Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Иверская Монреальская, мироточивая

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нной отъ всѣ́хъ родо́въ Засту́пницѣ ро́да христіа́нскаго, дарова́вшей на́мъ чу́дное зна́меніе отъ ико́ны Своея́ честны́я и мѵ́ро благово́нное отъ нея́ источи́вшей, благохва́льное пѣ́ніе прино́симъ во умиле́ніи серде́чнѣмъ. Ты́ же, я́ко иму́щая влады́чество надъ тва́рію вся́кою, обновле́ніе се́рдца и житія́ пода́ждь на́мъ, зову́щимъ:

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Икосъ 1

Ангеломъ говѣ́йная ико́на Твоя́, о Влады́чице, возсія́ на́мъ въ послѣ́дняя времена́ сія́, я́ко исто́чникъ благода́ти Боже́ственныя неистощи́мый, да вси́ вѣ́рніи, съ любо́вію припа́дающіи Тебѣ́ и предъ о́бразомъ си́мъ благоговѣ́йно кла́няющіися, возопію́тъ Тебѣ́ пѣ́снь похва́льную си́це:

Ра́дуйся, Дѣ́во, отъ вѣ́ка Го́сподомъ предызбра́нная; ра́дуйся, отъ взора человѣча до времени премудро утаенная. Ра́дуйся, дщи́ Ада́ма пе́рстнаго; ра́дуйся, прама́тере Евы исправле́ніе. Ра́дуйся, въ естествѣ́ отпа́дшемъ рожде́нная; ра́дуйся, превы́ше а́нгельскаго естества́ добродѣ́телію вознесе́нная. Ра́дуйся, въ гада́ніихъ проро́ки предобразо́ванная; ра́дуйся, рождество́мъ Твои́мъ сѣно́вное служе́ніе упраздни́вшая. Ра́дуйся, отъ непло́дове пречу́дно возсія́вшая; ра́дуйся, плодоно́сіе духо́вное вѣ́рнымъ дарова́вшая. Ра́дуйся, ча́яній дре́внихъ пресла́вное сбы́тіе; ра́дуйся, и въ послѣ́дняя времена́ живу́щихъ наде́ждо послѣ́дняя.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 2

Ви́дяще мѵ́ро, отъ ико́ны Твоея́ источе́нное, все́ мно́жество моля́щихся предъ о́бразомъ святы́мъ у́жасомъ и ра́достію исполня́ется и те́плыя сле́зы отъ се́рдца сокруше́ннаго приноша́етъ Тебѣ́, я́ко же́ртву благодаре́нія, да не уничижи́тся предста́тельствомъ Твои́мъ къ Сы́ну Твоему́ умиле́нный и́хъ гла́съ: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ на́шъ немощны́й недоумѣва́етъ пресла́внаго чудесе́ изрече́нія: ка́ко мѵ́ро благоуха́нное, мно́жицею отъ ико́ны Твоея́ источе́нное, а́ще еди́ножды вку́пѣ со́брано бу́детъ, седмери́цею тя́готою свое́ю са́мъ о́бразъ превзы́детъ. Мы́ же, та́инству дивя́щеся, благода́рно славосло́вивъ Тя́ си́це:

Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче неисчерпа́емый; ра́дуйся, чистото́ю безмѣ́рною Безмѣ́рному послужи́вшая. Ра́дуйся, Невмѣсти́маго всѣ́мъ мíромъ вмѣсти́вшая; ра́дуйся, Неопи́саннаго опи́сана показа́вшая. Ра́дуйся, въ вы́шнихъ Живу́щаго къ на́мъ приве́дшая; ра́дуйся, къ восхожде́нію на небеса́ человѣ́комъ послужи́вшая. Ра́дуйся, Рабо́ Госпо́дня смире́нная; ра́дуйся, Влады́чице чинонача́лій а́нгельскихъ. Ра́дуйся, во Свята́я святы́хъ воспита́нная; ра́дуйся, ни еди́наго же по́мысла возносли́ваго пріе́мшая. Ра́дуйся, а́нгеломъ обра́дованная; ра́дуйся, во юдо́ли плаче́вной на земли́ пребыва́вшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго и до ны́нѣ не оскудѣ́, а́ще и оскудѣ́ша вѣ́рніи и ума́лишася зѣло́, но покро́вомъ Твои́мъ при́сно покрыва́еми, Сы́на Твоего́ гнѣ́въ пра́ведный преложи́ти на ми́лость ча́емъ, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще бога́тство неизрече́нныя ми́лости Твоея́, ту́не отъ ико́ны Твоея́ дарова́нныя, стра́хомъ исполня́емся, грѣ́шніи, я́ко неиспра́влени пребыва́емъ, оба́че па́ки на ми́лость Твою́ дерза́юще, со слеза́ми, Влады́чице, къ Тебѣ́ вопіе́мъ: да не въ су́дъ или́ во осужде́ніе чуде́съ Твои́хъ зрѣ́ніе на́мъ вмѣни́тся, но да поне́ наконе́цъ очище́ннымъ се́рдцемъ сподо́бимся и мы́ воспѣ́ти Тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, Агнице, Агнца кро́ткаго ро́ждшая; ра́дуйся, я́ко отъ Іу́ды льва́ мíру яви́вшая. Ра́дуйся, Бо́га безтѣле́снаго во чре́вѣ нетѣсновмѣсти́вшая; ра́дуйся, пло́тію человѣ́ческою Того́ одѣ́явшая. Ра́дуйся, ма́терію ста́вшая и дѣ́вою пребы́вшая; ра́дуйся, во двою́ естеству́ еди́наго Сы́на Твоего́ на́мъ показа́вшая. Ра́дуйся, благослове́нія Отча прія́телище; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го ковче́же преиспо́лненный. Ра́дуйся, сластьми́ душетлѣ́нными неискуше́нная; ра́дуйся, болѣ́зней ма́тернихъ въ рождествѣ́ не позна́вшая. Ра́дуйся, грѣхопрекло́ннаго естества́ наслѣ́днице; ра́дуйся, николи́же наси́льству его́ уступи́вшая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 4

Бу́рею христоубíйства ды́шуще, пріидо́ша въ дерзнове́ніи мно́зи Копрони́ми но́віи, за грѣхи́ на́ша на земли́ Ру́сстѣй Бо́гомъ попу́щенніи, олтари́ оте́ческія раскопа́ша и служи́телей Госпо́днихъ изби́ша, ча́дъ же и́хъ ле́стію безбо́жія разврати́ша и немно́зи вѣ́рніи во оте́чествіи и на земли́ чуждѣ́й сохрани́шася. Ты́ же, Влады́чице, не оста́вила еси́ и́хъ, но ди́внымъ явле́ніемъ ико́ны Своея́ утѣеша́еши со слеза́ми Бо́гу вопію́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша о чудесѣ́хъ пресла́вныхъ, отъ ико́ны Твоея́ истека́ющихъ, ве́сь мíръ, отъ Христа́ отре́кшійся, недоумѣ́ніемъ одержи́мь безмо́лвствуетъ, ничто́же бо возмо́жетъ вопреки́ глаго́лати. Вѣ́рніи же, спасе́ніе Тобо́ю улучи́вше, немо́лчными пѣ́сньми вопію́тъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, благовѣ́рнымъ царе́мъ держа́во; ра́дуйся, во́инству христолюби́вому Воево́до побѣдоно́сная. Ра́дуйся, нечести́вымъ ага́ряномъ при́сное посрамле́ніе; ра́дуйся, мно́гажды ра́тующія на лю́ди Твоя́ разгна́вшая. Ра́дуйся, гра́ды правосла́вныя отъ наше́ствія вра́жія покрыва́вшая; ра́дуйся, къ покая́нію и моли́твѣ лю́ди Твоя́ ди́вно наставля́вшая. Ра́дуйся, избра́ннымъ моле́бникомъ Твои́мъ во сла́вѣ явля́вшаяся; ра́дуйся, во́лю Бо́жію о спасе́ніи всѣ́хъ вѣ́рныхъ тѣ́ми возвѣща́вшая. Ра́дуйся, гнѣ́въ Бо́жій отъ на́съ утоли́вшая; ра́дуйся, до конца́ поги́бнути во грѣсѣ́хъ на́мъ не да́вшая. Ра́дуйся, вдо́вствующаго престо́ла ца́рскаго на земли́ Мѣстоблюсти́тельнице; ра́дуйся, Цари́це, съ Сы́номъ Твои́мъ на небеси́ при́сно ца́рствующая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 5

Боготе́чною звѣздо́ю вѣ́рнымъ сія́еши, въ разсѣ́яніи су́щимъ, Влады́чице, и́же сугу́бое изгна́ніе терпя́щимъ: отъ рая́ отпа́вшимъ Ада́мовымъ преслуша́ніемъ, отъ земна́го же удѣ́ла Твоего́, Руси́ Святѣ́й, промышле́ніемъ Бо́жіимъ изгна́ннымъ за грѣхи́ оте́ческія, да поне́ земна́го гра́да лише́нніи, небе́снаго взы́щемъ вседу́шно, идѣ́же воспѣ́ти не́когда ча́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣша вси́ концы́ земнíи вели́чіе чуде́съ Бо́жіихъ, отъ ико́ны Твоея́ истека́ющихъ, и чудя́хуся мно́гому милосе́рдію Твоему́, о Влады́чице! Разумѣ́юще же нѣ́цыи отъ ни́хъ, я́ко еди́нъ е́сть Бо́гъ и́стиненъ, Сы́нъ Тво́й со Отце́мъ и Ду́хомъ покланя́емый, вопія́ху Тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, и́стины скрижа́ль богопи́санная; ра́дуйся, благода́ти подая́ніе незави́стное. Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ніе; ра́дуйся, невѣ́дущимъ благо́е вразумле́ніе. Ра́дуйся, отъ всѣ́хъ родо́въ ублаже́нная; ра́дуйся, разстоя́щія Сы́номъ Твои́мъ собра́вшая. Ра́дуйся, ча́яній ве́тхаго Изра́иля исполне́ніе; ра́дуйся, но́вымъ Израильтя́номъ Ма́ти я́вльшаяся. Ра́дуйся, невѣ́рныхъ іуде́евъ посрамле́ніе; ра́дуйся, но́вый наро́дъ Бо́жій отъ всѣ́хъ язы́къ совоку́пльшая. Ра́дуйся, Пода́тельнице бла́гъ преходя́щихъ; ра́дуйся, Храни́лище сокро́вищъ неиждива́емыхъ.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 6

Проповѣ́дника чуде́съ Твои́хъ и храни́теля ико́ны Твоея́ въ разсѣ́яніи Ру́сстѣмъ не епи́скопа, ни кня́зя, ниже́ мона́шествующихъ наста́вника избрала́ еси́, но про́ста и иноплеме́нника ро́домъ, я́ко да никто́же по пло́ти похва́лится предъ Бо́гомъ, но о се́мъ да хва́лится хваля́йся, е́же зна́ти Го́спода и взыва́ти Ему́ правосла́вно: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ всѣ́мъ конце́мъ земли́ свѣ́тъ Правосла́вныя вѣ́ры: Сы́нъ бо Тво́й по глаго́лу Твоему́ изгна́нники смире́нныя вознесе́ и тѣ́ми во вся́комъ язы́цѣ а́лчующія бла́гъ духо́вныхъ испо́лни, да вку́пѣ вси́ вопію́тъ Тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, апо́столы дре́вле ико́ною Твое́ю благослови́вшая; ра́дуйся, благода́тію Сы́на Твоего́ о́бразы Твоя́ снабди́вшая. Ра́дуйся, поклоне́ніе предъ ико́нами Твои́ми прія́вшая; ра́дуйся, на первообра́зная тое́ направля́ти на́съ наста́вльшая. Ра́дуйся, Спу́тнице незри́мая всѣ́мъ благовѣству́ющимъ; ра́дуйся, укрѣпле́ніе чу́дное словесе́мъ и́хъ человѣ́ческимъ. Ра́дуйся, Копрони́мову я́рость укроти́вшая; ра́дуйся, Лю́терово нече́стіе низложи́вшая. Ра́дуйся, отъ уя́звленныя ико́ны дре́вле кро́вь излія́вшая; ра́дуйся, отъ че́стно покланя́емаго спи́ска тоя́ мѵ́ро источи́вшая. Ра́дуйся, зло́бою дви́жимымъ устраше́ніе; ра́дуйся, Ду́хомъ води́мымъ Святы́мъ укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 7

Хотя́щимъ всѣ́мъ си́ламъ бе́здны а́дскія вѣ́ру Правосла́вную до конца́ низложи́ти, ди́вное заступле́ніе оста́тку вѣ́рныхъ показа́ла еси́, Влады́чице, но и заблужда́ющимъ во тмѣ́ невѣ́рія ми́лость Твою́ простира́еши, да ви́дяще очи́ма свои́ма чудеса́ дре́внихъ краснѣ́йшая, умиля́тся се́рдцемъ и, мра́къ невѣ́рія разгна́вше, Сы́ну Твоему́ возопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́выя звѣ́зды на не́бѣ духо́внѣмъ Руси́ Святы́я возсія́ша - все́ мно́жество страда́лецъ отъ лю́тыхъ христобо́рцевъ уму́ченныхъ, егда́ же и на земли́ но́выя пѣ́сни церко́вныя въ похвалу́ и́хъ воспѣ́ты бы́ша, тогда́ и ико́на Твоя́ мѵ́ро нача́тъ излива́ти, зна́менуя во́лю благу́ю Госпо́дню о всецерко́внѣмъ прославле́ніи си́хъ уго́дниковъ вѣ́рныхъ Свои́хъ, и́же непреста́нно во свѣ́тѣ предстоя́тъ невече́рнѣмъ, хода́тайствующе о вопію́щихъ Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, дре́вле Иса́іею проро́комъ предзрѣ́нная; ра́дуйся, да́же до сме́рти лю́тыя отъ богоотсту́пныхъ тѣ́мъ воспѣва́емая. Ра́дуйся, отъ напа́стей неча́янныхъ избавле́ніе; ра́дуйся, въ попу́щенныхъ на́мъ отъ Го́спода ско́рбехъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, ми́лостію Твое́ю къ покая́нію приводя́щая; ра́дуйся, ско́рбными лѣчба́ми я́звы на́ша грѣхо́вныя врачу́ющая. Ра́дуйся, отъ сме́рти внеза́пныя исхища́ющая; ра́дуйся, на му́ки и сме́рть за Христа́ благословля́ющая. Ра́дуйся, му́чениковъ пресвѣ́тлая похвало́; ра́дуйся, страда́лецъ побѣдоно́сныхъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, лю́бящихъ Тя́ креста́ми вѣнча́ющая; ра́дуйся, пою́щія Тя́ прославля́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 8

Стра́ннаго и непостижи́маго промышле́нія Госпо́дня о рабѣ́хъ Его́, въ разсѣ́яніи Ру́сстѣмъ су́щихъ, не уразумѣ́ша отсту́пницы та́йніи, ре́кшіи: благода́ти Бо́жіей въ Це́ркви изгна́нной не бы́ти. Ты́ же, Влады́чице, чудото́чное мѵ́ро отъ ико́ны Твоея́ источи́вши, а́біе злохуле́ніе сіе́ всеконе́чно посрами́ла еси́, вѣ́рныя же Твоя́ возвесели́ла еси́, вопію́щія о Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь бѣ́ въ ни́жнихъ помышле́ніемъ свои́мъ вся́къ благолѣ́піемъ внѣ́шнимъ церко́внымъ то́чію хваля́йся, и въ дру́жествѣ съ си́льными мíра сего́ зало́гъ благоде́нствія Це́ркве Христо́вой возмнѣ́вшій. Мы́ же па́че о небе́снѣмъ заступле́ніи Твое́мъ, Влады́чице, вся́ческое тща́ніе прило́жимъ, взыва́юще Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, му́дрыя умо́мъ свои́мъ юро́ды показа́вшая; ра́дуйся, тве́рдого упова́нія на́шего не посрами́вшая. Ра́дуйся, лука́выхъ навѣ́товъ отгна́ніе; ра́дуйся, простоты́ серде́чныя благо́е вѣнча́ніе. Ра́дуйся, Хитродѣ́теля вся́ческихъ ро́ждшая; ра́дуйся, вся хитросплете́нія человѣ́ческія лжи́ растерза́вшая. Ра́дуйся, міролю́бцемъ присноневѣ́домая; ра́дуйся, упова́ющимъ на Тя́ тайнозрѣ́ніе дарова́вшая. Ра́дуйся, си́льныя вѣ́ка сего́ со престо́лъ низложи́вшая; ра́дуйся, смире́нныя пресла́вно возне́сшая. Ра́дуйся, Свѣ́та и И́стины Ма́ти; ра́дуйся, вся́кія ле́сти и тмы́ прогна́ніе.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ человѣ́ческое да подви́жится къ похвале́нію Сы́на Твоего́ и пѣ́нію мно́жества щедро́тъ Твои́хъ, Влады́чице, и да не и́щутъ утѣ́шенніи Тобо́ю утѣше́нія и́нудѣ, но немо́лчнымъ гла́сомъ да пою́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи суему́дренніи и проро́цы лжи́віи пріидо́ша въ послѣ́днія дни́ сія́, и́менемъ Твои́мъ преле́стная глаго́люще и открове́нія отъ ду́ха нечи́стаго приводя́ще, а́ки бы́ша Тебе́ Самую́ ви́дѣли. Оба́че вси́, разумѣ́юще чуде́съ Твои́хъ и́стинныхъ бе́здну, суесло́вію сему́ вѣ́ры не и́мутъ, вопію́ще Тебѣ́ непреста́нно:

Ра́дуйся, кро́ткая Цари́це; ра́дуйся, николи́же Себе́ велича́вшая. Ра́дуйся, всѣ́ми ро́ды блажи́мая; ра́дуйся, никого́же поклони́тися Тебѣ́ понужда́вшая. Ра́дуйся, посредѣ́ собо́ра апо́столовъ безмо́лвствовавшая; ра́дуйся, молча́ніемъ Твои́мъ па́че словесе́ назида́вшая. Ра́дуйся, и́стинныя Прему́дрости Бо́жія Ма́ти; ра́дуйся, съ Сы́номъ и Бо́гомъ Твои́мъ при́сно ца́рствующая. Ра́дуйся, существа́ Боже́ственнаго присво́ити Себѣ́ не дерза́вшая; ра́дуйся, и́стиннаго обоже́нія по благода́ти па́че всѣ́хъ сподо́бльшаяся. Ра́дуйся, на Судѣ́ Сы́на Твоего́ Хода́таице послѣ́дняя; ра́дуйся, помышле́ніемъ о суди́щи се́мъ мно́гія отъ поги́бели исхи́тившая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ иногда́ ико́ну Твою́ чудотво́рную отъ поруга́нія нечести́выхъ, пресла́вно волно́ю морско́ю понесла́ ю́ еси́, и и́нокомъ Горы́ Аѳо́нскія въ столпѣ́ свѣ́тломъ правоше́ствующу по пучи́нѣ дарова́ла еси́, но и спи́ски съ нея́ мно́гими чудесы́ просла́вила еси́, да вси́ благода́рно зову́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́, Дѣ́во, Правосла́вныя вѣ́ры и благоче́стія и́стиннаго утвержде́ніе, а́ще бо и спѣ́ется пу́ть нечести́выхъ и вси́ творя́щіи беззако́ніе угобзи́шася. Ты́ же па́ки пу́ть еди́нъ ко спасе́нію показу́еши, е́же во исповѣ́даніи пра́вомъ стоя́ти неколеби́мо и Тебѣ́ воспѣва́ти такова́я:

Ра́дуйся, вся́ рабо́мъ Твои́мъ къ по́льзѣ творя́щая; ра́дуйся, и́стинную по́льзу ду́шъ на́шихъ до́брѣ вѣ́дущая. Ра́дуйся, отъ явле́нія сла́вы Твоея́ не́мощь на́шу щадя́щая; ра́дуйся, боголѣ́пную сла́ву Твою́ зра́комъ ико́ны скрыва́ющая. Ра́дуйся, избра́нникомъ Твои́мъ иногда́ я́вѣ предста́вшая; ра́дуйся, свяще́нный тре́петъ и́хъ ско́ро на ра́дость прело́жшая. Ра́дуйся, немогу́щихъ зрѣ́ти сла́вы Твоея́ въ ти́хости ми́лующая; ра́дуйся, мѵ́ромъ чу́днымъ въ то́й же тре́петъ на́съ приводя́щая. Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми кро́ткими къ покая́нію на́съ наставля́ющая; ра́дуйся, въ вѣ́рѣ и́стиннѣй тѣ́ми на́съ утвержда́ющая. Ра́дуйся, удивле́нія пра́зднаго отъ на́съ не пріе́млющая; ра́дуйся, всецѣ́лаго обраще́нія отъ всея́ души́ на́шея взыску́ющая.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное приноша́етъ Ти́ Ру́сь Правосла́вная, не то́чію бо въ разсѣ́яніи, но и во оте́чествіи су́щіи раби́ Твои́ увѣ́дѣша пресла́вная чудеса́ отъ мѵроточи́выя Твоея́ ико́ны и, я́ко сокро́вища многоцѣ́нныя, мѵроуха́нныя стру́ицы сохраня́ху, на мно́зѣхъ лѣ́тѣхъ благово́нія отъ ни́хъ обоня́юще, Бо́гу же воспѣва́юще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтопріе́мную свѣщу́ - ико́ну Твою́ дарова́ла еси́ на́мъ, Влады́чице, во тмѣ́ нечу́вствія пребыва́ющимъ и въ земны́хъ веще́хъ утѣше́ніе и́щущимъ, но не обрѣта́ющимъ, да возбну́въ отъ омраче́нія грѣхо́внаго, о́чи своя́ горѣ́ возведе́мъ, Тебѣ́ же возопіе́мъ такова́я:

Ра́дуйся, сле́зы отъ ико́нъ Твои́хъ о на́съ источа́ющая; ра́дуйся, и на́мъ сле́зы покая́нія подаю́щая. Ра́дуйся, го́рькимъ ско́рби врачевство́мъ на́съ исцѣля́ющая; ра́дуйся, на ра́дость печа́ль на́шу прелага́ющая. Ра́дуйся, правосла́внаго оте́чествія лише́ніе за грѣхи́ на́мъ попусти́вшая; ра́дуйся, и́стинное оте́чествіе небе́сное всѣ́мъ скорбя́щимъ о то́мъ угото́вившая. Ра́дуйся, у́зами скорбе́й отъ грѣхо́вныхъ тене́тъ разрѣша́ющая; ра́дуйся, зна́меніемъ благосе́рдія Твоего́ терпѣли́выя утѣша́ющая. Ра́дуйся, еди́ною мѵ́ра ка́плею мно́гія на земли́ веселя́щая; ра́дуйся, мо́ре неисчерпа́емое мѵ́ра мы́сленнаго на небеси́ иму́щая. Ра́дуйся, моли́твы хла́дныя на́шея согрѣ́яніе; ра́дуйся, ума́ землере́тнаго къ небеси́ возведе́ніе.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 12

Благода́ти Твоея́ и щедро́тъ насыще́нніи оби́льно не приложе́нія даро́въ Твои́хъ про́симъ, Влады́чице, но па́че е́же прія́ти на́мъ да́ры сія́ неосужде́нно и не истя́заннымъ бы́ти на́мъ о презо́рствѣ и небреже́ніи въ ча́съ су́дный, но, я́ко раби́ блазíи и вѣ́рніи, вы́ну сподо́бимся Го́споду пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще милосе́рдіе Твое́ превышенебе́сное, восхваля́емъ Тя́, Богоро́дице, я́ко благу́ю Засту́пницу на́шу, въ вѣ́цѣ се́мъ и въ бу́дущей жи́зни сла́дость на́шу неизрече́нную, тѣ́мже и вопіе́мъ Тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, ми́лостію Твое́ю помышле́ніе вся́ко смиря́ющая; ра́дуйся, стра́хомъ Суда́ неужа́сно устраша́ющая. Ра́дуйся, радостотво́рнаго пла́ча пода́ніе; ра́дуйся, смѣхотво́рства безу́мнаго угаше́ніе. Ра́дуйся, дме́ніе по́мысловъ разгоня́ющая; ра́дуйся, смире́ніе лобза́ющихъ вознося́щая. Ра́дуйся, покая́нія предсме́ртнаго сподобля́ющая; ра́дуйся, кончи́ну христіа́нскую подаю́щая. Ра́дуйся, на мыта́рствѣхъ возду́шныхъ вѣ́рныя покрыва́ющая; ра́дуйся, еди́на наде́ждо души́, отъ тѣ́ла разлучи́вшіяся. Ра́дуйся, грѣхо́въ оставле́нія прося́щимъ Хода́таице; ра́дуйся, небе́сныя награ́ды дарова́ніе незави́стное.

Ра́дуйся, блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.

Конда́къ 13

О, Всепѣ́тая Ма́ти! Отъ честны́хъ крове́й Твои́хъ Сло́во воплоще́нное ро́ждшая, и отъ ико́ны Твоея́ честны́я мѵ́ро источи́вшая многоцѣле́бное, ны́нѣшнее на́ше пѣ́ніе пріими́ ми́лостивно, я́ко да на земли́ да́ры Твоя́ благи́мъ усе́рдіемъ пріе́мше, и небе́сныхъ Твои́хъ бла́гъ не лише́ни бу́демъ, Сы́ну Твоему́ вопію́ще о Тебѣ́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Молитва

О, Пресла́вная Госпоже́, Цари́це небесе́ и земли́, Дѣ́во Богоро́дице! Предъ честно́ю ико́ною Твое́ю ны́нѣ припа́дающе, умиле́ннымъ се́рдцемъ вопіе́мъ Тебѣ́ ма́лое моле́ніе сіе́ на́ше, я́ко раби́ неключи́ми есмы́, осужде́ніе прія́ти иму́щіи, но Твои́мъ всемощны́мъ хода́тайствомъ Судіи́ умилостивле́нія ча́ющіи. Вѣ́руемъ и упова́емъ, Влады́чице, я́ко не хотя́й сме́рти грѣ́шныхъ Сы́нъ Тво́й хода́тайству Твоему́ вне́млетъ, и ны́нѣ извѣсти́хомся о се́мъ чу́днымъ зна́меніемъ отъ ико́ны Твоея́ мѵроточи́выя, отъ нея́же и исцѣле́нія оби́льно источи́ла еси́ всѣ́мъ съ вѣ́рою и любо́вію къ Тебѣ́ притека́ющимъ. Сего́ ра́ди и вопіе́мъ Тебѣ́ со слеза́ми: пощади́ окая́нство на́ше, прости́ на́мъ невѣ́рность на́шу, сокруши́ горды́ни на́шея превозноше́ніе, отжени́ нечу́вствіе отъ серде́цъ ожесточе́нныхъ, при́зри на воздыха́ніе уны́ніемъ бори́мыхъ, уцѣлому́дри на́съ бу́дущаго воздая́нія ожида́ніемъ. И пода́ждь, Госпоже́, Це́ркви на́шей въ и́стинѣ неколеби́мое стоя́ніе и въ любви́ благо́е возраще́ніе, отъ всѣ́хъ ко́зней бѣсо́вскихъ и суему́дрій ерети́ческихъ покры́й на́съ и расточе́нныя вѣ́рныя собери́ воеди́но, да вси́ на земли́ правосла́вно Тя́ сла́вящіи и въ небе́сныхъ черто́зѣхъ воспѣ́ти сподо́бятся всечестно́е и́мя Святы́я Тро́ицы и Твое́ ми́лостивное о на́съ заступле́ніе во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1

Отъ святы́я ико́ны Твоея́, о Влады́чице Богоро́дице, мѵ́ро благода́тное источи́ла еси́ оби́льно, вѣ́рныя Твоя́ во изгна́ніи су́щія утѣ́шила еси́ и невѣ́рныя свѣ́томъ Сы́на Твоего́ просвѣти́ла еси́. Тѣ́мже и припа́даемъ къ Тебѣ́, Госпоже́, со слеза́ми: ми́лостива на́мъ бу́ди въ ча́съ су́дный, да нека́ко толи́кую ми́лость Твою́ воспрія́вше, я́ко презо́рливи нака́зани бу́демъ, но пода́ждь на́мъ Твои́ми моли́твами пло́дъ духо́вный принести́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8

Аще и оте́чествія земна́го лише́ніе попуще́ніемъ Бо́жіимъ пріи́де вѣ́рнымъ Твои́мъ, но яви́лася еси́ ми́лостивая Утѣ́шительница и́мъ въ чудотво́рнѣй ико́нѣ Твое́й, отъ нея́же и сле́зы источи́ла еси́ о нечу́вствіи серде́цъ на́шихъ скорбя́щи, тѣ́мже и умиле́нно вопіе́мъ къ Тебѣ́ со слеза́ми: небе́снаго оте́чествія врата́ отве́рзи на́мъ толку́щимъ, я́ко блага́я Врата́рница еси́, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая.