Акафист ко причащению Святых Таин

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нный Женише́ ду́шъ и серде́цъ, вочеловѣ́ченіемъ Свои́мъ и сме́ртію на Крестѣ́, обручи́вый Себѣ́ на вѣ́ки ве́сь ро́дъ человѣ́чь, и да́вый на́мъ въ зало́гъ вѣ́чныя жи́зни са́мое пречи́стое Тѣ́ло и Кро́вь Свою́, се́ по гла́су Твоему́ и а́зъ, недосто́йный, дерза́я прихожду́ къ боже́ственной трапе́зѣ Твое́й и, пораже́нъ вели́чіемъ ея́, вопію́:

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Икосъ 1

Ангела Твоего́ къ прови́дцу Иса́іи со у́глемъ горя́щимъ отъ алтаря́ небе́снаго посла́лъ еси́, во е́же очи́стити тѣ́мъ устнѣ́ его́, егда́ ви́дѣвъ Тя́, сѣдя́ща на престо́лѣ, о нечистотѣ́ свое́й сокруша́шеся; а́зъ же, оскверне́нный душе́ю и тѣ́ломъ, ка́ко дерзну́ приступи́ти ко причаще́нію Боже́ственныхъ Твои́хъ Та́инъ, а́ще не Ты́ Са́мъ очи́стиши мя́ свы́ше? Тѣ́мже изъ глубины́ души́ вопію́ Ти́:

Іису́се Всеблагíй, косни́ся огне́мъ благода́ти Твоея́ и мои́хъ нечи́стыхъ усте́нъ; Іису́се, попали́ те́рніе мои́хъ мно́гихъ прегрѣше́ній. Іису́се, сози́жди во мнѣ́ се́рдце чи́сто, и обнови́ во утро́бѣ мое́й ду́хъ пра́вый; Іису́се, изведи́ изъ темни́цы страсте́й бѣ́дную ду́шу мою́. Іису́се, потреби́ во мнѣ́ нечи́стыя по́мыслы и зла́я похотѣ́нія; Іису́се, напра́ви сла́быя стопы́ моя́ на пу́ть за́повѣдей Твои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 2

Жела́ніемъ возжела́вый я́сти со ученики́ послѣ́днюю предъ страда́ніемъ Твои́мъ па́сху, да препода́си и́мъ, среди́ ея́, послѣ́дній и наибо́льшій зало́гъ любви́ Твоея́, пре́жде двою́ дню́ предпосла́лъ еси́ два́ отъ ни́хъ во Іерусали́мъ, да ше́дше угото́ваютъ ю́. Поуча́яся отсю́да, ка́ко и на́мъ подоба́етъ благовре́меннѣ уготовля́ти себе́ къ снѣде́нію на́шея Боже́ственныя Па́схи, си́рѣчь Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, благода́рственно зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

"Иззу́й сапоги́ отъ но́гу твое́ю, земля́ бо, на не́йже стои́ши, свята́ е́сть", - ре́клъ еси́ Моисе́ю изъ купины́, горѣ́вшей и несгора́вшей, отъ неви́димаго во о́ной прису́тствія Твоего́. Сосу́дъ съ Боже́ственнымъ Тѣ́ломъ и Кро́вію Твое́ю вои́стину бо́лѣе и святѣ́е неопали́мыя купины́ е́сть; а́зъ же пе́рстенъ, нечи́стъ, про́данъ подъ грѣ́хъ. Тѣ́мже со смире́ніемъ и вѣ́рою вопію́ Ти́:

Іису́се Всемогу́щій, совлеки́ мя́ ве́тхаго человѣ́ка съ дѣя́ньми его́; Іису́се, умертви́ сѣ́мя тли́, во мнѣ́ гнѣздя́щееся. Іису́се, расто́ргни у́зы грѣха́, и́миже связа́ мя́ вра́гъ; Іису́се пода́ждь ми́ се́рдце смире́нно и ду́хъ сокруше́нъ. Іису́се, отжени́ отъ мене́ искуше́нія и собла́зны; Іису́се, утверди́ мя́ въ вѣ́рѣ и любви́ къ Тебѣ́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 3

"Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну въ пусты́ни и умро́ша; Азъ е́смь Хлѣ́бъ, сходя́й съ небесе́, да а́ще кто́ я́стъ отъ него́, жи́въ бу́детъ во вѣ́ки; и Хлѣ́бъ, его́же Азъ да́мъ, Пло́ть Моя́ е́сть, ю́же Азъ да́мъ за живо́тъ мíра", - ре́клъ еси́ іуде́омъ, иска́вшимъ ви́дѣти отъ Тебе́ зна́меніе съ небеси́, подо́бное ма́ннѣ Моисе́евой. Его́ же мы́ слы́шаще и сбытіе́ предрече́ннаго ви́дяще, со стра́хомъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3

"Воста́въ съ ве́чери, - я́коже повѣству́етъ святы́й Іоа́ннъ, - и препоя́сався ле́нтіемъ, умы́лъ еси́ но́ги ученико́мъ", науча́я си́мъ, да не приступа́емъ къ Боже́ственнѣй трапе́зѣ Твое́й, неомы́тые слеза́ми покая́нія, во грѣха́хъ на́шихъ. Ощуща́я презѣ́льную ну́жду сего́ та́инственнаго омове́нія и ску́дость сле́зъ ожесточе́ннаго се́рдца моего́, съ Петро́мъ вопію́ Ти́:

Іису́се Преблагíй, Са́мъ ми́ умы́й не но́зѣ то́кмо, но и ру́цѣ и главу́; Іису́се, обнажи́ предо мно́ю бе́здну душе́внаго моего́ растлѣ́нія. Іису́се, разве́рзи во мнѣ́ исто́чникъ сокруше́нія серде́чнаго; Іису́се, ороси́ мя́ ка́плями Твоего́ милосе́рдія. Іису́се, обвѣ́й мя́ стра́хомъ суда́ и му́къ вѣ́чныхъ; Іису́се, возбуди́ со́вѣсть, спя́щую во мнѣ́, и укрѣпи́ гла́съ ея́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 4

"Не се́й ли е́сть Іису́съ, сы́нъ Іо́сифовъ, Его́же мы́ зна́емъ отца́ и ма́терь? Ка́ко у́бо глаго́летъ Се́й, я́ко съ небесе́ снидо́хъ? И ка́ко мо́жетъ да́ти на́мъ Пло́ть Свою́ я́сти?" - глаго́лаху между́ собо́ю жи́дове, услы́шавше о пресла́вномъ обеща́ніи Твое́мъ да́тися въ снѣ́дь вѣ́рнымъ, не вѣ́дуще, по окамене́нію серде́цъ свои́хъ, со смире́ніемъ вѣ́ровати и взыва́ти къ Тебѣ́: Алли́луія.

Икосъ 4

"Аще не снѣ́сте Пло́ти Сы́на Человѣ́ческаго и не піе́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате въ себѣ́", - провѣща́лъ еси́ ко́снымъ во е́же вѣ́ровати іуде́омъ, е́же сло́во же́стоко къ слы́шанію показа́ся и нѣ́кіимъ отъ учени́къ Твои́хъ, невѣ́дущимъ еще́ та́инъ Ца́рствія Бо́жія. Мы́ же, озаре́нные свѣ́томъ Ева́нгелія и открове́ннымъ лице́мъ Боже́ственную сла́ву Твою́ зря́ще, съ вѣ́рою и любо́вію зове́мъ Ти́:

Іису́се, вся́ могíй вели́чествомъ си́лы и держа́вы Твоея́; Іису́се, творя́й и соверша́яй па́че, не́же мо́жемъ разумѣ́ти и помы́слити. Іису́се, ма́нну съ не́ба, нѣ́когда въ зна́меніе настоя́щаго та́инства, одожди́вый; Іису́се, къ прообразова́нію того́жде, во́ду изъ ка́мене источи́вый. Іису́се, о́блакъ кра́стелей въ напита́ніе а́лчущимъ въ пусты́не іуде́омъ посла́вый; Іису́се, предъ о́чію сами́хъ сумня́щихся іуде́евъ, пятію́ хлѣ́бы пя́ть ты́сящъ наро́да насы́тивый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 5

"Яду́щимъ на ве́чери ученико́мъ, пріе́мъ хлѣ́бъ, благослови́въ и преломи́въ, по́далъ еси́ и́мъ, ре́къ: пріими́те, яди́те, сіе́ е́сть Тѣ́ло Мое́, за вы́ ломи́мое, во оставле́ніе грѣхо́въ; пото́мъ же ча́шу пода́въ, ре́клъ еси́: пíйте отъ нея́ вси́, сія́ е́сть Кро́вь Моя́, за вы́ излива́емая, во оставле́ніе грѣхо́въ". - Сему́ боже́ственному и пресла́дкому гла́су вне́млюще, со благодаре́ніемъ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

"Яды́й Мою́ Пло́ть и пія́й Мою́ Кро́вь во Мнѣ́ пребыва́етъ и Азъ въ не́мъ; то́й и́мать живо́тъ вѣ́чный и Азъ воскрешу́ его́ въ послѣ́дній де́нь", си́ е́сть въ воскресе́ніе живота́ и блаже́нства. Сего́ у́бо вожделѣ́ннаго воскресе́нія въ живо́тъ ища́ сподо́битися, изъ глубины́ души́ вопію́ Ти́:

Іису́се, прибли́зися ко и́щущему соедине́нія съ Тобо́ю; Іису́се, вни́ди во утро́бу, во вся́ соста́вы и вся́ ко́сти моя́. [Іису́се, бу́ди свѣ́томъ моего́ помраче́ннаго ума́]; Іису́се, напо́лни Собо́ю ненасы́тимую всѣ́мъ мíромъ бе́здну моего́ се́рдца. Іису́се, вѣща́й гла́сомъ моея́ со́вѣсти; Іису́се, дви́жи и управля́й мое́ю во́лею.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 6

"Ами́нь, ами́нь, глаго́лю ва́мъ: еди́нъ отъ ва́съ преда́стъ Мя́", - ре́клъ еси́ въ ско́рби ду́ха ученико́мъ Твои́мъ на ве́чери. Они́ же, а́ще и чи́сти отъ за́мысла преда́нія, "еда́ а́зъ е́смь", вопроша́ху Тя́ кíйждо, показу́я си́мъ глубину́ своего́ смиренному́дрія. Азъ же, что́ реку́ Ти́, седми́жды на де́нь па́даяй и измѣня́яй Тебѣ́? Оба́че Ты́ Са́мъ соблюди́ мя́, да не отпаду́ въ коне́цъ, взыва́я Ти́ благода́рнѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 6

"Якоже розга́ не мо́жетъ плода́ твори́ти о себѣ́, а́ще не бу́детъ на лозѣ́, та́ко и вы́, а́ще во Мнѣ́ не пребу́дете; а и́же бу́детъ во Мнѣ́ и Азъ въ не́мъ, то́й сотвори́тъ пло́дъ мно́гъ", - си́це, тайнодѣ́йствуя, поуча́лъ еси́ возлю́бленные ученики́ Твоя́ на пути́ въ Геѳсима́нію. Сему́ у́бо наставле́нію вне́мля, и вѣ́дый не́мощь естества́ моего́ безъ благода́ти Твое́й, приле́жно вопію́ Ти́:

Іису́се, пренебе́сный дѣ́лателю, Са́мъ мя́ всади́ въ живоно́сный вертогра́дъ Тво́й; Іису́се, лоза́ и́стинная, прикрѣпи́ мя́ къ Тебѣ́, я́ко ро́згу ди́кую. Іису́се, ко́реню неизсыха́ющій, испо́лни мя́ со́комъ жи́зни вѣ́чныя; Іису́се, побѣди́телю вся́кія ме́ртвенности, отреби́ е́же изсо́хло е́сть во мнѣ́ отъ зно́я страсте́й. Іису́се, кра́сный добро́тою, украси́ мя́ цвѣта́ми благи́хъ чу́вствъ и помышле́ній; Іису́се, бога́тый въ ми́лости, уще́дри мя́ плода́ми и́стиннаго покая́нія и пра́вды.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 7

"И кто́ е́сть предая́й Тя́", - вопроси́вшу ученику́, и́же возлеже́ на ве́чери на пе́рсяхъ Твои́хъ. - "То́й е́сть, - отвѣща́лъ еси́, - ему́же Азъ, омочи́въ въ соли́ло хлѣ́бъ, пода́мъ". И омо́чь хлѣ́бъ, по́далъ еси́ Іу́дѣ Си́монову Искаріо́тскому, подвиза́я его́ на покая́ніе. Онъ же, ожесточе́нъ сы́й ду́хомъ зло́бы, не восхотѣ́ разумѣ́ти гла́са любве́ своего́ Учи́теля и Го́спода. Какова́го жестокосе́рдія да бу́ду изба́вленъ благода́тію Твое́ю, зовя́ Ти́ вы́ну: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Щадя́ не́мощь естества́ на́шего, отвраща́ющагося вкуше́нія пло́ти человѣ́ческой, не я́вѣ, но подъ ви́домъ хлѣ́ба и вина́ благоволи́лъ еси́ препода́ти на́мъ Пречи́стое Тѣ́ло и Кро́вь Твою́. Чудя́ся о таково́мъ снисхожде́ніи прему́дрости Твоея́ къ не́мощи естества́ на́шего, благода́рнѣ славосло́влю Тя́ си́це:

Іису́се, прему́дрѣ и человѣколю́бнѣ стро́яй все́ дѣ́ло спасе́нія на́шего; Іису́се, са́мыя спаси́тельныя та́инства Твои́ приспособля́яй къ не́мощи на́шего разумѣ́нія и чу́вствъ. Іису́се, во увѣре́ніе сумня́щихся на свято́й трапе́зѣ мно́гажды вмѣ́сто хлѣ́ба и вина́, са́мое Тѣ́ло и Кро́вь Твою́ прояви́вый; Іису́се, досто́йнымъ служи́телямъ алтаря́ Ду́ха Пресвята́го, на освяще́ніе даро́въ сходя́ща, показа́вый. Іису́се, вмѣ́сто недосто́йныхъ служи́телей алтаря́ а́нгеловъ Твои́хъ неви́димо, для соверше́нія боже́ственнаго та́инства, посыла́яй; Іису́се, явле́ніемъ чуде́съ на святѣ́й трапе́зѣ мно́гія изъ са́мыхъ зловѣ́рныхъ къ вѣ́рѣ обрати́вый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 8

"И по хлѣ́бѣ", си́речь по вкуше́ніи отъ по́даннаго Тобо́ю хлѣ́ба преда́телю, я́коже повѣству́етъ святы́й Іоа́ннъ, "вни́де въ о́нь сатана́". Оле, стра́шныя ка́зни за невѣ́ріе! Оле, злополу́чнаго жре́бія преда́теля! Еже во спасе́ніе долженствова́ло бы́ти, въ сме́рть и поги́бель ему́ обрѣ́теся. Предъ таковы́мъ у́бо судо́мъ пра́вды Твоея́ благоговѣ́я, со стра́хомъ и тре́петомъ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

"Сіе́ твори́те въ Мое́ воспомина́ніе", - ре́клъ еси́ ученико́мъ на ве́чери, препода́въ и́мъ подъ ви́домъ хлѣ́ба Тѣ́ло, а подъ ви́домъ вина́ Кро́вь Свою́. "Тѣ́мже у́бо ели́жды отъ хлѣ́ба яди́мъ и ча́ши піе́мъ, сме́рть Твою́ возвѣща́емъ", по сло́ву свята́го Па́вла. Воспомина́я у́бо ны́нѣ страда́нія Твоя́, со умиле́ніемъ зову́ Ти́:

Іису́се, въ ру́цѣ враго́въ Твои́хъ для спасе́нія мíра Себе́ произво́льнѣ преда́вый; Іису́се, легіо́номъ а́нгеловъ въ защи́ту Твою́ яви́тися не попусти́вый. Іису́се, невѣ́рнаго ученика́ воззрѣ́ніемъ на него́ и гла́сомъ але́ктора къ покая́нію обрати́вый; Іису́се, Каіа́фѣ и Пила́ту, неразу́мно вопроси́вшимъ Тя́, отвѣ́та не да́вый. Іису́се, со Креста́ распе́ншимъ Тя́ у Отца́ отпуще́ніе грѣхо́въ проси́вый; Іису́се, Ма́тери Твое́й возлю́бленнаго ученика́ премилосе́рднѣ усынови́вый.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 9

"Іу́до, лобза́ніемъ ли Сы́на Человѣ́ческаго предае́ши?" - воззва́лъ еси́ го́рцѣ къ ученику́ невѣ́рному, егда́ о́нъ пріи́де со спи́рою въ вертогра́дъ Геѳсима́нскій, ища́ преда́ти Тя́ лобза́ніемъ. Оба́че и се́й прео́стрый глаго́лъ не порази́ раска́яніемъ души́, во злѣ́ ожесточе́нныя. Вѣ́дый у́бо непостоя́нство и моея́ во́ли, страшу́ся, да не да́мъ Ти́ когда́ и а́зъ, неблагода́рный, лобза́нія Іу́дина. Ты́ Са́мъ у́бо укрѣпи́ мя́ благода́тію Твое́ю, да со благоразу́мнымъ разбо́йникомъ вы́ну зову́: Аллилу́ія.

Икосъ 9

"Отче, да вси́ еди́но бу́дутъ, я́коже Ты́ во Мнѣ́ и Азъ въ Тебѣ́, да и тíи въ На́съ еди́но бу́дутъ, да и мíръ вѣ́ру и́метъ, я́ко Азъ отъ Тебе́ изыдо́хъ", - та́ко возгласи́лъ еси́ въ послѣ́дней вели́кой моли́твѣ ко Отцу́. Сему́ пресла́дкому гла́су Твоему́ послѣ́дуя и о си́лѣ моли́твы Твоея́ дерза́я, съ вѣ́рою возглаша́ю Ти́:

Іису́се, вся́ совокупля́яй во еди́но, возсоедини́ всѣ́хъ на́съ неразлу́чнѣ съ Тобо́ю и Отце́мъ Твои́мъ; Іису́се, вся́ примиря́яй, да́ждь, да бу́демъ все́ единомы́сленни въ вѣ́рѣ и любви́ къ Тебѣ́. Іису́се, не терпя́й вражды́ и раздѣле́ній, потреби́ злочести́выя е́реси и раско́лы; Іису́се, всѣ́хъ любя́й и ми́луяй, собери́ во еди́но ста́до вся́ заблу́дшія о́вцы. Іису́се, ми́ръ всѣ́мъ подава́яй, утоли́ за́висть и пререка́нія между́ призыва́ющими и́мя Твое́; Іису́се, причаща́яй мя́ самаго Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, да бу́ду вои́стину пло́ть отъ пло́ти Твоея́ и ко́сть отъ косте́й Твои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 10

На ве́чери въ Ка́нѣ Галиле́йстѣй, во́ду въ вино́ претвори́въ, пе́рвое си́мъ зна́меніе Боже́ственныя си́лы Твоея́ показа́лъ еси́. Отходя́ же на кре́стъ, я́ко Жени́хъ ду́шъ, послѣ́днее чу́до любви́ вѣ́рующимъ въ Тя́ яви́лъ еси́, претвори́въ хлѣ́бъ въ Тѣ́ло Твое́ и вино́ въ Кро́вь Твою́, и́мже насыща́яся и а́зъ въ живо́тъ вѣ́чный, благода́рнѣ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Въ де́нь Воскресе́нія Твоего́, двою́ отъ учени́къ Твои́хъ спутеше́ствуя во о́бразѣ стра́нника во Еммау́съ, поуча́лъ еси́ и́хъ о та́йнѣ страда́ній Твои́хъ: о́нѣма же держа́стася о́чи, да Тя́ не позна́ста, а́ще и се́рдце и́хъ горя́ бѣ́ въ ни́хъ отъ сла́дости слове́съ Твои́хъ. Егда́ же прекло́нься на моле́ніе и́хъ, вше́лъ еси́ съ ни́ми облещи́, и благослови́въ хлѣ́бъ, по́далъ еси́ и́мъ: а́біе отверзо́стеся и́ма о́чи, да Тя́ позна́ста. Подо́бясь си́мъ ученика́мъ, дерза́ю и а́зъ со смире́ніемъ вознести́ къ Тебѣ́ сицевы́й гла́съ:

Іису́се, долготерпѣли́вый, не оста́ви и мене́ еди́наго на пути́ жи́зни за ску́дость вѣ́ры моея́; Іису́се, научи́ мя́, я́коже и о́нѣхъ, разумѣ́ти проро́чествія о Тебѣ́ и та́йну благода́тнаго соедине́нія съ Тобо́ю. Іису́се, согрѣ́й и воспламени́, я́коже и о́нѣхъ ученико́въ, и мое́ хла́дное се́рдце; Іису́се преблагíй, обля́зи и со мно́ю, я́ко уже́ преклони́лся е́сть къ ве́черу де́нь моея́ жи́зни. Іису́се, да́ждь ми́ позна́ти Тя́ вои́стину въ настоя́щемъ преломле́ніи та́инственнаго хлѣ́ба и въ питіи́ отъ ча́ши; Іису́се, сотвори́, да и а́зъ, позна́въ си́лу любве́ Твоея́, бу́ду провозвѣ́стникомъ о́ныя для бра́тій мои́хъ.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 11

Побѣжда́ющему обѣща́лъ еси́ да́ти я́сти отъ дре́ва живо́тнаго, е́же е́сть посреди́ рая́ Бо́жія, и отъ ма́нны сокрове́нныя. Къ сему́ вкуше́нію на небеси́, да бу́детъ ми́ пріуготовле́ніемъ на земли́ причаще́ніе Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, къ нему́же а́зъ, недосто́йный, ны́нѣ приступа́я, зову́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

"Яды́й и пія́й недосто́йнѣ, су́дъ себѣ́ я́стъ и піе́тъ, не разсужда́яй Тѣ́ла и Кро́ви Госпо́дни", - вразумля́етъ приступа́ющихъ къ причаще́нію небоше́ственный Па́велъ. Тѣ́мже и а́зъ страшу́сь и трепе́щу своего́ недосто́инства, но да не надо́лзѣ удаля́яся Твоего́ обще́нія, отъ мы́сленнаго во́лка звѣроуловле́нъ бу́ду, прихожду́ къ Тебѣ́ со гла́сомъ таковы́мъ:

Іису́се, пріими́ мя́, я́коже прія́лъ еси́ мытаря́, блудни́цу и разбо́йника; Іису́се, не возгнуша́йся вни́ти подъ кро́въ души́ моея́, а́ще и ве́сь пу́стъ и па́лся е́сть. Іису́се, разве́рзи и моя́ душе́вныя о́чи, я́коже разве́рзлъ еси́ слѣ́пу отъ рожде́нія; Іису́се, прорцы́ и мнѣ́, я́коже о́ному разсла́бленному: возста́ни и ходи́. Іису́се, уста́ви то́къ нечи́стыхъ пожела́ній души́ моея́, я́коже уста́вилъ еси́ то́ки жены́ кровоточи́выя; Іису́се, уврачу́й прока́зу души́ и со́вѣсти моея́.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Конда́къ 12

За́вистію діа́вола, усты́ змíя глаго́лавшаго, ве́сь ро́дъ человѣ́ческій вкуше́ніемъ отъ плода́ запреще́ннаго ра́й погуби́ и сме́рти предаде́ся. Вкуше́ніемъ же отъ Пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Твоея́, вси́ земноро́дніи, па́ки вѣ́чныя сподобля́ются жи́зни и восхо́дятъ на пе́рвое достоя́ніе. Врачество́ бо отъ я́да зміи́на и сѣ́мя безсме́ртія е́сть причаще́ніе животворя́щихъ Та́инъ Твои́хъ. Тѣ́мже благода́рнѣ зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Се́ предъ сосу́домъ съ Боже́ственными Та́йнами Твои́ми предстою́, злы́хъ же помышле́ній мои́хъ не отступа́ю; еди́на всемогу́щая благода́ть Твоя́ ободря́етъ и привлека́етъ мя́. Тѣ́мже, поверга́я себя́ въ бе́здну милосе́рдія Твоего́, вопію́:

Іису́се, призыва́яй къ поко́ю въ Тебѣ́ всѣ́хъ тружда́ющихся и обремене́нныхъ, пріими́ и мене́, утружде́ннаго суето́ю мíра; Іису́се, прише́дый призва́ти не пра́ведныя, но грѣ́шныя на покая́ніе, разрѣши́ и мя́ отъ грѣхо́въ и страсте́й мои́хъ. Іису́се, исцѣля́яй вся́кій неду́гъ и вся́кую я́зву, уврачу́й ра́ны и гное́ніе души́ моея́; Іису́се, насыща́яй а́лчущія, насы́ти мя́ Тѣ́ломъ и Кро́вію Твое́ю. Іису́се, воскреша́яй ме́ртвыя, оживи́ мя́, уме́ршаго грѣха́ми; Іису́се, побѣди́телю а́да, извлеки́ мя́ изъ че́люстей ду́ха зло́бы.

Іису́се, Бо́же се́рдца моего́, пріиди́ и соедини́ мя съ Тобо́ю на вѣ́ки.

Кондакъ 13

О, Пресла́дкій и Всеще́дрый Іису́се! Вы́ну сходя́й, я́ко ма́нна съ небесе́, для пита́нія ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ въ Та́инствѣ Пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ви Твоея́, сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственныхъ Та́инъ Твои́хъ, да исцѣле́нъ, насыще́нъ, освяще́нъ и обоже́нъ Тобо́ю на вѣ́ки, благода́рно зову́ Ти́: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й