Акафист благодарственный по причащении Святых Таин

Предназначен для келейного чтения.

Конда́къ 1

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, Святы́ми Та́йнами Твои́ми Ты́ а́дъ въ душѣ́ мое́й побѣди́лъ еси́ ны́нѣ! Святы́ми Та́йнами Твои́ми Ты́ тяготу́ грѣхо́вную съ со́вѣсти моея́ непости́жнѣ ны́нѣ сня́лъ еси́! И а́зъ, прича́стникъ Та́инъ си́хъ недосто́йный, похва́льная воспису́ю Ти́ та́ко:

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Икосъ 1

Ангели Бо́жіи, Серафи́ми шестокрыла́тіи, Херуви́ми многоочи́тіи, Престо́ли огнезра́чніи, Госпо́дствія, Си́лы, Вла́сти боже́ственныя, Арха́нгели, Ангели вси́! Вы́ ли́ца ва́ша закрыва́ете предъ Христо́выми Стра́шными Та́йнами, на Ча́шу съ боготворя́щею Кро́вію взира́ете со стра́хомъ вели́кимъ и тре́петомъ. Азъ же, смра́дный и грѣ́шный, къ Ча́шѣ се́й ка́ко дерзну́ приступи́ти, ва́ми, о́гненніи служи́теліе Бо́жіи, неви́димою си́лою не отри́нутый. Сего́ ра́ди немо́лчнымъ пѣснопѣ́ніямъ ва́шимъ подража́я, Боже́ственному снисхожде́нію удивля́яся, Го́споду моему́ долготерпѣли́вому благода́рно вопію́:

Іису́се, Серафи́мами, я́ко любы́ пламенногоря́щая, та́инственно зри́мый, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́, недосто́йному, любве́ Твоея́ безмѣ́рныя наслади́тися преизоби́льно въ Пречи́стыхъ Та́йнахъ ны́нѣ дарова́лъ еси́. Іису́се, Херуви́мами, я́ко Прему́дрость вы́ну свѣтя́щаяся, созерца́емый, благодарю́ Тя́, я́ко Пречи́стыми Твои́ми Та́йнами у́мъ мо́й къ зрѣ́нію неизслѣ́димыя бе́здны суде́бъ Твои́хъ подви́глъ еси́. Іису́се, на Престо́лѣхъ огнезра́чныхъ стра́нно почива́яй, благодарю́ Тя́, я́ко во мнѣ́, непотре́бномъ, Святы́ми Твои́ми Та́йнами, я́ко на Престо́лѣ Твое́мъ ны́нѣ неизрече́нно почива́еши. Іису́се, го́рними чина́ми неви́димо дориноси́мый, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́, до́льнему, носи́ти Тя́, во мнѣ́ самѣ́мъ ны́нѣ благоволи́лъ еси́. Іису́се, всѣ́хъ во́инствъ непрестаю́щее удивле́ніе, благодарю́ Тя́, я́ко ми́лости Твоя́ неисче́тныя на мнѣ́ ны́нѣ удиви́лъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 2

Ви́жду а́зъ ны́нѣ, я́ко Святы́ми Та́йнами Твои́ми исцѣле́нъ е́смь отъ прока́зы души́ моея́, сего́ ра́ди прокаже́нному самаряни́ну уподо́бяся, па́даю ни́цъ при ногу́ Твое́ю, Іису́се Цѣли́телю Мо́й, со гла́сомъ ве́ліимъ хвалу́ Тебѣ́ вознося́: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ никíйже, ни го́рній, ни до́льній, пости́гнути мо́жетъ, ка́ко Невмѣсти́мый не́бомъ и не́бомъ небесе́ Святы́ми Та́йнами Свои́ми вмѣща́ешися Ве́сь въ мя́. Сего́ Та́инства несказа́ннаго и а́зъ не постига́я, то́чію Тебе́, Го́спода моего́, въ себѣ́ ны́нѣ ощуща́я, съ тре́петомъ взыва́ю Тебѣ́ сицева́я:

Іису́се, въ Виѳа́ніи въ до́мъ Ма́рѳы и Марíи вше́дый, благодарю́ Тя́, я́ко въ до́мъ души́ моея́ па́дшія ны́нѣ преми́лостивнѣ вше́лъ еси́. Іису́се, съ Марíею о еди́нѣмъ на потре́бу бесѣ́довавый, благодарю́ Тя́, я́ко и со мно́ю ны́нѣ сла́дцѣ бесѣ́дуеши, и се́ю сла́дкою бесѣ́дою мене́, уны́лаго, те́плѣ утѣша́еши. Іису́се, лозо́ и́стинная, благодарю́ Тя́, я́ко мене́, ро́згу ди́кую, отъ Тебе́ отпа́дшую па́ки къ Себѣ́ приви́лъ еси́. Іису́се, исто́чниче безсме́ртія, благодарю́ Тя́ я́ко мене́ жа́ждою грѣхо́вною истомле́ннаго, Кро́вію Твое́ю Честно́ю ны́нѣ напои́лъ еси́. Іису́се, отъ блудни́цы лобза́нный, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́, блу́дному, въ Святы́хъ Твои́хъ Та́йныхъ да́лъ еси́ цѣлова́ти Тя́ не то́чію уста́ми, но и душе́ю, и се́рдцемъ, и все́ю мы́слію мое́ю.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 3

Си́лою крѣ́пкою всего́ мя́ испо́лнилъ еси́, сла́баго, малоду́шнаго, прича́стіемъ Пречи́стыхъ Та́инъ Твои́хъ. Си́ми та́ко на враги́ моя́ ви́димые и неви́димые укрѣпле́нный побѣ́дно пою́ Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я неизслѣ́димую милосе́рдія бе́здну, съ мытари́ и грѣ́шники я́лъ и пи́лъ еси́, и а́зъ ны́нѣ, подо́бный и́мъ, Трапе́зы Твоея́ Та́йныя стра́нно насыще́нный, Тебѣ́, моему́ благодѣ́телю, со умиле́ніемъ восклица́ю:

Іису́се, дру́же мытаре́й и грѣ́шниковъ, благодарю́ Тя́, я́ко мене́, грѣ́шнаго, на ве́черѣ Твое́й та́йной, я́ко дру́га Твоего́ съ Собо́ю спосади́лъ еси́. Іису́се, у Закхе́я мытаря́ ми́лостивнѣ вита́вый, благодарю́ Тя́, я́ко и во мнѣ́, окая́ннѣмъ, ны́нѣ вита́еши и ко исправле́нію мя́ тѣ́мъ наставля́еши. Іису́се, тѣльца́ упита́ннаго Отце́мъ блу́дному сы́ну закла́ннаго въ при́тчѣ изобрази́вый, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́, блу́дному, Себе́ Сама́го въ пи́щу ны́нѣ закла́лъ еси́. Іису́се, въ Ева́нгеліи Твое́мъ рекíй: "не тре́буютъ здра́віи врача́, но боля́щіи", благодарю́ Тя́, я́ко мене́, всего́ боля́ща, я́звами грѣхо́вными изъя́звлена, ны́нѣ Та́йнами Твои́ми чуде́сно исцѣли́лъ еси́. Іису́се, Па́стырю до́брый, благодарю́ Тя́, я́ко мене́, овча́ заблу́дшее, ны́нѣ на ра́мена Твоя́ Пречи́стыя ми́лостивно подъя́лъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 4

Бу́ря страсте́й мою́ ду́шу смуща́ше, Ты́ же, Го́споди, во Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ вше́дъ въ мя́, я́ко нѣ́когда мо́рю волну́ющуся, бу́рѣ се́й душе́вной запрети́лъ еси́, глаго́ля: "молчи́, преста́ни", и се́ ны́нѣ тишина́ во мнѣ́ ве́лія, се́ ны́нѣ ми́ръ Тво́й во мнѣ́, вся́кій у́мъ превосходя́щій. Тѣ́мже душе́ю умиле́нною Тебѣ́ воспѣва́ю: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шу а́зъ, Го́споди, ны́нѣ Пречи́стыя Та́йны пріе́мъ, гла́съ Тво́й сладча́йшій, въ се́рдцѣ мое́мъ безгла́сно глася́щій вся́ку и́стину, вся́ку пра́вду. Сего́ ра́ди и а́зъ дерза́ю Тебѣ́ та́ко возглаша́ти:

Іису́се, Учи́телю благíй, благодарю́ Тя́, я́ко Та́йнами Твои́ми Пречи́стыми учи́ши мя́ ны́нѣ смире́нію, кро́тости, любви́, сострада́нію. Іису́се, Пло́ть Твою́, ко Кресту́ пригвожде́нную, стра́нно въ пи́щу мнѣ́ да́вый, благодарю́ Тя́, я́ко се́ю пи́щею пло́ть со страстьми́ и похотьми́ распина́ти мя́ укрѣпля́еши. Іису́се, со Кресто́мъ Твои́мъ на Голго́ѳу исше́дый, благодарю́ Тя́, я́ко мене́ Святы́ми Та́йнами Твои́ми Кре́стъ мо́й терпѣли́во нести́ ободря́еши. Іису́се, со Креста́ за враго́въ Твои́хъ моли́выйся, благодарю́ Тя́, я́ко и мене́, прича́стника Та́инъ Твои́хъ, за мои́хъ враго́въ моли́тися призыва́еши. Іису́се, Тѣ́ло Твое́ и Кро́вь Твою́ пода́вый ми́ во оставле́ніе грѣхо́въ, благодарю́ Тя́, я́ко си́ми заповѣ́дуеши ми́ ны́нѣ оставля́ти вся́ согрѣше́нія, вся́ оби́ды ненави́дящимъ и оби́дящимъ мя́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 5

Боготворя́щую Кро́вь Твою́ Іоа́ннъ, учени́къ Тво́й возлю́бленный, ви́дѣвъ, изъ прободе́ннаго ребра́ Твоего́ исте́кшую, свидѣ́тельствуетъ о се́мъ въ Ева́нгеліи. И а́зъ ны́нѣ, ви́дѣвъ се́й исто́чникъ безсме́ртія, во все́ существо́ мое́ исте́кшій, свидѣ́тельствую о се́мъ благода́рственно пѣ́снію мое́ю: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвше тя́ богови́дцы боже́ственніи Моисе́й и Илія́: о́въ у́бо ка́меніемъ, о́въ у́бо ми́лотію со стра́хомъ и тре́петомъ себе́ покрыва́ху; а́зъ же, окая́нный, въ себѣ́ ны́нѣ Тя́ созерца́я, чѣ́мъ покры́юся? ра́звѣ то́лько безмѣ́рною ми́лостію Твое́ю, та́ко взыва́я:

Іису́се, проро́ками предви́дѣнный, благодарю́ Тя́, я́ко зрѣ́ти Тя́ бли́зъ сподо́билъ мя́ въ Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ. Іису́се, Апо́столами проповѣ́данный, благодарю́ Тя́, я́ко за Литургíей Боже́ственной слу́хъ мо́й огласи́лъ еси́ се́ю безсме́ртной Твое́ю про́повѣдью: "пріими́те, яди́те, сіе́ е́сть Тѣ́ло мое́, е́же за вы́ ломи́мое во оставле́ніе грѣхо́въ"; "пíйте отъ нея́ вси́, сія́ е́сть Кро́вь Моя́, Но́ваго Завѣ́та, я́же за вы́ и за мно́гіе излива́емая во оставле́ніе грѣхо́въ". Іису́се, му́чениками исповѣ́данный, благодарю́ Тя́, я́ко и мене́ предъ Ча́шею Твое́ю си́це удосто́илъ еси́ Тя́ исповѣ́дати: "Вѣ́рую, Го́споди, и исповѣ́дую, я́ко Ты́ еси́ вои́стину Христо́съ, Сы́нъ Бо́га Жива́го". Іису́се, преподо́бными въ моли́твахъ при́сно призва́нный, благодарю́ Тя́, я́ко во мнѣ́ ны́нѣ, о чесо́мъ моли́тися невѣ́дущему, Са́мъ мо́лишися воздыха́ньми неизглаго́ланными, при́сно взыва́я: "Авва Отче!" Іису́се, святи́телями и іере́ями на алтаря́хъ святы́хъ въ Же́ртвѣ безкро́вной приноси́мый, благодарю́ Тя́, я́ко мене́ сама́го алтаре́мъ Твои́мъ страннолѣ́пно ны́нѣ содѣ́лалъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 6

Исповѣ́дую, Го́споди, Твою́ бла́гость, исповѣ́дую Твою́ ми́лость, не таю́ благодѣя́ній, и́хже оби́льно излія́лъ еси́ на мя́ во Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ, пою́ и воспою́ Тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́ во мра́цѣ души́ моея́ со́лнце пресвѣ́тлое отъ прія́тыхъ ны́нѣ Пречи́стыхъ Та́инъ Твои́хъ. Са́мъ, свѣ́томъ небе́снымъ озаре́нный, взыва́ю:

Іису́се, Свѣ́те ти́хій, благодарю́ Тя́, я́ко во тмѣ́ мнѣ́ свѣ́тиши и тма́ моя́ Тя́ не объя́тъ. Іису́се, сія́ніе сла́вы Отчія, благодарю́ Тя́, я́ко во свѣ́тѣ Твое́мъ зрю́ свѣ́тъ Отца́, свѣ́тъ Ду́ха Свята́го. Іису́се, простры́й не́бо я́ко ко́жу, благодарю́ Тя́, я́ко во мнѣ́ само́мъ, не́бо та́инственно ны́нѣ просте́рлъ еси́. Іису́се, Его́же пое́тъ со́лнце, Его́же сла́витъ луна́, Ему́же мо́лятся звѣ́зды, благодарю́ Тя́, я́ко Святы́ми Твои́ми Та́йнами всего́ мя́ подви́глъ еси́ сла́вити Тя́, моли́тися Тебѣ́. Іису́се, Женише́ Краснѣ́йшій, въ полу́нощи му́дрыми дѣ́вами со свѣти́льниками горя́щими срѣта́емый, благодарю́ Тя́, я́ко свѣти́льникъ се́рдца моего́ пога́сшій, па́ки ны́нѣ возже́глъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 7

Хощу́ а́зъ, Го́споди, во Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ Тебе́ ощути́вше, николи́же ктому́ отъ Тебе́ разлуча́тися, всегда́ въ Тебѣ́ пребыва́ти, всегда́ благода́рнѣ Тебѣ́ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Ди́вны, чу́дны, непостижи́мы Та́йны Твоя́ Пречи́стыя, Го́споди! Ме́ртвъ бы́въ душе́ю, ны́нѣ си́хъ причасти́вся, живу́ а́зъ всѣ́мъ существо́мъ мои́мъ. Тебѣ́ же, Воскреси́телю моему́, съ ве́ліимъ благодаре́ніемъ вопію́:

Іису́се, четверодне́внаго изъ гро́ба воззва́вый, благодарю́ Тя́, я́ко и мене́, грѣхо́мъ возсмердѣ́вшаго, изъ гро́ба моего́ смра́днаго ны́нѣ воззва́лъ еси́. Іису́се, Исто́чниче приснотеку́щій вѣ́чныя жи́зни, благодарю́ Тя́, я́ко мене́, нерадѣ́ніемъ отъ исто́чника сего́ отто́ргшагося, ны́нѣ па́ки съ си́мъ чу́дно возсоедини́лъ еси́. Іису́се, пото́къ сы́й неизъясни́мыя сла́дости, благодарю́ Тя́, я́ко сла́достію се́ю вся́ вну́тренняя моя́ напо́лнилъ еси́. Іису́се, небе́сныхъ чино́въ при́сное ра́дованіе, благодарю́ Тя́, я́ко Святы́ми Твои́ми Та́йнами всего́ мя́, печа́лію пода́вленнаго, ра́дости духо́вныя и весе́лія боже́ственнаго испо́лнилъ еси́, и та́ко согбе́ннаго подъя́лъ мя́ еси́. Іису́се, ско́рбныхъ утѣше́ніе, благодарю́ Тя́, я́ко мене́, ско́рбію всего́ соугнете́ннаго и стѣсне́ннаго, на просто́ръ Тво́й широ́кій и благода́тный ны́нѣ изве́лъ мя́ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 8

Стра́нно ны́нѣ, Христе́, по глаго́лу Твоему́: "Ты́ во мнѣ́ пребыва́еши, и а́зъ пребыва́ю въ Тебѣ́", стра́нно, я́коже Симео́нъ пра́ведный, ны́нѣ держу́ Тя́! О, Го́споди мо́й, Го́споди, что́ е́смь а́зъ, я́ко та́ко посѣща́еши мя́! Таково́ю сла́вою и че́стію отъ Тебе́ вѣнча́нъ, благода́рно Тебѣ́ восклица́ю: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь, я́ко желѣ́зо раскале́нное огне́мъ проника́етъ, ны́нѣ напо́лненъ, насыще́нъ Тобо́ю, Го́споди Бо́же! Ны́нѣ позна́хъ, я́ко вои́стину Тво́й е́смь а́зъ, и сего́ ра́ди си́це воспѣва́ю:

Іису́се, Имже благода́ть и и́стина бы́сть, благодарю́ Тя́, я́ко отъ исполне́нія Твоего́ и а́зъ ны́нѣ прія́хъ благода́ть возблагода́ть. Іису́се, Уме превѣ́чный, благодарю́ Тя́, я́ко Святы́ми Та́йнами Твои́ми у́мъ мо́й го́рняя му́дрствовати возбуди́лъ еси́. Іису́се, Прекрѣ́пкій, благодарю́ Тя́, я́ко во́лю мою́, грѣхо́мъ разсла́бленную, ди́вно ны́нѣ укрѣпи́лъ еси́. Іису́се, Обнови́телю ду́шъ на́шихъ, благодарю́ Тя́, я́ко мя́, безмѣ́стными дѣя́ньми обветша́вшаго, чу́дно ны́нѣ обнови́лъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 9

Все́ естество́ мое́, Го́споди Іису́се Христе́, отъ посѣще́нія Твоего́ ми́лостиваго, ны́нѣ лику́етъ, игра́етъ, пра́зднуетъ, весели́тся, велича́етъ Тя́, пое́тъ Тебѣ́ пѣ́снь побѣ́дную: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíйствовати не мо́гутъ ни язы́къ человѣ́ческій, ни а́нгельскій вели́чія Та́инъ Пречи́стыхъ Твои́хъ, Го́споди! Ка́ко подъ ви́домъ хлѣ́ба Тѣ́ломъ Твои́мъ Пречи́стымъ напита́лъ мя́ еси́. Ка́ко подъ ви́домъ вина́ Кро́вь Твою́ боготворя́щую по́далъ мнѣ́ пи́ти! О, Го́споди Живы́й, со тре́петомъ Тебѣ́ вопію́:

Іису́се, творя́й чудеса́ Еди́нъ, благодарю́ Тя́, я́ко во мнѣ́ самѣ́мъ чу́до ны́нѣ преве́ліе сотвори́лъ еси́. Іису́се, исполня́ющихъ во́лю Твою́ сро́дниками Твои́ми именова́вый, благодарю́ Тя́, я́ко мене́ прія́тіемъ Та́инъ Твои́хъ сокро́внымъ и сотѣле́снымъ Тебѣ́ ны́нѣ содѣ́лалъ еси́. Іису́се, Бо́же непостижи́мый, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́ дарова́лъ еси́ бы́ти ны́нѣ о́бщникомъ Боже́ственнаго естества́. Іису́се, со Апо́столами Твои́ми въ го́рницѣ Сіо́нской вечеря́вый, благодарю́ Тя́, я́ко въ душѣ́ мое́й убо́гой го́рницу Себѣ́ ны́нѣ устро́илъ еси́. Іису́се, но́ги ученико́мъ на ве́чери умы́вый, благодарю́ Тя́, я́ко Та́йнами Твои́ми всего́ мя́ отъ скве́рны пло́ти и ду́ха, ны́нѣ омы́лъ еси́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 10

Спаси́телю Бо́гу, Та́йны Своя́ Пречи́стыя въ пи́щу мнѣ́ дарова́вшему и Си́ми мене́ обожи́вшему, пою́: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Царю́ Небе́сный, смири́вшійся смире́нію моему́, хвале́бную пѣ́снь Тебѣ́, недосто́йный а́зъ, приношу́:

Іису́се, Его́же Ца́рство всѣ́хъ вѣко́въ и влады́чество во вся́ ро́ды и ро́ды, благодарю́ Тя́, я́ко Ца́рство Твое́ вну́трь мене́ устро́илъ еси́. Іису́се великодарови́тый, благодарю́ Тя́, я́ко пра́вду, ми́ръ и ра́дость Ца́рствія Твоего́ восчу́вствовати се́рдцемъ мои́мъ ны́нѣ дарова́лъ еси́. Іису́се всеще́дрый, благодарю́ Тя́, я́ко щедро́ты Твоя́, я́ко до́ждь благода́тный, оби́льный, на мя́ ны́нѣ въ Та́йнахъ Пречи́стыхъ излія́лъ еси́. Іису́се, сокро́вище на небеси́ иска́ти повелѣ́вый, благодарю́ Тя́, я́ко сокро́вище честнѣ́йшее, Святы́я Та́йны Твоя́, прія́ти мя́ ны́нѣ сподо́билъ еси́. Іису́се, отъ волхво́въ поклоне́ніе съ да́ры пріе́мый, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́ да́лъ еси́ ны́нѣ поклоня́тися Тебѣ́, во Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе та́инственное, сокрове́нное, сла́дкое, а́нгельское слы́шу а́зъ ны́нѣ въ душѣ́ мое́й, Го́споди. Пое́тъ душа́ моя́, Тобо́ю исцѣле́нная. Пое́тъ душа́ моя́, Тобо́ю просвѣтле́нная. Пое́тъ душа́ моя́, Тобо́ю обоже́нная. Пое́тъ душа́ моя́, Тобо́ю горѣ́ вознесе́нная. Пое́тъ Тебѣ́ душа́ моя́, Тя́ пріе́мшая. Пое́тъ Тебѣ́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣ́та Пода́телю и всѣ́хъ вѣко́въ Тво́рче, Го́споди, во Свѣ́тъ Тво́й ны́нѣ призва́лъ мя́ еси́, сы́номъ Свѣ́та мя́ ны́нѣ страннолѣ́пно содѣ́лалъ еси́. Тебѣ́, Свѣ́ту мíра, свѣ́тло вопію́ а́зъ:

Іису́се, одѣя́йся свѣ́томъ я́ко ри́зою, благодарю́ Тя́, я́ко ри́зу Твою́ свѣ́тлую мнѣ́, помраче́нному, по́далъ еси́. Іису́се, съ Моисе́емъ и Иліе́ю на Ѳаво́рѣ бесѣ́довавый, благодарю́ Тя́, я́ко со мно́ю, недосто́йнымъ, сла́дцѣ и пресла́дцѣ ны́нѣ бесѣ́дуеши. Іису́се, о́блакомъ свѣ́тлымъ наро́дъ Тво́й дре́вле води́вый, благодарю́ Тя́, я́ко мене́ Та́йнами Твои́ми приве́лъ ны́нѣ въ поко́й Тво́й жела́нный. Іису́се, пра́ведныя Твоя́ просвѣща́я я́ко со́лнце, благодарю́ Тя́, я́ко мене́ просвѣти́лъ еси́ ны́нѣ ко зрѣ́нію всего́ убо́жества и ничто́жества моего́ предъ вели́чіемъ сла́вы Твоея́.

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 12

Благода́ти Пресвята́го Ду́ха ве́лія, пречу́дныя, пресла́вныя, непостижи́мыя, отъ Даро́въ Святы́хъ исходя́щія, грѣ́хъ мои́хъ ра́ди не возбрани́лъ еси́ посѣти́ти мене́, Бо́же мо́й, благода́ть сію́ ту́не мнѣ́ да́вый, пріими́ отъ мене́ пѣ́снь сію́: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще любо́вь Твою́ неизмѣ́римую, въ Святы́хъ Та́йнахъ мнѣ́ ны́нѣ явле́нную, благода́рною мы́слію, благода́рнымъ же се́рдцемъ, благода́рными же удесы́ души́ и тѣ́ла моего́ велича́ю и си́це славосло́влю Тя́, Бо́же мо́й:

Іису́се, ученико́мъ Твои́мъ по Воскресе́ніи яви́выйся, благодарю́ Тя́, я́ко и мнѣ́ окая́нному во святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ ны́нѣ яви́лся еси́. Іису́се, Апо́столомъ Твои́мъ ми́ръ препода́вый, благодарю́ Тя́, я́ко всю́ ду́шу мою́ ми́ромъ неизрече́ннымъ ны́нѣ испо́лнилъ еси́. Іису́сѣ, Луко́ю и Клео́пою въ преломле́ніи хлѣ́ба позна́нный, благодарю́ Тя́, я́ко и мнѣ́, недосто́йному, въ Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ да́лъ ны́нѣ позна́ти сла́дость Твою́, ми́лость Твою́, снисхожде́ніе Твое́ стра́нное. Іису́се, Ѳомо́ю осяза́нный, благодарю́ Тя́, я́ко мнѣ́, маловѣ́рному, да́лъ еси́ осяза́ти Тя́ во Святы́хъ Твои́хъ Та́йнахъ, осяза́ти ре́бра Твоя́, ру́цѣ Твои́, но́зи Твои́, Го́споди. Іису́се, Ѳомо́ю Го́сподомъ и Бо́гомъ исповѣ́данный, благодарю́ Тя́, я́ко вся́ душа́ моя́, все́ се́рдце мое́, вся́ чу́вства моя́, все́ существо́ мое́, Тобо́ю ны́нѣ объя́тое, вѣ́рою несумнѣ́нною Тебѣ́ ны́нѣ восклица́етъ: "Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й".

Іису́се, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Конда́къ 13

О, Іису́се мо́й, Хлѣ́бе Живы́й, Хлѣ́бе Небе́сный, Хлѣ́бе Сладча́йшій, Хлѣ́бе Превожделѣ́нне, Тобо́ю пита́ются Ангели на небесѣ́хъ преизоби́льно. Благодарю́ Тя́, я́ко и а́зъ, стра́нникъ и пришле́цъ на земли́ сы́й, насы́тился ны́нѣ Тобо́ю! О, Пи́ще моя́ крѣ́пкая, Питіе́ неисчерпа́емое, Исто́чниче безсме́ртія и Жи́зни Пода́телю. О, Па́сха та́инственная, Па́сха Всечестна́я, Па́сха Непоро́чная, пода́вай мнѣ́ и́стѣе Тебе́ причаща́тися въ невече́рнемъ дни́ Ца́рствія Твоего́, пода́вай мнѣ́ пѣ́ти Тебѣ́ во вѣ́ки вся́ неисче́тныя пѣ́снь вели́кую, въ вы́шнихъ трегу́бо пѣсносло́вимую: Аллилу́ія, Аллилу́ія, Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й