Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Ахтырская

Конда́къ 1

Избра́ннѣй отъ всѣ́хъ родо́въ Бо́жіей Ма́тери и Цари́цѣ, преди́вно цѣльбоно́сную ико́ну Свою́ яви́вшей, на не́йже у Креста́ Христо́ва стоя́щую Засту́пницу на́шу ви́дяще, похва́льное То́й возглаша́емъ пѣ́ніе: Ты́ же, Госпоже́ Всеми́лостивая, я́ко иму́щая милосе́рдіе неизрече́нное, те́плымъ Твои́мъ предста́тельствомъ и заступле́ніемъ отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и неду́говъ свобожда́й, во умиле́ніи Тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Икосъ 1

Ангеловъ Цари́це и всея́ тва́ри Влады́чице, Пречи́стая Дѣ́во Богоро́дице, егда́ у Креста́ возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ предстоя́ла еси́, Того́ страда́нія, на́съ ра́ди претерпѣ́нная, зря́щи, тогда́ се́рдцемъ лю́тѣ уязвля́лася еси́: вои́стину ору́жіе ско́рбное про́йде ду́шу Твою́. Тѣ́мже и мы́, многоболѣ́зненное Твое́ у Креста́ предстоя́ніе, на ико́нѣ изображе́нное, ви́дяще, си́це вопи́ти Тебѣ́ дерза́емъ:

Ра́дуйся, Отца́ Безнача́льнаго Невѣ́сто прекра́сная; ра́дуйся, Сы́на Предвѣ́чнаго Роди́тельнице неискусобра́чная. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го Пала́то непоро́чная; ра́дуйся, Тро́ицы Живонача́льныя Таи́ннице боже́ственная. Ра́дуйся, а́нгельскихъ во́инствъ удивле́ніе; ра́дуйся, ро́да человѣ́ческаго возвыше́ніе. Ра́дуйся, воспѣва́емая отъ херуви́мъ; ра́дуйся, велегла́сно сла́вимая отъ серафи́мъ. Ра́дуйся, ра́дость неизрече́нную въ нетлѣ́ннѣмъ рождествѣ́ Сы́на Твоего́ прія́вшая; ра́дуйся, ско́рбь ве́лію Того́ въ сме́рти кре́стнѣй претерпѣ́вшая. Ра́дуйся, благода́ть, во е́же ско́рбныя утѣша́ти, отъ Него́ прія́вшая; ра́дуйся, ра́дость милосе́рдаго Твоего́ заступле́нія всему́ мíру дарова́вшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 2

Ви́дѣвъ Тя́, Богороди́тельнице Чи́стая, на Крестѣ́ пригвожде́нный Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ у Креста́ Его́ предстоя́щу и болѣ́зненному Тому́ состра́ждущу, возлю́бленному ученику́ Своему́ Іоа́нну Тя́ въ Ма́терь нарече́ и си́мъ ве́сь ро́дъ христіа́нскій Тебѣ́ усынови́, да бу́деши вои́стину Ма́ти всѣ́мъ скорбя́щимъ, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га призыва́ющимъ и пою́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зума неразумѣ́нна-во́льнаго Христо́ва страда́нія не разумѣ́ша богоубíйцы іуде́е и Тебе́, Богоневѣ́сто, го́рцѣ обезча́диша. Мы́ же Тя́, у Креста́ Сы́на Твоего́ и Го́спода на ико́нѣ изображе́нную, ви́дяще, те́плѣ вѣ́руемъ, я́ко ско́рбныя гла́сы моли́твенникъ Твои́хъ пріе́меши и того́ ра́ди благода́рнѣ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, о Христѣ́ Спаси́телѣ на́шемъ и на́мъ блага́я Ма́ти; ра́дуйся, всѣ́хъ на́съ въ ско́рбный ча́съ страсте́й Его́ усынови́вшая. Ра́дуйся, на́съ си́рыхъ и безпомо́щныхъ Твое́ю Ма́тернею любо́вію не оставля́ющая; ра́дуйся, милосе́рдымъ у́хомъ Твои́мъ къ на́мъ приника́ющая. Ра́дуйся, кре́стъ ско́рбныхъ испыта́ній сама́ до́бльственно поне́сшая; ра́дуйся, Твои́мъ состра́стіемъ и на́мъ несе́ніе его́ облегча́ющая. Ра́дуйся, въ земнѣ́й юдо́ли скорбе́й несумнѣ́нная на́ша Наде́жда и Утѣше́ніе; ра́дуйся, въ бу́дущемъ вѣ́цѣ всѣ́хъ вѣ́рныхъ Ра́дость и Защище́ніе. Ра́дуйся, стра́хомъ сме́рти и суда́ Бо́жія спя́щія со́вѣсти пробужда́ющая; ра́дуйся, коснѣ́ющія во грѣсѣ́хъ къ покая́нію спаси́тельному приводя́щая. Ра́дуйся, изъ ро́ва поги́бельного отча́янныя похища́ющая; ра́дуйся, въ свѣ́тлыя оби́тели поко́я вѣ́чнаго тружда́ющихся возводя́щая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 3

Си́лою Бо́жіею чрезъ святы́я ико́ны Твоя́ явля́емою спаса́ти на́съ не престае́ши, Всеблага́я Влады́чице: та́ко и здѣ́ въ Малороссíйстѣмъ гра́дѣ на́шемъ вели́кія чудеса́ свѣтоно́снымъ явле́ніемъ многоцѣле́бного о́браза Твоего́ показа́ла еси́, ему́же покланя́ющеся съ любо́вію, вопіе́мъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи Ма́тернее попече́ніе о лю́дѣхъ честно́ю Кро́вію Сы́на Твоего́ иску́пленныхъ, Госпоже́ Пресвята́я, благода́тную ико́ну Твою́ въ бы́ліи травнѣ́мъ смиренному́дрому іере́ю Даніи́лу яви́ти благоволи́ла еси́ и сію́ свѣтоно́снымъ сія́ніемъ и чудесы́ мно́гими просла́вила еси́, да вси́ вѣ́рніи похва́льными пѣ́сньми Тебѣ́ взыва́ютъ:

Ра́дуйся, многотеку́щій исто́чникъ ми́лости Бо́жіей на́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, зало́гъ Твоего́ Ма́терняго о на́съ попече́нія пречу́дно препода́вшая. Ра́дуйся, іере́ю благоговѣ́йному въ травнѣ́мъ зла́цѣ ико́ну Твою́ святу́ю яви́вшая; ра́дуйся, солнцеподо́бными луча́ми ту́ю озари́вшая. Ра́дуйся, на́шъ ма́лый гра́дъ чудесы́ вели́кими просла́вльшая; ра́дуйся, незна́мое дото́лѣ и́мя его́ всѣ́мъ вѣ́рнымъ извѣ́стно сотвори́вшая. Ра́дуйся, всю́ Це́рковь Россíйскую явле́ніемъ ико́ны Твоея́ духо́вно возвесели́вшая; ра́дуйся, всю́ страну́ на́шу покро́вомъ Твои́мъ святы́мъ осѣни́вшая. Ра́дуйся, вѣ́рнымъ исцѣле́нія отъ ико́ны Твоея́ подаю́щая; ра́дуйся, невѣ́рныя чудесы́ Твои́ми посрамля́ющая. Ра́дуйся, скоропослу́шно моли́твамъ смире́ннымъ вне́млющая; ра́дуйся, ско́рбная воздыха́нія стра́ждущихъ и печа́лію угнете́нныхъ незри́мо утоля́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 4

Бу́ря недоумѣ́нія смути́ Даніи́ла іере́я святу́ю ико́ну Твою́ обрѣ́тшаго, оба́че со стра́хомъ моле́бно къ Тебѣ́ возопи́, да бу́деши ему́ въ животѣ́ Помо́щница, въ ча́съ сме́ртный Засту́пница. Сему́ у́бо и мы́ подража́юще, та́яжде моле́нія Тебѣ́, Ма́ти Бо́жія возноси́ти дерза́емъ, Влады́цѣ же живота́ и сме́рти, Христу́ Бо́гу зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавъ іере́й Даніи́лъ во снѣ́ повелѣ́ніе Твое́, Пречи́стая Дѣ́ва, да омы́етъ водо́ю ли́къ Тво́й святы́й на ико́нѣ и да укра́ситъ сію́ благолѣ́пно, потща́ся во́лю Твою́ благоговѣ́йно испо́лнити, Тебѣ́ же, Свои́мъ милосе́рдіемъ неизрече́ннымъ его́ взыска́вшей, благода́рственно вопія́ше:

Ра́дуйся, Ма́ти Го́спода Вы́шняго; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь при́сно съ Тобо́ю пребыва́етъ. Ра́дуйся, небе́съ Похвало́ и земли́ Заступле́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго непреста́нное пѣ́ніе. Ра́дуйся, лю́бящая смире́нныя се́рдцемъ; ра́дуйся, богатя́щая ни́щіи ду́хомъ. Ра́дуйся, избра́нныя рабы́ Своя́ благода́тно посѣща́ющая; ра́дуйся, въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ во́лю Свою́ и́мъ открыва́ющая. Ра́дуйся, свѣ́тлостію ико́ны Твоея́ мра́къ грѣхо́въ прогоня́ющая; ра́дуйся, зна́меньми и чудесы́ отъ нея́ источа́емыми въ правосла́внѣй вѣ́рѣ всѣ́хъ утвержда́ющая. Ра́дуйся, вѣ́рнымъ Путеводи́тельница ко спасе́нію; ра́дуйся, ка́ющимся Утѣ́шительнице и упова́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 5

Боготе́чная звѣзда́ - свята́я и чудотво́рная ико́на Твоя́, Влады́чице, яви́ся, ди́внымъ сія́ніемъ хра́мину смиренному́драго іере́я Даніи́ла озари́вшая, вода́ же, ико́ну Твою́ омы́вшая, цѣле́бную си́лу прія́ти сподо́бися. Тѣ́мже лю́ди съ вѣ́рою сію́ пію́ще и то́ю окропля́еми, врачевство́ благода́тное получи́ша и хвалу́ Бо́гу си́це воспѣ́ша: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвъ іере́й Даніи́лъ въ со́ннѣмъ видѣ́ніи Тя́, Влады́чице, во о́бразѣ Невѣ́сты прекра́сныя я́вльшуюся и отъ омы́тія ико́ны Твоея́ во́ду слія́нную неду́жнымъ вкуша́ти повелѣ́вшую, позна́ Тя, Преблагослове́нная Дѣ́во, Цѣли́тельницу благода́тную и, то́ю водо́ю боля́щую исцѣли́въ, во умиле́ніи се́рдца вопія́ше Тебѣ́:

Ра́дуйся, въ неду́зѣхъ стра́ждущихъ врачевство́ благода́тное; ра́дуйся, болѣ́зней многолѣ́тнихъ исцѣле́ніе ско́рое и соверше́нное. Ра́дуйся, еди́нымъ прикоснове́ніемъ къ ико́нѣ Твое́й святѣ́й здра́віе неду́гующимъ подаю́щая; ра́дуйся, водо́ю и еле́емъ, отъ нея́ освяще́ннымъ, сме́ртнѣ боля́щія возставля́ющая. Ра́дуйся, предъ Сы́номъ Твои́мъ и Бо́гомъ дерзнове́нная на́ша Предста́тельнице; ра́дуйся, гнѣ́въ Его́ пра́ведно на на́съ дви́жимый на ми́лость преклоня́ющая. Ра́дуйся, ско́рбію сокруше́нныхъ Утѣ́шительнице; ра́дуйся, печа́лію удруче́нныхъ Ободри́тельнице. Ра́дуйся, Ра́досте на́ша пресвята́я; ра́дуйся, Отра́до на́ша неизглаго́ланная. Ра́дуйся, премилосе́рдая тре́бующимъ Помо́щнице; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго неусыпа́ющая Попечи́тельнице.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ чуде́съ, отъ ико́ны Твоея́ явле́нныхъ, іере́й Даніи́лъ яви́ся, егда́ цѣле́бный Тво́й о́бразъ, Влады́чице, въ хра́мъ Бо́жій принесе́ и благоговѣ́йно поста́ви, да всѣ́ми ви́димь пребыва́етъ и, а́ки зало́гъ благода́тный Твоего́ къ лю́дямъ благоволе́нія, почита́ется, о не́мже ра́дующіеся, я́ко о сокро́вищѣ Бо́гомъ да́ннѣмъ, зове́мъ даропода́телю Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Свѣ́томъ многоразли́чныхъ чуде́съ святу́ю ико́ну Твою́, Богома́ти, просла́вивши и обрѣ́тшаго ю́, я́ко избра́нника Своего́ знаменова́вши, сего́ путе́мъ ско́рбныхъ лише́ній и напа́стей къ блаже́нству ра́йскому возвела́ еси́, его́же и на́съ сподо́би, Госпоже́ Всеми́лостивая, съ вѣ́рою и любо́вію Тебѣ́ взыва́ющихъ:

Ра́дуйся, побо́рниковъ вѣ́ры и благоче́стія къ черто́гомъ Отца́ Небе́снаго приводя́щая; ра́дуйся, наде́ждою бла́гъ вѣ́чныхъ ску́дость бла́гъ вре́менныхъ восполня́ющая. Ра́дуйся, слеза́ми го́рести и лише́ній нечистоту́ грѣхо́вную омыва́ющая; ра́дуйся, попуще́ніемъ земны́хъ скорбе́й пу́ть къ ра́достямъ ра́йскимъ открыва́ющая. Ра́дуйся, кро́ткія ду́хомъ во упова́ніи на Тя́ утвержда́ющая; ра́дуйся, гони́мымъ за пра́вду Ца́рствіе небе́сное уготовля́ющая. Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю свято́ю пресла́вно чудодѣ́йствующая; ра́дуйся, ди́вныя зна́менія то́ю соверша́ющая. Ра́дуйся, служи́телей Це́ркви Христо́вой благода́тная По́моще; ра́дуйся, іере́евъ благоговѣ́йныхъ богому́драя Наста́внице. Ра́дуйся, вѣ́ры Правосла́вныя утвержде́ніе; ра́дуйся, ро́да христіа́нскаго возвыше́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 7

Хотя́щи па́че просла́вити ико́ну Твою́ святу́ю, Богома́ти, и бога́тыя ми́лости отъ нея́ лю́демъ низпосла́ти, нѣ́кія жены́ предсме́ртную мольбу́ о дще́рехъ ея́, предъ ико́ною Твое́ю вознесе́нную, ди́вно услы́шала еси́ и, благочести́вѣйшей цари́цѣ Елисаве́тѣ во снѣ́ яви́вшися, осиротѣ́лыя отрокови́цы воспита́ти то́й повелѣ́ла еси́, я́же до конца́ живота́ своего́ Твою́ ми́лость па́мятующе, всевы́шнему Отцу́ сиро́тъ благода́рственно воспѣва́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вное повелѣ́ніе Твое́ исполня́ющи, благочести́вѣйшая цари́ца, о́бѣ ю́ныя отрокови́цы со тща́ніемъ воспита́ и сама́ на поклоне́ніе чудотво́рному Твоему́ о́бразу пріити́ потща́ся, идѣ́же хра́мъ благолѣ́пенъ сооруди́ти повелѣ́, въ не́мже ны́нѣ предстоя́ще, благоговѣ́йно вопіе́мъ Ти́:

Ра́дуйся, безма́тернихъ сиро́тъ незри́мая Воспита́тельнице; ра́дуйся, ю́ныхъ и безпомо́щныхъ дѣ́въ благосе́рдная Попечи́тельнице. Ра́дуйся, Ма́тернею любо́вію Твое́ю вся́къ во́зрастъ вѣ́рныхъ объе́млющая; ра́дуйся, во благи́хъ усе́рдныя моли́твы исполня́ющая. Ра́дуйся, ца́рства Россíйскаго благода́тное утвержде́ніе; ра́дуйся, Це́ркве святы́я благолѣ́пное украше́ніе. Ра́дуйся, Цари́це Небе́сная, отъ цари́цъ земны́хъ благоговѣ́йное пріе́мшая поклоне́ніе; ра́дуйся, благолѣ́пный хра́мъ, а́ки же́ртву прія́тную, Тебѣ́ принесе́нну, благослови́вшая. Ра́дуйся, въ не́мъ ми́лостиво моли́твы вѣ́рныхъ пріе́млющая; ра́дуйся, чудесы́ мно́гими его́ святи́вшая. Ра́дуйся, во хра́мѣ земнѣ́мъ неизрече́нную красоту́ хра́ма небе́снаго показу́ющая; ра́дуйся, моле́бныя гла́сы земны́хъ съ гла́сомъ си́лъ небе́сныхъ соединя́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 8

Стра́нницы есмы́ и прише́льцы на земли́ се́й, скорбе́й и болѣ́зней испо́лненнѣй, пре́лестьми мíра сего́ и навѣ́ты ду́ха зло́бы искуша́еміи: въ Тебѣ́ же, Ма́ти Бо́жія, неисчерпа́емый исто́чникъ благода́тныхъ дарова́ній обрѣта́юще, и небе́снаго Оте́чества дости́гнути упова́емъ, взыва́юще соверши́телю на́шего спасе́нія Христу́ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь мíръ преблагослове́нное и́мя Твое́, Богоро́дице, сла́витъ, и Твоего́ боже́ственнаго ли́ка изображе́ніе чти́тъ благоговѣ́йно, и́мже преди́вная чудеса́ во вселе́ннѣй соверша́еши. Тѣ́мже и мы́ чудотво́рную ико́ну Твою́, Богома́ти, я́ко со́лнце луча́ми чуде́съ сія́ющую, ви́дяще, со умиле́ніемъ Тебѣ́ взыва́емъ:

Ра́дуйся, я́ко отъ восто́ка и до за́пада и́мя Твое́ ублажа́ется; ра́дуйся, я́ко вси́ ро́ди благоговѣ́йно Тя́ велича́ютъ. Ра́дуйся, правосла́вную Россíю па́че ины́хъ стра́нъ возлюби́вшая; ра́дуйся, чудотво́рными ико́нами Твои́ми сію́ обогати́вшая. Ра́дуйся, сія́ніемъ чуде́съ Твои́хъ мра́къ ересе́й и раско́ловъ прогоня́ющая; ра́дуйся, бога́тыми ми́лостьми Твои́ми невѣ́рныя къ вѣ́рѣ приводя́щая. Ра́дуйся, ревни́телей вѣ́ры Христо́вой многопопечи́тельная Наста́внице; ра́дуйся, отпа́дающихъ отъ нея́ гро́зная Обличи́тельнице. Ра́дуйся, и́щущихъ Христо́ва просвѣще́нія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія озаря́ющая; ра́дуйся, хули́телей вѣ́ры правосла́вныя въ пучи́ну томле́нія душе́внаго вверга́ющая. Ра́дуйся, наде́жду иму́щихъ на Тя́ николи́же оставля́ющая; ра́дуйся, моле́нія вѣ́рныхъ при́сно исполня́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 9

Вся́ а́нгельская во́инства слу́жатъ Тебѣ́, Влады́чице мíра, превознесе́нну въ Сіо́нѣ небе́снѣмъ Тя́ созерца́юще, и неземны́ми похвала́ми честву́ютъ Тя́ съ любо́вію, Еди́ному же просла́вившему Тя́ Бо́гу немо́лчно взыва́ютъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйство человѣ́ческое не мо́жетъ досто́йно просла́вити Тя́, Ма́ти Го́спода вы́шнихъ си́лъ, изумѣва́ютъ бо и умы́ а́нгельстіи пѣ́ти Тя́, Богоро́дице, оба́че мы́, грѣ́шніи, благода́рнѣ Тя́ чту́ще, сицевы́я пѣ́сни, а́ки дѣте́й лепета́ніе, Тебѣ́ приноси́ти дерза́емъ:

Ра́дуйся, Лѣ́ствице, не́бо и зе́млю соедини́вшая; ра́дуйся, Ста́мно, благода́ти Бо́жія преиспо́лненная. Ра́дуйся, Бо́га Сло́ва въ пло́ть земноро́дныхъ обле́кшая; ра́дуйся, до́льнему мíру Христа́ Спаси́теля породи́вшая. Ра́дуйся, и́менемъ Ма́тере Бо́жія возвели́ченная; ра́дуйся, превы́ше небе́съ вознесе́нная. Ра́дуйся, предъ Не́юже си́лы а́да и тмы́ трепе́щутъ; ра́дуйся, Юже свѣ́тліи ли́ци небе́сныхъ си́лъ славосло́вятъ непреста́нно. Ра́дуйся, святы́хъ хра́мовъ благода́тное освяще́ніе; ра́дуйся, и́ноческихъ оби́телей покро́въ и снабдѣ́ніе. Ра́дуйся, христіа́нскихъ жили́щъ благода́тное охране́ніе; ра́дуйся, всего́ мíра освяще́ніе.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 10

Спасти́ся всѣ́мъ вѣ́рнымъ жела́ющи, оби́льно на вся́ притека́ющія къ Тебѣ́, Богоро́дице Дѣ́во, да́ры Твоея́ благода́тныя по́мощи излива́еши и Твои́мъ ма́тернимъ покро́вомъ отъ ко́зней и ловле́нія діа́вольскаго вся́къ во́зрастъ огражда́еши, вѣ́рно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ дѣ́вамъ, Преблагослове́нная Дѣ́во, и всѣ́мъ вѣ́рнымъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ Покро́въ и Защище́ніе. Тѣ́мже по́мощь Твою́ благу́ю отъ свята́го о́браза Твоего́ явля́ти на́мъ и додне́сь не престае́ши, къ нему́же припа́дающе, уми́льно взыва́емъ Тебѣ́:

Ра́дуйся, до́мы на́ша ико́ною Твое́ю благословля́ющая; ра́дуйся, ни́вы и па́жити на́ша осѣне́ніемъ ея́ освяща́ющая. Ра́дуйся, возвѣ́яніемъ до́брыхъ вѣтро́въ и росо́ю благовре́менныхъ дожде́й земли́ плодоро́діе да́рующая; ра́дуйся, всю́ тва́рь отъ щедро́тъ Сы́на Твоего́ оби́льно пита́ющая. Ра́дуйся, гра́ды и ве́си на́ша отъ смертоно́сныя я́звы спаса́ющая; ра́дуйся, въ годи́ну бѣ́дствій на по́мощь къ на́мъ ускоря́ющая. Ра́дуйся, я́ко Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жетъ къ благосе́рдію Влады́ки; ра́дуйся, я́ко Твои́мъ предста́тельствомъ отъ преще́нія за грѣхи́ на́ша быва́емаго освобожда́емся. Ра́дуйся, отъ житія́ вре́меннаго отходя́щихъ держа́вная Засту́пнице; ра́дуйся, въ гро́зный ча́съ сме́ртный вѣ́рнымъ изря́дная Посо́бнице. Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствія Христо́ва; ра́дуйся, две́ре ра́йская.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе благода́рственное прино́симъ Ти́, Влады́чице Пречи́стая, я́ко многоцѣле́бный Тво́й о́бразъ на́мъ дарова́ла еси́, на не́мже пла́чущую Тя́ зри́мъ со умиле́ніемъ. Убо и на́ше окаменѣ́лое въ беззако́ніихъ се́рдце, слеза́ми умиле́нія напои́ оби́льно, о Всеблага́я, да, и́ми отъ скве́рны грѣхо́вныя очи́стившеся, сподо́бимся пѣ́ти со святы́ми Царю́ сла́вы, Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоно́сная лампа́да, еле́емъ ми́лости преиспо́лненная, яви́лася еси́ въ Це́ркви Христо́вой, Влады́чице, вся́ концы́ земли́ свѣ́томъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія просвѣща́ющая и къ блаже́нству вѣ́чному приводя́щая, зову́щихъ Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, суему́дріе проти́вниковъ вѣ́ры Христо́вы посрамля́ющая; ра́дуйся, чистоту́ догма́товъ Правосла́вія чудесы́ Твои́ми охраня́ющая. Ра́дуйся, заблу́дшимъ отъ пути́ пра́ваго Путеводи́тельнице ко спасе́нію; ра́дуйся, во прегрѣше́нія тя́жкая впа́вшимъ Посо́бнице къ покая́нію и исправле́нію. Ра́дуйся, въ сердца́ закоснѣ́лыхъ грѣ́шниковъ свѣ́тлый лу́чъ наде́жды на проще́ніе Бо́жіе вселя́ющая; ра́дуйся, тѣ́мъ отъ отча́янія и вѣ́чныя ги́бели ду́ши и́хъ спаса́ющая. Ра́дуйся, благовѣ́стникомъ уче́нія Христо́ва всегда́шняя Помо́щнице; ра́дуйся, проповѣ́дникомъ Ца́рства Бо́жія богоглаго́ливая Споспѣ́шнице. Ра́дуйся, моли́твы вѣ́рныхъ къ престо́лу небе́снаго Царя́ вознося́щая; ра́дуйся, и Сама́ предъ Сы́номъ Твои́мъ и Бо́гомъ всегда́ о на́съ моля́щаяся. Ра́дуйся, мíра Засту́пнице; ра́дуйся, ми́лости и щедро́тъ неоскудѣва́ющій Исто́чниче.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 12

Благода́ти зало́гъ, многоцѣле́бный о́бразъ Тво́й дарова́ла еси́ на́мъ, Влады́чице, къ нему́же притека́ющіе, приле́жно мо́лимся Тебѣ́: пріими́, Госпоже́ Всеблага́я, предъ си́мъ чудодѣ́йственнымъ о́бразомъ приноси́мое Тебѣ́ поклоне́ніе и въ напа́стехъ на́шихъ по́мощь и защи́ту на́мъ пода́ждь, да вы́ну вопіе́мъ дарова́вшему Тебѣ́ толи́кую си́лу благода́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Твоя́ чудеса́, Богома́ти Пречи́стая, проповѣ́дуемъ Твою́ къ христіа́нскому ро́ду ми́лость: се́ бо и мно́гажды ди́вная зна́менія милосе́рдія Твоего́, отъ многоцѣле́бнаго о́браза Твоего́ явля́емая, здѣ́ ви́дѣхомъ, я́же ра́зумъ на́шъ бре́нный превосхо́дятъ и то́кмо вѣ́рою постига́ются, вѣ́рныхъ же вопи́ти Тебѣ́ подвиза́ютъ:

Ра́дуйся, о́бразъ Тво́й честны́й во утѣше́ніе и освяще́ніе на́мъ дарова́вшая; ра́дуйся, си́мъ ми́лость мно́гу лю́демъ Твои́мъ я́вльшая и при́сно явля́ющая. Ра́дуйся, неоску́дный исто́чникъ по́мощи и исцѣле́ній въ не́мъ открыва́ющая; ра́дуйся, моли́твы усе́рдно предъ Ни́мъ возноси́мыя, благоутро́бнѣ пріе́млющая. Ра́дуйся, о то́мъ освяще́нному собо́ру Це́ркве Россíйскія усты́ ра́бъ Твои́хъ повѣ́давшая; ра́дуйся, гра́ду на́шему милосе́рдіе Твое́ ико́ны явле́ніемъ запечатлѣ́вшая. Ра́дуйся, кре́стному поклоне́нію е́ю на́съ науча́ющая; ра́дуйся, си́лу спаси́тельную распя́тія Христо́ва на не́й показу́ющая. Ра́дуйся, ру́цѣ Твои́ въ по́мощь на́мъ простира́ющая; ра́дуйся, всѣ́мъ вѣ́рнымъ две́ри милосе́рдія Бо́жія отверза́ющая. Ра́дуйся, Судію́ пра́веднаго о на́съ умоля́ющая; ра́дуйся, Ца́рствія небе́снаго вѣ́рныя сподобля́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная, непреста́нно за на́съ Христу́ моля́щаяся.

Конда́къ 13

О, Всепѣ́тая Ма́ти, Сладча́йшаго Го́спода на́шего Іису́са Христа́ нетлѣ́нно ро́ждшая и спаси́тельнымъ страда́ніемъ Его́ многоболѣ́зненно спострада́вшая! Пріими́ ми́лостиво сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, предъ многоцѣле́бнымъ Твои́мъ о́бразомъ съ любо́вію Тебѣ́ приноси́мое, и всемо́щнымъ Твои́мъ предста́тельствомъ и заступле́ніемъ изба́ви на́съ отъ вре́менныя напа́сти и му́ки вѣ́чныя, да сподо́бимся, по кончи́нѣ житія́ на́шего, со всѣ́ми святы́ми взыва́ти Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О, Преблагослове́нная и Многоми́лостивая Влады́чице мíра! Се́ мы́, грѣ́шніи, на святы́й о́бразъ Тво́й взира́юще и на не́мъ Тя́ въ ско́рби и сострада́ніи распя́тому за на́съ Христу́ Спаси́телю предстоя́щу ви́дяще, усе́рдно мо́лимъ Тя́, извѣ́стную о на́съ къ Сы́ну Твоему́ моли́твенницу: не оста́ви на́съ въ де́нь испыта́нія и ско́рби, но во искуше́ніихъ и напа́стехъ на́мъ быва́емыхъ огради́ на́съ всечестны́мъ покро́вомъ Твои́мъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ и да́ждь на́мъ си́лу, во е́же всесоверше́нную и благу́ю во́лю Творца́ и мíра Влады́ки твори́ти. Зри́ши бо, ми́лостивая Засту́пнице на́ша, коли́ко грѣха́мъ вся́ческимъ подве́ржени есмы́: не то́кмо бо во́лею согрѣша́емъ, но и нево́лею въ многоразли́чныя прегрѣше́нія впа́даемъ. Сего́ ра́ди къ Тебѣ́, держа́внѣй Устрои́тельницѣ спасе́нія христіа́нскаго прибѣга́емъ и умиле́нно вопіе́мъ: у́мъ на́шъ позна́ніемъ Боже́ственныя и́стины просвѣти́, се́рдце на́ше теплото́ю христіа́нскія любве́ и спаси́тельныхъ жела́ній согрѣва́й, во́лю же на́шу въ нелицемѣ́рнѣмъ за́повѣдей Госпо́днихъ исполне́ніи утверди́. Ей, Госпоже́ Преми́лостивая, прини́кни съ высоты́ небе́сныя къ воздыха́ніемъ и моли́твѣ на́съ, грѣ́шныхъ: исцѣли́ болѣ́зни неду́жныхъ, умири́ сердца́ озло́бленныхъ, да́ждь терпѣ́ніе стра́ждущимъ, внуши́ стра́хъ Бо́жій оби́дящимъ, укрѣпи́ гони́мыя за пра́вду, сиро́ты и вдо́вы защити́, пода́ждь утѣше́ніе пла́чущимъ, испроси́ проще́ніе ка́ющимся, де́монскую же бу́рю страсте́й во грѣ́шныхъ душа́хъ утиши́ и въ сердца́хъ чту́щихъ Тя́ Христо́ву кро́тость и любо́вь вкорени́ и ду́хомъ милосе́рдія и сострада́нія сія́ утверди́; отпа́дшія же отъ вѣ́ры еретики́ и отсту́пники къ позна́нію и́стины напра́ви и уста́ нечести́выхъ, ху́лящихъ святу́ю Це́рковь и вѣ́ру Правосла́вную понося́щихъ загради́. Отше́дшимъ отъ житія́ сего́ отце́мъ и бра́тіямъ и се́страмъ на́шимъ, о Ма́ти Бо́жія, проще́ніе грѣхо́въ и преднача́тіе блаже́нства вѣ́чнаго испроси́. Егда́ же и на́шея кончи́ны ча́съ прибли́жится, тогда́ у́бо, о Влады́чице, пріими́ ду́шу на́шу и въ со́нмѣ пра́ведныхъ сію́ упоко́й, идѣ́же ли́ци а́нгелъ и святы́хъ уго́дникъ немо́лчно славосло́вятъ держа́ву и ми́лость Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ Ма́тернее о на́съ предста́тельство и заступле́ніе, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Преблагослове́нная Дѣ́во, Богороди́тельнице Чи́стая, у Креста́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего предстоя́щи, ско́рбь ве́лію претерпѣ́ла еси́ и благода́ть отъ Него́ прія́ла еси́ су́щія въ ско́рбехъ утѣша́ти. Тѣ́мже на пречи́стый о́бразъ Тво́й благоговѣ́йно взира́юще и изображе́нную Тя́ на не́мъ предъ Кресто́мъ Спа́са на́шего ви́дяще, умиле́нно къ Тебѣ́ вопіе́мъ: Засту́пнице усе́рдная, блага́я и ми́лостивая! Ускори́ изба́вити ны́ отъ вся́кія ско́рби, ну́жды и болѣ́зни и спаси́ ду́ши на́ша, да Тя́ со благодаре́ніемъ сла́вимъ во вѣ́ки.

Конда́къ, гла́съ 8

Притеце́мъ, вѣ́рніи, къ благода́тному ми́лостей и щедро́тъ исто́чнику - чудотво́рному Пречи́стыя Дѣ́вы о́бразу: се́й бо на́мъ свы́ше дарова́ся, душа́мъ и тѣлесе́мъ во спасе́ніе, ему́же покланя́ющеся съ любо́вію, возопіе́мъ къ Богоро́дицѣ: о Всепѣ́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая, покры́й и соблюди́ на́съ отъ вся́каго зла́ Твои́мъ къ Бо́гу ма́тернимъ предста́тельствомъ.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чте́мъ о́бразъ Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцѣле́нія всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ.