Acatistul Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei

Condac 1

Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat să ai o viață creștină curată și demnă drept pentru care ai un loc în Sfânta împărăție a cerurilor iar noi strigăm către tine așa:

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Icos 1

Domnul Iisus Hristos Te-a chemat pe tine la o viață bineplăcută și smerită plină de fapte bune iar noi cu mult respect creștin zicem către tine cu multă demnitate așa:

Bucură-te Sfântă Olga; bucură-te Împărăteasă creștină. Bucură-te pentru chemarea ta; bucură-te că ai avut viață sfântă. Bucură-te că cei din ceruri lui Dumnezeu îi cântă; bucură-te Sfântă folositoare de a ta chemare.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 2

Pentru viața ta cea sfântă creștinii te-au scris în calendar, te pomenesc în slujbe, se botează cu numele tău iar noi cu multă cinste cântăm cântare minunată: Aliluia!

Icos 2

Viața ta cea minunată pe care ai avut-o pe pământ pe mulți a uimit căci fiind Împărăteasă fapte bune, cinstite și demne de un creștin ai făcut insă noi cu respect deosebit zicem către tine:

Bucură-te Împărăteasă smerită; bucură-te bună înfăptuitoare. Bucură-te de smerita chemare; bucură-te de a ta sfântă lucrare. Bucură-te îmbunătățită; bucură-te cea de Dumnezeu, iubită.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 3

Cei care au întocmit calendarul creștin te-au pus cu zi de pomenire pe data de 11 iulie iar în cărțile sfinte creștine te-au scris cu mare cinste drept pentru care noi cântăm: Aliluia!

Icos 3

După o viață creștinească, cinstită, demnă și cu multe fapte bune, Domnul Dumnezeu Te-a chemat la ceruri iar sfinții îngeri te-au însoțit prin vămile văzduhului cântându-ți cântări sfinte iar noi către tine zicem cu multă evlavie:

Bucură-te, bucuria Îngerilor; bucură-te, bucuria celor din ceruri. Bucură-te, bucuria creștinilor; bucură-te, bucuria sfinților. Bucură-te, bucuria heruvimilor; bucură-te, bucuria serafimilor și a Puterilor Cerești.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 4

S-au bucurat îngerii și toți sfinții de venirea ta în Sfânta Împărăție a Cerurilor iar Sfintele Puteri Cerești te-au lăudat cerește dar noi pe pământ cântăm cu dragoste sfântă: Aliluia!

Icos 4

Cei ce străjuiau vămile văzduhului plângeau și vărsau lacrimi negre de ciudă că nu au ce să-ți mai ceară cu privire la păcate, însă noi ca și îngerii te lăudăm cu laudă sfântă zicând:

Bucură-te lauda Îngerilor ce te-au însoțit prin vămi; bucură-te lauda Sfântului tău Înger Păzitor. Bucură-te lauda Maicii Domnului; bucură-te lauda celor din sfintele soboare. Bucură-te lauda celor ce te-au primit la poarta raiului; bucură-te lauda celor ce te-au însoțit în ceruri.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 5

Mulți sfinți și multe sfinte te-au așteptat la sfânta poartă a raiului ceresc cu dragoste cerească cântând: Aliluia!

Icos 5

Înconjurată cu dragoste cerească de către multe personalități cerești care te-au petrecut în cântări până la sfântul tron al Domnului Iisus, mulți te binecuvântau cerește iar noi zicem:

Bucură-te binecuvântata sfintelor personalități cerești; bucură-te binecuvântata cerului. Bucură-te binecuvântata bisericii creștine; bucură-te binecuvântata celor ce te-au petrecut în ceruri. Bucură-te binecuvântata celor evlavioși; bucură-te binecuvântata rugătorilor creștini.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 6

Domnul Iisus Hristos Ti-a primit smerita ta îngenunchere în fața sfân-tului Său tron ceresc iar sfintele personalități din jurul tronului ceresc cântau cu dragoste cerească: Aliluia!

Icos 6

După smerita îngenunchere din fața sfântului tron Divin, Domnul Iisus a poruncit sfinților Săi îngeri ca să vizitezi iadul spre a vedea de ce fel de chinuri ai scăpat iar însoțitorii cerești au fost în permanență cu tine, iar noi zicem așa:

Bucură-te aleasa cerului; bucură-te aleasa Domnului Iisus Hristos. Bucură-te aleasa Tatălui Ceresc; bucură-te aleasa Duhului Sfânt. Bucură-te aleasa sfintelor Personalități Cerești; bucură-te aleasa sfântului sobor ceresc.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 7

Însoțită fiind de Îngerii Domnului Savaot ai vizitat iadul, ai văzut groaznicele chinuri și pe cei chinuiți strașnic care nu pot cânta cântarea sfântă: Aliluia!

Icos 7

Cei care chinuiau sufletele în adâncurile iadului nimic nu au făcut con-tra ta și nimic nu ți-au zis că nu aveau nici o putere asupra sfințeniei tale însă noi cu respect zicem:

Bucură-te că ai văzut și vezi frumusețile cerești; bucură-te că ai văzut și vezi frumusețe sfinților. Bucură-te că ai scăpat de chinurile iadului; bucură-te că cei din iad nimic nu ți-au făcut. Bucură-te că duhurile întunericului nu s-au atins de tine; bucură-te că și cei oropsiți pot fi scoși din iad.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 8

După ce ai văzut iadul și chinurile lui sfinții Îngeri ți-au arătat și locuri-le de pe pământ în care ai făcut fapte bune, milostenie, rugăciuni și cân-tări sfinte iar noi cu toții cântăm: Aliluia!

Icos 8

Mulțimea faptelor tale cele bune le știe doar Domnul Dumnezeu și îngerii din ceruri iar noi dorind să facem pe toate cele bune zicem:

Bucură-te împlinitoarea sfintelor porunci cerești; bucură-te lucrătoarea faptelor bune. Bucură-te că ai fost o creștină sârguincioasă; bucură-te că ai avut a viață luminoasă. Bucură-te că ai avut har ceresc; bucură-te că ai oprit pe cei ce te dușmănesc.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 9

Având un loc minunat în Sfânta Împărăție Cerească poți privi spre pă-mânt cu multă dragoste sfântă și ne poți ajuta pe noi care cu mult respect cântam: Aliluia!

Icos 9

Personalitate cerească devenind după ce Domnul Iisus Ți-a dat un loc în ceruri poți ajuta pe cei ce au evlavie către tine iar noi cu toții zicem în mod smerit:

Bucură-te căci poți privi spre noi creștinii; bucură-te că poți ajuta pe cei ce au evlavie către tine. Bucură-te că poți ajuta întreaga creștinătate; bucură-te că poți ajuta pe cei binecuvântați. Bucură-te că poți ajuta pe cei curați la suflet; bucură-te că ne poți ajuta pe noi.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 10

Împreună cu sfinții, cu Maica Domnului și cu toți cei din ceruri poți să te rogi Domnului Dumnezeu Savaot pentru binele și pentru reunificarea întregului creștinism de peste tot pământul iar noi cu mult respect cântăm: Aliluia!

Icos 10

Domnul Dumnezeu Savaot a binecuvântat toți cei care întotdeauna pe cei care au făcut voia Lui cea sfântă în orice timp ar fi trăit ei dar noi cu multă demnitate cântăm:

Bucură-te rugătoare sfântă; bucură-te rugătoare smerită. Bucură-te rugătoare demnă și cinstită; bucură-te a Domnului rugătoare afierosită. Bucură-te rugătoare cerească; bucură-te rugătoare ce ai avut viață pământească.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 11

Noi cei ce trăim pe pământ și avem evlavie către sfintele personalități cerești cerem ca să fim ajutați în viața noastră de zi cu zi pentru a săvârși toate cele bune cântând: Aliluia!

Icos 11

Cu multă smerenie cerem și noi calități și virtuți sfinte spre a ne înno-bila sufletele noastre creștine și renunțând la păcate și la toate relele cân-tăm cu dragoste sfântă așa:

Bucură-te ajutătoarea noastră; bucură-te ajutătoarea celor necăjiți. Bucură-te ajutătoarea celor smeriți; bucură-te ajutătoarea celor amărâți. Bucură-te ajutătoarea celor oropsiți; bucură-te ajutătoarea celor chinuiți.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 12

Mulțumind Domnului Dumnezeu, sfinților și sfintelor, tuturor celor din ceruri precum și sfintei Olga Împărăteasa pentru ajutoarele cerești primite cântăm: Aliluia!

Icos 12

Domnul Dumnezeu Savaot împreună cu toți cei din ceruri și cu sfânta Olga Împărăteasa să ne ajute și să ajute pe toți cei smeriți curați și bine-cuvântați care zic cu nădejde așa:

Bucură-te că noi mulțumim Domnului Dumnezeu Savaot; bucură-te că noi mulțumim Domnului Iisus Hristos. Bucură-te că noi mulțumim Maicii Domnului; bucură-te că noi mulțumim Sfintelor Puteri Cerești. Bucură-te că mulțumim tuturor Sfintelor Personalități; bucură-te că îți mulțumim Sfântă Olga Împărăteasa.

Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga!

Condac 13

Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te și pentru noi Împăratului Ceresc spre a fi ajutați, vindecații și apărați de toți răii și de toate relele căci cu smere-nie cântăm: Aliluia!

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Rugăciune

Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te și pentru noi creștinii care cu mult respect și cu multă smerenie îți cerem ajutor sfânt și ceresc. Amin.

Acatistul Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei în limba Română
Alte imnuri în limba Română