Акафист собору святых преподобных Оптинских старцев

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́ннымъ Бо́гомъ отъ су́етнаго мíра, ва́мъ, о преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, кре́стъ сво́й благоговѣ́йно подъе́мше, и Христу́ послѣ́довавшимъ вѣ́рою, я́ко дерзнове́ннымъ предста́телемъ на́шимъ предъ Го́сподемъ, ны́нѣ усе́рдное моле́ніе принося́ще, съ любо́вію взыва́емъ:

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Икосъ 1

Ангельскаго и́ноческаго житія́ всѣ́мъ се́рдцемъ взыска́вше, вся́ мірска́я пристра́стія отверго́сте, богому́дріи, и во объя́тія Отча съ любо́вію въ оби́тель Оптину прите́кше, путе́мъ тѣ́снымъ и приско́рбнымъ до конца́ дне́й ва́шихъ ше́ствовасте. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйтеся, на зо́въ Госпо́день ра́достно прите́кшіи; ра́дуйтеся, всѣ́мъ жела́ніемъ Христу́ послѣ́довавшіи. Ра́дуйтеся, кре́стъ сво́й на ра́мо воспріи́мшіи; ра́дуйтеся, па́че Го́спода ничесо́же возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, Христа́ ра́ди всеконе́чно себе́ отве́ргшіися; ра́дуйтеся, Ца́рствія Бо́жія блаже́нніи наслѣ́дницы.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше сѣ́ти діа́вольскія, а́ки паучи́на въ мíрѣ распросте́ртыя, и во глубинѣ́ серде́цъ ва́шихъ восчу́вствовавше, я́ко отъ ни́хъ человѣ́цы то́кмо смире́ніемъ спаса́ются, себе́ самѣ́хъ въ те́плой моли́твѣ предъ Го́сподемъ поверго́сте, со умиле́ніемъ взыва́юще: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Разумѣ́вше се́рдцемъ и умо́мъ, я́ко дѣ́лы свои́ми не оправди́тся предъ Бо́гомъ вся́къ живы́й, и при́сно содержа́ще предъ очесы́ ва́шими согрѣше́нія своя́, то́ки сле́зныя, еди́ному Го́споду зри́мыя, источа́ти не преста́сте, покая́ніе души́ Ему́ принося́ще, Его́же о́бразъ показа́сте на́мъ, взыва́ющимъ:

Ра́дуйтеся, грѣхи́ своя́ неприкрове́нны прозрѣва́вшіи; ра́дуйтеся, да́ръ умиле́нія и сле́зъ отъ Го́спода прія́вшіи. Ра́дуйтеся, блаже́нство пла́ча о грѣсѣ́хъ позна́вшіи; ра́дуйтеся, неусыпа́ющую ско́рбь о ни́хъ стяжа́вшіи. Ра́дуйтеся, на земли́ покая́нія проповѣ́дницы; ра́дуйтеся, на небеси́ ны́нѣ Го́сподемъ утѣша́еміи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 3

Си́лу искупи́тельныхъ страда́ній Христо́выхъ положи́сте, святíи, я́ко неруши́мую наде́жду спасе́нія, себе́ самѣ́хъ ху́ждшими всѣ́хъ человѣ́къ и никоея́же ми́лости досто́йныхъ помышля́юще, и сего́ ра́ди со мно́гимъ смире́ніемъ и благодаре́ніемъ при́сно вопія́сте Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще въ сердца́хъ свои́хъ Боже́ственный смиренному́дрія да́ръ, и́стинніи ученицы́ Христа́, смири́вшаго Себе́ да́же до сме́рти кре́стныя, ни во что́же вмѣни́сте вся́ по́двиги и труды́ ва́ша. Возраста́ющимъ бо по́двигомъ, сугу́бо возраста́ше и смире́ніе, ему́же дивя́щеся, глаго́лемъ:

Ра́дуйтеся, послуша́нію и смире́нію Спаси́телемъ науче́нніи; ра́дуйтеся, за смире́ніе Го́сподемъ сла́вы вознесе́нніи. Ра́дуйтеся, безгнѣ́вія и кро́тости смире́ніемъ дости́гшіи; ра́дуйтеся, смире́ніемъ и самоукоре́ніемъ поко́й душа́мъ обрѣ́тшіи. Ра́дуйтеся, нището́ю духо́вною обогати́вшіися избра́нницы; ра́дуйтеся, ва́ше бо е́сть Ца́рствіе небе́сное, ни́щимъ ду́хомъ угото́ванное.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й, пло́тію и діа́воломъ воздвиза́емую, утоля́юще, у́мъ - влады́ку надъ страстьми́ па́губными по́стнически поста́висте, му́жески бо естество́ пону́дивше, потща́стеся благода́тію Бо́жіею ху́ждшее покори́ти лу́чшему и пло́ть порабо́тити ду́ху, Подвигополо́жнику Христу́ пѣ́ти не престаю́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше глаго́лъ Госпо́день, я́ко Ца́рствіе небе́сное ну́дится и то́кмо ну́ждницы восхища́ютъ е́, посто́мъ, бдѣ́ніемъ и моли́твою непреста́нно подвиза́стеся и пло́ть свою́ со страстьми́ и похотьми́ Христо́ви распя́сте, уста́вы и́ноческія неруши́мо соблю́дше. Тѣ́мже ублажа́емъ вы́:

Ра́дуйтеся, благо́е и́го Христо́во люботру́дно поне́сшіи; ра́дуйтеся, трезве́ніемъ серде́чнымъ Ду́ха не угаси́вшіи. Ра́дуйтеся, крѣ́пкое хране́ніе усто́мъ свои́мъ полага́вшіи; ра́дуйтеся, тѣлеса́ своя́ неща́дно утѣсня́вшіи. Ра́дуйтеся, съ тѣле́сными по́двиги у́мное дѣ́ланіе сочета́вшіи; ра́дуйтеся, въ терпѣ́ніи ва́шемъ ду́ши ва́ша стяжа́вшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 5

Свѣтоно́сное и́мя Іису́сово, я́ко ору́жіе непобѣди́мое проти́ву бѣсо́вскія ра́ти, непреста́нно въ се́рдцы съ вѣ́рою нося́ще, приснотеку́щій исто́чникъ благода́ти обрѣто́сте, восходя́ще отъ си́лы въ си́лу и о́гнь ко огню́ прилага́юще, очище́ннымъ смы́сломъ воспѣва́сте Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Прозрѣва́юще всеча́сно не́мощь свою́ и спаси́тельную, благода́тную си́лу моли́твы Іисусо́вы, николи́же преста́сте твори́ти ю́, страсте́й прило́ги то́ю посѣка́юще и вся́ ко́зни вра́жія попаля́юще. Въ безмо́лвіи се́рдца моли́твенное собесѣ́дованіе съ Го́сподемъ та́инственно обрѣ́тше, на́съ науча́ете взыва́ти ва́мъ:

Ра́дуйтеся, ве́сь у́мъ сво́й въ моли́тву погрузи́вшіи; ра́дуйтеся, всецѣ́ло горѣ́ сердца́ своя́ имѣ́вшіи. Ра́дуйтеся, на моли́твѣ ни о че́мже су́етнѣмъ помышля́вшіи; ра́дуйтеся, и́мя Іису́сово неусы́пно призыва́вшіи. Ра́дуйтеся, моли́твы серде́чныя изря́дніи подви́жницы; ра́дуйтеся, вся́ проси́мая во и́мя Госпо́дне получа́вшіи моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 6

Предстоя́ще се́рдцемъ въ моли́твѣ предъ Кресто́мъ за грѣхи́ людскíя стра́ждущаго Го́спода, рыда́ніемъ возрыда́сте, преподо́бніи, ско́рбію о грѣсѣ́хъ свои́хъ снѣда́еми и неизглаго́ланною любо́вію къ Искупи́телю на́шему возгара́ющеся, до конца́ житія́ у́бо тре́петно взыва́сте Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́вшу въ сердца́хъ ва́шихъ свѣ́ту любве́ Боже́ственныя, сла́ву земну́ю и похвалы́ возненави́дѣсте и омерзи́сте, безче́стіе же отъ человѣ́ковъ и вся́кія ско́рби отве́рстымъ се́рдцемъ ра́достно пріе́млюще, поноше́нію Христо́ву усе́рдно пріобщи́стеся. На́мъ у́бо о́бразъ злострада́нія и терпѣ́нія показа́сте, зову́щимъ:

Ра́дуйтеся, я́звы Го́спода Іису́са Христа́ на тѣлеси́ свое́мъ носи́вшіи; ра́дуйтеся, поруга́нія, я́ко врачевство́ чисти́тельное, усе́рдно пи́вшіи. Ра́дуйтеся, отъ по́честей земны́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ отврати́вшіися; ра́дуйтеся, за ненави́дящихъ ва́съ съ любо́вію моли́вшіися. Ра́дуйтеся, оби́дящихъ ва́съ, я́ко благодѣ́телей, возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, благодари́ти милосе́рдаго Го́спода николи́же преста́вшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 7

Хотя́й Госпо́дь всѣ́мъ человѣ́комъ спасти́ся и въ ра́зумъ и́стины пріити́, ви́дя ва́ше благо́е произволе́ніе и тру́дъ непреста́нный въ исполне́ніи за́повѣдей Его́, отве́рзе ва́мъ у́мъ разумѣ́ти пути́ своя́ и оправда́ніемъ Свои́мъ научи́ ва́съ. Тѣ́мже се́рдцемъ просвѣще́ннымъ вы́ну воспѣва́сте: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вна дѣла́ Твоя́, Го́споди, я́ко па́че кни́жникъ вразумля́еши рабо́въ Твои́хъ, всѣ́мъ се́рдцемъ взыску́ющихъ Тя́, и открыва́еши о́чи и́хъ, да уразумѣ́ютъ чудеса́ отъ зако́на Твоего́. Блажи́мъ бо преподо́бныхъ Твои́хъ, отце́въ на́шихъ Оптинскихъ, при́сно поуча́вшихся въ за́повѣдехъ Твои́хъ, я́же возлюби́ша зѣло́, и пое́мъ и́мъ:

Ра́дуйтеся, словеса́ Бо́жія, я́ко бога́тство мно́го въ се́рдцы сокры́вшіи; ра́дуйтеся, путіе́ за́повѣдей Бо́жіихъ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вшіи. Ра́дуйтеся, вся́къ пу́ть непра́вды омерзи́вшіи; [ра́дуйтеся, отъ пути́ Госпо́дня николи́же отступи́вшіи]. Ра́дуйтеся, въ до́брѣмъ по́двизѣ угото́вившіися и не смути́вшіися; ра́дуйтеся, сло́во Бо́жіе вмѣсти́вше, ми́ръ мно́гъ во Христѣ́ обрѣ́тшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 8

Стра́нниковъ и прише́льцевъ на земли́ себе́ помышля́юще, ничесо́же отъ тлѣ́нныхъ веще́й мíра сего́ стяжа́ти себѣ́ не возжела́сте, да не бу́дутъ сердца́ ва́ша къ земли́ влеко́ма, оба́че къ еди́ному Бо́гу прилѣпи́стеся, чи́стѣ вознося́ще Ему́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́кое плотско́е пристра́стіе, отъ любве́ Госпо́дни отлуча́ющее, вседу́шно отверго́сте, еди́ное на потре́бу взыску́юще. Всегда́ у́бо при ногу́ Іису́сову неотторже́нною присѣде́сте любо́вію, ко бла́гомъ жите́йскимъ сердца́ не прилага́юще и все́ упова́ніе свое́ на Го́спода возложи́вше. Тѣ́мже похваля́емъ ва́съ, святíи:

Ра́дуйтеся, безъ пристра́стія къ мíру житіе́ свое́ сконча́вшіи; ра́дуйтеся, отъ земны́хъ забо́тъ свобо́ждшеся, сла́дость чи́стыя моли́твы позна́вшіи. Ра́дуйтеся, тве́рдою вѣ́рою попече́нія жите́йская отложи́вшіи; ра́дуйтеся, нестяжа́ніемъ и послуша́ніемъ па́губныя стра́сти умертви́вшіи. Ра́дуйтеся, и́ноческій обѣ́тъ нестяжа́нія свя́то соблю́дшіи; ра́дуйтеся, во́лю свою́ отсѣ́кшіи Христо́вы послу́шницы.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 9

Вся́ моли́твы ва́ша и вся́ си́лы ва́ша подвиго́сте, преподо́бніи, во е́же стяжа́ти чистоту́ душе́вную и тѣле́сную, безъ нея́же, никто́же у́зритъ Бо́га, тѣ́мже у́бо чи́стымъ се́рдцемъ сподо́бистеся въ раи́ Госпо́дни досто́йную воспѣ́ти чу́дную пра́ведныхъ пѣ́снь, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вою́ющая на ду́шу плотска́я вожделѣ́нія посто́мъ и моли́твою укроща́юще, по́мысломъ грѣхо́внымъ возоблада́ти ва́ми не попуска́сте, отъ Го́спода Бо́га, еди́наго вла́сть иму́щаго побѣжда́ти естества́ чи́нъ, да́ръ чистоты́ и цѣлому́дрія прія́сте. Пріими́те у́бо и отъ на́съ хвале́нія такова́я:

Ра́дуйтеся, благода́ть Бо́жію въ борьбѣ́ съ пло́тію смире́ніемъ привле́кшіи; ра́дуйтеся, труды́ и лише́нія возлюби́вше, поко́й тѣле́сный отри́нувшіи. Ра́дуйтеся, посто́мъ и всено́щными моле́ньми по́хоть пло́ти умертви́вшіи; ра́дуйтеся, естества́ уста́вы си́лою Христо́вою побѣди́вшіи. Ра́дуйтеся, тѣлеса́ и ду́ши ва́ша чи́сты Го́сподеви прине́сшіи; ра́дуйтеся, чи́стіи се́рдцемъ, Бо́га въ вѣ́чнѣмъ блаже́нствѣ зря́щіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́ши своя́ для жи́зни вѣ́чныя, вся́ помышле́нія о земнѣ́мъ и привре́меннѣмъ отри́нусте, и Спаси́телю на́шему, за́повѣдь вели́ку о любви́ ученико́мъ Свои́мъ да́вшему, дѣ́ломъ и и́стиною послѣ́довасте. Сего́ ра́ди бли́жнихъ ва́шихъ те́плою любо́вію тогда́ возлюби́сте, небе́сному Отцу́ всѣ́хъ человѣ́ковъ зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Возлюби́вше все́ю душе́ю бли́жняго своего́, Ца́рствіе Бо́жіе вну́трь себе́ обрѣто́сте, тѣ́мже сни́де въ сердца́ ва́ша о́гнь попаля́яй любве́ Бо́жія, е́юже необыме́нно насыща́ющеся, всецѣ́ло себе́ въ же́ртву дѣло́мъ любве́ принесо́сте. Ны́нѣ же и отъ на́съ благоговѣ́йное пѣ́ніе сіе́ слы́шите:

Ра́дуйтеся, всѣ́хъ человѣ́ковъ свято́ю любо́вію возлюби́вшіи; ра́дуйтеся, во е́же нѣ́кія спасти́ всѣ́мъ вся́ бы́вшіи. Ра́дуйтеся, о го́рестехъ людски́хъ сле́зно воздыха́вшіи; ра́дуйтеся, всѣ́хъ притека́ющихъ въ сердца́хъ свои́хъ вмѣща́вшіи. Ра́дуйтеся, тща́ отъ себе́ никого́же отпуска́вшіи; ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша за бли́жнихъ полага́вшіи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное прино́симъ ва́мъ, преподо́бніи отцы́ на́ши Оптинстіи, ва́шею бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Блаже́нни есте́, Христу́ рабо́тавшіи и вра́жію посрами́вшіи си́лу, и́стинное пра́вило добродѣ́тели показа́стеся всѣ́мъ, Го́сподеви зову́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́тлыя по́двиги ва́ша похваля́юще, преподо́бніи отцы́ на́ши Оптинстіи, ублажа́емъ ва́съ, я́ко сла́вныхъ наста́вниковъ мона́ховъ и чу́дныхъ собесѣ́дниковъ а́нгеловъ, ны́нѣ на небеси́ престо́лу Бо́жію предстоя́щихъ и моля́щихся о на́съ, съ любо́вію пою́щихъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, трезве́нія непреста́ннаго усе́рдніи ревни́тели; ра́дуйтеся, пла́мене серде́чнаго неусы́пніи храни́тели. Ра́дуйтеся, непоколеби́міи столпи́ послуша́нія, вся́ претерпѣ́вшіи; ра́дуйтеся, мно́гими скорбьми́ въ Ца́рствіе Бо́жіе вше́дшіи. Ра́дуйтеся, и́ноческаго житія́ равноа́нгельніи подви́жницы; ра́дуйтеся, до́бріи раби́ Бо́жіи, блазíи и вѣ́рніи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 12

Благода́ти да́ръ испроси́те на́мъ у Го́спода, о блаже́нніи, вѣ́рно хва́лящимъ ва́съ, мо́лимъ. Вонми́те воздыха́ніемъ на́шимъ, сле́зъ на́шихъ не пре́зрите. Умоли́те Го́спода утоли́ти лю́тыя стра́сти на́ша, да́ти на́мъ пла́чь сокруше́нный о грѣсѣ́хъ на́шихъ, да чи́стою душе́ю и неоскверне́нными устна́ми ку́пно съ ва́ми сподо́бимся въ раи́ Госпо́дни воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще ны́нѣ ва́съ, о преподо́бніи, хвале́бными гла́сы, вѣ́мы, я́ко не пѣ́нія усте́нъ взыску́ете, но по́двигомъ ва́шимъ послѣ́дованія, смире́нія серде́чнаго и житія́ исправле́нія. Тѣ́мже въ покая́ніи по́мощи ва́шея прося́ще, любо́вію же подвиза́еми, глаго́лемъ:

Ра́дуйтеся, до́брѣ жи́тельствующихъ огражда́ющіи; ра́дуйтеся, немощны́хъ и си́рыхъ укрѣпля́ющіи. Ра́дуйтеся, па́дающимъ ру́ку по́мощи простира́ющіи; ра́дуйтеся, ка́ющимся сле́зы утѣ́шительныя низпосыла́ющіи. Ра́дуйтеся, всѣ́мъ призыва́ющимъ ва́съ ско́ріи помо́щницы; ра́дуйтеся, спасе́нія на́шего предъ Бо́гомъ те́пліи хода́таи.

Ра́дуйтеся, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, благода́ти ста́рчества свѣти́льницы.

Конда́къ 13

О, пресла́вніи уго́дницы Христо́вы, преподо́бніи отцы́ и ста́рцы, Моисе́е, Анто́ніе, Исаа́кіе, Иларіо́не, Анато́ліе, Іо́сифе и вторы́й Исаа́кіе, Льве́, Мака́ріе, Амвро́сіе, Варсоно́фіе, вторы́й Анато́ліе, Некта́ріе и Ни́коне, я́ко се́дмь столпо́въ и се́дмь свѣти́льниковъ въ Оптинстѣй оби́тели просія́вшіи! Ны́нѣшнее на́ше моле́ніе услы́шите, и испроси́те на́мъ у Го́спода смире́ніе и па́мять сме́ртную, да изба́витъ на́съ Госпо́дь отъ вся́каго зла́ и сподо́битъ христіа́нскія кончи́ны всѣ́хъ вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва святы́мъ преподо́бнымъ ста́рцемъ Оптинскимъ

О, боже́ственный со́нме преподо́бныхъ оте́цъ, богоно́сніи ста́рцы Оптинстіи, а́нгельскимъ житіе́мъ на земли́ просія́вшіи и въ небе́снѣмъ гра́дѣ просла́вленніи! Вѣ́мы, я́ко во дни́ земна́го служе́нія ва́шего никто́же то́щъ и неутѣ́шенъ отъ ва́съ оты́де, но всѣ́мъ вся́ бы́сте: боля́щимъ - цѣли́теліе, сомня́щимся - утвержде́ніе, печа́льнымъ - утѣ́шителіе, я́ко благода́ть исцѣле́нія, прозрѣ́нія, немощны́хъ ду́шъ врачева́нія оби́льна въ ва́съ яви́ся. Но и ны́нѣ всѣ́мъ на́мъ есте́ предста́теліе, и о стра́ждущемъ оте́чествѣ на́шемъ при́сніи предъ престо́ломъ Бо́жіимъ печа́льницы, ва́мъ бо даде́ся е́же за ны́ моли́тися: призри́те у́бо отъ го́рнія сла́вы и ви́дите ста́до ва́ше, е́же пасли́ есте́ на па́жити уче́нія Христо́ва, я́ко смяте́но е́сть и пове́ржено, и отъ волко́въ душетлѣ́нныхъ расхища́емо. Посѣти́те на́съ, немощны́хъ и безпомо́щныхъ, благосе́рдіемъ ва́шимъ, заблу́ждшія взыщи́те, расточе́нныя собери́те, прельще́нныя обрати́те, и совокупи́те святѣ́й, собо́рнѣй и апо́стольстѣй Це́ркве: я́же во и́ночестѣмъ житіи́ огради́те отъ всѣ́хъ навѣ́тъ вра́жіихъ, ю́ность вразуми́те, ста́рость поддержи́те, супру́жества въ ми́рѣ и единомы́сліи соблюди́те. Услы́шите на́съ, ду́шъ боже́ственніи вра́чеве, и наста́вите на́съ на пу́ть покая́нія, да послѣ́дующе словесе́мъ ва́шимъ, возложи́мъ себе́ и ве́сь живо́тъ на́шъ въ ру́цѣ превели́каго милосе́рдія Бо́жія, да руководи́тъ во́ля Его́ на́шими мы́сльми и чу́вствы во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ и словесѣ́хъ на́шихъ. Простри́те на́мъ ру́ку по́мощи, отцы́ всеблаже́нніи, и научи́те на́съ моли́тися, вѣ́ровати, упова́ти, терпѣ́ти, проща́ти и люби́ти. Да та́ко въ за́повѣдехъ Госпо́днихъ при́сно ходя́ще, сподо́бимся хода́тайствомъ ва́шимъ вѣ́чныя ра́дости, Ца́рствія небе́снаго, идѣ́же вку́пѣ съ ва́ми просла́вимъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Въ моли́твахъ непреста́нныхъ пребыва́юще, благíя же и злы́я любо́вію объе́млюще, преподо́бніи ста́рцы Оптинстіи, Бо́гу и бли́жнимъ послужи́сте, бдѣ́ніемъ, слеза́ми и поще́ніемъ дарова́ніе многоразли́чныхъ чуде́съ прія́сте. Сла́ва Да́вшему на́мъ таковы́я хода́таи, сла́ва Просла́вльшему ва́съ, сла́ва Бо́гу ди́вному во святы́хъ Свои́хъ.

Конда́къ, гла́съ 8

Иже отъ мíра су́етнаго уклони́вшеся, и честны́мъ житіе́мъ сокро́вище обрѣ́тше, попече́нія о грѣ́шныхъ, су́щихъ въ мíрѣ, не оста́вистѣ, но я́ко су́ще заблужда́ющимъ наста́вницы, и на́съ отъ суеты́ мірскíя изба́вите, я́ко да зове́мъ: ра́дуйтеся, ста́рцы богому́дріи.

Велича́ніе

Ублажа́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.