Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Знамение Курская-Коренная

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Взбра́нной Воево́дѣ и благо́й Одиги́тріи, путеводя́щей на́съ къ небе́сному гра́ду, пріиди́те припаде́мъ вси́, гра́да здѣ́ пребыва́ющаго не иму́щіи, Тоя́ всеси́льнаго заступле́нія прося́ще, чудеса́ же отъ лѣ́тъ дре́внихъ да́же до ны́нѣ отъ ико́ны Ея́ быва́емыя помина́юще, велегла́сно возопіи́мъ:

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Икосъ 1

Ангели удиви́шася зря́ще Тя́, Влады́чице, ико́ною Твое́ю, я́ко столпо́мъ о́гненнымъ на́мъ предходя́щую въ вели́комъ исхо́дѣ на́шемъ изъ земли́, беззако́нники порабоще́нныя. Не Моисе́я бо, но Са́мую Тя́ и́мамы Путеводи́тельницу въ ско́рбномъ стра́нствованіи на́шемъ, тѣ́мъ же Ти́ благода́рнѣ зове́мъ:

Ра́дуйся, благослове́нная Одиги́тріе; ра́дуйся, и́стиннаго Пути́ Ма́ти. Ра́дуйся, сквозѣ́ пусты́ню мíра сего́ на́съ провожда́ющая; ра́дуйся, Амали́ка мы́сленнаго пресла́вно побѣжда́ющая. Ра́дуйся, исто́чники благода́ти отъ ико́ны Твоея́ источа́ющая; ра́дуйся, зако́нъ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, на скрижа́лѣхъ серде́цъ на́шихъ напису́ющая. Ра́дуйся, зно́емъ страсте́й пали́мыхъ благода́тное Окропле́ніе; ра́дуйся, изнемога́ющихъ всемо́щное Укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, серде́цъ смяте́нныхъ тиша́йшая Усла́до; ра́дуйся, стра́нныхъ и си́рыхъ боже́ственная Отра́до. Ра́дуйся, зе́млю обѣтова́нную на́мъ пріуготовля́ющая; ра́дуйся, небе́снаго Іерусали́ма врата́ на́мъ отверза́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 2

Ви́дѣхомъ, ви́дѣхомъ вы́ну чудеса́ и зна́менія Твоя́ Влады́чице; исповѣ́дуемъ ми́лость, не таи́мъ благодѣя́ній Твои́хъ, оба́че велегла́сно вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ Бо́жій кто́ пости́же и та́йну суде́бъ Его́ кто́ повѣ́сть? Возво́дитъ бо и низво́дитъ, смиря́етъ и возно́ситъ, поража́етъ и исцѣля́етъ, и кто́ бы́сть совѣ́тникъ Ему́? Тѣ́мже и на́съ, грѣ́хъ на́шихъ ра́ди, смири́ и ца́рство на́ше низложи́, сы́ны на́ша по всему́ лицу́ земли́ разсѣ́явъ. Къ кому́ у́бо прибѣ́гнемъ въ ско́рби на́шей, къ кому́ ру́цѣ простре́мъ, а́ще не къ Тебѣ́, Всеблага́я? Оба́че се́рдцемъ сокруше́нным вопіе́мъ Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, Сы́на Твоего́ за на́съ умоля́ющая; ра́дуйся, пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій утоля́ющая. Ра́дуйся, беззако́ній на́шихъ Очище́ніе; ра́дуйся, грѣ́шнымъ Хода́таице проще́нія. Ра́дуйся, свѣти́льникъ упова́нія неме́ркнущій на́мъ возже́гшая; ра́дуйся, во исхо́дѣ и стра́нствованіи на́шемъ ико́ною Твое́ю на́мъ предте́кшая. Ра́дуйся, вся́ разсѣ́янныя во еди́но Собира́ющая; ра́дуйся, Омофо́ромъ Твои́мъ свѣтообра́знымъ вся́ покрыва́ющая. Ра́дуйся, раздо́ры и нестрое́нія умиря́ющая; ра́дуйся, совѣ́ты нечести́выхъ разоря́ющая. Ра́дуйся, пла́вающихъ въ жите́йскомъ мо́рѣ окормля́ющая; ра́дуйся, попече́ніемъ Твои́мъ ни еди́наго же оставля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 3

Си́лы Тобо́ю дѣ́ются и благода́ть отъ честны́я ико́ны Твоея́ неоску́дно излива́ется, Преблагослове́нная Дѣ́во, вся́ подвиза́я о Тебѣ́ вопи́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи милосе́рдіе неизрече́нное, та́мо благода́ть Твою́ возсіява́еши, Всеблага́я, идѣ́же тма́ огустѣва́етъ и ско́рби пріумножа́ются, тѣ́мже не оста́вила еси́ на́съ си́рыхъ, оба́че во ико́нѣ Твое́й къ на́мъ убо́гимъ пришла́ еси́, сла́вящимъ Твое́ снисхожде́ніе и вопію́щимъ си́це:

Ра́дуйся, чуде́съ мо́ре; ра́дуйся, ми́лости пучи́но. Ра́дуйся, благода́ти приснотеку́щій Исто́чниче; ра́дуйся, исцѣле́ній Кла́дезю неисчерпа́емый. Ра́дуйся, естества́ уста́вы побѣ́дшая; ра́дуйся, зако́ны есте́ственныя премѣни́вшая. Ра́дуйся, ско́рби на́ша на ра́дость прелага́ющая; ра́дуйся, пла́чъ и стена́ніе въ весе́ліе духо́вное претворя́ющая. Ра́дуйся, озлобле́нія и бѣды́ на по́льзу на́мъ обраща́ющая; ра́дуйся, враги́ на́ша пресла́вно смиря́ющая. Ра́дуйся, ча́янія враго́въ посрамля́ющая; ра́дуйся, пою́щія Тя́ возвеселя́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 4

Бу́ри искуше́ній на на́съ находя́щей, скорбя́мъ же и болѣ́знямъ на́съ посѣща́ющимъ, егда́ терпѣ́нію въ на́съ оскудѣва́ти и ду́ху на́шему смуща́тися, притеце́мъ ко о́бразу Пречи́стыя Дѣ́вы и сле́зы точа́ще То́й, отъ се́рдца возопіи́мъ: богоно́снѣи ру́цѣ Твои́ на́мъ простира́ющи, изъ глубины́ зо́лъ возведи́ ны́, я́ко да благода́рными усты́ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаху дре́вле лю́діе россíйстіи слу́хъ явле́нія свята́го Твоего́ о́браза въ дубра́вѣ Ку́рстѣй и те́кше къ нему́ со тща́ніемъ, уми́льно взыва́ху: отку́ду на́мъ сіе́, да пріи́де къ на́мъ Ма́ти Го́спода на́шего? Узрѣ́въ же ико́ну Твою́, Влады́чице, при ко́рене древе́снѣмъ лежа́щую, и пріе́мше ю́, я́ко сокро́вище вели́кое, возопи́ша Тебѣ́, Первообра́знѣй:

Ра́дуйся, Раю́ свѣтлѣ́йшій, дре́во Жи́зни израсти́вшій; ра́дуйся, Вертогра́де боже́ственный, дре́во Це́ркви прозя́бшій. Ра́дуйся, Цвѣ́те благово́нный, мíръ ве́сь облагоуха́яй; ра́дуйся, Кри́не непоро́чный, вселе́нную украша́яй. Ра́дуйся, Лозо́ благопло́дная, вино́мъ умиле́нія всѣ́хъ напои́вшая; ра́дуйся, Розго́ освяще́нная, плоды́ сла́достными ро́дъ человѣ́ческій напита́вшая. Ра́дуйся, Ко́реню домострои́тельства Бо́жія; ра́дуйся, спасе́нія на́шего Ве́рхъ и Глави́зно. Ра́дуйся, злы́я на́ша стра́сти изъ ко́рене посѣка́ющая; ра́дуйся, добродѣ́телей са́дъ насажда́ющая. Ра́дуйся, до́брые обы́чаи въ на́съ вкореня́ющая; ра́дуйся, прича́стники ра́йскія жи́зни бы́ти на́съ сподобля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бяшися, ико́на Твоя́ честна́я, Госпоже́, зе́млю Ру́сскую и гра́ды ея́ обтека́ше, ца́ріе се́й благоговѣ́йно покланя́хуся, цари́цы любо́вію ту́ благоукраша́ху, архіере́и стра́хомъ срѣта́ху, вѣ́рныхъ же мно́жества духо́вно торжеству́юще вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дяще безбо́жниковъ безу́мный совѣ́тъ ико́ну Твою́, Пречи́стая, разори́ти, отъ Тебе́, Дѣ́во, посра́мленный и обрѣ́тше о́бразъ Тво́й святы́й отъ вся́каго дѣ́йства сокруши́тельна невреди́мь, мона́си и мірстíи стра́хомъ и любо́вію возопи́ша Ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, Крѣ́посте несокруши́мая; ра́дуйся, Стѣно́ неруши́мая. Ра́дуйся, лю́тыхъ безбо́жниковъ совѣ́тъ посрами́вшая; ра́дуйся, ча́янія враго́въ осуети́вшая. Ра́дуйся, хули́телей уста́ загради́вшая; ра́дуйся, ико́ну Твою́ святу́ю невреди́мо сохра́ншая. Ра́дуйся, отъ руки́ злодѣ́йской сію́ соблю́дшая; ра́дуйся, о́чи Твои́ отъ скве́рныхъ дѣ́лъ человѣ́ческихъ обраща́ющая. Ра́дуйся, лица́ Твоего́ пречи́стаго отъ на́съ, убо́гихъ, не отвраща́ющая; ра́дуйся, изъ руки́ діа́воли грѣ́шныя исхища́ющая. Ра́дуйся, проще́ніе ка́ющимся возсіява́ющая; ра́дуйся, две́ри милосе́рдія Бо́жія хода́тайствомъ Твои́мъ отверза́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ мíръ ве́сь ми́лости отъ ико́ны Твоея́ излива́емыя, Всецари́це! Отнѣ́лиже бо изшла́ еси́ то́ю изъ земли́ Ру́сскія, нѣ́сть гра́дъ, ниже́ ве́сь, въ ни́хъ же не бѣ́ явля́ема си́ла Твоя́. Тѣ́мъ же отъ всѣ́хъ язы́къ спасе́нніи Тобо́ю вопію́тъ благода́рнѣ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́й на́мъ па́ки свѣ́тъ упова́нія, Богоро́дице Пречи́стая, зарю́ спасе́нія мíру возвѣсти́вшая во Твое́мъ рождествѣ́. Не преда́ждь на́съ до конца́ въ ру́цѣ враго́въ на́шихъ и совѣ́ты нечести́выхъ и лю́тыхъ отсту́пниковъ ско́ро разори́. Да бу́детъ и страна́ на́ша Россíйская, я́коже дре́вле до́мъ Тво́й, да процвѣте́тъ въ не́й благоче́стіе, святы́я оби́тели и хра́мы да благоукрася́тся, лю́діе же отъ лю́тыхъ безбо́жниковъ изба́вльшеся, да торжеству́ютъ съ весе́ліемъ, сла́вяще Твое́ заступле́ніе и зову́ще Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, любо́вію Твое́ю всему́ мíру возсія́вшая; ра́дуйся, изъ у́стъ боже́ственныхъ Сы́на Твоего́ всыновле́ніе ро́да человѣ́ческаго прія́вшая. Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія и Ма́ти христіа́номъ; ра́дуйся, неду́говъ отъя́тіе и цѣли́тельнице ра́номъ. Ра́дуйся, въ темни́цахъ су́щихъ незаходи́мый свѣ́те; ра́дуйся, у́зниковъ Отра́до и Простра́нство клѣ́тей. Ра́дуйся, за пра́вду гони́мыхъ Дерзнове́ніе; Ра́дуйся, за вѣ́ру стра́ждущихъ Терпѣ́ніе. Ра́дуйся, му́чениковъ Вѣнча́ніе; ра́дуйся, мучи́телей гро́зное Воздая́ніе. Ра́дуйся, свя́знемъ у́зы разрѣша́ющая; ра́дуйся, тѣ́ломъ и душе́ю плѣне́нныхъ свобожда́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 7

Хотя́щу пра́ведному Судіи́ и Бо́гу, человѣ́ки Того́ забыва́ющія вразуми́ти, попусти́ бра́немъ ве́ліимъ на земли́ воздви́гнутися. Язы́цы бо смято́шася и ца́рства поколеба́шася. Сме́рть и у́жасъ по лицу́ земли́ проидо́ша, пла́чъ и стена́ніе возду́хъ огласи́. Тогда́ у́бо вси́, и́же на Тя́ упова́ніе возложи́ша, Богоро́дице, ко о́бразу Твоему́ усе́рдно притека́ху и отъ Тебе́ еди́ныя, спасе́нія ча́юще, Бо́гу, да́вшему Тя́ лю́демъ Засту́пницу, вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выя зна́менія и чудеса́ ве́лія яви́ла еси́ отъ ико́ны Твоея́ честны́я, Богома́ти, егда́ услы́шахомъ гла́съ бра́ни. Градо́мъ бо горя́щимъ и земли́ трясу́щейся, черто́гомъ разруша́емымъ и пруго́мъ возду́хъ исполня́ющимъ, соблюла́ еси́ це́рковь, въ не́й же о́бразъ Тво́й, Всецари́це, пребыва́ше, невреди́му. Вси́ же въ не́й моля́щіися, чу́до ви́дяще, еди́ными усты́ возопи́ша Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, Держа́вная Воево́до; ра́дуйся, на Ню́же упова́ютъ вси́ наро́ди. Ра́дуйся, Це́ркве Сто́лпъ и Утвержде́ніе; ра́дуйся, вся́кія святы́ни Защи́то и Огражде́ніе. Ра́дуйся, Побѣ́до, мíръ побѣжда́ющая; ра́дуйся, и неиму́щія упова́нія спаса́ющая. Ра́дуйся, блага́я Послу́шательнице моле́ній приле́жныхъ; ра́дуйся, безпомо́щныхъ По́моще и Наде́ждо ненаде́жныхъ. Ра́дуйся, сатану́ подъ но́зѣ на́ша сокруша́ющая; ра́дуйся, огню́ и стихíямъ повелѣва́ющая. Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю на́съ остѣня́ющая; ра́дуйся, Покро́вомъ Твои́мъ на́съ осѣня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 8

Стра́нное и стра́шное зна́меніе яви́ла еси́, Всесвята́я, егда́ домо́мъ разруша́емымъ, хра́мину ма́лую, ю́же освяти́ла еси́ пре́жде ико́ны Твоея́ пребыва́ніемъ, сохрани́ла еси́ невреди́му, ста́рицу же и сы́на ея́, въ то́й кры́ющихся, цѣ́лыхъ предста́вила еси́. Тѣ́мъ же вси́, зря́щіи и слы́шащіи сія́, ужаса́хуся у́жасомъ, стра́хомъ вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь мíръ любо́вію Твое́ю богоподо́бною объе́млеши, Приснодѣ́во, бли́жняя и да́льняя посѣща́ющи и всю́ поднебе́сную во ико́нѣ Твое́й приснопокланя́емѣй обтека́ющи. Тѣ́мъ же отъ Восто́къ да́же до За́падъ ше́ствіе Твое́ бы́сть, да вси́ невозбра́нно къ То́й припа́даютъ, Тебѣ́ же Первообра́знѣй припѣва́ютъ сицева́я:

Ра́дуйся, всѣ́хъ ра́достей Ра́досте; ра́дуйся, Ча́ше неупива́емая сла́дости. Ра́дуйся, ны́нѣшняго вѣ́ка ско́рбнаго Утѣше́ніе; ра́дуйся, бу́дущія жи́зни Наслажде́ніе. Ра́дуйся, веселя́щихся на небеси́, на́съ ра́ди, оставля́ющая; ра́дуйся, къ земли́ многоско́рбнѣй и многобѣ́дствующей приника́ющая. Ра́дуйся, со ико́ною Твое́ю благода́тными стопы́ неви́димо въ до́мы на́ша входя́щая; ра́дуйся, благослове́ніе и ра́дованіе тѣ́мъ принося́щая. Ра́дуйся, ке́лліи мона́шескія о́бразомъ Твои́мъ честны́мъ освяща́ющая; ра́дуйся, клѣ́ти убо́гія па́че пала́тъ ца́рскихъ тѣ́мъ украша́ющая. Ра́дуйся, хра́мы Бо́жіи ли́комъ Твои́мъ пресвяты́мъ облиста́ющая; ра́дуйся, въ жили́щахъ чту́щихъ Тя́ незри́мо пребыва́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 9

Вся́къ во́зрастъ и вся́къ чи́нъ притека́етъ къ Тебѣ́, Богоневѣ́сто Влады́чице, всѣ́мъ бо просте́рты су́ть богоно́снѣи Твои́ ру́цѣ, всѣ́мъ вся́ подае́ши незави́стно, вся́ свѣ́тлиши и утѣша́еши, Всецари́це. Тѣ́мже о Тебѣ́ веселя́щеся вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя увядо́ша и ри́тори благоглаго́ливіи изнемого́ша, по до́лгу Тя́ просла́вити хотя́щіи, Марíе Богоро́дице, недоумѣ́етъ бо вся́къ у́мъ благохвали́ти Тя́ по достоя́нію, оба́че а́ще мы́ умо́лкнемъ, ка́меніе возопію́тъ. Тѣ́мже, а́ще и недосто́йніи су́ще, бре́нными усты́ дерза́емъ взыва́ти Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, проро́ковъ огнедохнове́нный Глаго́лъ; ра́дуйся, апо́столовъ Про́повѣдь неумолка́емая. Ра́дуйся, преподо́бныхъ серде́чное Пѣ́ніе; ра́дуйся, исповѣ́дниковъ Крѣ́посте и Дерзнове́ніе. Ра́дуйся, молча́льниковъ тайнолѣ́пная Бесѣ́до; ра́дуйся, ри́торовъ и богопроповѣ́дниковъ Златы́я Уста́. Ра́дуйся, на стра́сти подвиза́ющихся превознесе́нная Награ́до; ра́дуйся, всѣ́хъ пра́ведниковъ боже́ственная Отра́до. Ра́дуйся, ма́терей сла́во и дѣ́вства Похвало́; ра́дуйся, ста́рцевъ поко́й и ю́ныхъ Води́тельнице. Ра́дуйся, Ада́ма сме́ртнаго Дщи́, Бо́гу же Роди́тельнице; ра́дуйся, сла́вою неизрече́нною бли́зь Бо́га сія́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 10

Спасти́ся мíру те́плѣ помоли́ся, Богоро́дице, по́мощи бо Твоея́ тре́буетъ, сѣтя́мъ лука́ваго по всему́ лицу́ земли́ распросте́ртымъ, язы́комъ же шата́ющимся и бу́рямъ напа́стей на Це́рковь Бо́жію воздвиза́емымъ, тѣ́мъ же, я́коже въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй иногда́, рцы́ сло́во къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, да во́ду искуше́ній же и скорбе́й въ вино́ умиле́нія и весе́лія боже́ственнаго претвори́тъ, да пое́мъ Ему́ вы́ну: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ необори́ма на́мъ бу́ди, Всенепоро́чная, сопроти́въ ополче́ній ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ, держа́вно по на́съ побора́ющи, любо́вію вопію́щихъ Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, богоно́снѣи ру́цѣ Твои́ о на́съ къ Бо́гу при́сно воздвиза́ющая; ра́дуйся, духо́въ зло́бы подъ но́зѣ на́ша покоря́ющая. Ра́дуйся, кня́зя тмы́ хитросплете́нныя совѣ́ты посрамля́ющая; ра́дуйся, ту́чи помысло́въ Ду́хомъ Бо́жіимъ развѣва́ющая. Ра́дуйся, уны́ніе отъ на́съ отгоня́ющая; ра́дуйся, треволне́нія жите́йскія смиря́ющая. Ра́дуйся, бу́ремъ напа́стей повелѣва́ющая; ра́дуйся, обурева́емымъ благода́тно окормля́ющая. Ра́дуйся, изъ глубины́ зо́лъ извлача́ющая; ра́дуйся, погиба́ющимъ дла́ни ми́лостивно простира́ющая. Ра́дуйся, но́зи на́ша на пути́ спасе́нія наставля́ющая; ра́дуйся, ру́цѣ на́ша во бранѣ́хъ укрѣпля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 11

Пѣ́нія на́ша, я́коже Сы́нъ Тво́й вдови́чу ле́пту, пріими́, Всесвята́я, и пода́ждь на́мъ всегда́ Тебѣ́ сія́ приноси́ти, живо́тъ на́шъ въ ми́рѣ управля́ющи и грѣхо́мъ проще́ніе да́рующи, я́ко да въ небе́сныя оби́тели вше́дше, воскли́кнемъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтообра́зный омофо́ръ Тво́й, Всеблага́я, надъ земле́ю на́шею неви́димо простри́, нече́стія безлу́нную но́чь прогоня́ющи, зарю́ же пакибытія́ возсіява́ющи, да въ ра́дости немо́лчно зове́мъ:

Ра́дуйся, вои́стину въ Со́лнце облече́нная; ра́дуйся, вѣнце́мъ отъ звѣ́здъ увязе́нная. Ра́дуйся, ря́сны златы́ми преиспещре́нная; ра́дуйся, Красото́ неизрече́нная. Ра́дуйся, Свѣ́тлосте, денни́цы свѣтлѣ́йшая; ра́дуйся, Теплото́, со́лнца любе́знѣйшая. Ра́дуйся, Зарни́це бу́дущаго вѣ́ка; ра́дуйся, Свѣ́те невече́рній а́нгеловъ и человѣ́ковъ. Ра́дуйся, те́мныя де́монскія полки́ дале́че отгоня́ющая; ра́дуйся, невѣ́рія тму́ просвѣща́ющая. Ра́дуйся, во ору́жія свѣ́та на́съ облека́ющая; ра́дуйся, Святы́не, цвѣ́ты всѣ́хъ добродѣ́телей благоуха́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 12

Благода́ть возблагода́ть отъ ико́ны Твоея́ прія́хомъ, Богоро́дице Пречи́стая. Никто́же бо притека́яй къ то́й съ вѣ́рою то́щь отхо́дитъ, но кíйждо по потре́бѣ свое́й да́ръ Боже́ственный пріе́млетъ и ра́достію вѣнча́ется, вопія́ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ Тя́, велича́емъ Тя́, покланя́емтися, Госпоже́ Пречи́стая, сы́тости похва́лъ Твои́хъ отню́дь не зна́юще, и припа́дающи предъ честны́мъ Твои́мъ о́бразомъ, уми́льно взыва́емъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ сладча́йшая Весно́; ра́дуйся, серде́цъ на́шихъ свѣтлѣ́йшее Утро. Ра́дуйся, Высото́ недомышля́емая; ра́дуйся, Сла́во неувяда́емая. Ра́дуйся, Блаже́нство несконча́емое; ра́дуйся, Бла́госте неизсяка́емая. Ра́дуйся, Весе́ліе неизрече́нное; ра́дуйся, вои́стину еди́на Преблагослове́нная. Ра́дуйся, превы́ше всея́ тва́ри превознесе́нная; ра́дуйся, въ житіи́ се́мъ на́съ заступа́ющая. Ра́дуйся, въ ча́съ сме́ртный вѣ́рныя срѣта́ющая; ра́дуйся, я́ко и на стра́шномъ суди́щи спаса́еши на Тя́ упова́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, зна́менія ми́лости Твоея́ мíру при́сно явля́ющая.

Конда́къ 13

О, Всепѣта́я Ма́ти, и Ма́ти всѣ́мъ христіа́номъ! Сы́на Твоего́ и Бо́га любо́вію подража́ющи, вопіе́ши къ на́мъ ми́лостивно: "не бо́йся, ма́лое ста́до, Азъ е́смь съ ва́ми и никто́же на вы́!" Тѣ́мже Ти́ любо́вію припа́дающе и со слеза́ми благодаря́ще, велегла́сно зове́мъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ

Цари́ца на́ша преблага́я, Наде́ждо на́ша, Богоро́дице, Прія́телище си́рыхъ и стра́нныхъ Предста́тельнице, скорбя́щихъ Ра́досте, оби́димыхъ Покрови́тельнице! Зри́ши на́шу бѣду́, зри́ши на́шу ско́рбь; помози́ на́мъ, я́ко не́мощнымъ, окорми́ на́съ я́ко стра́нныхъ; оби́ду на́шу вѣ́си, разрѣши́ ту́, я́ко во́лиши; изба́ви оте́чество на́ше, стра́ждущую зе́млю Россíйскую, отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, спаси́ и сохрани́ рабо́въ Твои́хъ [и́мярекъ] и всѣ́хъ на́съ здѣ́ предстоя́щихъ и моля́щихся, и покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ. Яко не и́мамы ины́я По́мощи ра́звѣ Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благíя Утѣ́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши на́съ и покры́еши во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ

О, Пресвята́я Влады́чице и Ми́лостивая Засту́пнице ро́да христіа́нскаго! Дре́вле во дни́ лю́тыхъ скорбе́й, Ты́, Преблагослове́нная, посѣти́ла еси́ страну́ на́шу явле́ніемъ чудотво́рныя ико́ны сея́ и по́мощію Твое́ю благода́тною укрѣпи́ла еси́ вѣ́рныя пра́отцы на́ши. И мно́гажды посе́мъ гра́дъ Тво́й и всю́ страну́ на́шу спаса́ла еси́ отъ бѣ́дъ и напа́стей, зна́меньми и чудесы́ Твои́ми вѣ́ру укрѣпля́я и ди́внымъ свѣ́томъ Госпо́дней сла́вы озаря́я христолюби́вую отчи́зну на́шу во дни́ сла́внаго благоде́нствія ея́. Егда́ же оте́чество на́ше лука́вствомъ злы́хъ и тя́жкими грѣха́ми на́шими впаде́ въ бе́здну страда́ній, Ты́ не оста́вила еси́, Всеми́лостивая, стра́ждущія ча́да, но я́ко Свое́ благослове́ніе препода́ла сію́ ико́ну во изгна́ніе исходя́щимъ. И ны́нѣ зна́менуеши се́ю тезоиме́нною святы́нею гряду́щее торжество́ и́стинныя вѣ́ры Христо́вы и съ ни́мъ избавле́ніе стра́ждущія отчи́зны на́шея путе́мъ на́шего покая́нія, исправле́нія и соблюде́нія за́повѣдей Сы́на Твоего́. Та́кожде и во дни́ лю́тыя бра́ни спаса́ла еси́ смяте́нныя, оба́че съ вѣ́рою подъ кро́въ Тво́й прибѣга́вшія, сохраня́юще до́мы, благослове́нныя посѣще́ніемъ Твои́мъ и пути́ Твоего́ благода́тнаго ше́ствія зна́менуя. Си́ми Тобо́ю въ вѣ́рѣ утвержда́еми, припа́даемъ къ се́й благода́тнѣй ико́нѣ Твое́й и усе́рдно мо́лимъ Тя́: не оста́ви на́съ и ны́нѣ въ бѣда́хъ и смяте́ніи су́щихъ, не лиши́ на́съ Твоего́ заступле́нія и благода́тнымъ осѣне́ніемъ святы́я ико́ны сея́, воздви́гни на́съ изъ глубины́ грѣхо́вныя, вѣ́ру нелицемѣ́рну въ на́съ укрѣпи́ и научи́ всѣ́хъ во стра́нствіи су́щихъ за́повѣди Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего съ любо́вію и ре́вностію соблюда́ти и досто́йны бы́ти и́мени вѣ́рныхъ ча́дъ Его́. Святу́ю Це́рковь на́шу отъ вся́кихъ нестрое́ній огради́, раздира́ющія ри́зу Христо́ву вразуми́, отъ пагубоно́сна властолю́бія спаси́, отъ тя́жкаго грѣха́ раско́ла изба́ви, оба́че всѣ́мъ вѣ́рнымъ да́руй свято́е, смире́ніемъ высо́кое Правосла́віе въ неврежде́ннѣй чистотѣ́ сохрани́ти. Ми́ромъ утверди́, безро́потнымъ терпѣ́ніемъ испо́лни и любо́вію украси́ житіе́ вѣ́рныхъ ча́дъ Твои́хъ; въ го́рькихъ рабо́тахъ су́щія укрѣпи́, стра́ждущія и отча́яніемъ угнета́емыя утѣ́ши и вся́ изгна́нники возвесели́ ра́достнымъ па́ки обрѣ́теніемъ отчи́зны, сро́дниковъ и бли́жнихъ свои́хъ. Умоли́, Благода́тная, Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего, да прости́тъ на́мъ грѣхи́ на́ши, и́миже мы́ благоволе́нія Его́ лиши́хомся, и помози́ на́мъ заблу́ждшимъ возврати́тися въ до́мъ Всеблага́го Отца́ Бо́га на́шего, узрѣ́ти оте́чества на́шего избавле́ніе и Тебѣ́, Засту́пницѣ и Путеводи́тельницѣ на́шей возда́ти благодаре́ніе у сея́ чудотво́рныя ико́ны Твоея́ на мѣ́стѣ святѣ́мъ явле́нія ея́, идѣ́же вси́ вѣ́рніи лику́юще просла́вятъ зна́менія и чудеса́ Твоя́ пресла́вная во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва тре́тія ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ свята́го пра́веднаго Іоа́нна, Кроншта́дскаго чудотво́рца

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Ми́лостивая христіа́номъ Помо́щнице и Засту́пнице упова́ющимъ на Тя́! Услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, яви́ на́мъ Твое́ заступле́ніе и по́мощь во спасе́ніе. Испроси́ у Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́ всѣ́мъ на́мъ: ду́хъ вѣ́ры и стра́ха Бо́жія, ду́хъ смире́нія и кро́тости; ду́хъ любви́ и милосе́рдія, ду́хъ цѣлому́дрія и чистоты́, со всѣ́ми про́чими дарова́ніи духо́вными, всѣ́мъ и коему́ждо благопотре́бными. Сообра́зны на́съ сотвори́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, и Тебѣ́, Пресвятѣ́й Ма́тери Христа́ Го́спода на́шего. О, Влады́чице Богоро́дице! Ты́ еси́ Пресвята́я Моли́твенница и Предста́тельница на́ша предъ Бо́гомъ: научи́ и на́съ отъ се́рдца пла́менно, свя́то, усе́рдно, моли́тися. Ты́ неизрече́нною свя́тостію и чистото́ю благоукраше́нна: содѣ́лай и на́съ прича́стники Твоея́ свя́тости. Да́руй на́мъ си́лы побѣжда́ти на́ша грѣхо́вныя по́хоти и стра́сти, наста́ви на́съ всегда́ соблюда́ти за́повѣди Сы́на и Бо́га Твоего́, всели́ въ сердца́ на́ша любо́вь и ре́вность къ жи́зни святѣ́й и богоуго́днѣй. Ты́ еси́ всеми́лостивая Покрови́тельница притека́ющихъ къ Тебѣ́ съ вѣ́рою: научи́ и на́съ ко всѣ́мъ ми́лостивымъ бы́ти, сострада́тельнымъ, ще́дрымъ, испо́лненнымъ вѣ́ры и дѣ́лъ благи́хъ. Да бу́демъ мы́ по́мощію Твое́ю подража́тели Го́споду на́шему Іису́су Христу́ и Тебѣ́, Пречи́стѣй и Пресвятѣ́й Богома́тери; да бу́демъ мы́, "я́ко ка́меніе жи́во, созида́ющеся во хра́мъ духо́венъ, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы духо́вны, благопрія́тны Бо́гови" (1Пет. 2:5). О, Влады́чице, Влады́чице! Да не вотще́ и всу́е мы́ имену́емъ Тя́ си́мъ и́менемъ! Пріими́ на́съ, грѣ́шныхъ и немощны́хъ, подъ Твое́ благо́е попече́ніе, и не лиши́ на́съ Твоего́ ми́лостиваго влады́чества. Огражда́й на́съ, я́ко держа́вная Помо́щница, отъ вся́кихъ искуше́ній, находя́щихъ на ны́ отъ пло́ти, грѣ́шнаго мíра и духо́въ злы́хъ. Избавля́й на́съ, я́ко всеблага́я Ма́ти, отъ вся́кихъ бѣ́дъ, напа́стей и скорбе́й жите́йскихъ; сохраня́й отъ паде́ній грѣхо́вныхъ, и соблюда́й во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́. Ми́ръ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и Тво́й ми́ръ да "водворя́ется въ сердца́хъ на́шихъ" (Кол. 3:15). Заблу́дшія же отъ Правосла́вныя вѣ́ры еретики́ и отсту́пники обрати́ на пу́ть и́стины и спасе́нія; неду́гующія невѣ́ріемъ и маловѣ́ріемъ утверди́ въ вѣ́рѣ, и да́руй и́мъ се́рдцемъ уразумѣ́ти и́стину и спаси́тельность святы́я Правосла́вныя Це́ркве. Скорбя́щія и уныва́ющія вразуми́ и подкрѣпи́, ка́ющимся во грѣсѣ́хъ проще́ніе испроси́; вдови́цы, си́рыя, убо́гія и вся́ бѣ́дствующія пріими́ подъ Тво́й покро́въ и защи́ту, и всѣ́мъ на́мъ ниспосли́ Твоя́ бога́тыя ми́лости и щедро́ты. Въ ча́съ же сме́рти предста́ни на́мъ, Влады́чице, и подкрѣпи́ и сохрани́: я́ко да Твои́мъ Покро́вомъ сохраня́еми и защища́еми, улучи́мъ христіа́нскую кончи́ну живота́ на́шего - ми́рную, ра́достную, святы́хъ и животворя́щихъ Та́инъ прича́стную - и до́брый отвѣ́тъ на стра́шнѣмъ судѣ́ Сы́на Твоего́ и Бо́га. Мо́жеши бо Влады́чице, яви́ти на́мъ сія́ ми́лости, и́бо и́маши ве́ліе дерзнове́ніе у престо́ла Бо́жія и всемо́щной моли́твы да́ръ, я́ко Ма́ти Христа́ Го́спода, Бо́га Всемогу́щаго, Сего́ ра́ди мы́, грѣ́шніи, все́ упова́ніе на́ше на Тя́ возлага́емъ и моли́мъ: Ма́ти Бо́жія, сохрани́ на́съ честны́мъ покро́вомъ Твои́мъ; заступи́ и спаси́, Влады́чице, ма́терними Твои́ми моли́твами. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко необори́мую Стѣ́ну и Исто́чникъ чуде́съ, стяжа́вше Тя́ раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая, сопроти́вныхъ ополче́нія низлага́емъ, тѣ́мже мо́лимъ Тя́: ми́ръ оте́честву на́шему да́руй и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Конда́къ, гла́съ 4

Пріиди́те, вѣ́рніи, свѣ́тло да пра́зднуемъ всечестна́го о́браза Богома́тере чу́дное явле́ніе и, отъ того́ благода́ть почерпа́юще, Первообра́знѣй уми́льно возопіи́мъ: ра́дуйся, Марíе Богоро́дице, Ма́ти Бо́жія, Благослове́нная.

Велича́ніе

Досто́йно е́сть велича́ти Тя́, Богоро́дице, Честнѣ́йшую Херуви́мъ и Сла́внѣйшую безъ сравне́нія Серафи́мъ.