Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Троеручица

Конда́къ 1

Взбра́нной Воево́дѣ, богообра́дованной Приснодѣ́вѣ Богоро́дицѣ, посѣти́вшей го́ру Аѳо́нскую явле́ніемъ Троеру́чныя ико́ны Своея́ и мно́гія ми́лости Ею да́рующей ро́ду христіа́нскому, похва́льное возглаша́емъ ны́нѣ пѣ́ніе. Ты́ же, о Богома́ти, я́ко иму́щая держа́ву непобѣди́мую и ма́тернее о на́съ попече́ніе, предвари́ на по́мощь къ на́мъ и отъ вся́кихъ бѣ́дъ изба́ви зову́щихъ Ти́:

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Икосъ 1

Ангелъ земны́й и человѣ́къ небе́сный преподо́бный Іоа́ннъ Дамаски́нъ отъ любве́ те́плыя къ Тебѣ́, Богома́ти Влады́чице, ико́ну Твою́ святу́ю сооруди́ти потща́ся и сію́ въ ке́лліи свое́й благоговѣ́йно поста́вивъ, предъ не́ю си́це Тебѣ́ въ моли́твахъ усе́рдныхъ глаго́лаше:

Ра́дуйся, ра́дость вѣ́чную, Спаси́теля мíру ро́ждшая; ра́дуйся, всегуби́тельнаго а́да си́лу Рождество́мъ Твои́мъ попра́вшая. Ра́дуйся, проро́ческихъ глаго́ловъ исполне́ніе прине́сшая; ра́дуйся, Ада́ма и Евы преступле́ніе загла́дившая. Ра́дуйся, Еди́наго отъ Тро́ицы на руку́ Твое́ю нетру́дно носи́вшая; ра́дуйся, о́гнь Божества́ неопа́льно во чре́вѣ Твое́мъ вмѣсти́вшая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 2

Ви́дящи преподо́бный Іоа́ннъ Дамаски́нъ десни́цу свою́, мно́го писа́вшую въ защи́ту че́сти и поклоне́нія святы́хъ ико́нъ, по навѣ́ту царя́ иконобо́рца неми́лостиво отсѣче́нную, испроси́ ю́ отъ невѣ́рнаго мучи́теля, и приложи́въ къ усѣче́нному ея́ соста́ву, предъ честно́ю ико́ною Твое́ю, Пречи́стая Дѣ́во, сле́зно моля́шеся къ Тебѣ́, о е́же исцѣли́тися е́й. Ты́ же, всеблага́я и всемо́щная ро́да на́шего Засту́пнице, моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́, и предста́въ ему́ во снѣ́, исцѣле́ніе усѣче́нной руцѣ́ его́ дарова́ла еси́, да благода́рственно пое́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ человѣ́ческій не мо́жетъ пости́гнути си́лу исцѣле́ній благода́тныхъ, ико́ною Твое́ю, о Богома́ти, чуде́сно явля́емыхъ, не мо́жетъ изъясни́ти и чу́до ве́ліе: ка́ко отсѣче́нная десни́ца преподо́бнаго, во еди́ну но́щь цѣ́ла и здра́ва обрѣ́теся, на не́й же то́кмо червле́нный зна́къ бы́вшія я́звы оста́вленъ бы́сть Враче́бницею благо́ю, слы́шащею отъ на́съ сія́ похвалы́:

Ра́дуйся, ско́ро явля́ющаяся Утѣ́шительнице скорбя́щихъ ду́шъ; ра́дуйся, радостотво́рная Посѣти́тельнице болѣ́знующихъ серде́цъ. Ра́дуйся, безнаде́жныхъ страда́льцевъ наде́ждою исцѣле́нія ободря́ющая; ра́дуйся, врачи́ оста́вленныхъ болѣ́знующихъ на Свои́ ру́цѣ пріе́млющая. Ра́дуйся, усѣче́нную десни́цу Бо́жія избра́нника цѣ́лу и здра́ву вышеесте́ственно содѣ́лавшая; ра́дуйся, я́ко ничто́же невозмо́жно Тебѣ́, милосе́рдая Предста́тельнице, на́мъ всегда́ заступле́ніе показу́ющая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 3

Си́лу десни́цы Всевы́шняго въ исцѣле́ніи усѣче́нныя десни́цы своея́ позна́въ богоглаго́ливый Іоа́ннъ, пѣ́сньми кра́сными воспѣ́ Тя́, Влады́чице всеблага́я, и подо́біе усѣче́нныя руки́ своея́ приложи́ къ цѣле́бному Твоему́ о́бразу ра́ди па́мяти всегда́шнія о вели́комъ чудеси́. Посему́ ны́нѣ ви́дима е́сть и имену́ется сія́ свята́я ико́на Твоя́ Троеру́чица, тремя́ рука́ми, на не́й опи́санными, проявля́ющая та́инство Святы́я Тро́ицы, чудесы́ же, отъ нея́ быва́ющими, всѣ́хъ приводя́щая хвале́бно взыва́ти ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́яй ве́лію ре́вность по Бо́зѣ, духоно́сный пѣснопи́сецъ святы́я Це́ркве и боже́ственный сла́витель ея́, сла́дкій преподо́бный Іоа́ннъ, хвале́бными пѣ́ніи до конца́ жи́зни своея́ прославля́ше Твою́ къ нему́ ди́вную ми́лость, Богороди́тельнице, въ па́мять же бы́вшаго чудесе́, пла́тъ и́мже усѣче́нная рука́ его́ обве́рнута бѣ́, на главѣ́ свое́й ноша́ше, ико́ну же Твою́ многоцѣле́бную, я́ко наслѣ́діе бога́тое, святой Ла́врѣ преподо́бнаго Са́ввы Освяще́ннаго по себѣ́ оста́ви, да вси́ вѣ́рніи зову́тъ къ изображе́нной на не́й Цѣли́тельнице ду́шъ и тѣле́съ си́це:

Ра́дуйся, враго́въ святы́я правосла́вныя вѣ́ры крѣ́пкая Побо́рнице; ра́дуйся, проповѣ́дниковъ ева́нгельскаго уче́нія Покрови́тельнице. Ра́дуйся, благочести́выхъ христіа́нъ защи́то и похвало́; ра́дуйся, боголюби́выхъ и́ноковъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, веду́щимъ бра́нь проти́ву мíра, пло́ти и діа́вола до́брая Споспѣ́шнице; ра́дуйся, ревну́ющимъ о цѣлому́дріи и чистотѣ́ изря́дная Посо́бнице.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 4

Бу́ря недоумѣ́нія смуща́етъ ми́ у́мъ, ка́ко возмогу́ недосто́йными усты́ воспѣ́ти сла́ву Твою́, Пречи́стая Дѣ́во, ю́же во ико́нѣ Твое́й святѣ́й яви́ла еси́, дарова́въ ю́ на́мъ въ по́мощь и защи́ту отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Тѣ́мже, велича́я неисче́тныя ми́лости Твоя́ къ ро́ду христіа́нскому, исповѣ́дую чудеса́ Твоя́ и смиренному́дренно пою́ Вседержи́телю: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше и́ноцы святы́я Ла́вры Са́ввы Освяще́ннаго о вели́кихъ добродѣ́телехъ прише́дшаго въ Ла́вру на поклоне́ніе первосвяти́теля се́рбскаго Са́ввы, по внуше́нію Твоему́, Богома́ти, дарова́ша ему́ на благослове́ніе святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу, ю́же о́нъ со благоговѣ́ніемъ, я́ко да́ръ многоцѣ́ненъ, въ страну́ Се́рбскую принесе́, поуча́я па́ству свою́ зва́ти Тебѣ́:

Ра́дуйся, отъ восто́ка и до за́пада си́лу всемогу́щества Христо́ва ико́ною Твое́ю возвѣща́ющая; ра́дуйся, болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя ико́ною Твое́ю ско́ро врачу́ющая. Ра́дуйся, Се́рбстѣй странѣ́ ико́ну Твою́ въ зало́гъ благоволе́нія дарова́вшая; ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми Правосла́віе въ не́й крѣ́пко утверди́вшая. Ра́дуйся, Симео́на Мѵроточи́ваго о́бласть благода́тно посѣти́вшая; ра́дуйся, Са́ввы первопресто́льнаго па́ству ма́тернимъ покро́вомъ Твои́мъ пріосѣни́вшая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 5

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бна яви́ся ико́на Твоя́, Богороди́тельнице, по во́ли Твое́й святѣ́й на осля́ поста́вленная и отпуще́нная изъ Се́рбіи, осля́ти ники́мже води́му, принесе́ся и́мъ на го́ру Аѳо́нскую ко врато́мъ оби́тели Хиленда́рскія, ю́же я́ко да́ръ небе́сный воспріи́мше и́ноцы, поста́виша въ олтари́ собо́рныя це́ркве оби́тели, зову́ще во умиле́ніи глубо́цѣмъ благи́хъ Пода́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше и́ноцы хиленда́рстіи Твое́ къ ни́мъ благоволе́ніе, Преблагослове́нная Дѣ́во, въ чуде́снѣмъ прише́ствіи къ ни́мъ святы́я ико́ны Твоея́ Троеру́чицы явле́нное, съ ра́достію и любо́вію е́й покланя́хуся, цѣлу́юще и пѣ́сненно возглаша́юще Ти́ благохвале́нія сицева́я:

Ра́дуйся, Путеводи́тельнице подви́жниковъ благоче́стія къ го́рнему Сіо́ну; ра́дуйся, пустыннолюби́выхъ и́ноковъ приводя́щая къ небе́сному Іерусали́му. Ра́дуйся, безслове́сное осля́ во́ли Твое́й святѣ́й чуде́сно покори́вшая; ра́дуйся, на осля́ти ико́ну Твою́ благода́тную отъ Се́рбіи на Аѳо́нъ ди́вно прине́сшая. Ра́дуйся, пусты́ню Аѳо́на благоуха́ніемъ святы́ни испо́лнившая; ра́дуйся, Хиленда́рскую оби́тель благоволе́ніемъ Твои́мъ облагода́тствовавшая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 6

Проповѣ́дуетъ оби́тель Хиленда́рская на Аѳо́нѣ бога́тство ми́лостей и щедро́тъ Твои́хъ, Богоро́дице Дѣ́во, и свѣ́тло красу́ется имѣ́я святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу во игу́мена себѣ́: и́бо такова́я бы́сть во́ля Твоя́, е́же пребыва́ти ико́нѣ Твое́й та́мо на игу́мена мѣ́стѣ во хра́мѣ Бо́жіемъ и въ душа́хъ бра́тій, отъ Тебе́ еди́ныя благослове́ніе на вся́кое послуша́ніе пріе́млющихъ и хвале́бно зову́щихъ та́ко благоволи́вшему о ни́хъ Творцу́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возвѣсти́ла еси́ во́лю Твою́, Богома́ти, и́нокомъ хиленда́рскимъ, разногла́сіемъ во избра́ніи игу́мена смуще́ннымъ, чуде́сно поста́вивъ святу́ю ико́ну Твою́ на игу́менстѣмъ мѣ́стѣ во хра́мѣ Бо́жіемъ и откры́въ еди́ному отъ ни́хъ въ видѣ́ніи, я́ко Сама́ Ты́ хо́щеши пребыва́ти настоя́тельствующею въ оби́тели и́хъ ико́ною Твое́ю честно́ю, и да про́чее не избира́ютъ себѣ́ игу́мена. Они́ же во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ обра́дованніи возопи́ша къ Тебѣ́:

Ра́дуйся, и́ноковъ благоподвиза́ющихся извѣ́стная и всемо́щная Покрови́тельнице; ра́дуйся, къ Сы́ну Твоему и Бо́гу те́плая о ни́хъ Предста́тельнице. Ра́дуйся, же́злъ игу́менскій въ Хиленда́рстѣй оби́тели неви́димо пріе́мшая; ра́дуйся, оби́тель сію́ досе́лѣ цѣ́лу и благоустро́ену сохраня́ющая. Ра́дуйся, стра́хомъ и благоговѣ́ніемъ сердца́ бра́тій, благослове́ніе отъ ико́ны Твоея́ пріе́млющихъ, исполня́ющая; ра́дуйся, неблагоговѣ́йныхъ и де́рзостныхъ гро́зно наказу́ющая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 7

Хотя́ содѣ́лати не то́кмо Аѳо́нъ, но и вся́ ины́я страны́ правосла́вныя прича́стными благода́ти вели́кихъ чуде́съ, ико́ною Твое́ю Троеру́чною излива́емыхъ и быва́емыхъ, Пречи́стая Влады́чице, ту́ю во всѣ́хъ градѣ́хъ, ве́сехъ, це́рквахъ и оби́телехъ и́ноческихъ распространи́ла и ди́вными чудесы́ просла́вила еси́. Тѣ́мже вся́ вѣ́рная ча́да святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу любо́вію честву́ютъ и на не́й вку́пѣ съ Тобо́ю изображе́нному Христу́ усе́рдно зову́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вно явля́еши, Преблагослове́нная Дѣ́во, ми́лости вѣ́рнымъ лю́демъ и свято́ю ико́ною Твое́ю Троеру́чицею пресла́вная чудеса́ содѣва́еши си́лою благода́ти Христо́вы: слѣпы́я просвѣща́еши, разсла́бленныя укрѣпля́еши, неду́жныя врачу́еши и всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ цѣле́бному Твоему́ о́бразу ско́рую по́мощь Твою́ при́сно явля́еши, подвиза́я зва́ти къ Тебѣ́:

Ра́дуйся, Святу́ю го́ру Аѳо́нскую въ жре́бій Себѣ́ избра́вшая; ра́дуйся, и вся́ страны́ правосла́вныя покро́вомъ ми́лости Твоея́ осѣни́вшая. Ра́дуйся, Хиленда́рскія оби́тели Настоя́тельнице неизмѣ́нная; ра́дуйся, мно́гихъ мѣ́стъ и пусты́нь сокро́вище исцѣле́ній неоску́дное. Ра́дуйся, на Аѳо́нѣ, въ Россíи, Се́рбіи и други́хъ страна́хъ ико́ною Твое́ю пресла́вно чудодѣ́йствующая; ра́дуйся, лю́бящія и чту́щія Тя́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ избавля́ющая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 8

Стра́нно е́сть ви́дѣти и́ноки Хиленда́рскія, къ ико́нѣ Твое́й я́ко къ игу́мену приходя́щія и отъ нея́ благослове́нія на послуша́нія своя́ пріе́млющія. Но, о Всеблага́я, я́коже пріе́млеши и́хъ ми́лостивно и благословля́еши, та́ко и на́съ, недосто́йныхъ, не лиши́ ма́терняго Твоего́ милосе́рдія и попече́нія, пріими́ благоутро́бно моли́твы на́ша, предъ свято́ю ико́ною Твое́ю возноси́мыя, осѣни́ на́съ благослове́ніемъ Твои́мъ благода́тнымъ, изба́ви отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й и научи́ богоуго́дно пѣ́ти Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь мíръ преиспо́лненъ, я́ко звѣзда́ми богосвѣ́тлыми, чудотво́рными ико́нами Твои́ми, Богоро́дице Дѣ́во, въ ни́хже я́ко денни́ца лучеза́рная, ико́на Твоя́ Троеру́чица преди́вными чудесы́ благода́тно сія́етъ и согрѣва́етъ хла́дная сердца́ на́ша зна́меньми Твоего́ къ на́мъ ми́лостиваго призрѣ́нія. Сего́ ра́ди честву́емъ пречи́стаго ли́ка Твоего́ свято́е изображе́ніе и Тебѣ́ предъ ни́мъ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, богообра́дованная и пренепоро́чная Приснодѣ́во; ра́дуйся, еди́на чи́стая и благослове́нная въ жена́хъ. Ра́дуйся, нетлѣ́нная и неискусобра́чная Агнца и Па́стыря Ма́ти; ра́дуйся, прекра́сная и свѣтоно́сная пала́то святы́хъ святѣ́йшаго Сло́ва. Ра́дуйся, кри́не бѣлоснѣ́жный и благово́нный дѣ́вства и чистоты́; ра́дуйся, Цари́це и Влады́чице небесе́ и земли́.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 9

Вся́къ во́зрастъ вѣ́рныхъ благопо́льзуется Твои́мъ ма́тернимъ попече́ніемъ, всеблага́я Влады́чице. Младе́нцы милосе́рдно окормля́еши, о́троки неви́димо руково́дствуеши, му́жи во благоче́стіи утвержда́еши, ста́рцы въ не́мощехъ укрѣпля́еши, всѣ́мъ же вся́ блага́я и душеполе́зная да́руеши всеси́льнымъ хода́тайствомъ Твои́мъ у престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, Ейже благода́рно пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи человѣ́честіи не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти Тя́, Богоро́дице, честнѣ́йшую херуви́мъ и сла́внѣйшую серафи́мъ, ро́ждшую Еди́наго отъ Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца. Мы́ же, любо́вію къ Тебѣ́ воодушевле́нніи, смиренному́дренно дерза́емъ приноси́ти Тебѣ́ пѣ́сни таковы́я:

Ра́дуйся, держа́вная Засту́пнице ро́да христіа́нскаго; ра́дуйся, благосе́рдая Ма́ти всѣ́хъ скорбя́щихъ и обремене́нныхъ. Ра́дуйся, кро́ткимъ сія́ніемъ Твои́мъ мра́къ грѣхо́въ и страсте́й на́шихъ разгоня́ющая; ра́дуйся, на стези́ покая́нія на́съ прему́дро наставля́ющая. Ра́дуйся, въ гро́зный ча́съ сме́рти всѣ́мъ на́мъ крѣ́пкая Защи́тнице; ра́дуйся, до́браго отвѣ́та на́мъ предъ Судіе́ю пра́веднымъ усе́рдная Хода́таице.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 10

Спасе́нія зало́гъ дарова́ся на́мъ - свята́я и всечестна́я ико́на Твоя́, Богороди́тельнице Дѣ́во, и́бо, я́коже дре́вле прорекла́ еси́ боже́ственному евангели́сту Луцѣ́, съ не́ю и доны́нѣ си́ла Твоя́ благода́тно пребыва́етъ, чудесы́ пресла́вными вѣ́ру въ на́съ утвержда́етъ, неду́жныя безме́здно врачу́етъ и на пу́ть спасе́нія ду́ши на́ша приво́дитъ, до зове́мъ просла́вльшему и́мя Твое́ во вселе́ннѣй Царю́ небесе́ и земли́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ дѣ́вамъ и лико́мъ и́ноческимъ, богоневѣ́стная Дѣ́во, и всѣ́мъ усе́рдно къ Тебѣ́ прибѣга́ющимъ, ико́ну же Твою́ святу́ю благоговѣ́йно честву́ющимъ, и́бо сію́ дарова́ на́мъ благи́хъ пода́тель Госпо́дь въ по́мощь и врачество́ неду́гомъ душе́внымъ и тѣле́снымъ и си́мъ внуша́етъ пѣ́ти Тебѣ́:

Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице дѣ́въ и безма́тернихъ сиро́тъ; ра́дуйся, и́ноковъ и и́нокинь благоскорбя́щихъ Предводи́тельнице къ награ́домъ небе́снымъ. Ра́дуйся, въ у́захъ и темни́цѣ сѣдя́щихъ посѣща́ющая утѣше́ніемъ благода́тнымъ; ра́дуйся, благослове́ніе домо́въ и супру́жествъ благочести́выхъ. Ра́дуйся, ю́ныхъ наста́внице цѣлому́дрія и воздержа́нія; ра́дуйся, ста́рцевъ приводя́щая къ благо́му житію́ и ми́рной кончи́нѣ.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе моле́бное на́ше, Тебѣ́ предъ пречи́стымъ о́бразомъ Твои́мъ съ вѣ́рою и любо́вію возноси́мое, ми́лостивно услы́ши, Госпоже́ всеми́лостивая, и сохрани́ на́съ отъ тлетво́рныхъ уче́ній невѣ́рія и суевѣ́рія, и́ми же навѣ́туется въ на́съ святооте́ческая правосла́вная вѣ́ра, избави́ на́съ отъ лука́выхъ совраще́ній, сохрани́ на́съ и оте́чество на́ше отъ вся́кихъ крамо́лъ и отъ вся́кихъ нестрое́ній и злы́хъ развраще́ній, врага́ми вѣ́ры и оте́чества на́шего воздвиза́емыхъ, и сподо́би въ любви́ и единомы́сліи, со всѣ́ми вѣ́рными ча́ды святы́я Христо́вы Це́ркве богопрія́тно пѣ́ти Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́млемая свѣща́ - ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Дѣ́во, мíръ ве́сь сія́ніемъ чуде́съ просвѣща́етъ, сердца́ же на́ша любо́вію воспламеня́етъ къ Тебѣ́, пречи́стѣй и преблагослове́ннѣй Ма́тери сладча́йшаго Го́спода на́шего Іису́са Христа́, дарова́вшаго на́мъ Тебе́ въ покро́въ и защи́ту проти́ву по́лчищъ сатани́нскихъ, и́же боя́тся и трепе́щутъ са́маго и́мене Твоего́, вѣ́дая си́лу Твою́, ю́же велича́емъ и Тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, враги́ на́ша ви́димыя и неви́димыя прему́дро запина́ющая; ра́дуйся, хули́телей святы́я правосла́вныя вѣ́ры неви́димо кара́ющая. Ра́дуйся, духо́въ зло́бы отъ на́съ держа́вно отгоня́ющая; ра́дуйся, преовладѣ́ти и́мъ надъ на́ми не попуска́ющая. Ра́дуйся, любо́вію къ Бо́гу и бли́жнимъ на́съ воодушевля́ющая; ра́дуйся, вся́ блага́я проше́нія на́ша ско́ро исполня́ющая.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 12

Благода́ть свы́ше дарова́ся святѣ́й ико́нѣ Твое́й Троеру́чицѣ, Влады́чице преблага́я: скорбя́щія утѣша́ти, боля́щія исцѣля́ти, слѣпы́я просвѣща́ти, разсла́бленныя укрѣпля́ти, вѣ́рныя во благоче́стіи утвержда́ти, невѣ́рныя къ позна́нію и́стины приводи́ти, зна́меньми и чудесы́ отъ нея́ быва́емыми, я́же вои́стинну превосхо́дятъ разуме́ніе человѣ́ческое и то́кмо вѣ́рою постига́ются, приводя́ вѣ́рныя ду́ши къ немо́лчному славосло́вію Творца́ богокра́сною пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пое́мъ чудеса́ Твоя́, благода́тная Богороди́тельнице, не таи́мъ щедро́тъ Твои́хъ, исповѣ́дуемъ благодѣя́нія Твоя́, прославля́емъ неисче́тную ми́лость Твою́ къ ро́ду христіа́нскому, ю́же вѣ́дятъ вси́ концы́ земли́, и́бо отъ восто́ка до за́пада хва́льно и́мя Твое́ свято́е, благословля́емое отъ всѣ́хъ родо́въ и въ моли́твахъ призыва́емое во всѣ́хъ страна́хъ. Тебѣ́ у́бо, си́це просла́вленнѣй и превознесе́ннѣй Сы́номъ Твои́мъ и Бо́гомъ, и мы́ хвале́бно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, ти́хое приста́нище пла́вающихъ въ пучи́нѣ жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, треволне́ніе страсте́й умиротворя́ющая Свои́мъ сердобо́льнымъ уча́стіемъ. Ра́дуйся, во уны́ніе и отча́яніе впа́дшихъ подъе́млющая наде́ждою спасе́нія; ра́дуйся, сомнѣ́ніями въ вѣ́рѣ коле́блющихся вразумля́ющая зна́меньми и чудесы́. Ра́дуйся, въ оби́телехъ и́ноческихъ подвиза́ющимся богоуго́дно Пода́тельнице блаже́ннаго упокое́нія; ра́дуйся, и въ мíрѣ благоче́стно живу́щихъ не лиша́ющая Твоего́ заступле́нія.

Ра́дуйся, Помо́щнице на́ша, Троеру́чною ико́ною Твое́ю на́мъ помога́ющая.

Конда́къ 13

О, всепѣ́тая Ма́ти сладча́йшаго Искупи́теля на́шего Го́спода Іису́са Христа́! Вонми́ гла́су моле́бному, Тебѣ́ предъ свято́ю ико́ною Твое́ю на́ми смире́нно возноси́мому, и ма́тернею моли́твою Твое́ю къ ро́ждшемуся отъ Тебе́, святы́хъ святѣ́йшему Сло́ву, отъ вся́кія изба́ви напа́сти и вѣ́чныя му́ки всѣ́хъ, и́мя Твое́ моли́твенно призыва́ющихъ и о Тебѣ́ благода́рно зову́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Дѣ́во Богоро́дице Марíе! Припа́даемъ и покланя́емся Тебѣ́ предъ свято́ю Троеру́чною ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́ исцѣле́ніемъ усѣче́нныя десни́цы преподо́бнаго Іоа́нна Дамаскина́ отъ ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́меніе доны́нѣ ви́димо е́сть на не́й во о́бразѣ тре́тія руки́, къ изображе́нію Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти́ и про́симъ Тя́, всеблагу́ю и всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, и я́коже блаже́ннаго Іоа́нна, въ ско́рби и болѣ́зни къ Тебѣ́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и на́съ не пре́зри, скорбя́щихъ и болѣ́знующихъ ра́нами страсте́й многоразли́чныхъ и къ Тебѣ́ отъ души́ сокруше́нныя и смире́нныя усе́рдно прибѣга́ющихъ. Ты́ зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ніе на́ше, ну́жду, потре́бу на́шу въ Твое́й по́мощи и заступле́ніи, я́ко отвсю́ду враги́ окруже́ни есмы́ и нѣ́сть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты́ умилосе́рдишися о на́съ, Влады́чице. Ей, мо́лимъ Ти ся, вонми́ гла́су болѣ́зненному на́шему и помози́ на́мъ святооте́ческую правосла́вную вѣ́ру до конца́ днíй на́шихъ непоро́чно сохрани́ти, во всѣ́хъ за́повѣдехъ Госпо́днихъ неукло́нно ходи́ти, покая́ніе и́стинное о грѣсѣ́хъ на́шихъ всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христіа́нскія кончи́ны и до́браго отвѣ́та на стра́шнѣмъ судѣ́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за на́съ ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дитъ на́съ по беззако́ніемъ на́шимъ, но да поми́луетъ на́съ по вели́цѣй и неизрече́ннѣй ми́лости Свое́й. О, Всеблага́я! Услы́ши на́съ и не лиши́ на́съ по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ніе получи́вше, воспое́мъ и просла́вимъ Тя́ на земли́ живы́хъ и ро́ждшагося отъ Тебе́ Искупи́теля на́шего Го́спода Іису́са Христа́, Ему́же подоба́етъ сла́ва и держа́ва, че́сть и поклоне́ніе, ку́пно со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Яко звѣзда́ свѣтозаря́ющая, изъ Се́рбіи на Аѳо́нъ чуде́сно пріи́де всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица, ю́же оби́тель Хиленда́рская благоговѣ́йно воспріе́мши, я́ко Боже́ственный да́ръ свы́ше, прославля́етъ Тя́, Влады́чицу, и уми́льно вопіе́тъ: не оста́ви ми́лость Твою́ отъ на́съ, но пребу́ди съ на́ми во вѣ́ки.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже

Дне́сь всемíрная ра́дость возсія́ на́мъ ве́лія, дарова́ся святѣ́й горѣ́ Аѳо́нстѣй цѣльбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на, со изображе́ніемъ тричи́сленно и нераздѣ́льно пречи́стыхъ ру́къ Твои́хъ, въ прославле́ніе Святы́я Тро́ицы: созыва́еши бо вѣ́рныхъ и моля́щихся Тебѣ́ о се́мъ позна́ти, я́ко двѣма́ и́маши Сы́на и Го́спода держа́ти, тре́тію же яви́ на прибѣ́жище и покро́въ чту́щимъ Тя́ отъ вся́кихъ напа́стей и бѣ́дъ избавля́ти, да вси́, притека́ющіи къ Тебѣ́ вѣ́рою, пріе́млютъ отъ всѣ́хъ зо́лъ свобожде́ніе, отъ враго́въ защище́ніе. Сего́ ра́ди и мы́ вку́пѣ со Аѳо́номъ вопіе́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю.

Конда́къ, гласъ 3

Дѣ́ва дне́сь благоволе́ніе къ на́мъ явля́етъ, гора́ же Аѳо́нъ благодаре́ніе Ей прино́ситъ, а́нгели и и́ноцы славосло́вятъ, Троеру́чица изъ Се́рбіи чуде́сно путеше́ствуетъ: на́съ бо ра́ди пріи́де и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиленда́рскую.

Инъ конда́къ, гла́съ 8

Дне́сь весе́лое наста́ ны́нѣ Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая, вси́ вѣ́рніи испо́лнишася ра́дости и весе́лія, я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспѣ́ти преди́вное явле́ніе честна́го о́браза Твоего́ и Ро́ждшагося изъ Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га, Его́же двѣма́ рука́ма объе́млеши, и тре́тіею отъ напа́стей и бѣ́дъ на́съ изыма́еши и избавля́еши отъ всѣ́хъ зо́лъ и обстоя́ній.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пренепоро́чная Дѣ́во, и чте́мъ чудеса́ о́браза свята́го Твоего́, тре́хъ пречи́стыхъ ру́къ Твои́хъ явле́ніе въ сла́ву Божества́, въ Тро́ицѣ Бо́га на́шего.

Ино велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ тричи́сленное изображе́ніе пречи́стыхъ ру́къ Твои́хъ, Ты́ бо двѣма́ Сы́на и Го́спода держи́ши, тре́тіею отъ напа́стей и бѣ́дъ на́съ избавля́еши.