Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Избра́нному Царе́мъ Сла́вы и освяще́нному кре́стною сме́ртію Искупи́теля мíра, чудодѣ́йственную си́лу иму́щему дре́ву, соста́вимъ, вѣ́рніи, похвалу́ и ра́достно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Икосъ 1

Ангельскія си́лы, я́ко Бо́жіи служи́теліи, о́крестъ Креста́ Госпо́дня неви́димо предстоя́щіи, ужаса́ющаяся, и поно́сную на земли́ сме́рть Іису́сову, на небеси́ воспѣва́ша; мы́ бо, недосто́йніи, зна́меніемъ Честна́го Креста́ Госпо́дня освяща́яся, ра́достно взыва́емъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, кро́вію Богочеловѣ́ка освяще́нное. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, просла́вльшееся послуша́ніемъ Христо́вымъ. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освободи́вшее на́съ отъ а́да. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, низложе́ніе діа́вола. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, возглаше́ніе си́лы Іису́совой.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 2

Ви́дящи Тя́, на Крестѣ́ ви́сяща, вся́ си́лы небе́сныя, ли́ца закрыва́юще, хва́ляша и воспѣва́ша Твое́ вели́чіе, Живода́вче Христе́; мы́ бо, на земли́ со стра́хомъ и тре́петомъ предъ святы́мъ Твои́мъ Кресто́мъ предстоя́, воспѣва́емъ ра́достно пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ неуразуме́нный, зна́меніемъ Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня ди́вно просвѣща́ющійся, со стра́хомъ и любо́вію поклоня́ется свято́му Дре́ву и непреста́нно воспѣва́етъ си́це:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, изъ ме́ртвыхъ воскреша́ющій. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, проявля́ющій и́стину. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на не́мъ бо Іису́съ во́лею распя́ся и гвоздьми́ бы́сть пригвожде́нъ. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на не́мъ бо Свята́я Же́ртва принесе́ся. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, Дре́во всеси́льное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 3

Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня бѣ́сы низлага́ются, очища́ется нечи́стое житіе́ на́ше, грѣхо́вныи по́мыслы отгоня́ются, озаря́ется чистото́ю се́рдце на́ше; того́ ра́ди съ вѣ́рою творя́ кре́стное зна́меніе и съ благоговѣ́ніемъ взира́я на изображе́ніе страда́ній Христо́выхъ, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я всегда́ предъ очи́ма на́шима Кре́стъ святы́й, осѣня́ющій и освяща́ющій святы́е хра́мы христіа́нскіи, охраня́ющій святы́ню Госпо́дню, мы́ со слеза́ми благодаре́нія воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, исто́чниче бла́гъ вѣ́чныхъ. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освяще́нное пло́тію и кро́вію Богочеловѣ́ка. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во чудодѣ́йственное. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во треблаже́нное. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, Дре́во жи́зни и спасе́нія.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 4

Бу́рю страсте́й лю́тыхъ си́ленъ угаси́ти Святы́й и Всече́стный Кре́стъ Христо́въ, то́й бо ме́чь духо́вный, щи́тъ вѣ́рныхъ, ору́жіе всеси́льное и зна́меніе всепобѣжда́ющее, сего́ ра́ди и мы́, недосто́йніи, въ весе́ліи взыва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́ша уче́ніе Христо́во, вѣ́руемъ въ та́йну спаси́тельного искупле́нія, поклоня́емся страсте́мъ Христо́вымъ, лобыза́емъ Кре́стъ Всеси́льный и ра́достно взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, угаси́вшій я́рости пла́мя. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, порази́вшій богоотсту́пниковъ. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, побѣди́вшій по́лчища вра́жіи. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, отсѣ́кшій главу́ змíеву. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, торжество́ вѣ́ры и наде́жды христіа́нъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 5

Богото́чный исто́чникъ исцѣле́ній бы́сть на́мъ Кре́стъ чудодѣ́йственный, на не́мъ бо Христо́съ во́лею пострада́ на́шего ра́ди спасе́нія, и Боже́ственныя дла́ни Своя́ распросте́рши любо́вію Отчею, съ Голго́ѳы объя́ всю́ вселе́нную, сего́ ра́ди возопіе́мъ Ему́, Бо́гу на́шему, пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши вси́ язы́цы вели́чіе сла́вы Креста́ Госпо́дня и чудодѣ́йственную си́лу изображе́нія и зна́менія его́, увѣ́роваша во Святу́ю, Живонача́льную и Нераздѣ́льную Тро́ицу и поклони́шася Кресту́ Всечестно́му, сего́ ра́ди взыва́емъ ра́достно:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, си́лою свое́ю на добро́ на́съ вразумля́ющее. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, си́лою свое́ю на́съ отъ болѣ́зней исцѣля́ющее. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, сла́вою свое́ю вся́ вра́жія си́лы въ бѣ́гство обраща́ющее. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, сла́вою свое́ю Вѣнцено́сныхъ Царе́й прославля́ющее. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, вели́чіемъ свои́мъ Ихъ Ца́рство возвыша́ющее.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ богоно́снымъ яви́ся честно́е Дре́во, изъ него́ бо бѣ́ сооруже́нъ Кре́стъ Христо́въ, Кре́стъ четвероконе́чный, трисоста́вный, его́ бо земля́ чудодѣ́йственно израсти́ нетлѣ́ннымъ и зѣло́ благоуха́ющимъ. Кре́стъ - покро́въ безпомо́щныхъ, на не́мъ бо Христо́съ во́лею закла́нъ бы́сть. Ему́ бо, Спаси́телю мíра, прино́симъ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ я́ко со́лнце пра́вды, всечестны́й Кре́стъ Христо́въ, въ не́драхъ земли́ сокрове́нный, нѣ́сколько столѣ́тій безду́шными камня́ми, я́ко сокро́вище, сберега́емый и на ра́дость всему́ мíру обрѣте́нный, Ему́ бо велегла́сно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, моли́твами и усе́рдіемъ Благочести́вой Цари́цы Еле́ны на́йденный. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, на высоту́ Патріа́рхомъ Мака́ріемъ воздви́гнутый для торже́ственнаго поклоне́нія всѣ́ми язы́цами. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, посрами́вшій идолопокло́нство и невѣ́ріе. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, призва́вшій хули́телей къ покая́нію. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, я́ко ты́ Дре́во чудодѣ́йственное и христоно́сное.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 7

Хотя́й прояви́ти милосе́рдіе Свое́ Спаси́тель мíра къ ро́ду человѣ́ческому, во́лею пріе́млетъ поноше́ніе, присужда́ется къ позо́рной сме́рти, ко Кресту́ пригвожда́ется и кре́стною сме́ртію сме́рть попира́етъ, тѣ́мъ бо и мы́ пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вное зрѣ́лище явля́ется мíрови: Богочеловѣ́къ распина́ется, ру́цѣ и но́зѣ пригвожда́ются, ре́бра Его́ пробода́ются, страда́ніями Его́ и уничиже́ніемъ очища́ются ра́ны грѣхо́внаго человѣ́чества. Кре́стъ Христо́въ явля́ется торже́ственно побѣдоно́снымъ зна́меніемъ сла́вы Бо́жіей; сего́ ра́ди взыва́емъ си́це:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, смире́нія о́бразъ. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, апо́столовъ похвало́. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, преподо́бныхъ утвержде́ніе. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, му́чениковъ крѣ́посте. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, пустынножи́телей огражде́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до! Позо́рный кре́стъ преврати́ся въ Дре́во жи́зни и спасе́нія, то́й бо вразумля́етъ, освяща́етъ и отъ болѣ́зней душе́вныхъ и тѣле́сныхъ исцѣля́етъ съ вѣ́рою и любо́вію непреста́нно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Все́ грѣхо́вное житіе́ на́ше очища́ется чудодѣ́йственнымъ Кресто́мъ Спаси́теля мíра, послужи́вшимъ къ примире́нію Божества́ съ престу́пнымъ человѣ́чествомъ, сего́ ра́ди мы́ благода́рственно возопіе́мъ:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, явля́ющій на́мъ любо́вь и долготерпѣ́ніе Бо́жіе. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, и́мъ бо соверши́ся призва́ніе язы́ковъ. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, явле́ніе бла́гости благоупова́ющимъ. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, глубина́ упова́нія ду́шъ, лю́бящихъ Го́спода. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, си́ла и ра́дость всѣ́хъ христіа́нъ.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 9

Вся́кая жите́йская бу́ря сокруша́ется си́лою кре́стныхъ страда́ній Богочеловѣ́ка Іису́са, искупи́вшихъ ве́сь мíръ, тѣ́мъ бо и мы́, честву́я Всечестна́го Креста́ Госпо́дня свято́е зна́меніе, смире́нно прино́симъ Бо́гу любви́ и сла́вы ра́достную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйствующій язы́къ не мо́жетъ изрѣщи́ досто́йныя похвалы́ Дре́ву всечестно́му, изъ него́ бо соста́вленъ бы́сть чудодѣ́йственный Кре́стъ Христо́въ, благоуха́ющій любо́вію Страда́льца Іису́са Христа́, сего́ ра́ди и мы́, недоумѣ́я досто́йно восхвали́ти Тя́, со слеза́ми возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, торжество́ Це́ркви Христо́вой. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, врачевство́ на́ше и ра́дость. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, освяще́ніе всѣ́хъ путе́й жи́зни на́шей. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, всѣ́мъ христіа́намъ вспоможе́ніе. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, всѣ́хъ немощны́хъ си́ла и подкрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мíръ, дла́ни Своя́ пречи́стыя Христо́съ на Дре́во возне́съ и дре́во преслуша́нія замени́ся Дре́вомъ Сыно́вняго къ Бо́гу Отцу́ послуша́нія: рука́ невоздержа́нія, низве́ргшая Ада́ма, распросте́ртыми рука́ми Богочеловѣ́ка соединя́етъ Свое́ю любо́вію всѣ́ концы́ мíра. Тѣ́мъ бо и мы́ торже́ственно взыва́емъ побѣ́дную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́, огражда́ющая на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей, Кре́стъ Всечестны́й, цѣльбоно́сный исто́чниче всѣ́хъ язы́ковъ, осѣня́ющихся святы́мъ твои́мъ зна́меніемъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, сего́ бо ра́ди съ весе́ліемъ взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, кро́вію Богочеловѣ́ка обагре́нный. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, цвѣта́ми ра́йскими благоуха́ющій. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми вѣ́ры на́съ озаря́ющій. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми наде́жды на́съ подкрѣпля́ющій. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, луча́ми любви́ на́съ обогаща́ющій.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе похва́льное прино́симъ ти́, Боже́ственное, Животворя́щее Дре́во Креста́ Госпо́дня, вѣ́рныхъ осѣня́ющее, невѣ́рныхъ облича́ющее и всѣ́хъ на́съ огражда́ющее отъ вся́каго врага́ и супоста́та, сего́ бо ра́ди вопіе́мъ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Пою́щіи твоя́ чудеса́, всеси́льный Кре́стъ Христо́въ, мы́ съ вѣ́рою и благодаре́ніемъ преклоня́емъ колѣ́на се́рдца на́шего, со слеза́ми лобыза́емъ святы́и но́зи Страда́льца Іису́са, поклоня́емся страсте́мъ Христо́вымъ и та́ко возопіе́мъ:

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, ски́петръ Царе́й христіа́нскихъ непрело́жный. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, держа́ва все́й вселе́нной. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, основа́ніе благоче́стія. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, вода́мъ освяще́ніе. Ра́дуйся, честно́е Дре́во, поля́мъ и сада́мъ плодоно́сіе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 12

Благода́ть Твою́ всеси́льную, Го́споди, явля́етъ на́мъ Дре́во Треблаже́нное, то́й бо осѣня́етъ у́мъ на́шъ, вразумля́етъ и науча́етъ пѣ́ти непреста́нно пѣ́снь побѣ́дную: Аллилу́ія.

Икосъ 12

На го́ру Голго́ѳскую водруже́нъ бы́сть Кре́стъ Честны́й, и Ты́, Созда́тель мíра, вознесе́нъ бы́сть на не́мъ я́ко въ позо́ръ мíрови, мы́ же, вѣ́рніи, лобыза́емъ пречи́стыя я́звы Твоя́, поклоня́емся Честно́му Кресту́ Твоему́, си́це взыва́я:

Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, предназна́ченный Бо́гомъ для та́инства искупле́нія. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, я́ко ты́ еси́ ра́достное зна́меніе на́шего спасе́нія. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, зна́меніе на́шего освобожде́нія. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, страсте́й на́шихъ умерщвле́ніе. Ра́дуйся, Честны́й Кре́стъ Христо́въ, со́вѣсти на́шей успокое́ніе.

Ра́дуйся, честно́е Дре́во, на не́мъ бо соверши́ся та́инство всемíрнаго искупле́нія.

Конда́къ 13

О, Пречестно́е, Боже́ственное и Животворя́щее Дре́во Креста́ Госпо́дня! Чудодѣ́йственною твое́ю си́лою огради́ мя́, грѣ́шнаго, осѣня́ющаго съ вѣ́рою чело́ мое́ и пе́рси моя́ и вся́ соста́вы и у́ды моя́ святы́мъ твои́мъ зна́меніемъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во сла́ву Святы́я Тро́ицы, во Еди́ницѣ прославля́емой, и благода́рственно воспѣва́ющаго пѣ́снь побѣ́дную: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва Свято́му и Животворя́щему Кресту́ Госпо́дню

О, ди́вный чудодѣ́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́стъ Христо́въ! У подно́жія твоего́ во пра́хъ распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее отъ на́съ вся́кое де́монское стрѣля́ніе и освобожда́ющее на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ніе возду́ха, освяще́ніе свята́го хра́ма, огражде́ніе на́шего жили́ща, охране́ніе одра́ моего́, просвѣще́ніе ума́ моего́, се́рдца и всѣ́хъ мои́хъ чу́вствъ. Твое́ свято́е зна́меніе огражда́етъ мя́ со дня́ моего́ креще́нія, оно́ со мно́ю и на мнѣ́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́шѣ и на вода́хъ, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́детъ до моги́лы, осѣни́тъ и пра́хъ мо́й, оно́ бо, свято́е зна́меніе чудодѣ́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвѣсти́тъ все́й вселе́нной о часѣ́ всео́бщаго воскресе́нія ме́ртвыхъ и послѣ́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жія. О, Кре́сте Всечестны́й! Осѣне́ніемъ твои́мъ вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно вѣ́рующаго въ непобѣди́мую си́лу твою́, огради́ мя отъ вся́каго врага́ и супоста́та, исцѣли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и тѣле́сныя. Го́споди, Іису́се Христе́ Сы́не Бо́жій! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, грѣ́шнаго. Ами́нь.