Акафист Архангелу Божию Михаилу

Конда́къ 1

Избра́нный небе́сныхъ си́лъ воево́до и ро́да человѣ́ческаго засту́пниче, сіе́ тебѣ́, и́же тобо́ю отъ ско́рбныхъ избавля́еми, благода́рственное прино́симъ пѣ́ніе, ты́ же, я́ко предстоя́й престо́лу Царя́ сла́вы, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свобожда́й, да съ вѣ́рою и любо́вію въ похвалу́ тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Икосъ 1

Яко а́нгельскихъ огнезра́чныхъ ли́ковъ предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́ти тя́, Михаи́ле, но до́ндеже, вразумля́еміи тобо́ю, навы́кнемъ безпло́тныхъ глаго́ломъ, услы́ши, а́ще и отъ человѣ́ческихъ, оба́че благода́рныхъ усте́нъ, сицева́я:

Ра́дуйся, звѣздо́ мíра первообра́зная. Pа́дуйся, свѣще́ и́стины и пра́вды златоза́рная. Ра́дуйся, луче́й свѣ́та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельскихъ ликостоя́ніихъ прее́мниче. Pа́дуйся, а́нгеловъ и арха́нгеловъ нача́льниче. Ра́дуйся, въ не́мже наивя́щше свѣтлѣ́ется сла́ва Тво́рческія Десни́цы. Pа́дуйся, и́мже красу́ются собо́ры всѣ́хъ суще́ствъ безпло́тныхъ.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 2

Прови́дяще вѣ́ры очеса́ми вели́чіе духо́вныя красоты́ и си́лу молніено́сныя десни́цы твоея́, арха́нгеле Бо́жій, мы́, я́ко земнíи и пло́тію обложе́нніи, удивле́ніемъ, ра́достію и благодаре́ніемъ ко Творцу́ вся́ческихъ исполня́емся, зову́ще со всѣ́ми небе́сными си́лами: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумъ чи́стъ и свобо́денъ отъ страсте́й испроси́ на́мъ, пречу́дный Михаи́ле, небе́сныхъ чино́въ нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слію отъ земны́хъ къ небе́снымъ, хвале́бную пѣ́снь воспое́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, Бо́жія неизрече́нныя красоты́ и добро́ты ближа́йшій зри́телю. Pа́дуйся, всеблаги́хъ совѣ́товъ Пресвяты́я Тро́ицы пріи́скренній таи́нниче. Ра́дуйся, предвѣ́чныхъ суде́бъ Тро́ическихъ вѣ́рный исполни́телю. Pа́дуйся, ему́же съ любо́вію удивля́ются небе́сная во́инства. Ра́дуйся, его́же съ вѣ́рою прославля́ютъ земноро́дніи. Pа́дуйся, отъ него́же трепе́щутъ а́дскія си́лы.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 3

Си́лу необори́мыя ре́вности по сла́вѣ Бо́жіей въ себѣ́ явля́я, ста́лъ еси́ во главѣ́ ли́ковъ а́нгельскихъ, Михаи́ле, проти́ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго денни́цы, ему́же со те́мными клевре́ты его́ съ высоты́ небе́сной въ преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́инства небе́сная, тобо́ю пресла́внѣ води́мая, съ весе́ліемъ, я́ко еди́ными усты́, предъ престо́ломъ Бо́жіимъ возгласи́ша: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имать тебе́, арха́нгеле Михаи́ле, ве́сь ро́дъ христіа́нскій вели́ка засту́пника и ди́вна во бра́нехъ съ проти́вными помо́щника. Сего́ ра́ди пречу́днаго покро́ва твоего́ сподо́битися жела́юще, въ де́нь торжества́ твоего́ взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, и́мже сатана́, я́ко мо́лнія, съ небесе́ низве́ржеся. Pа́дуйся, и́мже храни́мый ро́дъ человѣ́ческій къ небеси́ восхо́дитъ. Ра́дуйся, всесвѣ́тлаго мíра го́рняго преди́вное украше́ніе. Pа́дуйся, па́дшаго мíра до́льняго пресла́вное заступле́ніе. Ра́дуйся, николи́же си́лами зла́ побѣжде́нный. Pа́дуйся, со всѣ́ми а́нгелы Бо́жіими въ и́стинѣ и пра́вдѣ на вѣ́ки благода́тію Бо́жіею утвержде́нный.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 4

Бу́ри искуше́ній и бѣ́дъ изба́ви на́съ, а́нгеловъ первопресто́льниче, съ любо́вію и ра́достію пресвѣ́тлое торжество́ твое́ соверша́ющихъ. Ты́ бо еси́ въ бѣда́хъ вели́кій помо́щникъ и въ ча́съ сме́рти отъ злы́хъ духо́въ храни́тель и засту́пникъ всѣ́хъ, вопію́щихъ твоему́ и на́шему Влады́цѣ и Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Ви́дяще твое́ проти́ву по́лчищъ сатани́нскихъ дерзнове́ніе, вси́ чи́нове а́нгельстіи съ ра́достію подвиго́шася во слѣ́дъ тебе́ на бра́нь за и́мя и сла́ву своего́ Влады́ки, вопію́ще: "кто́ я́ко Бо́гъ?" Мы́ же, вѣ́дуще сатану́ подъ нога́ма твои́ма пове́ржена, тебѣ́, я́ко побѣди́телю, зове́мъ:

Ра́дуйся, и́мже ми́ръ и тишина́ на небеси́ водвори́шася. Pа́дуйся, отъ него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася. Ра́дуйся, а́нгельскія во́инства и си́лы мíра неви́димаго ко истребле́нію зла́ направля́яй. Pа́дуйся, прю́ и возмуще́ніе стихíй мíра ви́димаго незри́мо укроща́яй. Ра́дуйся, подъе́млющихъ бра́нь къ духово́мъ зло́бы поднебе́сныя ди́вный спобо́рниче. Pа́дуйся, изнемога́ющимъ во искуше́ніихъ и напа́стехъ вѣ́ка сего́ крѣ́пкій помо́щниче.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 5

Богото́чный исто́чникъ превели́кихъ чуде́съ яви́лся еси́ во хра́мѣ твое́мъ, и́же въ Хо́нѣхъ: не то́чію бо змíй вели́кій и стра́шный, на мѣ́стѣ то́мъ пребыва́вшій, си́лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кій неду́гъ тѣле́сный врачу́ющія, откры́шася, да вси́ прославля́ющему тя́ Влады́цѣ а́нгеловъ съ вѣ́рою зову́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Слы́шаще и вѣ́дуще тя́ я́ко свѣти́ло вели́кое, посреди́ ли́ковъ а́нгельскихъ блиста́ющася, пречу́дный Михаи́ле, къ тебѣ́, по Бо́зѣ и Пресвятѣ́й Ма́тери Бо́жіей, прибѣга́емъ: озари́ луча́ми свѣ́та твоего́ всѣ́хъ на́съ, вопію́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, вождю́ и храни́телю въ пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго. Pа́дуйся, высо́кій посре́дниче зако́на, руко́ю Моисе́я на Сина́и да́ннаго. Ра́дуйся, у него́же судіи́ и вожди́ Изра́илевы си́лу и покро́въ обрѣта́ху. Pа́дуйся, чрезъ него́же проро́цы и первосвяще́нницы іуде́йстіи да́ръ вѣ́дѣнія отъ всевѣ́дущаго Бо́га пріима́ху. Ра́дуйся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростію снабдѣва́яй. Pа́дуйся, су́дъ и пра́вду творя́щимъ бла́гость на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 6

Провозвѣ́стника тя́ Бо́жіихъ суде́бъ егда́ узрѣ́ нѣ́когда Мано́е, недоумѣ́нія и стра́ха испо́лнися, мня́ не жи́ти ктому́ на земли́. Науче́нъ же отъ жены́ своея́ о бла́гости явле́нія и кро́тости слове́съ твои́хъ, въ ра́дости о имѣ́вшемъ роди́тися, по словеси́ твоему́, сы́нѣ свое́мъ Сампсо́нѣ, благода́рнѣ возопи́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсія́лъ еси́ пречу́дно сла́вою, Михаи́ле, егда́ во о́бразѣ человѣ́честѣ предъ Іису́сомъ Нави́номъ ста́лъ еси́, глаго́ля: "иззу́й сапо́гъ съ ногу́ твое́ю, а́зъ е́смь Архистрати́гъ си́лы Госпо́дни!" Таково́му явле́нію твоему́ чудя́щеся, съ любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, боговѣнча́нныхъ гла́въ неусы́пный охрани́телю. Pа́дуйся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́жію повелѣ́нію проти́вящихся, ско́рый низложи́телю. Ра́дуйся, усмири́телю наро́дныхъ треволне́ній. Pа́дуйся, незри́мый упраздни́телю злочести́выхъ обы́чаевъ. Ра́дуйся, я́ко ты́ просвѣща́еши сомня́щихся въ ча́съ лю́тыхъ недоумѣ́ній. Pа́дуйся, я́ко ты́ исхища́еши искуша́емыхъ отъ пагубоно́сныхъ наважде́ній.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 7

Хотя́й Влады́ка вся́ческихъ показа́ти, я́ко жре́біи сыно́въ человѣ́ческихъ не самослуча́йни су́ть, но въ десни́цѣ Его́ вы́ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствамъ земны́мъ засту́пника и храни́теля, да племена́ и наро́ды къ вѣ́чному Ца́рствію Бо́жію уготовля́еши. Сего́ ра́ди вси́, вѣ́дущіи о вели́комъ служе́ніи твое́мъ спасе́нію человѣ́ческому, благода́рнѣ зову́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вая чудеса́ показа́ на́мъ, Архистрати́же, тобо́ю на земли́ всѣ́хъ чуде́съ Творе́цъ и Влады́ка, егда́ хра́мъ, во и́мя твое́ созда́нный, отъ потопле́нія вода́ми рѣчны́ми ди́вно спа́слъ еси́, струя́мъ пото́ка въ нѣ́дра земна́я устреми́тися повелѣ́вый. Еже ви́дя блаже́нный Архи́ппъ съ духо́вными ча́ды свои́ми, благода́рнѣ къ тебѣ́ возопи́:

Ра́дуйся, святы́хъ хра́мовъ Бо́жіихъ несокруши́мая огра́до. Pа́дуйся, враго́мъ вѣ́ры Христо́вы необори́мая прегра́до. Ра́дуйся, его́же велѣ́нію стихíи покоря́ются. Pа́дуйся, и́мже вси́ зло́бніи за́мыслы сокруша́ются. Ра́дуйся, вѣ́рнымъ ра́дость отъ престо́ла Вседержи́теля износя́щій. Pа́дуйся, невѣ́рныхъ на стезю́ пра́вды и и́стины приводя́щій.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 8

Стра́нное чу́до си́лы твоея́, Архистрати́же Бо́жій, увѣ́дѣ на себѣ́ Авваку́мъ, егда́ по ма́нію Бо́жію восхи́тивъ, прине́слъ еси́ его́ скороте́чнѣ отъ Іуде́и въ Вавило́нъ, да́ти пи́щу Даніи́лу, въ ро́вѣ со львы́ заключе́ну. Тѣ́мже, уди́влься превели́кому дѣ́йствію си́лы твоея́, возопи́ съ вѣ́рою: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Ве́сь еси́ въ вы́шнихъ, Михаи́ле, престо́лу Царя́ славы́ предстоя́й, не дале́къ еси́ и отъ ни́жнихъ, ра́туя вы́ну со врага́ми спасе́нія человѣ́ческаго. Тѣ́мже вси́ вожделѣ́ннаго оте́чества небе́снаго дости́гнути хотя́щіи согла́сно тебѣ́ зову́тъ:

Ра́дуйся, нача́льниче трисвята́го а́нгельскаго пѣ́нія. Pа́дуйся, земноро́дныхъ при́сно гото́вый предста́телю и храни́телю. Ра́дуйся, прего́рдаго фарао́на съ невѣ́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно. Pа́дуйся, вѣ́рныя іуде́и путеводи́вый въ пусты́ни пресла́вно. Ра́дуйся, и́мже угаси́ся пла́мень пе́щи вавило́нскія.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 9

Вси́ и́ноцы Святы́я горы́ Аѳо́нскія въ ра́достный тре́петъ пріидо́ша, ви́дяще, ка́ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно отъ нечести́выхъ златолю́бцевъ во глубину́ морску́ю съ ка́мнемъ пове́ржена, спа́слъ еси́. Тѣ́мже прія́вшая его́ оби́тель, и́менемъ твои́мъ красу́яся, благода́рнѣ взыва́етъ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíй глаго́лы и любому́дровъ смы́слы не довлѣ́ютъ ко изглаго́ланію си́лы твоея́, Михаи́ле, ка́ко во еди́ну но́щь сто́ о́смьдесятъ и пя́ть ты́сящъ порази́лъ еси́ отъ во́евъ царя́ ассирíйска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не ху́лити и́мя Госпо́дне. Мы́ же, почита́я святу́ю ре́вность твою́ о сла́вѣ Бо́га и́стиннаго, съ весе́ліемъ зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, правосла́вныхъ во́инствъ непобѣ́димый воево́до. Pа́дуйся, зловѣ́рныхъ ра́тей стра́хъ и низложе́ніе. Ра́дуйся, пра́выя вѣ́ры и богопочита́нія насади́телю. Pа́дуйся, душевре́дныхъ е́ресей и раско́ловъ искорени́телю. Ра́дуйся, благочести́выя Маккаве́и на по́лѣ бра́ни мно́гажды укрѣпи́вый. Pа́дуйся, нечести́ваго вождя́ Антіо́хова Иліодо́ра въ са́момъ хра́мѣ порази́вый.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 10

Спасти́ся хотя́щимъ на́мъ бу́ди помо́щникъ тве́рдъ, Архистрати́же Бо́жій, избавля́яй и храня́й на́съ отъ бѣ́дъ и напа́стей, па́че же отъ злы́хъ на́выковъ и грѣхо́въ на́шихъ, да, преспѣва́я въ вѣ́рѣ, наде́ждѣ и любви́ Христо́вѣ, съ ра́достію о преди́вномъ заступле́ніи твое́мъ, ко Влады́цѣ а́нгеловъ и человѣ́ковъ благода́рнѣ зове́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ еси́ вѣ́рующимъ человѣ́комъ, Архистрати́же Бо́жій, и сто́лпъ крѣ́покъ во бра́нехъ со врага́ми ви́димыми и неви́димыми. Сего́ ра́ди отъ сѣ́тей бѣсо́вскихъ тобо́ю избавля́еми, благода́рнымъ се́рдцемъ и усты́ зове́мъ си́це:

Ра́дуйся, враго́мъ вѣ́ры и сопроти́вникомъ святы́я Це́ркве непобѣди́мый противобо́рниче. Pа́дуйся, смире́ннымъ провозвѣ́стникомъ Ева́нгелія неутоми́мый споспѣ́шниче. Ра́дуйся, во тмѣ́ зловѣ́рія сѣдя́щихъ свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вы просвѣща́яй. Pа́дуйся, лжему́дріемъ объюродѣ́вшихъ на стезю́ и́стины и покая́нія наставля́яй. Ра́дуйся, гро́зный отмсти́телю клену́щимся и́менемъ Бо́жіимъ всу́е. Pа́дуйся, молніено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мнѣ о та́инствѣхъ святы́я вѣ́ры.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе вся́кое хвале́бное побѣжда́ется мно́жествомъ чуде́съ твои́хъ, Архистрати́же Бо́жій, я́же совершена́ су́ть тобо́ю не то́чію на небеси́ и на земли́, но и въ те́мныхъ сѣ́нехъ преиспо́дней, идѣ́же глуби́ннаго змíя связа́лъ еси́ у́зами си́лы Госпо́дней, да избавля́еміи отъ зло́бы его́ благословя́тъ Влады́ку небесе́ и земли́, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣтоно́сный служи́тель и́стины и чистоты́ богопочита́нія яви́лся еси́, Архистрати́же, егда́, прови́дя ко́зни ду́ха тмы́, воспрети́лъ еси́ ему́ и́менемъ Бо́жіимъ, да не дерзне́тъ сокрове́нное тѣ́ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́я яви́ти ко обоже́нію чу́вственнымъ сыново́мъ Изра́илевымъ. Сего́ ра́ди, чту́ще ны́нѣ богосвѣ́тлый собо́ръ тво́й, благода́рнѣ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, чистоту́ боговѣ́дѣнія во дни́ Ве́тхаго Завѣ́та среди́ іуде́евъ сохрани́вый. Pа́дуйся, пле́велы заблужде́ній во дни́ Но́выя Благода́ти мно́гажды искорени́вый. Ра́дуйся, язы́ческихъ прорица́лищъ и кумíровъ истреби́телю. Pа́дуйся, христіа́нскихъ подви́жниковъ и страстоте́рпцевъ укрѣпи́телю. Ра́дуйся, немощны́я ду́хомъ си́лою благода́ти Бо́жіей исполня́яй. Pа́дуйся, изнемога́ющія пло́тію всеору́жіемъ вѣ́ры облека́яй.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 12

Благода́ть отъ Бо́га съ небесе́ испроси́ на́мъ, пою́щимъ во сла́ву всечестна́го и́мене твоего́, Михаи́ле, да, осѣня́еми твои́мъ заступле́ніемъ, во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́ поживе́мъ, до́ндеже, отрѣше́нніи сме́ртію отъ у́зъ пло́ти, сподо́бимся предста́ти огнезра́чному престо́лу Царя́ сла́вы и съ ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще многообра́зная твоя́ чудеса́, Михаи́ле, во спасе́ніе на́ше содѣ́янная, мо́лимъ Го́спода и Влады́ку вся́ческихъ, да ду́хъ ре́вности по сла́вѣ Бо́жіей, и́же въ тебѣ́, николи́же оскудѣ́етъ и въ на́съ, зову́щихъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ рабо́въ Бо́жіихъ, во вре́мя благопотре́бно, на высоту́ вла́сти преди́внѣ поставля́яй. Pа́дуйся, преде́рзыхъ и недосто́йныхъ съ высоты́ си́лы и сла́вы незри́мо низлага́яй. Ра́дуйся, въ де́нь послѣ́дній избра́нныхъ отъ четыре́хъ конце́въ земли́ имѣ́яй собра́ти. Pа́дуйся, и́мже грѣ́шныя, я́ко пле́велы, по гла́су Бо́жію, огню́ вѣ́чному пре́даны бу́дутъ. Ра́дуйся, и́мже сатана́ со а́ггелы его́ во е́зеро о́гненное на вѣ́ки пове́ргнется. Pа́дуйся, и́мже пра́ведніи во оби́телехъ Отца́ Небе́снаго пресла́внѣ водворя́тся.

Ра́дуйся, Михаи́ле, вели́кій Архистрати́же, со всѣ́ми небе́сными си́лами.

Конда́къ 13

О, пречу́дный арха́нгеловъ и а́нгеловъ нача́льниче, за преди́вное служе́ніе твое́ спасе́нію ро́да человѣ́ческаго, пріими́ отъ на́съ возноси́мый къ тебѣ́ ны́нѣ гла́съ хвалы́ и благодаре́нія, и, я́ко испо́лнь си́лы Бо́жія, покры́й на́съ невеще́ственныма крило́ма твои́ма отъ всѣ́хъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да прославля́емому тобо́ю и просла́вившему тя́ Го́споду вы́ну зове́мъ: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва свято́му арха́нгелу Михаи́лу

Святы́й и вели́кій арха́нгеле Бо́жій Михаи́ле, неисповѣди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во а́нгелѣхъ предстоя́телю, ро́да же человѣ́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый съ во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! Къ тебѣ́ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и тебѣ́ мо́лимся съ любо́вію: бу́ди щи́тъ несокруши́мъ и забра́ло тве́рдо святѣ́й Це́ркви и правосла́вному оте́чествію на́шему, огражда́я и́хъ молніено́снымъ мече́мъ твои́мъ отъ всѣ́хъ вра́гъ, ви́димыхъ и неви́димыхъ. Бу́ди а́нгелъ-храни́тель, прему́дръ совѣтода́тель и споспѣ́шникъ Благочести́вѣйшему Импера́тору [и́мярекъ] на́шему, износя́ ему отъ престо́ла Царя́ ца́рствующихъ просвѣще́ніе и си́лу, ра́дость, ми́ръ и утѣше́ніе. Бу́ди во́ждь и сора́тай непобѣди́мь христолюби́вому во́инству на́шему, вѣнча́я его́ сла́вою и побѣ́дами надъ сопоста́ты, да позна́ютъ вси́ противля́ющіися на́мъ, я́ко съ на́ми Бо́гъ и святíи а́нгели Его́. Не оста́ви же, о арха́нгеле Бо́жій, по́мощію и заступле́ніемъ твои́мъ и на́съ, прославля́ющихъ дне́сь свято́е и́мя твое́. Се́ бо, а́ще и многогрѣ́шни есмы́, оба́че не хо́щемъ въ беззако́ніихъ на́шихъ поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́ннымъ бы́ти отъ Него́ на дѣла́ блага́я. Озари́ у́бо у́мъ на́шъ свѣ́томъ лица́ Бо́жія, и́же вы́ну сія́етъ на молніеви́дномъ челѣ́ твое́мъ, да возмо́жемъ разумѣ́ти, что́ е́сть во́ля Бо́жія о на́съ блага́я и соверше́нная, и вѣ́дѣти вся́, я́же подоба́етъ на́мъ твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрѣпи́ благода́тію Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ніе на́ше, да утверди́вшеся въ зако́нѣ Госпо́днемъ, преста́немъ про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похотѣ́ніями пло́ти, увлека́яся, по подо́бію несмы́сленныхъ дѣте́й, скороги́бнущими красота́ми мíра сего́, я́ко ра́ди тлѣ́ннаго и земна́го безу́мнѣ забыва́ти вѣ́чная и небе́сная. Надъ всѣ́ми же си́ми испроси́ на́мъ свы́ше ду́хъ и́стиннаго покая́нія, нелицемѣ́рную печа́ль по Бо́зѣ и сокруше́ніе о грѣсѣ́хъ на́шихъ, да остаю́щее на́мъ число́ дне́й вре́меннаго живота́ на́шего, иждиве́мъ не во угожде́ніи чу́вствъ и рабо́тѣ страсте́мъ на́шимъ, но во изглажде́ніи злѣ́ содѣ́янныхъ на́ми, слеза́ми вѣ́ры и сокруше́нія серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дѣла́ми милосе́рдія. Егда́ же прибли́зится ча́съ сконча́нія на́шего и свобожде́нія отъ у́зъ бре́ннаго сего́ тѣлесе́, не оста́ви на́съ, арха́нгеле Бо́жій, беззащи́тныхъ проти́ву духо́въ зло́бы поднебе́сныхъ, обы́кшихъ прегражда́ти душѣ́ человѣ́честѣй восхо́дъ въ го́рняя; да, охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́ннѣ дости́гнемъ о́ныхъ пресла́вныхъ селе́ній ра́йскихъ, идѣ́же нѣ́сть печа́ль, ни воздыха́ніе, но жи́знь безконе́чная, и сподо́бльшеся узрѣ́ти пресвѣ́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ногу́ Его́, въ ра́дости и умиле́ніи воскли́кнемъ: сла́ва Тебѣ́, дража́йшій Искупи́телю на́шъ, Иже за премно́гую любо́вь Твою́ къ на́мъ, недосто́йнымъ, благоволи́лъ еси́ посла́ти а́нгелы Твоя́ въ служе́ніе спасе́нію на́шему. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4

Небе́сныхъ во́инствъ Архистрати́же, мо́лимъ тя́ при́сно мы́, недосто́йніи, да твои́ми моли́твами огради́ши на́съ кро́вомъ кри́лъ невеще́ственныя твоея́ сла́вы, сохраня́я на́съ, припа́дающихъ прилѣ́жно и вопію́щихъ: отъ бѣ́дъ изба́ви на́съ, я́ко чинонача́льникъ вы́шнихъ си́лъ.

Конда́къ, гла́съ 2

Архистрати́же Бо́жій, служи́телю боже́ственныя сла́вы, а́нгеловъ нача́льниче и человѣ́ковъ наста́вниче, поле́зное на́мъ проси́, и ве́лію ми́лость, я́ко безпло́тныхъ Архистрати́гъ.

Велича́ніе

Велича́емъ тя́, святы́й Архистрати́же Бо́жій Михаи́ле, и ва́съ, святíи арха́нгели, а́нгели, нача́ла, вла́сти, престо́ли, госпо́дствія, си́лы, херуви́ми, стра́шніи серафи́ми, прославля́ющія Го́спода.