Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Всех скорбящих Радосте

Конда́къ 1

Взбра́ннѣй Воево́дѣ побѣди́тельная, я́ко изба́вльшеся отъ вѣ́чныя сме́рти благода́тію отъ Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего, и Твои́мъ Ма́тернимъ предъ Ни́мъ хода́тайствомъ, благода́рственная воспису́емъ Ти́, раби́ Твои́: я́ко иму́щая держа́ву непобѣди́мую, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и ско́рбныхъ обстоя́ній свободи́, зову́щихъ:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Икосъ 1

Ангелъ предста́тель по́сланъ бы́сть съ небесе́ рещи́ Богоро́дице, - "ра́дуйся!", - возвѣща́я Боже́ственнымъ воплоще́ніемъ Христо́вымъ хотя́щую роди́тися отъ Нея́ ра́дость всему́ мíру, въ ско́рби погиба́ющу. Тѣ́мже и мы́, грѣхми́ обремене́нніи, наде́жду спасе́нія въ Тебѣ́ улучи́вше, уми́льно взыва́емъ Ти́:

Ра́дуйся, Бо́жіе ко грѣ́шнымъ благоволе́ніе; ра́дуйся, ка́ющихся предъ Го́сподемъ Бо́гомъ крѣ́пкое заступле́ніе. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ніе; ра́дуйся, сле́зъ Евиныхъ избавле́ніе. Ра́дуйся, грѣхо́вную отъе́млющая скве́рну; ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая со́вѣсть. Ра́дуйся, ро́ждшая Изба́вителя, беззако́нія на́ша ту́не очища́ющаго; ра́дуйся, всечу́дное всѣ́хъ къ Бо́гу примире́ніе. Ра́дуйся, мо́сте, вои́стинну преводя́й на́съ отъ сме́рти къ животу́; ра́дуйся, ми́ръ отъ пото́па грѣхо́внаго спа́сшая. Ра́дуйся, лѣ́ствице небе́сная, е́юже Госпо́дь къ на́мъ сни́де; ра́дуйся, вина́ всѣ́хъ обоже́нія.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 2

Ви́дяще то́ки чуде́съ, излива́емыя отъ святы́я Твоея́ ико́ны, блага́я Богороди́тельнице, я́ко Ты́ еси́ моля́щихся блага́я помо́щница, оби́димыхъ засту́пница, ненадѣ́ющихся наде́жда, печа́льныхъ утѣше́ніе, а́лчущихъ корми́тельница, наги́хъ одѣя́ніе, дѣ́вственныхъ цѣлому́дріе, стра́нныхъ наста́вница, тружда́ющихся по́мощь, слѣпы́хъ прозрѣ́ніе, глухи́хъ благослы́шаніе, больны́хъ исцѣле́ніе, благода́рственнѣ вопіе́мъ о Тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ недоразумѣ́нный находя́щихъ на ны́ лю́тыхъ скорбе́й разумѣ́ти ища́, къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, о Ма́ти и Дѣ́во, утѣше́нія тре́буя. Ты́ же, яко Блага́я, научи́ ны разумѣ́ти въ ни́хъ Блага́го Сы́на Твоего́ милосе́рдое промышле́ніе во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ и очище́ніе мно́гихъ согрѣше́ній, да взыва́емъ Ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, обурева́емыхъ ти́хое приста́нище; ра́дуйся, сумня́щихся извѣ́стное утвержде́ніе. Ра́дуйся, еди́на Ма́ти милосе́рдія; ра́дуйся, ско́рая помо́щнице су́щимъ въ бѣда́хъ и напа́стехъ. Ра́дуйся, скорбьми́ грѣхи́ на́ша очища́ющая; ра́дуйся, печа́лію на́ша не́мощи душе́вныя врачу́ющая. Ра́дуйся, су́етныя ра́дости мíра сего́ презира́ти на́съ науча́ющая; ра́дуйся, отъ мíра къ премíрнымъ у́мъ на́шъ возводя́щая. Ра́дуйся, отъ любве́ земны́я къ небе́снѣй Бо́жіей любви́ на́съ привлека́ющая; ра́дуйся, въ са́мыхъ страда́ніихъ на́шихъ утѣше́ніе и благода́тную жи́знь на́мъ подаю́щая. Ра́дуйся, обѣтова́ніе бла́гъ вѣ́чныхъ; ра́дуйся, хода́таице вѣ́чныя ра́дости.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 3

Си́лою свы́ше укрѣпи́ мя, блага́я Влады́чице, неду́гующа тѣ́ломъ и душе́ю, и посѣще́нія Твоего́ сподо́би и промышле́нія, мра́къ уны́нія и ско́рби, облежа́щій мя́, отгоня́я, да спаса́емый Тобо́ю, вы́ну вопію́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи бога́тство милосе́рдія неизрече́нное, всѣ́мъ скорбя́щимъ ру́ку по́мощи простира́еши, неду́ги врачу́ющи, стра́сти исцѣля́ющи. Не пре́зри и мене́, блага́я Влады́чице, на одрѣ́ не́мощи моея́ низлежа́ща и вопію́ща Ти́:

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище многоцѣ́нное; ра́дуйся, отча́янныхъ еди́на наде́ждо. Ра́дуйся, тѣ́ла моего́ врачева́ніе; ра́дуйся, души́ моея́ спасе́ніе. Ра́дуйся, тве́рдая крѣ́посте немощны́хъ; ра́дуйся, изнемога́ющихъ засту́пнице и укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, гнѣ́въ Бо́жій Твои́мъ моле́ніемъ ско́ро утоля́ющая; ра́дуйся, стра́сти на́ша си́лою моли́твъ Твои́хъ укроща́ющая. Ра́дуйся, слѣпы́хъ зрѣ́ніе, глухи́хъ слы́шаніе; ра́дуйся, хромы́хъ хожде́ніе, немы́хъ глаго́ланіе. Ра́дуйся, боля́щихъ благонаде́жное посѣще́ніе; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю по мѣ́рѣ вѣ́ры подаю́тся благода́тная исцѣле́нія всѣ́мъ немощству́ющимъ.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 4

Бу́ря мно́гихъ бѣ́дъ и напа́стей обдержи́тъ мя́, и волне́нія не ктому́ терплю́. Ты́ же, я́ко ми́лостивая Ма́ти Спа́са моего́ и Бо́га, воздви́гни ру́цѣ къ Сы́ну Твоему́, моля́щи Его́, да при́зритъ на лю́тую ско́рбь се́рдца моего́ и воздви́гнетъ мя́ изъ пучи́ны отча́янія, вопію́щаго Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шащи, Пресвята́я Дѣ́во и Ма́ти, Симео́на пра́веднаго прорече́ніе: "Тебѣ́ же Само́й ду́шу про́йдетъ ору́жіе", слага́ла еси́ въ се́рдцы Твое́мъ вся́ глаго́лы сія́, разумѣва́ющи, я́ко ра́дость ма́терняго се́рдца о ча́дѣхъ мно́гихъ печа́лей въ мíрѣ се́мъ быва́етъ прича́стна. Тѣ́мже, я́ко искуше́ннѣй по вся́ческимъ и спострада́ти ма́терней ско́рби могу́щей, взыва́емъ Ти́:

Ра́дуйся, ра́дость мíру - Христа́ Спаси́теля ро́ждшая; ра́дуйся, мíръ отъ ско́рбей избавля́ющая. Ра́дуйся, хуле́нія и клеветы́ на Сы́на Твоего́ терпѣ́вшая; ра́дуйся, страда́ніемъ Его́ спострада́вшая. Ра́дуйся, ско́рбныхъ ма́терей утѣше́ніе; ра́дуйся, ча́дъ и́хъ благода́тное охране́ніе. Ра́дуйся, въ бѣда́хъ ско́рое на́мъ заступле́ніе; ра́дуйся, заблу́ждшихъ исправле́ніе. Ра́дуйся, младе́нцевъ пита́ніе; ра́дуйся, ю́ныхъ наста́вленіе. Ра́дуйся, Ма́ти сиротству́ющихъ; ра́дуйся, вдо́въ заступле́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 5

Богото́чную Кро́вь Сы́на Твоего́, на Крестѣ́ за спасе́ніе на́ше излива́емую, зря́щи, я́ко Раба́ Госпо́дня, смире́нно во́ли Отца́, Иже на небесѣ́хъ, повину́ющаяся, на́мъ о́бразъ злострада́нія и терпѣ́нія яви́ла еси́, да и мы́, въ пещи́ искуше́ній и бѣ́дъ су́щіи, вопіе́мъ смире́нно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дя Тя́ Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ при Крестѣ́ стоя́щую съ возлю́бленнымъ ученико́мъ, и се́рдцемъ Ему́ сраспина́ющуюся, глаго́лаше: "Же́но, се́ сы́нъ Тво́й", и ученику́: "се́, Ма́ти твоя́", всыновля́я Тебѣ́ вся́ вѣ́рующія въ Него́. Мы́ же, я́ко о́бщницы ско́рби и страда́ній Сы́на Твоего́, имѣ́юще въ Тебѣ́ благу́ю Ма́терь, на Тя́ все́ упова́ніе въ ско́рби возлага́юще, вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Ма́ти ро́да христіа́нскаго; ра́дуйся, усынови́вшая на́съ при Крестѣ́ Сы́на Твоего́. Ра́дуйся, Бо́га съ человѣ́ки соедини́вшая; ра́дуйся, вѣ́рныхъ Го́сподеви сочета́вшая. Ра́дуйся, Агнице, ро́ждшая Агнца, взе́мшаго грѣхи́ мíра; ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая на́мъ ра́дость отъ Исто́чника безсме́ртія. Ра́дуйся, спору́чнице спасе́нія грѣ́шныхъ; ра́дуйся, взыска́ніе поги́бшихъ. Ра́дуйся, неча́янная грѣ́шныхъ ра́досте; ра́дуйся, па́дшихъ воста́ніе. Ра́дуйся, цѣли́тельнице всѣ́хъ не́мощей; ра́дуйся, утоле́ніе вся́кія печа́ли.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуютъ ми́лости Твоя́, Богома́ти, вси́ концы́ вселе́нныя, и́бо честны́мъ покро́вомъ Твои́мъ покрыва́еши ве́сь ро́дъ христіа́нскій, о не́мже непреста́нно мо́лишися Христу́ Спаси́телю на́шему и избавля́еши отъ всѣ́хъ бѣ́дъ благонра́вныя и богобоя́щіяся рабы́, вѣ́рно вопію́щія Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ благода́ть свѣтоза́рная отъ пречу́дныя ико́ны Твоея́, Богома́ти, предъ не́юже со слеза́ми припа́дающе, мо́лимъ Ти ся: отжени́ о́блакъ наше́дшихъ на ны́ искуше́ній, да вопіе́мъ Ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, принося́щая къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу моле́нія вѣ́рныхъ; ра́дуйся, и Сама́ у престо́ла Сы́на Твоего́ вы́ну моля́щаяся о на́съ. Ра́дуйся, предста́тельнице къ Бо́гу, мíръ отъ бѣ́дъ спаса́ющая; ра́дуйся, засту́пнице ро́да христіа́нскаго, отъ Бо́га на́мъ дарова́нная. Ра́дуйся, дре́во благосѣнноли́ственное, и́мже покрыва́ются мно́зи; ра́дуйся, дре́во свѣтлоплодови́тое, и́мже пита́ются вѣ́рніи. Ра́дуйся, покро́ве мíру, ши́ршій о́блака; ра́дуйся, земле́ обѣтова́нія, изъ нея́же тече́тъ ме́дъ и млеко́. Ра́дуйся, свѣ́тлый о́блаче, вѣ́рныя непреста́нно освѣща́ющій; ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, наставля́яй избра́нныя къ небе́сному наслѣ́дію. Ра́дуйся, ни́во, растя́щая оби́ліе щедро́тъ; ра́дуйся, пода́тельнице вся́кія бла́гости.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 7

Хотя́щи яви́ти то́ки чуде́съ отъ Своея́ ико́ны, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́дости, повелѣ́ла еси́, Влады́чице, боля́щей Евѳи́міи моле́бная пѣ́нія предъ то́ю соверша́ти, и, получи́вши исцѣле́ніе, всѣ́мъ проповѣ́дати ми́лости, ра́ди тоя́ ико́ны явле́нныя, да не сокры́тъ бу́детъ исто́чникъ благода́тныхъ исцѣле́ній всѣ́мъ тре́бующимъ. Тѣ́мже и мы́ не таи́мъ Твои́хъ благодѣя́ній, но благода́рственнѣ прославля́юще Бо́га, вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вая купѣ́ль Силоа́мская па́че о́ныя дре́внія яви́ся, Пречи́стая Влады́чице, хра́мъ Тво́й, въ не́мже покланя́емся чудотво́рнѣй ико́нѣ Твое́й. Ибо не еди́ною въ лѣ́то и то́кмо пе́рвѣе входя́щимъ здра́віе тѣ́ла подае́ши, но всегда́ вся́кій неду́гъ и вся́кую я́зву душе́вную и тѣле́сную врачу́еши съ вѣ́рою и любо́вію къ Тебѣ́ прибѣга́ющихъ. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, купѣ́ль, въ не́йже вся́ ско́рби на́ша погружа́ются; ра́дуйся, ча́ше, Еюже ра́дость и спасе́ніе воспріе́млемъ. Ра́дуйся, ка́меню, напои́вшій жа́ждущія жи́зни; ра́дуйся, дре́во, услажда́ющее сла́ныя во́ды жите́йскаго мо́ря. Ра́дуйся, животво́рныя воды́ неистощи́мый исто́чниче; ра́дуйся, ба́не, омыва́ющая грѣхо́вную скве́рну. Ра́дуйся, скорбе́й на́шихъ услажде́ніе; ра́дуйся, печа́лей на́шихъ утоле́ніе. Ра́дуйся, болѣ́зней на́шихъ врачева́ніе; ра́дуйся, бѣ́дъ избавле́ніе. Ра́дуйся, де́моновъ попра́ніе; ра́дуйся, враго́въ посрамле́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 8

Стра́нники и прише́льцы вси́ есмы́ на земли́ се́й, по глаго́лу апо́столову: "бѣды́ отъ враго́въ, бѣды́ отъ сро́дникъ, бѣды́ отъ лжебра́тіи" терпя́ще въ лише́ніихъ мно́гихъ и ско́рбехъ. Ты́ же, Влады́чице, я́ко блага́я Одиги́тріе, наста́ви на́съ къ ти́хому приста́нищу, и моли́ Сы́на Твоего́ проще́нію прегрѣше́ній на́мъ пре́жде конца́ дарова́тися, да вы́ну вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ житіе́ на́ше на земли́ болѣ́зненно и печа́ли испо́лнено отъ клеветы́, досажде́нія, укоре́нія и ины́хъ многови́дныхъ бѣ́дъ и напа́стей: немощству́етъ бо тѣ́ло, изнемога́етъ и ду́хъ на́шъ. Къ Тебѣ́ у́бо прибѣга́емъ, Богома́ти, предъ пречи́стою ико́ною Твое́ю припа́дающе, испо́лни ра́дости и весе́лія ско́рбная сердца́ на́ша, да вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, путеводи́тельнице, къ небе́сному оте́честву на́съ руководя́щая; ра́дуйся, Цари́це не́ба и земли́, врата́ ра́йская на́мъ отверза́ющая. Ра́дуйся, ми́лостивая, на́съ ми́лующая; ра́дуйся, домострои́тельнице, житіе́ на́ше до́брѣ устроя́ющая. Ра́дуйся, руно́ ороше́нное, е́же Гедео́нъ предви́дѣ; ра́дуйся, блаже́нное чре́во, невмѣсти́маго всѣ́ми Бо́га вмѣсти́вшее. Ра́дуйся, купино́ неопали́мая; ра́дуйся, неруши́мая стѣно́. Ра́дуйся, живоно́сный исто́чниче; ра́дуйся, цвѣ́те неувяда́емый. Ра́дуйся, умягче́ніе злы́хъ серде́цъ; ра́дуйся умиле́ніе благи́хъ.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 9

Вся́кая жите́йская въ мíрѣ се́мъ сла́дость печа́ли быва́етъ прича́стна: сла́ва не стои́тъ, бога́тство мимотече́тъ, лѣ́пота и здра́віе увяда́ютъ, дру́зи и и́скренніи сме́ртію отъе́млются. Услади́ у́бо на́ша ско́рби, благи́хъ вино́вная, Твою́ нетлѣ́нную даю́щи ра́дость на́мъ, вопію́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя недоумѣ́ютъ, кíими словесы́ скорбя́щія утѣша́ти, но Сама́, Влады́чице, возглаго́ли сердца́мъ на́шимъ утѣше́ніе, благода́ти Твоея́ луча́ми о́блакъ ско́рби на́шея и мра́къ уны́нія разгоня́ющи, да взыва́емъ Ти́:

Ра́дуйся, обра́довавшая надѣ́яніемъ на Тя́ всѣ́хъ христіа́нъ; ра́дуйся, ра́дость и умире́ніе мíру. Ра́дуйся, пода́тельнице Боже́ственныя бла́гости; ра́дуйся, наде́ждо бла́гъ вѣ́чныхъ. Ра́дуйся, кораблю́ хотя́щихъ спасти́ся; ра́дуйся, приста́нище жите́йскихъ пла́ваній. Ра́дуйся, вѣ́рная храни́тельнице упова́ющихъ на Тя́ по Бо́зѣ; ра́дуйся, оде́ждо наги́хъ дерзнове́нія. Ра́дуйся, храни́тельнице всѣ́хъ и утвержде́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ огражде́ніе и свяще́нное прибѣ́жище. Ра́дуйся, по́моще вѣ́рно моля́щихся Тебѣ́; ра́дуйся, свѣ́тлое благода́ти позна́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́й ро́дъ человѣ́ческій отъ вѣ́чныя му́ки и непрестаю́щія ско́рби, Человѣколю́бецъ Госпо́дь въ приснодѣ́вственную утро́бу Твою́ всели́ся и Тебе́, Ма́терь Свою́, дарова́ погиба́ющимъ въ по́мощь, покро́въ и защище́ніе, да бу́деши печа́льнымъ утѣше́ніе, скорбя́щимъ ра́дованіе, отча́яннымъ наде́жда, вѣ́чныя му́ки Свои́мъ хода́тайствомъ избавля́ющая и къ небе́сному весе́лію приводя́щая всѣ́хъ, вѣ́рно вопію́щихъ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ дѣ́вамъ, Богоро́дице Дѣ́во, и всѣ́мъ къ Твоему́ покро́ву прибѣга́ющимъ. Тѣ́мже мо́лимъ Тя́: заступи́, покры́й и соблюди́ всѣ́хъ си́рыхъ и безпо́мощныхъ отъ искуше́ній, озлобле́ній и бѣ́дъ, Тебѣ́ съ любо́вію взыва́ющихъ:

Ра́дуйся, сто́лпе дѣ́вства; ра́дуйся, чистоты́ и цѣлому́дрія сосу́де избра́нный. Ра́дуйся, во́инствующимъ на пло́ть цѣлому́дріемъ изря́дное вѣнча́ніе; ра́дуйся, во и́ночествѣ благоскорбя́щимъ пода́тельнице вѣ́чнаго ра́дованія. Ра́дуйся, пла́мень страсте́й измѣня́ющая; ра́дуйся, мра́къ искуше́ній прогоня́ющая. Ра́дуйся, наста́внице цѣлому́дрія; ра́дуйся, чистоты́ огражде́ніе. Ра́дуйся, исправле́ніе человѣ́ковъ; ра́дуйся, Еюже отъ паде́нія воста́хомъ. Ра́дуйся, тве́рдое вѣ́ры утвержде́ніе; ра́дуйся, прія́тное моли́твы кади́ло.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное прино́симъ Ти́, раби́ Твои́, Богоро́дице, я́ко всеси́льнѣй Засту́пницѣ ро́да на́шего: утоли́ болѣ́зни многовоздыха́ющія души́ моея́, укроти́ гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно на ны́ дви́жимый грѣ́хъ ра́ди на́шихъ, изба́ви на́съ отъ вся́кія лю́тыя ско́рби и болѣ́зни, вопію́щихъ о Тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мная свѣща́, у́глемъ благода́ти Бо́жія возжже́нная, яви́ся на́мъ пречестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице, на освяще́ніе на́ше и утѣше́ніе. Мы́ же, любо́вію чту́ще ю́ и съ вѣ́рою припа́дающе къ не́й, вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, си́льнымъ Твои́мъ заступле́ніемъ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ на́съ избавля́ющая; ра́дуйся, отъ тру́са и пото́па на́съ защища́ющая. Ра́дуйся, отъ гла́да душе́внаго и тѣле́снаго на́съ снабдѣва́ющая; ра́дуйся, о́гнь росо́ю моли́твъ Твои́хъ угаша́ющая. Ра́дуйся, отъ сме́ртнаго губи́тельства на́съ спаса́ющая; ра́дуйся, въ бра́нехъ крѣ́пкая помо́щнице. Ра́дуйся, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ на́съ огражда́ющая; ра́дуйся, отъ междоусо́бныя бра́ни охраня́ющая. Ра́дуйся, пла́вающихъ ле́гкое по вода́мъ прехожде́ніе; ра́дуйся, путьше́ствующихъ до́брая води́тельнице. Ра́дуйся, плѣ́нныхъ свобожде́ніе; ра́дуйся, отъ належа́щаго пра́веднаго преще́нія Бо́жія ско́рое избавле́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 12

Благода́ти зало́гъ восхотѣ́вши да́ти ро́ду на́шему, цѣльбоно́сную ико́ну Твою́ яви́ла еси́ на́мъ, Богома́ти, отъ нея́же то́ки чуде́съ съ вѣ́рою приходя́щимъ источа́ются, неду́зи врачу́ются и ско́рби утоля́ются. Сего́ ра́ди ра́достно о Тебѣ́ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Твоя́ ми́лости и чудеса́, Богороди́тельнице, хва́лимъ Тя́ вси́, я́ко тве́рдую Предста́тельницу на́шу, и со умиле́ніемъ покланя́емся Тебѣ́, моля́щейся о на́съ, и про́симъ: воздви́гни ру́цѣ къ Сы́ну Твоему́, да вы́ну въ се́й жи́зни и по сме́рти на́шей милосе́рдіе Его́ неотсту́пно бу́детъ отъ на́съ, взыва́ющихъ Ти́:

Ра́дуйся, непосты́дное на́ше упова́ніе въ животѣ́ и по преставле́ніи на́шемъ; ра́дуйся, упова́ющимъ на Тя́ ми́ренъ коне́цъ житія́ сего́ подаю́щая. Ра́дуйся, въ де́нь су́дный на́ша наде́ждо и защище́ніе; ра́дуйся, Судіи́ пра́веднаго умоле́ніе. Ра́дуйся, гее́нны вѣ́чныя избавле́ніе; ра́дуйся, наде́ждо вѣ́чнаго спасе́нія. Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствія Христо́ва; ра́дуйся, две́ре ра́йская. Ра́дуйся, мо́сте, къ небесе́мъ преводя́й; ра́дуйся, всѣ́хъ ка́ющихся грѣ́шниковъ прибѣ́жище и блага́я засту́пнице. Ра́дуйся, а́нгеловъ ра́досте; ра́дуйся, всѣ́хъ пра́ведныхъ сла́во и утѣше́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Дѣ́во, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте.

Конда́къ 13

О, Всепѣ́тая Богообра́дованная Ма́ти, ро́ждшая на ра́дость не́бу и земли́ Царя́ Христа́, Бо́га на́шего! Услы́ши гла́съ скорбя́щихъ ра́бъ Твои́хъ, и пріе́мши сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, изба́ви на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ, скорбе́й и напа́стей; неду́ги на́ша исцѣли́, напра́сныя клеветы́ потреби́, вся́ку зло́бу и вражду́ отжени́ отъ на́съ и бу́дущія изми́ му́ки о Тебѣ́ вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, вы́шшая херуви́мъ и честнѣ́йшая серафи́мъ, Богоизбра́нная Отрокови́це, всѣ́хъ скорбя́щихъ Ра́досте! Пода́ждь утѣше́ніе и на́мъ, въ ско́рби су́щимъ: ра́звѣ бо Тебе́ ино́го прибѣ́жища и по́мощи не и́мамы. Ты́ еди́на еси́ ра́дости на́шея хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жія и Ма́ти милосе́рдія, предстоя́щи у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши на́мъ помощи́: никто́же бо притека́яй къ Тебѣ́ посра́мленъ отхо́дитъ. Услы́ши у́бо и на́съ, ны́нѣ въ де́нь ско́рби предъ Твое́ю ико́ною припа́дающихъ и со слеза́ми Тебѣ́ моля́щихся: отжени́ отъ на́съ належа́щія на на́съ ско́рби и печа́ли въ се́й вре́меннѣй жи́зни, не лише́ны же ны́ сотвори́ Твои́мъ всеси́льнымъ хода́тайствомъ и вѣ́чныя несконча́емыя ра́дости въ Ца́рствіи Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и со Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

Цари́це моя́ Преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прія́телище си́рымъ, и стра́ннымъ предста́тельнице, скорбя́щимъ ра́досте, оби́димымъ покрови́тельнице! Зри́ши мою́ бѣду́, зри́ши мою́ ско́рбь: помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ вѣ́си, разрѣши́ ту́, я́ко во́лиши. Яко не и́мамъ ины́я по́мощи, ра́звѣ Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благíя утѣ́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя́ и покры́еши во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Къ Богоро́дицѣ прилѣ́жно ны́нѣ притеце́мъ, грѣ́шніи и смире́нніи, и припаде́мъ, въ покая́ніи зову́ще изъ глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́емъ отъ мно́жества прегрѣше́ній, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Не умолчи́мъ никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йніи. Аще бо Ты́ не бы́ предстоя́ла, моля́щи, кто́ бы на́съ изба́вилъ отъ толи́кихъ бѣ́дъ? Кто́ же бы сохрани́лъ до ны́нѣ свобо́дны? Не отсту́пимъ, Влады́чице, отъ Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно отъ вся́кихъ лю́тыхъ.

Конда́къ, гла́съ 6

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́звѣ Тебе́, Влады́чице, Ты́ на́мъ помози́, на Тебе́ надѣ́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ о́бразъ Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцѣле́нія всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ.