Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Свенская (Печерская)

Конда́къ 1

Избра́нной отъ всѣ́хъ родо́въ Пресвятѣ́й Дѣ́вѣ Марíи Богоро́дицѣ, я́ко вои́стину пло́тію ро́ждшей Іису́са Христа́, Спа́са и Бо́га на́шего, Влады́чицѣ всея́ вселе́нныя, избра́вшей вторы́мъ земны́мъ жре́біемъ Свои́мъ го́ру Пече́рскую, и oби́тель для и́ноковъ на не́й созда́вшей, похва́льная прино́симъ Ти́ пѣ́нія. Ты́ же, о Всечестна́я на́ша Ма́ти и Засту́пница, храни́ и спаси́ оби́тель Твою́ и всѣ́хъ на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Икосъ 1

Ангелъ земны́й и человѣ́къ небе́сный преподо́бный Анто́ній, пріи́де въ земны́й жре́бій Тво́й на го́ру Аѳо́нскую, хотя́ спасти́ ду́шу свою́ отъ суеты́ мíра сего́ и сконча́ти та́мо житіе́ свое́ земно́е. Ты́ же, Пресвята́я Дѣ́во, избра́вши вторы́мъ жре́біемъ Свои́мъ го́ру Пече́рскую въ новопросвѣще́нной странѣ́ Ру́сской, посла́ла его́, я́ко апо́стола, да устро́итъ оби́тель на не́й во сла́ву Твою́, и собере́тъ и́ноковъ, и да воспѣва́ютъ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, Всечестна́я на́ша Ма́ти; ра́дуйся, ди́вная на́ша Игу́меніе. Ра́дуйся, наде́ждо на́шего спасе́нія; ра́дуйся, горы́ Пече́рскія храни́тельнице. Ра́дуйся, живу́щихъ на не́й и́ноковъ руководи́тельнице; ра́дуйся, приходя́щихъ на ню́ правосла́вныхъ христіа́нъ на поклоне́ніе покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 2

Вѣ́дящи ско́рбный пу́ть спасе́нія всѣ́мъ, и́ночествовати хотя́щимъ, Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ, повелѣ́ Ма́тери Свое́й, да простре́тъ Сво́й боже́ственный покро́въ надъ горо́ю Пече́рскою, да вси́, спаса́ющіися на не́й, ви́дяще сіе́, съ пpeподо́бными Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ, вку́пѣ взыва́ютъ непреста́нно Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ имѣ́я боже́ственный преподо́бный Ѳеодо́сій, отъ души́ возлюби́въ сла́ву небе́сную, мíръ со всѣ́ми его́ пре́лестями возненави́дѣвъ, пріи́де въ Кíевъ ко преподо́бному Анто́нію въ пеще́рѣ су́щу, въ ню́же всели́ся, вку́пѣ со всѣ́ми отцы́, подвиза́вшимися та́мо, воспѣва́ше Тя́, Честнѣ́йшую всѣ́хъ а́нгелъ, та́ко:

Ра́дуйся, на́шего спасе́нія глави́зно; ра́дуйся, ра́досте на́ша въ се́й и бу́дущей жи́зни. Ра́дуйся, отра́до боже́ственная Христо́выхъ подви́жниковъ; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вси́ святíи спаса́ются. Ра́дуйся, я́ко вся́ вселе́нная Тобо́ю украша́ется; ра́дуйся, я́ко и́мя Твое́ отъ всѣ́хъ небе́сныхъ чино́въ прославля́ется.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго осѣни́ подви́жниковъ пеще́рныхъ, егда́ пе́рвый игу́менъ, преподо́бный Варлаа́мъ, устро́и хра́мъ во и́мя Твоего́ сла́внаго Успе́нія на верху́ пеще́ры, въ не́мъ бо прославля́ху Тя́, Честнѣ́йшую херуви́мъ и Сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, и Сы́ну Твоему́ вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я пла́менное жела́ніе спасе́нія, преподо́бный Анто́ній, егда́ устро́ися оби́тель на холмѣ́, въ не́мже пеще́ры, нарица́емыя Да́льнія, возжелѣ́въ безмо́лвія, пресели́ся на хо́лмъ, въ не́мже раскопа́ пещеры Бли́жнія, и та́мо собра́ послѣ́дователи себѣ́, хотя́щія соверше́ннаго безмо́лвія, прославля́ющихъ Тя́, свою́ Утѣ́шительницу, та́ко:

Ра́дуйся, въ селе́нія ра́йская Руководи́тельнице; ра́дуйся, въ по́двизѣхъ пеще́рныхъ Укрѣпи́тельнице. Ра́дуйся, благо́е нача́ло и сла́вный коне́цъ всѣ́хъ святы́хъ житія́; ра́дуйся, святы́я ра́дости Боже́ственная струя́. Ра́дуйся, цвѣ́те Боже́ственнаго прозябе́нія; ра́дуйся, правосла́внаго мона́шества украше́ніе.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 4

Бу́рю сомнѣ́ній грѣхолюби́выхъ оста́вльше, возлюби́въ терни́стый пу́ть спасе́нія, стеко́шася и́ноцы въ пеще́ру ко преподо́бному Ѳеодо́сію. Онъ же, ви́дя въ не́й тесноту́, созда́ на верху́ горы́ Пече́рскія хра́мъ, и ке́лліи сооруди́, и огра́дой огради́, и та́ко устро́ися оби́тель во и́мя Твое́, Влады́чице, въ не́йже мона́си и вѣ́рніи лю́діе воспѣ́ша о Тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шаша и́ноцы Пече́рскіи, я́ко разбо́йницы хотя́ху окра́сти хра́мъ Тво́й, Пречи́стая, моли́ша Тя́ о спасе́ніи его́. Ты́ же, Всеми́лостивая, сотвори́ла еси́ чу́до: хра́мъ Тво́й показа́ла еси́ въ возду́сѣ ви́сящь, его́же ви́дяще разбо́йницы въ у́жасѣ разбѣго́шася, и́ноцы же воспѣ́ша Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, я́ко на горѣ́ Кíевстѣй духо́вный са́дъ насади́ла еси́; ра́дуйся, я́ко та́мо живу́щимъ вся́ потре́бная подала́ еси́. Ра́дуйся, собра́вшая на́съ отъ мíра грѣхо́внаго; pа́дуйся, приве́дшая на́съ во огра́ду оби́тели Пече́рскія. Ра́дуйся, защища́ющая на́съ отъ враго́въ ви́димыхъ; ра́дуйся, охраня́ющая на́съ отъ супоста́тъ неви́димыхъ.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ мíру яви́лася еси́ Влады́чице, егда́ восхотѣ́ла устро́ити Себѣ́ въ Руси́ оби́тель Пече́рскую. Мѣ́сто, идѣ́же и́мать хра́мъ во и́мя Твое́ созда́тися, указа́ла еси́ о́гненною дуго́ю, протяже́нною отъ ве́тхаго монастыря́, и а́нгелы, во о́бразѣ и́ноковъ по возду́ху тáмo гряду́щими, éже ви́дящи и́ноцы Пече́рстіи, воспѣ́ша ра́достную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣша гре́ческіи каменозда́теліе въ Царьгра́дѣ ю́ношей, повелѣва́ющихъ и́мъ ити́ во Влахе́рнскій хра́мъ къ Цари́цѣ, идѣ́же прише́дше, узрѣ́ша Тебе́ та́мо сѣдя́щу во сла́вѣ, и предстоя́щія съ Тобо́ю ли́ки во́евъ [и] преподо́бныхъ Анто́нія и Ѳеодо́сія, и повелѣва́юшу и́мъ ити́ въ Ру́сскую зе́млю во гра́дъ Кíевъ, и устро́ити хра́мъ во и́мя Твое́, вручи́вшу и́мъ ико́ну сла́внаго Успе́нія Своего́ и мо́щи святы́хъ му́ченикъ. Сего́ ра́ди попече́нія воспѣва́емъ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, Цapи́цe небесе́ и земли́; ра́дуйся, и́стинная Ма́ти на́шего Спаси́теля. Ра́дуйся, спа́сшая ве́сь ро́дъ Ада́ма па́дшаго; ра́дуйся, вѣ́ры правосла́вныя Воево́до непобѣди́мая. Ра́дуйся, покрови́тельнице Царягра́да непосты́дная; ра́дуйся, и страны́ Ру́сскія Засту́пнице усе́рдная.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 6

Проповѣ́дницы Твоего́ чуде́сного явле́нія во Влахе́рнстѣй це́ркви, гре́честіи каменозда́теліе, пріидо́ша въ Кíевъ, ко преподо́бнымъ Анто́нію и Ѳеодо́сію, вручи́ша и́мъ ико́ну Твоего́ Успе́нія и мо́щи святы́хъ му́ченикъ, и повѣ́даша и́мъ Твою́ во́лю о созда́ніи хра́ма во и́мя Твое́. Они́ же, слы́шаша и́хъ глаго́лы, о́бразу Твоему́ на ико́нѣ изображе́нну поклони́шася, Бо́гу вопію́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ я́ко со́лнце ико́на Твоего́ Успе́нія, Пресвята́я Дѣ́во, ю́же пpинесо́ша изъ Царягра́да гре́честіи каменозда́теліе во оби́тель Пече́рскую, въ не́йже и до ны́нѣ пребыва́етъ подаю́ще исцѣле́нія, вопію́щимъ къ Тебѣ́ та́ко:

Pа́дуйся, во Успе́ніи Твое́мъ на́съ не оставля́ющая; ра́дуйся, чрезъ ико́ну Твою́ на́мъ помога́ющая. Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю оби́тель Пече́рскую просла́вившая; ра́дуйся, ико́ною Твое́ю го́ру Пече́рскую просвѣти́вшая. Ра́дуйся, о́бразомъ си́мъ гра́дъ Кíевъ спаса́ющая; ра́дуйся, то́юже ико́ною всю́ Ру́сскую зе́млю охраня́ющая.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 7

Хотя́ща устро́ити но́вую оби́тель и въ не́й хра́мъ во и́мя Твое́, Преблагослове́нная Дѣ́во, преподо́бная Анто́ній и Ѳеодо́сій, моли́ста Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего и Тeбе́, да позна́ета мѣ́сто, на не́мже созда́нъ бы́ти и́мать хра́мъ, и указа́ Госпо́дь то́ мѣ́сто: идѣ́же бы́сть по все́й земли́ роса́, а та́мо су́ша; и па́ки: повсю́ду су́ша, на мѣ́стѣ же хра́ма роса́, и посла́ о́гнь съ небесе́, и пожже́ вся́ хвра́стія, и ро́су полиза́, и доли́ну устро́и. Преподо́бная же, вку́пѣ съ вѣ́рными лю́ди, та́мо су́щими, падо́ша на зе́млю, со стра́хомъ возопи́ста: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вый хра́мъ, небеси́ подо́бный, нача́ша созида́ти богоно́сная отца́ Анто́ній и Ѳеодо́сій, по сме́ртномъ же успе́ніи и́хъ, преподо́бный Стефа́нъ сконча́ и пресели́ бра́тію изъ ве́тхаго монастыря́ въ но́вый. Блаже́нный же Ни́конъ ико́ны, зла́томъ и сребро́мъ чу́дно украси́; въ не́мже собра́шася вѣ́рніи, прославля́ху Тя́, Богоро́дице, си́це:

Ра́дуйся, я́ко варя́га Си́мона во оби́тель Твою́ чу́дно призва́ла еси́; ра́дуйся, я́ко принесе́ннымъ и́мъ по́ясомъ размѣ́ръ хра́ма Твоего́ указа́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко зла́то на устрое́ніе хра́ма Твоего́ чрезъ гре́ки подала́ еси́; ра́дуйся, въ созида́ніи хра́ма Твоего́ неви́димо посо́бствовала еси́. Ра́дуйся, Ла́вры Пече́рскія строи́тельнице; ра́дуйся, хра́мовъ ея́ украси́тельнице.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до показа́ся, егда́ украша́ху хра́мъ Тво́й, Пречи́стая, мусíею: тогда́ во олтари́ на стѣнѣ́ са́мъ написа́ся о́бразъ Тво́й преподо́бному Али́пію со иконопи́сцы ту́ су́щему, и просвѣти́ся па́че со́лнца. И се́ изъ у́стъ о́браза Твоего́, Пресвята́я, излетѣ́ го́лубь бѣ́лъ, и летя́ше ко о́бразу Спаси́телеву, и ко ины́мъ образо́мъ напи́саннымъ во хра́мѣ, и па́ки летѣ́ ко о́бразу Спаси́телеву, и влетѣ́ во уста́ Его́ и та́мо скры́ся. Еже ви́дящи гре́честіи иконопи́сцы, во оби́тели Твое́й и живо́тъ сво́й сконча́ша, мо́щи же и́хъ въ пеще́рѣ положе́ни бы́ша, душа́ми же на небеса́ пресели́шася, идѣ́же прославля́ютъ Тя́ со а́нгелы, Сы́ну же Твоему́ зову́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь хра́мъ небеси́ подо́бный возсія́лъ Твое́ю ико́ною Пече́рскою, Богоизбра́нная Дѣ́во, е́же ви́дѣвъ блаже́нный Заха́рія, вни́де въ о́нь защище́нія у Тебе́ прося́, егда́ заимода́вецъ его́ Се́ргій не хотя́ше отда́ти ему́ зла́то и сребро́, оста́вленное отце́мъ его́. Ты́ же, Влады́чице, посла́ла а́нгела наказа́ти клятвопресту́пника; е́же ви́дя Заха́рія, оста́ви мíръ, пріи́де во оби́тель Пече́рскую, поживе́ въ не́й до конца́ днíй свои́хъ, воспѣва́я Тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, Честнѣ́йшая всея́ тва́ри вселе́нныя; ра́дуйся, Сладча́йшаго Іису́са селе́ніе. Ра́дуйся, святы́й покро́ве жи́зни на́шея; ра́дуйся, благода́тное утѣше́ніе ско́рби на́шея. Ра́дуйся, вся́ на́ша наде́ждо и поко́ю; ра́дуйся, по Бо́зѣ на́ше упова́ніе въ жи́зни земно́й.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 9

Вся́кoe мудрова́ніе отве́ргше, удиви́мся чудесе́мъ Твои́мъ, Богоро́дице, егда́ бо приспѣ́ вре́мя освяще́нію Це́ркви Твоея́, дска́ ка́менна на престо́лъ неви́димо принесена́ бы́сть а́нгелы; тѣ́мже во о́бразѣ ю́ношей со́звани бы́ша святи́теліе на освяще́ніе ея́, я́коже апо́столи Христо́вы со́брани бы́ша на погребе́ніе Твое́. Святи́тель Іоа́ннъ, и́ноцы Пече́рскіи и вси́ лю́діе, зря́ще сія́, просла́виша Тя́, Пречи́стая, ра́достно пра́здноваху пра́здникъ освяще́нія, Бо́гу пою́ще пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíя многовѣща́нныя не мо́гутъ восхвали́ти Твоя́ чудеса́, Богоро́дице, содѣ́ланныя во оби́тели Пече́рстѣй, наипа́че при основа́ніи, созда́ніи и освяще́ніи хра́ма въ че́сть сла́внаго Успе́нія Твоего́. И ны́нѣ не оставля́й на́съ, недосто́йныхъ ча́дъ Твои́хъ, сохраня́й оби́тель Твою́, да вопіе́мъ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, яко Са́мъ Бо́гъ Оте́цъ назна́мена су́шею мѣ́сто хра́ма; ра́дуйся, я́ко Тво́й Сы́нъ, Иже сни́де я́ко роса́ на руно́ во Твое́ чре́во, на то́жде мѣ́сто ро́су испусти́. Ра́дуйся, я́ко Ду́хъ Святы́й о́гнь съ не́ба низпосла́ на попале́ніе мѣ́ста для хра́ма; ра́дуйся, я́ко Бо́гъ Оте́цъ о́бразъ Тво́й во олтари́ неви́димо изобрази́. Ра́дуйся, я́ко Бо́гъ Сы́нъ, Со́лнце пра́вды, сія́ніемъ це́рковь Твою́ испо́лни; ра́дуйся, я́ко Святы́й Ду́хъ видѣ́ніемъ го́лубя, излетѣ́вшаго изъ у́стъ о́браза, въ хра́мѣ Твое́мъ показа́ся.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́ преподо́бный Али́пій, пріи́де во Твою́ оби́тель, Богоро́дице, и бы́сть та́мо иску́сенъ иконопи́сецъ, чрезъ него́же просла́вилася еси́, Богоневѣ́сто: ико́ны бо и́мъ пи́санныя бы́ша чудодѣ́йны, просія́ша бо па́че со́лнца, нѣ́ціи ико́ны а́нгели писа́ша и ины́ми мно́гими чудесы́ просла́вишася. Отъ ни́хже и до ны́нѣ нѣ́цыи сохрани́шася, источа́юще чудеса́ прославля́ющимъ Тя́, и Бо́гу вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ крѣ́пкая и заступле́ніе яви́лася еси́, Влады́чице, но́вой оби́тели Твое́й Свѣ́нской, егда́ кня́зь Рома́нъ проси́ и́ноковъ Пече́рскихъ отпусти́ти ико́ну чудотво́рную, пи́санную преподо́бнымъ Али́піемъ, для́ исцѣле́нія отъ слѣпоты́. Егда́ же плыву́щіи съ Твое́ю ико́ною приста́ша ко бре́гу, ико́на Твоя́ невѣ́домо обрѣ́теся на горѣ́ на дре́вѣ; и кня́зь Рома́нъ получи́ прозрѣ́ніе очесе́мъ свои́мъ, созда́ та́мо оби́тель, собра́ и́ноки, и вку́пѣ съ ни́ми возопи́ къ Тебѣ́ та́ко:

Pа́дуйся, ико́ны Твоя́ чудесы́ просла́вившая; ра́дуйся, Ла́вру Пече́рскую тѣ́ми же просла́вила еси́. Ра́дуйся, и но́вую оби́тель Свѣ́нскую возлюби́ла еси́; ра́дуйся, я́ко и въ не́й ико́ну Твою́ чудотво́рную показа́ла еси́. Ра́дуйся, я́ко ди́вны и вели́ки чудесы́ отъ нея́ яви́ла еси́; ра́дуйся, всѣ́мъ прося́щимъ у Тебе́, чрезъ ико́ну Твою́ исцѣле́нія источи́ла еси́.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе уми́льное прино́сятъ предъ ико́ною Твое́ю Пече́рскою не то́кмо во гра́дѣ Кíевѣ, но и въ Свѣ́нскѣ, въ Москвѣ́ и Яросла́влѣ, и въ ины́хъ градѣ́хъ и ве́сѣхъ правовѣ́рніи лю́діе, призыва́я Тебе́ на по́мощь вку́пѣ съ преподо́бными Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ, и, получи́вше отъ Тебе́, Богоро́дице, по́мощь и заступле́ніе, вопію́тъ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную свѣщу́, просвѣща́ющую всѣ́хъ Тебе́ призыва́ющихъ, иму́ще мíръ христіа́нскій Тебе́, Дѣ́во Богоро́дице, наипа́че же Ла́вра Пече́рская, прославля́етъ Тя́, свою́ Покрови́тельницу, ю́же храни́ши мно́ги лѣ́та отъ нахожде́нія ага́рянъ и вся́кихъ вра́гъ, и еретико́въ, и междоусо́бныя бра́ни, и отъ нападе́нія иноплеме́нникъ. Аще же иногда́ и попуска́ла еси́ е́й разоре́ннѣй бы́ти, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ, но па́ки еще благолѣ́пнѣе воздвиза́ла еси́ ю́, и дарми́ земны́ми изоби́ловала еси́ насе́льники ея́ и дарми́ благода́ти обогаща́ла вопію́щихъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, ико́ною Успе́нія Твоего́ на́съ защища́ющая; ра́дуйся, нерукотворе́ннымъ о́бразомъ Твои́мъ на́съ покрыва́ющая. Ра́дуйся, Пече́рскою ико́ною Твое́ю исцѣле́нія на́мъ подаю́щая; ра́дуйся, Свѣ́нскимъ о́бразомъ Твои́мъ на́съ покрыва́ющая. Ра́дуйся, гра́дъ Москву́ Пече́рскою ико́ною посѣти́вшая; ра́дуйся, и гра́дъ Яросла́вль Твое́ю ико́ною озари́вшая.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 12

Благода́ть Боже́ственную, покро́въ и заступле́ніе пода́ждь на́мъ, Влады́чице на́ша и Ма́ти, припа́дающимъ предъ ико́ною Твое́ю Пече́рскою. Воздви́гни на́съ отъ грѣхо́внаго сна́, сохрани́ Ла́вру Твою́ и на́съ недосто́йныхъ ча́дъ Твои́хъ, сподо́би на́съ жи́тельствовати во огра́дѣ оби́тели Пече́рскія до конца́ днíй на́шихъ, и прославля́ти Тебе́ и Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Твоя́ ми́лости и чудеса́, явле́нныя во оби́тели Пече́рстѣй отъ лѣ́тъ дре́внихъ и до ны́нѣ, покланя́емся предъ о́бразомъ Твои́мъ, и́мже спаса́еши на́съ, и всѣ́хъ призыва́ющихъ Тебе́ на по́мощь и вопію́щихъ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, торжество́ вѣ́ры Правосла́вныя въ Ла́врѣ Пече́рстѣй явля́ющая; ра́дуйся, сердца́ человѣ́ческая любо́вію о Бо́зѣ распаля́ющая. Ра́дуйся, го́ру Пече́рскую, я́ко вторы́й Сина́й просла́вившая; ра́дуйся, ико́ны Твоя́, я́ко проповѣ́дницы спасе́нія показа́вшая. Ра́дуйся, съ небе́сныхъ высо́тъ на на́съ призира́ющая; ра́дуйся, на блага́я дѣя́нія на́съ наставля́ющая.

Ра́дуйся, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, Пече́рская похвало́ и на́ше утѣше́ніе.

Конда́къ 13

О, Всепѣ́тая на́ша Ма́ти, Пресла́вная Влады́чице Богоро́дице! Пріими́ сія́ похвалы́ и моле́нія, отъ скве́рныхъ усте́нъ и нечи́стаго се́рдца возноси́мыя; сохрани́ Твою́ оби́тель, на́шими грѣхми́ оскверне́нную; собери́ на́съ расточе́нныхъ и сподо́би въ чи́нѣ а́нгельстѣмъ дости́гнути небе́снаго Ца́рствія, и вку́пѣ съ преподо́бными Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ, и всѣ́ми уго́дники Пече́рстими, прославля́ти вѣ́чно Тебе́, на́шу Ма́терь, и Сы́на Твоего́ и Бо́га, и пѣ́ти пѣ́снь: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Дѣ́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похвало́ и украше́ніе, покро́ве и заступле́ніе, и́стинная Влады́чице избра́ннаго удѣ́ла Твоего́! Пріими́ на́съ, недосто́йныхъ рабо́въ Твои́хъ, убо́гое моле́ніе, съ вѣ́рою и любо́вію принося́щихъ предъ чу́днымъ о́бразомъ Твои́мъ, да посѣти́ши ми́лостивно грѣхо́вное житіе́ на́ше, просвѣща́юще его́ свѣ́томъ покая́нія. Осѣни́ на́съ, обремене́нныхъ скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достію, и сподо́би на́съ при́сно сла́вити Тя́ въ ми́рѣ и благоче́стіи во оби́тели Пече́рстѣй, и, безъ поро́ка преше́дши пу́ть житія́ на́шего, по́мощію Твое́ю дости́гнути вѣ́чнаго весе́лія во свѣ́тлостехъ святы́хъ и богоно́сныхъ оте́цъ на́шихъ Анто́нія и Ѳеодо́сія и всѣ́хъ преподо́бныхъ Пече́рскихъ, и еди́ными усты́ и се́рдцемъ воспѣва́ти Тя́ и Превѣ́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ, Всеблаги́мъ, Животворя́щимъ и Единосу́щнымъ Его́ Ду́хомъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ина́я

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Іису́са Христа́, Пречи́стая Приснодѣ́во Богоро́дице Марíе! Припа́даемъ и покланя́емся Тебѣ́ предъ свято́ю и чудотво́рною ико́ною Твое́ю, ю́же отъ лѣ́тъ дре́внихъ чудесы́ мно́гими и исцѣле́ньми просла́вити благоизво́лила еси́. Смире́нно мо́лимся Тебѣ́, Благо́й и Милосе́рдой Засту́пнице на́шей: предста́тельствомъ уго́дниковъ Твои́хъ, преподо́бныхъ Анто́нія и Ѳеодо́сія Пече́рскихъ, вонми́ гла́су грѣ́шныхъ моле́ній на́шихъ, не пре́зри воздыха́ній души́, ви́ждь ско́рби и бѣды́ на́съ обыше́дшіи и, я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти, потщи́ся на по́мощь на́мъ безпомо́щнымъ, уны́лымъ, во мно́гія и тя́жкія грѣхи́ впа́дшимъ и при́сно прогнѣвля́ющимъ Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ніи на́шими, но да яви́тъ на́мъ человѣколюби́вую Свою́ ми́лость. Испроси́, Влады́чице, у бла́гости Его́ всѣ́мъ правосла́внымъ христіа́номъ здра́віе и душе́вное спасе́ніе, благоче́стное и ми́рное житіе́, земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, до́ждіе благовре́менныя, и благослове́ніе свы́ше на вся́ блага́я дѣла́ и начина́нія на́ша; боля́щія исцѣли́, скорбя́щія утѣ́ши, бѣ́дствующимъ помози́; споспѣши́ всѣ́мъ на́мъ носи́ти и́го Христо́во въ терпѣ́ніи и смиренному́дріи, и сподо́би на́съ благоче́стно житіе́ земно́е сконча́ти, христіа́нскую же непосты́дную кончи́ну получи́ти и небе́сное Ца́рствіе унаслѣ́дити. О, Цари́це Всепѣ́тая, Ма́ти Бо́жія Всеблага́я! Простри́ богоно́сніи ру́цѣ Твои́ къ возлю́бленному Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, умоли́ Его́ спасти́ и изба́вити отъ поги́бели вѣ́чныя вся́ и́ноки оби́тели Твоея́ Пече́рскія, и, я́коже дре́вле на горѣ́ Пече́рстѣй ми́лость явля́ла еси́, Влады́чице, си́це и ны́нѣ яви́, Богоро́дице, Твоя́ щедро́ты надъ оби́телію Твое́ю и надъ на́ми, недосто́йными ча́ды Твои́ми; да и здѣ́, въ земно́мъ стра́нствованіи на́шемъ, и по кончи́нѣ живота́ на́шего бу́демъ прославля́ти Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на, и Единосу́щнаго и Свята́го Его́ Ду́ха, и Твое́ ми́лостивное предста́тельство во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Дне́сь свѣ́тло торжеству́етъ Пече́рская оби́тель и ра́дуется явле́ніемъ о́браза Богома́тере безмѣ́рный ли́къ Пече́рскихъ отце́въ, съ ни́миже и мы́ непреста́нно возопіи́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Конда́къ, гла́съ 3

Дѣ́ва дне́сь неви́димо предстои́тъ въ це́ркви и съ ли́ки Пече́рскихъ отце́въ мо́лится о на́съ, благоговѣ́йно велича́ющихъ Ея́ безмѣ́рную ми́лость къ ро́ду на́шему, я́вльшуюся въ чуде́сномъ о́бразѣ Ея́, оби́тель Пече́рскую украша́ющемъ.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ о́бразъ Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцѣле́нія всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ.