Акафист Покрову Пресвятой Богородицы

Конда́къ 1

Избра́нной предвѣ́чнымъ Царе́мъ, превы́шшей вся́каго созда́нія, небесе́ и земли́ Цари́цѣ, прише́дшей иногда́ во Влахе́рнскую це́рковь на моли́тву, досто́йное поклоне́ніе съ благодаре́ніемъ принося́щи, я́ко во тмѣ́ су́щіи, подъ Тво́й свѣтя́щійся омофо́ръ съ вѣ́рою и умиле́ніемъ прибѣга́емъ. Ты́ же, я́ко иму́щи держа́ву непобѣди́мую, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Икосъ 1

Арха́нгелъ и а́нгелъ мно́жество, съ Предте́чею, Богосло́вомъ и всѣ́хъ святы́хъ ли́комъ сопредста́ша Тебѣ́, Цари́цѣ свое́й, въ це́ркви Влахе́рнстѣй и, умиле́нная моле́нія Твоя́ о все́мъ мíрѣ слы́шавше, со удивле́ніемъ возопи́ша такова́я:

Ра́дуйся, Бо́га Отца́ безнача́льнаго превѣ́чное благоволе́ніе; ра́дуйся, Бо́га Сы́на безлѣ́тнаго пречи́стое вмѣсти́лище. Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Всесвята́го избра́нное жили́ще; ра́дуйся, го́рнихъ чино́въ а́нгельскихъ непрестаю́щее удивле́ніе. Ра́дуйся, те́мныхъ си́лъ а́дскихъ всегро́зное устраше́ніе; ра́дуйся, Юже на возду́сѣ срѣта́ютъ многоочи́тіи херуви́ми. Ра́дуйся, Ейже похва́льная воспису́ютъ шестокрила́тіи серафи́ми; ра́дуйся, Ея́же преблаго́му покро́ву и мы́, земноро́дніи, благода́рнѣ покланя́емся.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 2

Ви́дѣвше Тя́ святы́й Андре́й съ Епифа́ніемъ въ це́ркви на возду́сѣ за христіа́ны Бо́гу моля́щуюся, позна́ша, я́ко Ма́терь еси́ возне́сшагося на не́бо Христа́ Бо́га на́шего, и, припа́дше на зе́млю, ра́достно покланя́хуся всеблаго́му покро́ву Твоему́, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ недоразумѣ́ненъ еси́, Богоро́дице Дѣ́во, въ защище́ніи люде́й правосла́вныхъ, сего́ ра́ди врази́ на́ши и не познаю́тъ, ко́ль сильна́ е́сть моли́тва Бо́жія Ма́тере. Мы́ же, о Твое́мъ всемо́щномъ заступле́ніи до́брѣ вѣ́дуще, си́це къ Тебѣ́ со умиле́ніемъ зове́мъ:

Ра́дуйся, премилосе́рдая утѣ́шительнице всѣ́хъ скорбя́щихъ и обремене́нныхъ; ра́дуйся, неусыпа́ющая наста́внице всѣ́хъ заблу́ждшихъ и ослѣпле́нныхъ. Ра́дуйся, пра́ведно дви́жимый гнѣ́въ Бо́жій на на́съ Твои́мъ моле́ніемъ ско́ро утоля́ющая; ра́дуйся, злы́я стра́сти на́ша всемо́щнымъ манове́ніемъ укроща́ющая. Ра́дуйся, крѣ́пкое возбужде́ніе спя́щихъ со́вѣстей; ра́дуйся, нетру́дное преодолѣ́ніе беззако́нныхъ на́выковъ. Ра́дуйся, Ея́же ра́ди а́дъ стене́тъ и ду́хи зло́бы трепе́щутъ; ра́дуйся, Ея́же ра́ди врата́ ра́я всѣ́мъ на́мъ отверза́ются.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 3

Си́ла Вы́шняго осѣня́етъ съ вѣ́рою и благоговѣ́ніемъ прибѣга́ющихъ къ Твоему́ всечестно́му покро́ву: еди́нѣй бо то́чію Тебѣ́, Пресвятѣ́й и Пречи́стѣй Ма́тери Бо́жіей, даде́ся, да вся́кое проше́ніе Твое́ испо́лнится. Тѣ́мъ у́бо вся́къ во́зрастъ вѣ́рныхъ славосло́витъ Тя́ и Сы́на Твоего́, зову́щь: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́щи бога́тство милосе́рдія неоску́дное, всѣ́мъ конце́мъ земли́ простира́еши ру́ку по́мощи, Влады́чице: боля́щимъ - исцѣле́ніе, стра́ждущимъ - осла́бу, слѣпы́мъ - прозрѣ́ніе и всѣ́мъ вся́, по коего́ждо потре́бѣ подае́ши, благода́рнѣ вопію́щимъ:

Ра́дуйся, ца́рствъ правосла́вныхъ несокруши́мая крѣ́посте и огра́до; ра́дуйся, святы́хъ хра́мовъ и олтаре́й первѣ́йшее украше́ніе. Ра́дуйся, ца́рскихъ престо́ловъ вѣрнѣ́йшее огражде́ніе; ра́дуйся, благосе́рдыхъ градоправи́телей неусыпа́ющая споспѣ́шнице. Ра́дуйся, непобѣди́мая воево́до вожде́й и во́инствъ христіа́нскихъ; ра́дуйся, свято́е зерца́ло пра́вды судія́мъ немздопріи́мнымъ. Ра́дуйся, соверше́нный ра́зуме наста́вниковъ и дѣтоводи́телей; ра́дуйся, благослове́ніе домо́въ и семе́йствъ благочести́выхъ.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 4

Бу́рею мно́гихъ бѣ́дъ одержи́мымъ на́мъ помога́еши, Влады́чице: стои́ши бо предъ лице́мъ олтаря́ Госпо́дня, воздви́гши ру́цѣ Твои́ и мо́лишися, я́ко да на́шу недосто́йную моли́тву при́зритъ Госпо́дъ, Ца́рь сла́вы, и послу́шаетъ проше́нія призыва́ющихъ и́мя Твое́ свято́е, къ Сы́ну же Твоему́ зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша Госпо́дь Бо́гъ Іису́са Нави́на моля́щася, и повелѣва́юща со́лнцу ста́ти, до́ндеже отмсти́тъ враго́мъ. Слы́шитъ и Твоя́ ны́нѣ моле́нія Госпо́дь Іису́съ, избра́нная па́лато Ду́ха Свята́го. Тѣ́мже и мы́, грѣ́шніи, на Тво́й надѣ́ющеся покро́въ, Тебѣ́, я́ко Бо́жіей Ма́тери, глаго́лати дерза́емъ:

Ра́дуйся, отъ Со́лнца мы́сленнаго озаре́нная и на́съ свѣ́томъ незаходи́мымъ просвѣща́ющая; ра́дуйся, сія́ніемъ пречи́стыя души́ Твоея́ всю́ зе́млю просвѣти́вшая. Ра́дуйся, чистото́ю тѣлесе́ Твоего́ всѣ́ небеса́ возвесели́вшая; ра́дуйся, святы́хъ оби́телей Христо́выхъ покро́въ и снабдѣ́ніе. Ра́дуйся, вѣ́рныхъ па́стырей Це́ркви бо́дрость и вразумле́ніе; ра́дуйся, богобоя́зненныхъ и́ноковъ и и́нокинь наста́внице. Ра́дуйся, невозмуща́емое успокое́ніе благоговѣ́йныхъ ста́рцевъ; ра́дуйся, та́йное весе́ліе чи́стыхъ дѣ́въ и вдови́цъ.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 5

Богови́децъ Моисе́й въ ополче́ніи иногда́ на Амали́ка, егда́ ру́цѣ воздвиза́ше, Изра́иль одолѣва́ше, егда́ же ру́цѣ низпуща́ше, тогда́ Амали́къ побѣжда́ше, поддержа́щими же его́ укрѣпле́нъ, побѣди́ врага́. Ты́ же, о Богома́ти, воздѣ́вши ру́цѣ Твои́ на умоле́ніе, а́ще и ники́мже поддержи́ма, всегда́ побѣжда́еши враги́ христіа́нскія, и на́мъ щи́тъ еси́ непобѣди́мъ, вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше Тя́ святы́хъ собо́ри на возду́сѣ въ це́ркви Влахе́рнстѣй, моле́бніи ру́цѣ къ Сы́ну и Бо́гу простира́ющую, ра́достно со арха́нгелы и а́нгелы благода́рную Ти́ пѣ́снь воспѣ́ша. Мы́ же крѣпча́йшима, па́че Моисе́овыхъ ру́къ, дла́ньма Твои́ма укрѣпля́еми, уми́льно вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Ея́же ру́цѣ поддержи́тъ за всѣ́хъ на́съ еди́ная Ея́ къ на́мъ любо́вь и милосе́рдіе; ра́дуйся, предъ Не́юже враги́ на́ша, ви́димые и неви́димые, стоя́ти не мо́гутъ. Ра́дуйся, те́мное по́лчище страсте́й и похоте́й на́шихъ прогоня́ющая; ра́дуйся, Огнь Боже́ственный - Христа́ неопа́льно на руку́ Свое́ю держа́щая и на́съ, хла́дныхъ, тѣ́мъ воспламе́няющая. Ра́дуйся, во́инствующихъ на пло́ть цѣлому́дріемъ изря́дное вѣнча́ніе; ра́дуйся, подвиза́ющихся въ постѣ́ и безмо́лвіи при́сное собесѣ́дованіе. Ра́дуйся, изнемога́ющихъ отъ уны́нія и печа́ли ско́рая утѣ́шительнице; ра́дуйся, благода́тію смире́нія и терпѣ́нія снабдѣва́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникъ неоскудѣва́емыя благода́ти и ми́лостей Твои́хъ яви́ся святы́й Рома́нъ Сладкопѣ́вецъ, егда́ отъ Тебе́ во снѣ́ прія́тъ сви́токъ кни́жный на снѣде́ніе: тѣ́мъ у́бо умудре́нъ, нача́ разу́мно пѣ́ти во сла́ву Твою́, святы́мъ же писа́ти похва́льная, взыва́я съ вѣ́рою: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ла еси́ отъ и́стиннаго Со́лнца пра́вды заря́, Дѣ́во Богоотрокови́це, просвѣща́ющая всѣ́хъ прему́дростію Бо́га, Сы́на Твоего́, и въ позна́ніе и́стины приводя́щая зову́щихъ Ти́ такова́я:

Ра́дуйся, Бо́жію Си́лу и Бо́жію Прему́дрость - Христа́ пло́тію породи́вшая; ра́дуйся, юро́дивую му́дрость вѣ́ка сего́ посрами́вшая, и ослѣпле́нныхъ е́ю на пу́ть пра́вый наставля́ющая. Ра́дуйся, святы́я вѣ́ры охране́ніе и правосла́вныхъ догма́товъ наста́внице; ра́дуйся, нечести́выхъ ересе́й и тлетво́рныхъ раско́ловъ искорени́тельнице. Ра́дуйся, та́йная и неудо́бь предви́дѣнная вся́ до́брѣ вѣ́дущая, и и́мже подоба́етъ, сказу́ющая; ра́дуйся, лжи́выхъ прови́дцевъ и су́етная гада́нія посрамля́ющая. Ра́дуйся, въ ча́съ недоумѣ́ній мы́сль бла́гу на се́рдце полага́ющая; ра́дуйся, отъ па́губныхъ начина́ній и несмы́сленныхъ пожела́ній воспяща́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 7

Хотя́й долготерпѣли́вый Всеви́децъ Госпо́дь яви́ти Своего́ человѣколю́бія неизслѣ́димую щедро́тъ бе́здну, избра́ Тебе́ еди́ну въ Ма́терь Себѣ́, и сотвори́ Тя лю́демъ непреодолѣ́нное защище́ніе: да а́ще кто́ отъ ни́хъ и пра́веднымъ судо́мъ Бо́жіимъ осужде́нія досто́инъ яви́тся, Твои́мъ оба́че держа́внымъ покро́вомъ сохраня́ется на покая́ніе, зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вная показа́лъ еси́ дѣла́ Твоя́ въ Пречи́стѣй Ма́тери Твое́й, Го́споди, егда́ пречу́дный омофо́ръ въ руцѣ́ Ея́ свѣтя́щійся па́че лу́чь со́лнечныхъ яви́ся, и́мже покрыва́ше лю́ди, су́щія въ це́ркви Влахе́рнстѣй. О таковѣ́мъ у́бо зна́меніи милосе́рднаго Ея́ заступле́нія услы́шавше, у́жасомъ и ра́достію одержи́ми, вси́ глаго́лаху:

Ра́дуйся, нерукотворе́нный омофо́ръ, а́ки о́блакъ, надъ всѣ́мъ мíромъ распросте́ршая; ра́дуйся, Превѣ́чнаго Архіере́я, Сы́на Своего́, зна́меніе на руцѣ́ Свое́й держа́щая. Ра́дуйся, но́вую ми́лость и но́вую благода́ть си́мъ въ Це́ркви Правосла́внѣй явля́ющая; ра́дуйся, сто́лпе о́блачный, отъ искуше́ній и собла́зновъ мíра всѣ́хъ на́съ покрыва́ющій. Ра́дуйся, сто́лпе о́гненный, среди́ мглы́ грѣха́ всѣ́мъ на́мъ пу́ть спасе́нія показу́ющій; ра́дуйся, я́вныхъ благоче́стія подви́жниковъ я́вное укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, та́йныхъ среди́ мíра рабо́въ Бо́жіихъ та́йное вразумле́ніе; ра́дуйся, и мене́, обнаже́ннаго до́брыхъ дѣ́лъ, не оставля́ющая Свои́мъ покро́вомъ и благода́тію.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 8

Ди́вно Тя́ отъ небе́съ во Влахе́рнстѣй це́ркви я́вльшуюся, а́нгели воспѣ́ша, апо́столи просла́виша, ли́къ святи́телей и преподо́бныхъ, и же́нъ святы́хъ сосло́віе восхвали́ша, Предте́ча съ Богосло́вомъ поклони́шася, лю́діе же, су́щіи въ це́ркви, съ весе́ліемъ вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Всѣ́ми вы́шними и ни́жними влады́чествуя Госпо́дь, узрѣ́въ Тя́ въ це́ркви Ма́терь Свою́ стоя́щу и со умиле́ніемъ къ Нему́ моля́щуся, рече́: "проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся́ проше́нія Твоя́ и благода́рственная си́це Тебѣ́ всѣ́хъ пѣ́ти научу́":

Ра́дуйся, ковче́же завѣ́та, въ не́мже храни́тся освяще́ніе всего́ ро́да человѣ́ческаго; ра́дуйся, ста́мно пресвята́я, въ не́йже а́лчущимъ пра́вды блюде́тся Хлѣ́бъ жи́зни вѣ́чныя. Ра́дуйся, сосу́де всезлаты́й, въ не́мже угото́вася на́съ ра́ди пло́ть и кро́вь Боже́ственнаго Агнца; ра́дуйся, оста́вленныхъ врача́ми на Свои́ всемо́щныя ру́цѣ пріе́млющая. Ра́дуйся, разсла́бленныхъ тѣ́ломъ, но не ду́хомъ и вѣ́рою, со одра́ болѣ́зни воздвига́ющая; ра́дуйся, погубля́ющимъ отъ неду́га у́мъ, но́вый и лу́чшій смы́слъ подаю́щая. Ра́дуйся, на стро́потномъ пути́ грѣха́ и страсте́й на́съ прему́дрѣ запина́ющая; ра́дуйся, жесто́кость нераска́яннаго се́рдца на́шего умиля́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 9

Все́ естество́ а́нгельское похва́льная прино́ситъ Тебѣ́, и́стиннѣй Бо́жіей Ма́тери и Засту́пницѣ всѣ́хъ, притека́ющихъ къ Тебѣ́, вѣ́дуще, я́ко несокруши́мымъ покро́вомъ Твои́мъ пра́ведныхъ возвеселя́ещи, грѣ́шныхъ заступа́еши, бѣ́дствующихъ избавля́еши и мо́лишися о всѣ́хъ вѣ́рныхъ, зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя, недоумѣ́ютъ, ка́ко восхвали́ти по достоя́нію вели́кій всечестна́го Покро́ва Твоего́ пра́здникъ: вся́ бо о Тебѣ́ отъ ни́хъ глаго́лемая не су́ть дово́льна къ еди́ному изчисле́нію щедро́тъ Твои́хъ. Мы́ же, Твоя́ неисче́тныя благодѣя́нія ви́дяще, съ весе́ліемъ взыва́емъ:

Ра́дуйся, отъ я́звы и всегуби́тельства сме́ртнаго на́съ соблюда́ющая; ра́дуйся, отъ внеза́пнаго колеба́нія земли́ гра́ды и ве́си сохраня́ющая. Ра́дуйся, отъ разлія́нія во́дъ и потопле́нія руко́ю крѣ́пкою возводя́щая; ра́дуйся, отъ запале́нія о́гненнаго росо́ю моли́твъ Твои́хъ избавля́ющая. Ра́дуйся, отъ гла́да душе́внаго и тѣле́снаго Хлѣ́бомъ Жи́зни снабдѣва́ющая; ра́дуйся, уда́ры мо́лніи и гро́ма отъ главы́ на́шей отводя́щая. Ра́дуйся, отъ наше́ствія иноплеме́нникъ и та́йныхъ убíйцъ спаса́ющая; ра́дуйся, отъ дома́шнія бра́ни и вражды́ единокро́вныхъ ми́ромъ и любо́вію огражда́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ ро́дъ человѣ́ческій отъ пре́лести вра́жія человѣколю́бецъ Госпо́дь Тебе́, Ма́терь Свою́, дарова́ земны́мъ на́мъ въ по́мощь, покро́въ и защи́ту, да бу́деши печа́льнымъ утѣше́ніе, скорбя́щимъ ра́дованіе, оби́димымъ засту́пница, и да всѣ́хъ изъ глубины́ грѣхо́вныя воздви́гнеши, пою́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

"Царю́ Небе́сный - глаго́лаше въ моли́твѣ на возду́сѣ со а́нгелы стоя́щая Всенепоро́чная Цари́ца, - пріими́ вся́каго человѣ́ка, моля́щаяся къ Тебѣ́ и призыва́юща и́мя Мое́ на по́мощь, да не оты́детъ отъ ли́ка Моего́ то́щь и неуслы́шанъ". Сію́ всеблагу́ю моли́тву слы́шавше, собо́ри святы́хъ благода́рнѣ возопи́ша:

Ра́дуйся, чи́стыхъ рука́ми и се́рдцемъ земледѣ́льцевъ благослове́нными плода́ми вѣнча́ющая; ра́дуйся, по́моще и пра́ведное мздовоздая́ніе всѣ́мъ пра́во ку́плю дѣ́ющимъ. Ра́дуйся, клятвопреступле́ній и непра́ведныхъ стяжа́ній всенаро́дное обличе́ніе; ра́дуйся, бѣ́дствующимъ въ пути́, на су́шѣ и вода́хъ внеза́пное вспоможе́ніе. Ра́дуйся, безча́дныхъ роди́телей плода́ми вѣ́ры и ду́ха веселя́щая; ра́дуйся, безма́тернихъ сиро́тъ незри́мая воспита́тельнице. Ра́дуйся, крѣ́пкая засту́пнице су́щихъ въ плѣну́ и изгна́ніи; ра́дуйся, неусыпа́ющая попечи́тельнице во у́захъ и темни́цѣ сѣдя́щихъ.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе всеумиле́нное слы́шаше и те́плой Твое́й моли́твѣ о на́съ вне́млюще, про́симъ Тебе́, Дѣ́во Богоро́дице, не пре́зри гла́са рабо́въ Твои́хъ: къ Тебѣ́ бо въ напа́стехъ и ско́рбехъ прибѣга́емъ и предъ Тобо́ю въ бѣда́хъ на́шихъ сле́зы пролива́емъ, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Яко свѣтопріе́мную свѣщу́, въ моли́твѣ горя́щую, ви́дящи Тя́ на возду́сѣ Влахе́рнская це́рковь, согла́сно со мно́жествомъ люде́й, въ не́й бы́вшихъ, возглаша́ше: "откуду́ мнѣ́ сіе́, да пріи́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мнѣ́?" Святы́й же Андре́й со Епифа́ніемъ те́плѣ моля́хуся къ Тебѣ́, зову́ще:

Ра́дуйся, всѣ́хъ даро́въ духо́вныхъ и тѣле́сныхъ незави́стная пода́тельнице; ра́дуйся, полага́ющихъ нача́ло покая́нія грѣ́шниковъ вѣ́рная предста́тельнице. Ра́дуйся, борю́щихся со страстьми́ и прило́гами вра́жіими всегда́шняя спобо́рнице; ра́дуйся, незри́мое укроще́ніе влады́къ жесто́кихъ и звѣронра́вныхъ. Ра́дуйся, та́йный поко́е и отра́до рабо́въ кро́ткихъ и стра́ждущихъ; ра́дуйся, всежела́нное соверше́ніе благи́хъ супру́жествъ. Ра́дуйся, ма́терей дѣтородя́щихъ ско́рое и безболѣ́зненное разрѣше́ніе; ра́дуйся, въ ча́съ кончи́ны еди́ная всѣ́мъ на́мъ помо́щнице.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ на́мъ у Сы́на Твоего́ и Бо́га, простри́ на́мъ ру́ку по́мощи, отжени́ отъ на́съ вся́каго врага́ и супоста́та, и умири́ на́шу жи́знь, да не поги́бнемъ лю́тѣ, безъ покая́нія, но пріими́ на́съ въ вѣ́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да ра́дующеся Тебѣ́ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Тво́й держа́вный покро́въ, хва́лимъ Тя́ вси́, я́ко тве́рдую предста́тельницу на́шу, и покланя́емся Тебѣ́, о на́съ моля́щейся: вѣ́руемъ бо и надѣ́емся, я́ко испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га блага́я вѣ́чная и вре́менная, всѣ́мъ съ любо́вію вопію́щимъ Тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, все́й вселе́ннѣй крѣ́пкое заступле́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ стихíй земны́хъ и небе́сныхъ освяще́ніе. Ра́дуйся, всѣ́хъ време́нъ го́да благослове́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ навѣ́товъ и искуше́ній отъ мíра, пло́ти и діа́вола находя́щихъ, попра́ніе. Ра́дуйся, неча́емое примире́ніе ожесточе́нно вражду́ющихъ; ра́дуйся, недовѣ́домое исправле́ніе нераска́янныхъ грѣ́шниковъ. Ра́дуйся, не отверга́ющая всѣ́ми презрѣ́нныхъ и отве́рженныхъ; ра́дуйся, сами́хъ отча́янныхъ отъ ро́ва поги́бели исхища́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ честны́мъ Твои́мъ омофо́ромъ.

Конда́къ 13

О, всепѣ́тая Ма́ти, пречи́стая Госпоже́, Дѣ́во Богоро́дице! Къ Тебѣ́ возвожду́ душе́вныя и тѣле́сныя о́чи, къ Тебѣ́ простира́ю разсла́бленныя ру́цѣ и изъ глубины́ се́рдца вопію́: при́зри на вѣ́ру и смире́ніе души́ моея́, покры́й мя́ всемо́щнымъ омофо́ромъ Твои́мъ, да изба́влюся отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, и въ ча́съ кончи́ны моея́, о Всеблага́я, предста́ни мнѣ́ и угото́ваннаго ра́ди грѣхо́въ мои́хъ изба́ви муче́нія, да вы́ну покланя́яся зову́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ

О, Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Го́спода вы́шнихъ си́лъ, небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Пріими́ хвале́бно-благода́рственное пѣ́ніе сіе́ отъ на́съ, недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, и вознеси́ моли́твы на́ши ко престо́лу Бо́га, Сы́на Твоего́, да ми́лостивъ бу́детъ непра́вдамъ на́шимъ и проба́витъ благода́ть Свою́ чту́щимъ всечестно́е и́мя Твое́ и съ вѣ́рою и любо́вію покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Нѣ́смы бо досто́йни отъ Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́съ, Влады́чице, я́ко вся́ Тебѣ́ отъ Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, я́ко къ несомнѣ́ннѣй и ско́рой Засту́пницѣ на́шей: услы́ши на́съ, моля́щихся Тебѣ́, осѣни́ на́съ вседержа́внымъ покро́вомъ Твои́мъ и испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, па́стыремъ на́шимъ - ре́вность и бдѣ́ніе о душа́хъ, градоправи́телямъ - му́дрость и си́лу, судія́мъ - пра́вду и нелицепрія́тіе, наста́вникомъ - ра́зумъ и смиренному́дріе, супру́гамъ - любо́вь и согла́сіе, ча́дамъ - послуша́ніе, оби́димымъ - терпѣ́ніе, оби́дящимъ - стра́хъ Бо́жій, скорбя́щимъ - благоду́шіе, ра́дующимся - воздержа́ніе, всѣ́мъ же на́мъ - ду́хъ ра́зума и благоче́стія, ду́хъ милосе́рдія и кро́тости, ду́хъ чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсѣ́янныя собери́, заблу́ждшія на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцѣлому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всѣ́хъ на́съ призрѣ́ніемъ ми́лостиваго Твоего́ заступле́нія, воздви́гни на́съ изъ глубины́ грѣхо́вныя и просвѣти́ серде́чныя о́чи на́ша къ зрѣ́нію спасе́нія. Ми́лостива на́мъ бу́ди здѣ́ и та́мо, въ странѣ́ земна́го прише́льствія и на стра́шномъ судѣ́ Сы́на Твоего́. Преста́вльшіяся же въ вѣ́рѣ и покая́ніи отъ житія́ сего́ отцы́ и бра́тію на́шу въ вѣ́чной жи́зни со а́нгелы и со всѣ́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, сла́ва небе́сныхъ и упова́ніе земны́хъ, Ты́ по Бо́зѣ на́ша Наде́жда и Засту́пница всѣ́хъ, притека́ющихъ къ Тебѣ́ съ вѣ́рою. Къ Тебѣ́ у́бо мо́лимся и Тебѣ́, я́ко всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́гъ дру́га и ве́сь живо́тъ на́шъ предае́мъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва ко Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ человѣ́ка, су́щаго въ ско́рби и озлобле́ніи

Цари́це моя́ Преблага́я, наде́ждо моя́ Пресвята́я, прія́телище си́рымъ и стра́ннымъ засту́пнице, бѣ́дствующихъ по́моще и озлобля́емыхъ покро́ве, зри́ши мою́ напа́сть, зри́ши мою́ ско́рбь: отвсю́ду искуше́ніемъ одержи́мь е́смь, а заступа́ющаго нѣ́сть. Ты́ у́бо Сама́ помози́ ми, я́ко не́мощну, окорми́ мя, я́ко стра́нна, наста́ви, я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́, я́ко безнаде́жна. Не и́мамъ бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утѣше́нія, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всѣ́хъ скорбя́щихъ и обремене́нныхъ! При́зри у́бо на мя́, грѣ́шнаго и во озлобле́ніи су́щаго, и покры́й мя́ пресвяты́мъ омофо́ромъ Твои́мъ, да изба́вленъ бу́ду отъ зо́лъ, мя́ обыше́дшихъ, и восхвалю́ вы́ну препѣ́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Дне́сь благовѣ́рніи лю́діе свѣ́тло пра́зднуемъ, осѣня́еми Твои́мъ, Богома́ти, прише́ствіемъ, и къ Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лемъ: покры́й на́съ честны́мъ Твои́мъ Покро́вомъ, и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3

Дѣ́ва дне́сь предстои́тъ въ це́ркви, и съ ли́ки святы́хъ неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, а́нгели со архіере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ютъ: на́съ бо ра́ди мо́литъ Богоро́дица Превѣ́чнаго Бо́га.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ Покро́въ Тво́й честны́й: Тя́ бо святы́й Андре́й ви́дѣ на возду́сѣ, за ны́ Христу́ моля́щуюся.