златосло́ве, на ка́мени вѣ́ры Христо́вы непоколеби́мо пребыва́я и благода́тію Свята́го Ду́ха укрѣпля́емь, бу́рю гоне́ній и муче́ній му́жественно претерпѣ́лъ еси́ и страда́ньми вѣне́цъ нетлѣ́нный на небесѣ́хъ себѣ́ угото́валъ еси́, науча́я всѣ́хъ въ терпѣ́ніи нести́ кре́стъ Христо́въ и взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаще богодухнове́нная словеса́ ва́ша, запечатлѣ́нная мно́гими по́двиги и страда́ньми, жа́ждущіи глаго́ловъ жи́зни вѣ́чныя издале́ча къ ва́мъ прихожда́ху, и нетлѣ́нную пи́щу отъ ва́съ пріе́мше и боже́ственнаго питія́ поче́рпше, взыва́ху ва́мъ сицева́я:

Ра́дуйтеся, глубины́ сло́ва Бо́жія до́брѣ испыта́вшіи; ра́дуйтеся, непреста́ннымъ раче́ніемъ Бо́га взыска́вшіи. Ра́дуйтеся, а́лчущихъ пра́вды пита́теліе; ра́дуйтеся, ни́щихъ ду́хомъ утѣ́шителіе. Ра́дуйтеся, о́блацы, источа́ющіи ро́су уче́ній благочести́выхъ и напая́ющіи вселе́нную; ра́дуйтеся, приснотеку́щія рѣ́ки духо́вныя, напая́ющія вѣ́рныхъ ча́дъ Це́ркве Христо́вы. Ра́дуйтеся, Боже́ственныхъ та́инъ храни́теліе и слове́сныя трубы́ Бо́жія; ра́дуйтеся, пра́выя вѣ́ры и благоче́стія христіа́нскаго насади́теліе. Ра́дуйтеся, чудесы́ мно́гими вѣ́рныя озаря́ющіи; ра́дуйтеся, рѣ́ки врачева́ній на́мъ пролива́ющіи. Ра́дуйтеся, усе́рдно притека́ющія къ ва́мъ отъ искуше́ній и напа́стей моли́твами ва́шими охраня́ющіи; ра́дуйтеся, всего́ ро́да христіа́нскаго похвало́.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 5

Боготе́чную звѣзду́ Христо́съ мíру показа́ тя, вели́кій во іера́рсѣхъ Васи́ліе; стяжа́въ бо вѣ́дѣніе Боже́ственныхъ та́инъ и озаре́ніе свы́ше отъ престо́ла благода́ти Бо́жія, умы́ и сердца́ вѣ́рныхъ богодухнове́нными словесы́ ди́вно просвѣти́лъ еси́, любо́вію же къ Бо́гу одушевля́емь, гоне́нія и страда́нія за Христа́ до́брѣ претерпѣ́лъ еси́ и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ на небесѣ́хъ моли́твеннаго дерзнове́нія у престо́ла Царя́ сла́вы, о́бразъ бы́въ вѣ́рнымъ сло́вомъ, житіе́мъ, ду́хомъ, любо́вію, вѣ́рою и чистото́ю, да вси́ со умиле́ніемъ вопію́тъ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще ва́съ, святи́теліе Христо́вы, небе́снымъ ликостоя́ніемъ при́сно спребыва́ющія и престо́лу Бо́жію всегда́ предстоя́щія, со умиле́ніемъ воспѣва́емъ возвели́чившую ва́съ Живонача́льную Тро́ицу, Юже сло́вомъ и житіе́мъ ва́шимъ просла́вили есте́, ва́мъ же, моли́твенникомъ изря́днѣйшимъ, отъ любве́ серде́чныя вопіе́мъ:

Ра́дуйтеся, го́рнимъ лико́мъ совоку́пленніи и святы́хъ а́нгелъ сожи́теліе; ра́дуйтеся, престо́лу Царя́ сла́вы предстоя́щіи при́сно со всѣ́ми избра́нными. Ра́дуйтеся, сла́вою небе́сною укра́шенніи; ра́дуйтеся, пло́ть и мíръ возненави́дѣвшіи. Ра́дуйтеся, вся́ сокро́вища мíра и жите́йскія сла́сти Христа́ ра́ди во уме́ты вмѣни́вшіи; ра́дуйтеся, на свѣтоза́рную добродѣ́телей колесни́цу возше́дшіи и небе́снаго Ца́рствія дости́гшіи. Ра́дуйтеся, и на́мъ, грѣ́шнымъ, о́бразъ добродѣ́телей сло́вомъ и житіе́мъ яви́вшіи; ра́дуйтеся, мно́гими скорбьми́ вше́дшіи въ ра́дость Го́спода своего́. Ра́дуйтеся, те́пліи о на́съ предъ Бо́гомъ хода́таи; ра́дуйтеся, правосла́внаго богосло́вія свѣти́ла изря́днѣйшая. Ра́дуйтеся, вѣ́ры христіа́нскія похвало́; ра́дуйтеся, святи́телей сла́во и Це́ркве украше́ніе.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуя и́стину боговѣща́нными твои́ми глаго́лы, сокруши́лъ еси́, богосло́ве Григо́ріе, е́ллинская суему́дрія и ересе́й собла́зны, вселе́ннѣй же все́й немо́лчно проповѣ́далъ еси́ въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га Единосу́щнаго, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, науча́я всѣ́хъ вопи́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́сте свѣ́томъ добродѣ́тельнаго житія́ и правосла́вныя вѣ́ры исповѣ́даніемъ во всю́ вселе́нную и всѣ́мъ язы́комъ свѣ́тъ и́стиннаго богопозна́нія уясни́сте, я́коже бы́ти ва́мъ па́стыремъ и учи́телемъ всея́ Це́ркве Христо́вы. Тѣ́мже и по сме́рти не преста́йте призира́ти на ны́, те́плѣ ва́мъ моля́щіяся и взыва́ющія:

Ра́дуйтеся, три́ свѣти́ла вели́кая, путеводя́щая на́съ ко спасе́нію; ра́дуйтеся, просвѣти́теліе сѣдя́щихъ во тмѣ́ невѣ́дѣнія. Ра́дуйтеся, недомы́сленныя та́йны Тріѵпоста́снаго Божества́ на́мъ уясня́ющіи; ра́дуйтеся, струя́ми му́дрыхъ уче́ній па́ству свою́ напая́ющіи. Ра́дуйтеся, па́стыріе изря́днѣйшіи, житіе́ свое́ вся́кими добродѣ́тельми благоукраси́вшіи; ра́дуйтеся, ста́до свое́ отъ волко́въ хи́щныхъ соблю́дшіи. Ра́дуйтеся, свѣти́льницы Трисо́лнечнаго Свѣ́та, умы́ и сердца́ вѣ́рныхъ ди́вно озаря́ющіи; ра́дуйтеся, о́бразы цѣлому́дрія, ревнова́ти о стяжа́ніи сея́ добродѣ́тели на́съ науча́ющіи. Ра́дуйтеся, церко́вная корми́ла, пу́ть правосла́внаго боговѣ́дѣнія я́сно показу́ющая; ра́дуйтеся, двана́десяти апо́столомъ единонра́вніи. Ра́дуйтеся, а́нгельскихъ лико́въ сожи́теліе; ра́дуйтеся, ку́пно со всѣ́ми святы́ми непреста́нно моля́щіися о на́съ.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 7

Хотя́ змíй лука́вый искуси́ти тя́, я́коже Іова многострада́льнаго, воздви́же бу́рю зло́бы нечести́выхъ, изгна́вшихъ тя́ въ заточе́ніе. Оба́че благода́тію Христо́вою укрѣпля́емь, вся́кая злострада́нія и болѣ́зни до́брѣ претерпѣ́лъ еси́, о́тче Іоа́нне Златоу́сте, и блаже́нныя кончи́ны сподо́бился еси́. Ны́нѣ же, пребыва́я въ невече́рнемъ дни́ Ца́рствія Христо́ва, не преста́й моли́тися за ны́ у престо́ла Тріѵпоста́снаго Бо́га, да со умиле́ніемъ вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́віи свѣти́льницы свѣтоза́рніи и Це́ркве непоколеби́міи столпи́ яви́стеся, святи́теліе вели́цыи: свя́тостію бо житія́ ва́шего, еще́ во пло́ти су́ще на земли́, бѣ́сте я́ко безпло́тни. Сего́ ра́ди Це́рковь Христо́ва, при́сно прославля́ющи ва́съ, благода́рственная пѣ́нія воспису́етъ Свѣтода́вцу Христу́ Бо́гу, Его́же благода́тію укрѣпля́еми, ве́лія болѣ́зни претерпѣ́сте и труды́ понесо́сте во благовѣ́стіи Христо́вѣ. Тѣ́мже прославля́юще Христа́, непреста́нно благодѣ́ющаго Це́ркви Свое́й святѣ́й, восхваля́емъ и ва́съ, я́ко вѣ́рныхъ слу́гъ Христо́выхъ и строи́телей та́инъ Бо́жіихъ, вопію́ще сицева́я:

Ра́дуйтеся, вѣ́рніи Тро́ицы побо́рницы; ра́дуйтеся, Правосла́вія непобѣди́міи исповѣ́дницы. Ра́дуйтеся, іера́рховъ священнонача́льницы; ра́дуйтеся, луча́ми богосло́вія ва́шего ересе́й неи́стовство разруши́вшіи. Ра́дуйтеся, пресвѣ́тліи благоче́стія о́брази; ра́дуйтеся, вѣ́рныя въ боговѣ́дѣніи утверди́вшіи. Ра́дуйтеся, сло́ва Бо́жія богодухнове́нніи изъясни́теліе; ра́дуйтеся, Влады́ки Христа́ раби́ блазíи и вѣ́рніи. Ра́дуйтеся, кро́тость Моисе́еву и ре́вность Иліину́ въ по́двизѣхъ свои́хъ воплоти́вшіи; ра́дуйтеся, терпѣ́ніемъ скорбе́й и гоне́ній дре́внему Іову подража́вшіи. Ра́дуйтеся, Іо́сифа цѣлому́дріемъ и чистото́ю укра́шенніи; ра́дуйтеся, Петро́во исповѣ́даніе и Іоа́нново богосло́віе показа́вшіи.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до благода́ти дарова́нныя тебѣ́, святи́телю Васи́ліе, увѣ́дѣ на себѣ́ Ефре́мъ Сиріани́нъ, егда́ восхотѣ́вшу ему́ ви́дѣти тя́, ты́, о́тче, посла́лъ еси́ архидіа́кона своего́ привести́ его́ къ тебѣ́, и моли́твою твое́ю Ефре́мъ уразумѣ́ язы́къ е́ллинскій и, чудеси́ дивя́ся, просла́ви Бо́га, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всю́ вѣ́ру во Святу́ю Тро́ицу непоро́чну сохрани́сте и мно́ги ко Христу́ приведо́сте, святи́теліе Христо́вы, по́двигомъ до́брымъ подвиза́вшеся. Сего́ ра́ди, взира́юще на ди́вный по́двигъ ва́шъ и на чи́стое житіе́ ва́ше, со умиле́ніемъ вопіе́мъ ва́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, Правосла́вія оде́ждою, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́вшіи; ра́дуйтеся, ерети́ческая суесло́вія я́сно обличи́вшіи. Ра́дуйтеся, писа́ньми и словесы́ ва́шими духо́вное сокро́вище Це́ркви Христо́вѣ собра́вшіи; ра́дуйтеся, му́дрость земну́ю и вся́ кра́сная мíра, Христа́ ра́ди, отве́ргшіи. Ра́дуйтеся, сокро́вищъ небе́сныхъ па́че всего́ взыска́вшіи; ра́дуйтеся, Пастыренача́льника Христа́, я́ко служи́теліе вѣ́рніи, живоно́снымъ стопа́мъ послѣ́довавшіи. Ра́дуйтеся, высо́кій о́бразъ добродѣ́телей въ житіи́ ва́шемъ яви́вшіи; ра́дуйтеся, душе́вныя стра́сти, вку́пѣ же и тѣле́сныя, духо́внымъ мече́мъ посѣ́кшіи. Ра́дуйтеся, Живонача́льнѣй Тро́ицѣ въ же́ртву жи́ву, свя́ту и благоуго́дну себе́ сами́хъ прине́сшіи; ра́дуйтеся, грѣ́шниковъ предста́теліе. Ра́дуйтеся, ни́щихъ засту́пницы; ра́дуйтеся, па́стырей учи́теліе и о́брази.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 9

Все́ю душе́ю твое́ю возлюби́въ Бо́га, о́тче Григо́ріе, богови́дную чистоту́ и цѣлому́дріе па́че всѣ́хъ бла́гъ избра́лъ еси́, и богосло́въ вели́кій и таи́нникъ яви́лся еси́. Ны́нѣ, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, испроси́ мíрови ми́ръ, Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему побѣ́ды на сопроти́вныя и спасе́ніе всѣ́мъ на́мъ, восхваля́ющимъ тя́ и пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйствомъ богодухнове́ннымъ тріе́хъ вселе́нскихъ святи́телей ерити́честіи собла́зны преста́ша, правосла́вная же вѣ́ра па́че и па́че превозмо́же. Сего́ ра́ди отъ усе́рдія на́шего со умиле́ніемъ и любо́вію взыва́емъ къ ни́мъ такова́я:

Ра́дуйтеся, любо́вію Правосла́вія все́ житіе́ ва́ше озари́вшіи; ра́дуйтеся, Еди́наго Бо́га въ Тріе́хъ Ли́цахъ че́ствовати научи́вшіи. Ра́дуйтеся, Аріево злоче́стіе и хуле́нія ины́хъ еретико́въ низложи́вшіи; ра́дуйтеся, лжеучи́телей пребеззако́нная уста́ свѣ́тлостію слове́съ ва́шихъ загради́вшіи. Ра́дуйтеся, небе́сныя трубы́, проповѣ́давшія мíрови Христо́во Ева́нгеліе; ра́дуйтеся, во іера́рсѣхъ свѣти́ла три́ вели́кая. Ра́дуйтеся, учи́теліе кро́тости, воздержа́нія, вку́пѣ же и покая́нія; ра́дуйтеся, мона́шествующихъ до́бріи учи́теліе и наста́вницы. Ра́дуйтеся, Це́ркве огражде́ніе и Правосла́вія побо́рницы; ра́дуйтеся, въ труды́ апо́столовъ вше́дшіи и кла́съ до́браго исповѣ́данія пожа́вшіи. Ра́дуйтеся, за вѣ́ру и по́двиги вѣнцы́ нетлѣ́нныя отъ Пастыренача́льника Христа́ пріе́мшіи; ра́дуйтеся, вели́кія труды́ и по́двиги во благоустрое́ніи Це́ркве Христо́вы подъе́мшіи.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 10

Спа́са Христа́ умоля́ти не преста́й о чту́щихъ па́мять твою́, всехва́льне Іоа́нне Златоу́сте: тебѣ́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны́. Тѣ́мже и мы́, я́ко ко благоуха́ннаго мѵ́ра сосу́ду, точа́щему исцѣле́нія всѣ́мъ съ вѣ́рою притека́ющимъ, со умиле́ніемъ и любо́вію припа́дающе, вопіе́мъ просла́вльшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ есте́ необори́мая пра́зднующимъ святу́ю па́мять ва́шу и всѣ́мъ притека́ющимъ къ моли́твенному покро́ву ва́шему, непосты́дная наде́жда и крѣ́пкое заступле́ніе. Тѣ́мже и на́мъ, святíи тріе́ святи́теліе, со умиле́ніемъ припа́дающимъ къ ва́мъ, испроси́те у престо́ла Святы́я Тро́ицы ми́лость и благода́ть во благовре́менную по́мощь, да съ ра́достію и благодаре́ніемъ взыва́емъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, ми́лость и утѣше́ніе всѣ́мъ вѣ́рнымъ явля́ющіи; ра́дуйтеся, ка́ющіяся грѣ́шники отъ сѣте́й діа́вола избавля́ющіи. Ра́дуйтеся, благода́тныхъ даро́въ усе́рдніи раздая́теліе; ра́дуйтеся, всѣ́хъ человѣ́къ предста́тельство и покро́ве. Ра́дуйтеся, си́рыхъ отцы́ и вдо́въ засту́пницы; ра́дуйтеся, убо́гихъ бога́тство и боля́щихъ исцѣле́ніе. Ра́дуйтеся, милосе́рдія ко стра́ждущимъ немо́лчніи проповѣ́дницы и ю́ныхъ наста́вницы; ра́дуйтеся, ста́рецъ пита́теліе. Ра́дуйтеся, су́щихъ въ ско́рбехъ утѣ́шителіе; ра́дуйтеся, стра́нныхъ сопу́тницы. Ра́дуйтеся, изнемога́ющимъ поможе́ніе; ра́дуйтеся, чту́щимъ па́мять ва́шу ра́дость и спасе́ніе низпосыла́ющіи.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе Пресвятѣ́й Тро́ицѣ па́че ины́хъ принесли́ есте́, святи́теліе Бо́жіи, умо́мъ, сло́вомъ, дѣ́ломъ и богосло́внымъ витíйствомъ ва́шимъ сплете́нія ри́торская разруши́ли есте́, наставля́юще ны́ почита́ти Тро́ицу во Еди́ницѣ и воспѣва́ти Ей: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоза́рную тро́ицу святы́хъ іера́рховъ, Васи́лія, ца́рствія тезоимени́таго, Григо́рія, Богосло́ва наименова́ннаго, Іоа́нна, Златоу́стаго учи́теля вселе́нныя, глубины́ Бо́жія испыта́вшихъ, восхваля́юще и свѣ́тлую па́мять и́хъ благоговѣ́йно торжеству́юще, похва́льная пѣ́нія прино́симъ такова́я:

Ра́дуйтеся, благознамени́тыя трубы́ Боже́ственныхъ глаго́ловъ; ра́дуйтеся, цѣвни́цы богодухнове́нныя. Ра́дуйтеся, апо́стольскихъ слове́съ богодухнове́нніи изъясни́теліе; ра́дуйтеся, церко́вныхъ преда́ній ревни́теліе. Ра́дуйтеся, ди́вная ве́личія Бо́жія всѣ́мъ земноро́днымъ повѣ́дающіи; ра́дуйтеся, сла́ву Бо́жію ва́шимъ житіе́мъ и сло́вомъ проповѣ́давшіи все́й вселе́ннѣй. Ра́дуйтеся, ко спасе́нію до́бріи путеводи́теліе и наста́вницы; ра́дуйтеся, растлѣ́нныхъ обы́чаевъ искорени́теліе, благи́хъ же нра́вовъ насади́теліе. Ра́дуйтеся, отрица́тися плотски́хъ похоте́й и страсте́й науча́ющіи; ра́дуйтеся, вра́чеве прему́дріи неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ. Ра́дуйтеся, церко́вная свѣти́ла, отъ Трисо́лнечнаго Свѣ́та возжже́нная; ра́дуйтеся, цвѣ́ти благово́нніи ра́йскаго прозябе́нія.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 12

Благода́ть Бо́жія оби́льно излія́ся во уста́хъ ва́шихъ, треблаже́нніи: вѣ́ра правосла́вная ва́ми укрѣпи́ся, и мгла́ ерети́ческихъ шата́ній и лжеуче́ній свѣ́томъ ва́шихъ богодухнове́нныхъ писа́ній отгна́ся. Тѣ́мже, святи́теліе, моли́теся ко Христу́ Бо́гу, да ду́хъ ре́вности ва́шея о вѣ́рѣ и благоче́стіи почíетъ и на на́съ, да сподо́бимся ку́пно съ ва́ми пѣ́ти Святѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще и свѣ́тло пра́зднующе свяще́нную па́мять ва́шу, треблаже́нніи Васи́ліе, богосло́ве Григо́ріе и златоу́стый Іоа́нне, смире́нно мо́лимъ ва́съ, не преста́йте моли́тися Христу́ о всѣ́хъ, вѣ́рою призыва́ющихъ ва́съ и съ любо́вію вопію́щихъ такова́я:

Ра́дуйтеся, правосла́вныхъ догма́товъ храни́теліе; ра́дуйтеся, богосло́вія живоно́сніи исто́чницы. Ра́дуйтеся, вѣ́рныхъ сердца́ боже́ственнѣ веселя́щіи; ра́дуйтеся, я́ко неосла́бными по́двиги ва́шими Арій низложи́ся. Ра́дуйтеся, я́ко огне́мъ богодухнове́нныхъ вѣща́ній ва́шихъ Евно́міева е́ресь попали́ся; ра́дуйтеся, я́ко ва́шими богодунове́нными глаго́лы Саве́ллія е́ресь отгна́ся. Ра́дуйтеся, я́ко мудрова́ніе Несто́рія ва́ми упраздни́ся; ра́дуйтеся, о мíрѣ моли́твенницы изря́днѣйшіи. Ра́дуйтеся, къ Ца́рствію небе́сному вѣ́рныя возводя́щіи; ра́дуйтеся, Бо́жіи гла́си, пречу́дно на́мъ возгремѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, па́стырей Це́ркве достоподража́тельніи о́брази; ра́дуйтеся, по апо́столу, всѣ́мъ вся́ бы́вшіи.

Ра́дуйтеся, тріе́ святите́ліе, вели́цыи и вселе́нстіи учи́теліе.

Конда́къ 13

О, святи́теліе Христо́вы и отцы́ треблаже́нніи, Васи́ліе Вели́кій, церко́вное свѣти́ло и сто́лпе непоколеби́мый, богосло́ве Григо́ріе, у́ме богопросвѣще́нный, архіере́ю превели́кій, вку́пѣ же и златоу́сте Іоа́нне, покая́нія тве́рдый проповѣ́дниче, небе́снымъ спребыва́юще лико́мъ и а́нгельскимъ совоку́пльшеся си́ламъ! Ны́нѣшнее пріе́мше ма́лое моле́ніе на́ше, испроси́те на́мъ у Всеще́драго Бо́га вы́шняя мы́слити и дѣ́яти, да вѣ́чныя му́ки избѣ́гше, небе́сную жи́знь наслѣ́димъ съ ва́ми, вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва тріе́мъ вели́цымъ святи́телемъ: Васи́лію Вели́кому, Григо́рію Богосло́ву и Іоа́нну Златоу́стому

О, пресвѣ́тліи свѣти́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́ліе, Григо́ріе и Іоа́нне, свѣ́томъ правосла́вныхъ догма́товъ вся́ концы́ земли́ озари́вшіи и мече́мъ сло́ва Бо́жія ху́льныхъ смуще́нія и шата́нія ересе́й угаси́вшіи! Припа́дающе къ ва́шему милосе́рдію, съ вѣ́рою и любо́вію изъ глубины́ души́ вопіе́мъ: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щія и Нераздѣ́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вомъ, писа́ніемъ и житіе́мъ до́брѣ подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся Ей, да укрѣпи́тъ и ны́ въ правосла́віи и единомы́сліи, и непоколеби́мѣмъ да́же до сме́рти исповѣ́даніи вѣ́ры Христо́вы, и во вседуше́внѣмъ послуша́ніи Его́ Це́ркви святѣ́й; да препоя́шетъ ны́ съ высоты́ си́лою на вся́ неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша; да соблюде́тъ Це́рковь Свою́ незы́блему отъ невѣ́рія, суевѣ́рія, ересе́й и раско́ла; да да́руетъ Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ] здра́віе, долгоде́нствіе и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе; па́стыремъ на́шимъ да пода́стъ духо́вное трезвѣ́ніе и ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ, прави́телемъ - су́дъ и пра́вду, во́иномъ - терпѣ́ніе, му́жество и одолѣ́ніе на враги́, си́рымъ и вдови́цамъ - заступле́ніе, боля́щимъ - исцѣле́ніе, ю́нымъ - благо́е въ вѣ́рѣ возраста́ніе, ста́рцемъ - утѣше́ніе, оби́димымъ - заступле́ніе, и всѣ́мъ вся́ ко вре́меннѣй и вѣ́чнѣй жи́зни потре́бная, я́ко да въ ми́рѣ и покая́ніи, жела́ніемъ спасе́нія горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брымъ по́двигомъ подвиза́ющеся, тече́ніе на́ше сконча́емъ и сподо́бимся въ небе́снѣмъ Ца́рствіи ку́пно съ ва́ми всегда́ пѣ́ти и сла́вити пресвято́е и великолѣ́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко апо́столовъ единонра́вніи и вселе́нныя учи́теліе, Влады́ку всѣ́хъ моли́те ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Конда́къ, гла́съ 2

Свяще́нныя и боговѣща́нныя проповѣ́дники, ве́рхъ учи́телей, Го́споди, прія́лъ еси́ въ наслажде́ніе благи́хъ Твои́хъ и упокое́ніе: труды́ бо о́нѣхъ и сме́рть прія́лъ еси́ па́че вся́каго всепло́дія, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Велича́ніе

Велича́емъ ва́съ, святи́теліе Христо́вы, Васи́ліе Вели́кій, Григо́ріе Богосло́ве и Іоа́нне Златоу́сте, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.